Byla 2S-894-253/2007

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Albinos Pupeikienės, kolegijos teisėjų Julijos Gražinos Vaitulionienės, Rimvidos Zubernienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo S.L. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 31 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo S.L. pareiškimą suinteresuotiems asmenims T.V., A.K., P.L., J.Š., L.L., A.L. ir Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl termino palikimui priimti pratęsimo,

Nustatė

22007-08-21 pareiškėjas S.L. kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su pareiškimu dėl termino palikimui priimti pratęsimo suinteresuotiems asmenims T.V., A.K., P.L., J.Š., L.L., A.L. ir Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

32007-08-31 nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismas atsisakė priimti pareiškėjo S.L. pareiškimą dėl termino palikimui priimti pratęsimo ir jis grąžintas jį padavusiam asmeniui. Teismas nurodė, kad pareiškimas dėl termino pratęsimo turėtų būti paduodamas tam apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje turėtų būti atliktas teisinę reikšmę turintis veiksmas. Pareiškėjas ketina paveldėti jo motinai priklausiusį nekilnojamąjį turtą, esantį Lenkijos Respublikoje. Nekilnojamojo daikto paveldėjimo santykiams yra taikoma nekilnojamojo daikto buvimo vietos valstybės teisė (CK 1.62 str.), todėl pareiškėjas dėl turto paveldėjimo ir termino palikimui priimti atnaujinimo turi kreiptis į Lenkijos Respublikos atitinkamą instituciją.

4Atskiruoju skundu pareiškėjas S.L. prašo panaikinti 2007-08-31 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį. Teigia, jog nekilnojamojo turto buvimo vietos valstybės teisė taikoma tik nekilnojamojo daikto paveldėjimo santykiams, o kitiems paveldėjimo teisės santykiams taikoma valstybės, kurios teritorijoje buvo nuolatinė palikėjo gyvenamoji vieta jo mirties momentu, teisė. Šiuo metu Lenkijoje esantis 7,0773 ha žemės sklypas su pastatais nėra registruotas kaip pareiškėjo motinos K.L. nuosavybė. Tam, kad pareiškėjas galėtų kreiptis į Lenkijos teismą su pareiškimu dėl motinos nuosavybės teisės atkūrimo, jis turi pateikti duomenis apie tai, kad yra K.L. įpėdinis ir turi teisę paveldėti tą turtą. Pareiškėjo motina mirė 1956 metais, o duomenis apie motinos nuosavybe buvusį turtą pareiškėjas gavo tik 2007 m. birželį, todėl praleido terminą palikimui priimti. Mano, kad nekilnojamasis turtas nėra registruotas ir teisę į jį reikia atkurti, todėl pareiškimas dėl termino palikimui priimti pratęsimo teismingas Klaipėdos miesto apylinkės teismui pagal motinos K.L. paskutinę nuolatinę gyvenamąją vietą.

5Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Civilinio proceso kodekso 576 straipsnio 2 dalis nustato, kad pareiškimas dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo paduodamas tam apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje turi būti atliktas teisinę reikšmę turintis veiksmas. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas siekia atstatyti terminą priimti palikimui, kurį sudaro Lenkijos Respublikoje esantis nekilnojamasis turtas. Bylų su tarptautiniu elementu teisminis priklausymas nustatomas ir pagal tarptautinių sutarčių taisykles. 1993-01-26 Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos dvišale sutartimi „Dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos, darbo ir baudžiamosiose bylose“ nustatytos tokios jurisdikcijos taisyklės – sutarties 40 straipsnio 2 dalis numato, jog nekilnojamojo turto paveldėjimo teisę reguliuoja Susitariančiosios Šalies, kurios teritorijoje yra tas turtas, įstatymai. Dvišalės sutarties 43 straipsnio 2 dalis nustato, jog nekilnojamojo turto paveldėjimo bylose kompetentinga yra Susitariančiosios Šalies, kurios teritorijoje yra tas turtas, įstaiga.

8Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškimas dėl termino atnaujinimo priimti palikimui, kurį sudaro Lenkijoje esantis žemės sklypas su statiniais, yra teismingas ne Lietuvos Respublikos teismams, o nekilnojamojo turto buvimo vietos valstybės – Lenkijos Respublikos- kompetentingai institucijai. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2007-08-31 nutartimi atsisakydamas priimti pareiškėjo S.L. pareiškimą dėl praleisto termino palikimui priimti atnaujinimo ir grąžindamas pareiškimą jį padavusiam asmeniui priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

10Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai