Byla 2VP-1795-351/2017
Dėl kuratoriaus vykdymo procese paskyrimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Virgina Pankauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos antstolės Astos Pliuškevičienės prašymą dėl kuratoriaus vykdymo procese paskyrimo,

Nustatė

2teisme gautas antstolės Astos Pliuškevičienės prašymas vykdomosiose bylose Nr. 0153/13/00039, Nr. 0153/17/00242 ir Nr. 0153/08/01283 skolininkės J. J. kuratore skirti advokatę Irmą Grikšelienę, kuri sutinka būti skolininkės kuratorė.

3Prašymas tenkintinas.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 601 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai skolininko buvimo vieta nežinoma, tačiau yra skolininko turto, išieškotojas turi teisę prašyti vykdymo vietos apylinkės teismą paskirti skolininko kuratorių. Kuratorius yra skiriamas siekiant sudaryti sąlygas operatyviam bylos nagrinėjimui ir tam tikrų procesinių klausimų išsprendimui. Kuratorius gali būti skiriamas tik esant šioms sąlygoms: nėra žinoma skolininko buvimo vieta, skolininkas turi turto, yra būtina skubiai atlikti su šia šalimi susijusius procesinius veiksmus, yra suinteresuotos šalies prašymas skirti kuratorių, skiriamo kuratoriumi asmens sutikimas, kuratoriumi paskirto asmens interesai nėra priešingi atstovaujamos šalies interesams. Kuratoriaus paskyrimui būtinos visos šios sąlygos, todėl nesant bent vienos iš jų kuratorius negali būti paskirtas. CPK 601 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta, kad klausimai, susiję su kuratoriaus skyrimu bei jo teisėmis ir pareigomis, sprendžiami pagal šio Kodekso 39 straipsnį. CPK 39 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad fizinio asmens kuratoriumi, kai yra galimybė, skiriamas šio fizinio asmens giminaitis arba sutuoktinis. Antstolei A. Pliuškevičienė žinomu skolininkės J. J. gyvenamosios vietos adresu siunčiami dokumentai nebuvo įteikti, skolininkė nesurasta, gauta duomenų, kad ji išvykusi į jungtinę karalystę, tačiau tiksli jos buvimo vieta nežinoma. Konstatuotina, kad yra būtinybė ginti skolininkės teises ir interesus, paskiriant kuratorių, kuris šioje byloje veiktų kaip skolininkės atstovas pagal įstatymą (CPK 39 str.). Byloje nėra galimybės paskirti kuratoriumi skolininkės giminaičio arba sutuoktinio, todėl, esant advokatės I. Grikšelienės rašytiniam sutikimui, ji paskirtina skolininkės kuratore vykdomosiose bylose Nr. 0153/13/00039, Nr. 0153/17/00242 ir Nr. 0153/08/01283 (CPK 129 str., 39 str., 601 str.). Skolininkės kuratorė už atstovavimą turi teisę gauti Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyto dydžio atlyginimą, kuris mokamas iš lėšų, gautų vykdant išieškojimą iš skolininko turto (CPK 39 str. 3 d., 601 str. 5 d.).

5Išaiškintina, kad kuratorius turi jo atstovaujamos šalies procesines teises ir pareigas ir savo pareigas privalo atlikti apdairiai, sąžiningai ir rūpestingai (CPK 39 str. 1 d. ir 4 d.).

6Apie kuratoriaus paskyrimą skelbiama specialiame interneto tinklalapyje (CPK 39 str. 2 d.).

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 39 straipsniu, 290-291 straipsniais, 593 straipsniu, 601 straipsniu,

Nutarė

8Antstolės Astos Pliuškevičienės vykdomose vykdomosiose bylose Nr. 0153/13/00039, Nr. 0153/17/00242 ir Nr. 0153/08/01283 skolininkės J. J., asmens kodas ( - ) kuratore paskirti advokatę Irmą Grikšelienę, pažymėjimo Nr. 002475, buveinė Lietuvininkų g. 42, LT-99176 Šilutė.

9Išaiškinti, kad kuratorius turi jo atstovaujamos šalies procesines teises ir pareigas ir savo pareigas privalo atlikti apdairiai, sąžiningai ir rūpestingai.

10Apie kuratoriaus paskyrimą paskelbti specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt tokio turinio pranešimą:

11„Informuojame, kad Šilutės rajono apylinkės teismo 2017-05-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-1795-351/2017 antstolės Astos Pliuškevičienės vykdomose vykdomosiose bylose Nr. 0153/13/00039, Nr. 0153/17/00242 ir Nr. 0153/08/01283 skolininkės J. J., gim. 1985-10-08, kuratore paskirta advokatė Irma Grikšelienė, pažymėjimo Nr. 002475, buveinė Lietuvininkų g. 42, LT-99176 Šilutė. Skolininko kuratorius vykdymo procese turi tokias pačias procesines teises kaip ir skolininkas, išskyrus teisę turėti atstovą. Kuratoriaus įgaliojimai pasibaigia išnykus aplinkybėms, kurių pagrindu buvo paskirtas kuratorius, ar paskyrus šalies atstovą pagal įstatymą. Kuratorius turi jo atstovaujamos šalies procesines teises ir pareigas bei savo pareigas privalo atlikti apdairiai, sąžiningai ir rūpestingai. Susipažinti su vykdomąja byla galima antstolės Astos Pliuškevičienės kontoroje, buveinė Lietuvininkų g. 18, LT-99184 Šilutė, tel. (8 441) 76687.“

12Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai