Byla 2-759-844/2012
Dėl įsiskolinimo pagal nuomos sutartį, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nuomininko iš Visagino miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančios asfaltbetonio aikštelės iškeldinimo, -

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Visagino savivaldybės administracijos, į.k. 188711925, buveinė Parko g. 14, Visagine, a.s. ( - ) AB „Swedbank“, ieškinį atsakovei UAB „Trevis & Co“, įm.k. 210645250, registracijos adresas Dariaus ir Girėno g. 28A, Zarasuose, buveinė ( - ), Visagine, a.s. ( - ) AB SEB banke, dėl įsiskolinimo pagal nuomos sutartį, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nuomininko iš Visagino miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančios asfaltbetonio aikštelės iškeldinimo, -

Nustatė

2Ieškovas Visagino savivaldybės administracija kreipėsi į Visagino miesto apylinkės teismą su ieškiniu dėl 9279,37 Lt įsiskolinimo pagal nuomos sutartį, 1522,39 Lt delspinigių, 771,63 Lt palūkanų nuo 2010 m. rugpjūčio 10 d. iki 2012 m. birželio 18 d., 8,00 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo iš atsakovės UAB „Trevis & Co“.

3Visagino savivaldybės turtą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 5 p., administruoja Visagino savivaldybės administracijos direktorius. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad ieškovas ir atsakovas 2010 m. liepos 12 d. sudarė ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. 5-264, išnuomojo atsakovui vykdyti komercinei veiklai ir 2010 m. liepos 12 d. savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto priėmimo – perdavimo aktu Nr. (8.55)-TA-23 perdavė asfaltbetonio aikštelę, esančią Kosmoso ir Parko gatvių sankryžoje, Visagine, unikalus Nr. 4400-0300-0906. Atsakovas pagal nuomos sutarties 2 p. įsipareigojo mokėti nuompinigius po 457,00 Lt per mėnesį, sumokant iki einamojo mėnesio 10 d. (Nuomos sutarties 3 p. Lietuvos Respublikos CK 6.487 str.). ieškovas kas mėnesį išrašė PVM sąskaitas – faktūras VSA Nr. S-1078, S-1106, S-1132, S-1168, S-1206, S-1236, S-1272, S-1314, S-1342, S-1382, S-1419, S-1449, S-1474, S-1503, S-1532, S1565, S-1604, S-1662, S-1716, S-1753, S1783, S-1824, S-1853, S-1883 bendrai 9279,37 Lt sumai. Atsakovas iš dalies už nuomą neatsiskaitė, liko skolinga ieškovui 9279,37 Lt sumą.

4Ieškinys tenkintinas.

5Ieškovo reikalavimų pagrįstumą bei išdėstytas aplinkybes patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai: 2010 m. liepos 12 d. Visagino savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. 5-264 kopija, 2012 m. birželio 18 d. nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, 2012 m. birželio 18 d. Visagino savivaldybės administracijos pažymą dėl įsiskolinimo už patalpų nuomą Nr. 4-305, sąskatų faktūrų VSA Nr. S-1078, , S-1106, S-1132, S-1168, S-1206, S-1236, S-1272, S-1314, S-1342, S-1382, S-1419, S-1449, S-1474, S-1503, S-1532, S1565, S-1604, S-1662, S-1716, S-1753, S1783, S-1824, S-1853, S-1883 bendrai 9279,37 Lt sumai, 2010 m. gruodžio 14 d. Visagino savivaldybės administracijos pretenzija Nr. (4.27)-1-6269, 2011 m. rugsėjo 30 d. Visagino savivaldybės administracijos raštas Nr. (4.19)-1-4235 dėl 2010 m. liepos 12 d. Visagino savivaldybės ilgalaikio meterialiojo turto nuomos Nr. 5-264 nutraukimo, 2011 m. liepos 5 d. Visagino savivaldybės administracijos raštas Nr. (4.27)-1-2829 dėl įsiskolinimo už nuomą, 2011 m. lapkričio 5 d. Visagino savivaldybės administracijos raštas Nr. (4.27)-1-4889 dėl nuomos sutarties, 2012 m. birželio 18 d. Visagino savivaldybės administracijos pažyma Nr.4-306 dėl delspinigių paskaičiavimo, 2012 m. birželio 18 d. Visagino savivaldybės administracijos pažyma Nr.4-313 dėl palūkanų paskaičiavimo.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.38 ir 6.59 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra - vadovautis protingumo kriterijais. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Kadangi atsakovė pažeidė šias įstatymo nuostatas, netinkamai vykdė prievoles, praleido terminą (Lietuvos Respublikos CK 6.53 str. 1 ir 2 d., 6.63 str. 1 d. 1 ir 2 p.), todėl ieškovo teisės turi būti apgintos Lietuvos Respublikos CK 1.138 str. 6 p. tvarka, priteisiant ieškovo nurodyto dydžio 9279,37 Lt įsiskolinimo sumą teismine tvarka.

7Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. reglamentuoja, kad už prievolės nevykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas. Nuomos sutarties 11 p. nuomininkas įsipareigojo mokėti delspinigius 0,1 % už kiekvieną dieną nuo nesumokėtas nuompionigių sumos. Lietuvos Respublikos CK 1.125 str. 5 d. 1 p. nustato sutrumpintą šešių mėnesių senaties terminą delspinigiams dėl netesybų išieškojimo, todėl ieškovas paskaičiavo delspinigius už paskutinius šešis mėnsius iki ieškinio pateikimo teismui dienos. Bendra paskaičiuotų delspinigų suma yra 1522,39 Lt, ši delspinigių suma priteistina iš atsakovės.

8Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 1 d. numato, kad palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 str. 2 d. numatyta, kad tarp šalių yra susiklostę nurodytus reikalavimus ir nepatenka į šio įstatymo 1 str. 3 d. pateiktas išimtis. Įstatymo 2 str. 3 d. numato, kad palūkanų norma yra vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma, padidinta septyniais procentiniais punktais. Šio įstatymo 3 str. 4 d. 4 p. įtvirtinta, kad palūkanų, kurias skolininkas privalo mokėti už pavėlavimą, dydis apskaičiuojamas taikant įstatymo 2 str. 3 d. nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Pirmąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš pirmojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną. 2011 m. gruodžio 30 d. buvo nustatyta 1,06 procento palūkanų norma, todėl iš atsakovės priteistina nuo 2010 m. rugpjūčio 10 d. iki 2012 m. birželio 18 d. priteistina 771,63 Lt palūkanų suma.

9Ieškovo reikalavimu palūkanų dydis nustatomas pagal 2012 m. gruodžio 30 d. apskaičiuotą palūkanų normą, kai vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma sudarė 1,06 procento, o padidinus ją 7 procentiniais punktais, iš atsakovės turėtų būti priteisiamos 8,06 procentų metinės palūkanos už pradelstą laiką nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. birželio 29 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Atsakovė nuomos sutarties 9.4 p. įsipareigojo nutraukus sutartį prieš terminą aikštelę (nuomos sutarties objektą) perduoti ieškovui pagal aktą su visais atliktais pertvarkymais, neatskiriamais nuo turto, šio įsipareigojimo nesilaiko. Ieškovas ne vieną kartą raštu perspėjo atsakovę dėl sutarties nesilaikymo ir skolos už nuomą bei raštu 2011 m. rugsėjo 30 d. perspėjop atsakovę dėl vienašališko nuomos sutarties nutraukimo nuo 2011 m. spalio 31 d. Nuomos sutarties 13.3 p. nustatyta, kad nuomos sutartis pasibaigia jeigu nuomininkas nemoka nuomos mokesčio daugiau kai du mėnesius (Lietuvos Respublikos CK 6.497 str.) Nuomos sutartis su atsakove yra nutraukta, apie sutarties nutraukimą atsakovei prieš trisdešimt dienų buvo pranešta raštu (Lietuvos Respublikos CK6.218 str. 1 d.). Atsakovė neperdavė turto ieškovui, todėl atsakovė iškeldintina iš Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančios asfaltbetonio aikštelės, esančio Kosmoso ir Parko gatvių sankryžoje, Visagine, unikalus Nr. 4400-0300-0906.

11Patenkinus ieškinį iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos į valstybės biudžetą, nes ieškovas nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleistas (Lietuvos Respublikos CPK 83 str. 1 d. 5 p., 88 str. 1 d. 3 p. ir 93 str. 1 d.). Byloje mokėtinas 347,00 Lt dydžio žyminis mokestis, jis priteistinas iš atsakovės į valstybės biudžetą.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 428 – 430 str., -

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Priteisti iš atsakovės UAB „Trevis & Co“ 9279,37 Lt (devynis tūkstančius du šimtus septyniasdešimt devynis Lt 37 ct) nuomos mokesčio, 1522,39 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus dvidešimt du Lt 39 ct) delspinigių, 771,63 Lt (septynis šimtus septyniasdešimt vieną Lt 63 ct) palūkanų, 8,06 procentų metines palūkanas už priteistą 11573,39 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. birželio 29 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo Visagino savivaldybės administracijos naudai.

15Iškeldinti atsakovę UAB „Trevis & Co“ iš Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančios asfaltbetonio aikštelės, esančio Kosmoso ir Parko gatvių sankryžoje, Visagine, unikalus Nr. 4400-0300-0906.

16Įpareigoti atsakovę UAB „Trevis & Co“ per 20 dienų nuo šio sprendimo nuorašo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba Visagino miesto apylinkės teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

17Jeigu atsakovė per 20 dienų nuo šio teismo sprendimo nuorašo įteikimo prieštaravimų nepateiks, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

18Preliminarus sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai