Byla 2-531-284/2012
Dėl globėjo atleidimo nuo pareigų, kito globėjo paskyrimo, nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymo ir turto administratoriaus paskyrimo

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Volikienė,

2sekretoriaujant Ritai Grigalienei,

3dalyvaujant:

4pareiškėjo - Pakruojo rajono savivaldybės administracijos atstovei Jovitai Leščinskaitei,

5suinteresuotiems asmenims L. S., M. S.,

6institucijos, teikiančios išvadą-Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Gitanai Udrytei-Šichovcovai

7nepilnametei V. P.,

8viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos, atstovaujančios nepilnametę V. P., pareiškimą suinteresuotiems asmenims L. S., M. S., institucijai, teikiančiai išvadą-Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl globėjo atleidimo nuo pareigų, kito globėjo paskyrimo, nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymo ir turto administratoriaus paskyrimo,

Nustatė

9Pareiškėjas Pakruojo rajono Savivaldybės administracija, atstovaujanti nepilnametę V. P. , kreipėsi į Pakruojo rajono apylinkės teismą su pareiškimu, prašydama atleisti L. S. nuo V. P. nuolatinio globėjo pareigų ir paskirti V. P. nuolatine globėja M. S., nustatyti V. P. nuolatinę gyvenamąją vietą globėjos M. S. gyvenamojoje vietoje, nustatyti V. P. turto paprastąjį administravimą ir turto administratoriumi paskirti globėją M. S. (b.l. 1-4).

10Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė Jovita Leščinskaitė pareiškimo reikalavimus palaikė ir paaiškino, kad V. P., gim. ( - ), yra likusi be tėvų globos. 2003-10-06 Pakruojo rajono apylinkės teismo sprendimu jos motinai E. P. apribota motinos valdžia V. P. ir U. P. atžvilgiu, V. P. nustatyta nuolatinė globa šeimoje, mergaitės globėju buvo paskirtas L. S., gyvenamoji vieta nustatyta su globėju. ( - ) E. P. mirė. ( - ) L. S. ir M. S. santuoką nutraukė. V. P. liko gyventi su M. S., kuri tinkamai rūpinasi mergaite. M. S. sutinka tapti nuolatine V. P. globėja, atitinka visus globėjai keliamus reikalavimus. L. S. sutinka ,kad V. P. nuolatine globėja būtų paskirta M. S.. L. S. prašo būti atleistas nuo globėjo pareigų, nes yra nutraukęs santuoką, su M. S. kartu nebegyvena, mergaitė gyvena su M. S., yra prie jos prisirišusi, laiko ją mama. Pati V. P. sutinka, kad ją globotų M. S.

11Suinteresuotas asmuo L. S. prašė pareiškimą tenkinti ir paaiškino, kad jis 2003m. buvo paskirtas V. P. globėju. Tačiau jo ir M. S. santuoka 2009m. buvo nutraukta, jis išsikėlė gyventi kitus, turi kitą šeimą. V. P. liko gyventi su jo buvusia žmona M. S., kuri ją prižiūri, rūpinasi, globoja. Mergaitė nori gyventi su mama ( M. S.). Kadangi jis gyvena 30 km atstumu, nuolat , kiekvienu metu ,pasirūpinti mergaite negali, todėl dėl šių svarbių priežasčių, prašo jį atleisti nuo globėjo pareigų.

12Suinteresuotas asmuo M. S. prašė pareiškimą tenkinti ir paaiškino, kad 2003m. ji su vyru L. S. pasiėmė globoti V. P.. Globa buvo įforminta vyro vardu, nes jis tuo metu dirbo. Po jų ištuokos mergaitė liko gyventi su ja. L. S. gyvena su kita šeima atskirai, mergaitę lanko, bendrauja. Kitų vaikų jos šeimoje nėra. Ji sutinka būti mergaitės globėja.

13Nepilnametė V. P., gimusi 2002-04-05, teismo posėdžio metu paaiškino, kad ji gyvena pas mamą M. S. Tėtis L. S. gyvena P. k., ją lanko. Nori toliau gyventi su mama.

14Institucijos, teikiančios išvadą-Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė Gitana Udrytė-Šichovcova prašė pareiškimą tenkinti ir savo išvadoje siūlo L. S. atleisti nuo globėjo pareigų ir nepilnametės V. P. nuolatine globėja skirti M. S., jos gyvenamąją vietą nustatyti su globėja.

15Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

16Jeigu globėjas ar rūpintojas netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina globotinio ar rūpintinio teisių ir interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškai tikslais, jie gali būti teismo nutartimi nušalinti nuo globėjo ar rūpintojo pareigų (CK 3.246 str. 3 d.). Jeigu globėjas ar rūpintojas negali atlikti savo pareigų dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, savo turtinė padėties pablogėjimo ar dėl kitų svarbių priežasčių, jie gali būti teismo nutartimi atleisti nuo pareigų atlikimo (CK 3.246 str. 2 d.).

17Nepilnametė V. P., gim. ( - ), yra likusi be tėvų globos. 2003-10-06 Pakruojo rajono apylinkės teismo sprendimu jos motinai E. P. apribota motinos valdžia V. P. ir U. P. atžvilgiu, V. P. nustatyta nuolatinė globa šeimoje, mergaitės globėju buvo paskirtas L. S., gyvenamoji vieta nustatyta su globėju. ( - ) E. P. mirė. ( - ) L. S. ir M. S. santuoką nutraukė. V. P. liko gyventi su M. S., kuri tinkamai rūpinasi mergaite. M. S. sutinka tapti nuolatine V. P. globėja, atitinka visus globėjai keliamus reikalavimus. L. S. sutinka ,kad V. P. nuolatine globėja būtų paskirta M. S. L. S. prašo būti atleistas nuo globėjo pareigų, nes yra nutraukęs santuoką, su M. S. kartu nebegyvena, mergaitė gyvena su M. S., yra prie jos prisirišusi, laiko ją mama. Pati V. P. sutinka, kad ją globotų M. S.

18Iš pareiškime išdėstytų aplinkybių, pareiškėjo atstovės paaiškinimų, suinteresuotų asmenų ,nepilnametės V. P. paaiškinimų, byloje esančių rašytinių įrodymų, matyti, kad L. S. dėl svarbių priežasčių ,nes išsituokė su M. S., gyvena atskirai nuo globotinės V. P. ,negali tinkamai globoti nepilnametę V. P., todėl, atsižvelgus į pačios nepilnametės V. P. nuomonę, išsakytą teismo posėdžio metu, L. S. atleistinas nuo nepilnametės V. P. globėjo pareigų (CK 3.246 str. 2 d., CPK 494 str. 1 d.).

19Globėją atleidus nuo pareigų, kito globėjo paskyrimo klausimas sprendžiamas pagal Lietuvos Respublikos CK XXX skyriaus Antrojo skirsnio nuostatas (CPK 494 str. 4 d.).

20Pareiškėjas prašo paskirti nepilnametės V. P. , gimusios 2002m. balandžio 5d., , nuolatine globėja M. S. , gyvenančią ( - ), kurios šeimoje V. P. yra globojama. Atsižvelgus į tai, kad nepilnametė V. P. nuo 2009m. gyvena su M. S. ir yra jos globojama, nepilnametė V. P. pageidauja, kad ją toliau globotų M. S., pati M. S. sutinka toliau globoti nepilnametę V. P., todėl V. P. nuolatine globėja skirtina M. S. (CK 3.252 straipsnio 1d.2p.,2 d.,1 p.). Vaiko, kurio globa nustatoma šeimoje, gyvenamąja vieta pripažįstama jo globėjo gyvenamoji vieta (CK 3.259str., 3.265 straipsnio 1 punktas),todėl V. P. gyvenamoji vieta nustatytina globėjos M. S. gyvenamoji vieta.

21Globojamam vaikui išlaikyti skirtomis lėšomis disponuoja globėjas ir tik vaiko interesais Lietuvos Respublikos CK ketvirtos knygos normų, reglamentuojančių turto administravimą, nustatyta tvarka (CK 3.275 straipsnis). Vaiko globėjas neįgyja turtinių teisių į globojama vaikui nuosavybės teise priklausantį turtą (CK 3.276 straipsnio 2 dalis). Globėjas tvarko ir naudoja vaiko turtą pagal Lietuvos Respublikos CK 3.244 straipsnį ir kitas Civilinio kodekso normas, reglamentuojančias vaikų turto tvarkymo ypatumus (pvz. CK 3.186 – 3.188 straipsniai). Turto administratorius skiriamas tik tuo atveju, kai vaikas turi nekilnojamų arba kilnojamų daiktų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra (CK 3.245 straipsnis). Kadangi byloje nėra jokių duomenų, kad V. P. turėtų nekilnojamų arba kilnojamų daiktų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, turto administratorius jos turtui neskirtinas.

22Nutartis vykdytina skubiai (CPK 496 str.).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291, 494, 496 straipsniais, teismas

Nutarė

24L. S., a.k. ( - ) gyvenantį ( - ) atleisti nuo nepilnametės V. P. , gimusios ( - ), a.k. ( - ) globėjo pareigų.

25Paskirti nepilnametės V. P. , gimusios ( - ), a.k. ( - ) nuolatine globėja M. S. ,gimusią ( - ), a.k. ( - ) gyvenančią ( - ).

26Nustatyti nepilnametės V. P. , gimusios ( - ), a.k. ( - ) nuolatinę gyvenamąją vietą globėjos M. S., gimusios ( - ), a.k. ( - ) gyvenamojoje vietoje.

27Atmesti prašymą nustatyti V. P. turto paprastąjį administravimą ir turto administratoriumi paskirti globėją M. S.

28Nutartį vykdyti skubiai.

29Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

30Įsiteisėjus teismo nutarčiai, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, nutarties duomenis pateikti neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro tvarkymo įstaigai Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka (LR CPK 496str.2d.)

Proceso dalyviai
1. Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Volikienė,... 2. sekretoriaujant Ritai Grigalienei,... 3. dalyvaujant:... 4. pareiškėjo - Pakruojo rajono savivaldybės administracijos atstovei Jovitai... 5. suinteresuotiems asmenims L. S., M. S.,... 6. institucijos, teikiančios išvadą-Pakruojo rajono savivaldybės... 7. nepilnametei V. P.,... 8. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 9. Pareiškėjas Pakruojo rajono Savivaldybės administracija, atstovaujanti... 10. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė Jovita Leščinskaitė pareiškimo... 11. Suinteresuotas asmuo L. S. prašė pareiškimą tenkinti ir paaiškino, kad jis... 12. Suinteresuotas asmuo M. S. prašė pareiškimą tenkinti ir paaiškino, kad... 13. Nepilnametė V. P., gimusi 2002-04-05, teismo posėdžio metu paaiškino, kad... 14. Institucijos, teikiančios išvadą-Pakruojo rajono savivaldybės... 15. Pareiškimas tenkintinas iš dalies.... 16. Jeigu globėjas ar rūpintojas netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina... 17. Nepilnametė V. P., gim. ( - ), yra likusi be tėvų globos. 2003-10-06... 18. Iš pareiškime išdėstytų aplinkybių, pareiškėjo atstovės paaiškinimų,... 19. Globėją atleidus nuo pareigų, kito globėjo paskyrimo klausimas... 20. Pareiškėjas prašo paskirti nepilnametės V. P. , gimusios 2002m. balandžio... 21. Globojamam vaikui išlaikyti skirtomis lėšomis disponuoja globėjas ir tik... 22. Nutartis vykdytina skubiai (CPK 496 str.).... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291, 494, 496 straipsniais, teismas... 24. L. S., a.k. ( - ) gyvenantį ( - ) atleisti nuo nepilnametės V. P. , gimusios... 25. Paskirti nepilnametės V. P. , gimusios ( - ), a.k. ( - ) nuolatine globėja M.... 26. Nustatyti nepilnametės V. P. , gimusios ( - ), a.k. ( - ) nuolatinę... 27. Atmesti prašymą nustatyti V. P. turto paprastąjį administravimą ir turto... 28. Nutartį vykdyti skubiai.... 29. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama... 30. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, nutarties...