Byla 2A-1003-340/2010

2Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės, kolegijos teisėjų V. Volskienės, M. Greičiaus, sekretoriaujant J. Markovičiūtei,

3dalyvaujant ieškovo (apelianto) atstovui V. Jazukevičiui,

4atsakovo atstovei K. Valickienei,

5teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo 555-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. vasario 9 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo 555-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos ieškinį atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl Vilniaus apskrities viršininko įsakymo panaikinimo, pripažinti sutarties nutraukimą neteisėtu, tretieji asmenys S. D., A. P..

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti 2005-10-26 Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 1231 N01/2005-1231 nutraukimą neteisėtu, 2007-08-09 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr. 2.3.-8346-01 „Dėl valstybinės žemės sklypo Gelvonų g. 1A, Vilniuje, kadastrinis Nr. 0101/0020:199) nuomos sutarties nutraukimo“ panaikinti; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2005-10-26 sutartimi 1195 kv.m žemės sklypas išnuomotas bendrijai, kadangi yra užstatytas bendrijos nariams priklausančiais garažais. 2008-09-02 gautas raštas, kuriame nurodyta, kad 2007-08-09 įsakymu nuomos sutartis nutraukta. Ieškovo nuomone, nuomos sutartis nutraukta neteisėtai, remiantis netinkamais juridiniais pagrindais. Vadovaujantis CK 6.564 str. 1 d. 1 p. VAVA turėjo nurodyti faktines aplinkybes, kodėl nuomininkas naudoja žemės sklypą ne pagal sutartį ar paskirtį. Nuomos sutartyje nėra numatyta savanoriško bendrijos įsipareigojimo pakeisti nuomos sutartį, tokios pareigos nenustato ir įstatymai. Bendrija naudoja sklypą pagal paskirtį, laikėsi ir laikosi visų nuomos sutarties sąlygų.

8Atsiliepimu atsakovas prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ginčo žemės sklypas bendrosios dalinės nuosavybės teise nuo 2006-02-13 priklauso Lietuvos Respublikai, S. D. ir A. P.. Laiko, kad valstybinės žemės nuomos 2005-10-26 sutartis yra niekinė, nes prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, reglamentuojančioms valstybinės žemės nuomą ne aukciono tvarka. Ieškovo reikalavimui panaikinti administracinį aktą taikytinas vieno mėnesio senaties terminas.

9Tretieji asmenys S. D. ir A. P. atsiliepimais prašė ieškinį atmesti. Nurodė, 2006-02-13 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartimis nusipirko žemės, atitinkamai S. D. 36 kv.m bei A. P. 37 kv.m; nuosavybės teisės įregistruotos. Nurodė, kad ieškovui gali būti išnuomotas tas žemės sklypas, kuris nėra privatizuotas.

10Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010-02-09 sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad ieškovas su atsakovu 2005-10-26 sudarė Valstybinės žemės nuomos sutartį. 2006-01-16 Vilniaus apskrities viršininko įsakymo Nr.2.3.-246-01 pagrindu tretieji asmenys S. D. įsigijo 36 kv.m žemės sklypo dalį, o A. P. įsigijo 37 kv.m ploto žemės sklypo dalį. Šio įsakymo 6.4. p nurodyta Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui sudaryti su 555-ąja garažų statybos ir eksploatavimo bendrija sutartį dėl 2005-10-26 Valstybinės žemės nuomos sutarties dalinio pakeitimo, sumažinant nuomojamą žemės sklypo dalį iki 1122 kv.m ploto. Tai įrodo, kad atsakovas ieškovą kvietė atvykti pasirašyti susitarimą dėl 2005-10-26 Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr.1231 N01/2005-1231 dalinio pakeitimo. Teismas laikė, kad atsakovo veiksmai atitiko įstatymų reikalavimus. Ginčo žemės nuomos sutarties 13 p. numatytos sutarties nutraukimo nuomotojo reikalavimu sąlygos. Teismui pateikti rašytiniai įrodymai rodo, kad tretiesiems asmenims įgyvendinant nuosavybės teisę į žemę, atsakovas neteko teisės nuomoti ieškovui tretiesiems asmenims nuosavybės teise priklausančią žemę, todėl 2007-02-12 Vilniaus apskrities viršininko administracijos pranešimu 555-ajai garažų statybos ir eksploatavimo bendrijai, ryšium su atsiradusia fizinių asmenų nuosavybe ieškovo nuomojamame žemės sklype, pasiūlyta patikslinti bendrijos faktiškai naudojamo žemės sklypo plotą. Ieškovui atsisakius sumažinant nuomojamą žemės sklypo dalį iki 1122 kv.m ploto, atsakovas pagrįstai ir teisėtai, vadovaudamasis CK 6.564 str., nutraukė žemės nuomos sutartį, nes neturėjo teisės ieškovui nuomoti tretiesiems asmenims nuosavybės teise priklausančią žemę. Ieškovui atsisakius pasirašyti 2005-10-26 Valstybinės žemės nuomos sutarties dalinį pakeitimą, atsakovas žemės nuomos sutartį nutraukė teisėtai ir pagrįstai, laikantis įstatymo reikalavimo, nepažeidžiant trečiųjų asmenų nuosavybės teisės į žemę. Teismas atmetė atsakovo argumentą, kad ieškovas nėra tinkamas subjektas, pagal Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, sudaryti ne aukciono tvarka žemės nuomos sutartį, kadangi ieškovas gali nuomoti valstybinės žemės sklypą, kuris nesusijęs su atsiradusia fizinių asmenų nuosavybe ieškovo nuomojamame žemės sklype: ieškovas turi patikslinti bendrijos faktiškai naudojamą žemės sklypo plotą ir sudaryti žemės nuomos sutartį. Remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-26 nutartimi Nr. 3K-7-345/2007 teismas konstatavo, bendrijos valdymo organai, veikdami pagal bendrijos narių suteiktus įgalinimus, turi teisę sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį ne aukciono tvarka žemei nuomoti, kuri užstatyta bendrijos narių statiniais.

11Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010-02-09 sprendimą ir priimti naują sprendimą – pripažinti 2005-10-26 Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 1231 N01/2005-1231 nutraukimą neteisėtu, 2007-08-09 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr. 2.3.-8346-01 „Dėl valstybinės žemės sklypo Gelvonų g. 1A, Vilniuje, kadastrinis Nr. 0101/0020:199) nuomos sutarties nutraukimo“ panaikinti; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas, todėl priėmė neteisingą sprendimą. Teismas netinkamai taikė ir aiškino CK 6.564 str. 1 d. 1 p., nepagrįstai konstatavo, kad nuomos sutartį atsakovas nutraukė tinkamai, neatsižvelgė į tą aplinkybę, kad atsakovas iš viso paneigė bendrijos teisę į žemės sklypą ar sumažintą žemės sklypą ir atsisako jai išnuomoti ir 1122 kv.m ploto. Šis teismo sprendimas pateisina VAVA savivaldžiavimą ir iš esmės ginčo neišsprendžia – nes jame nenurodyta, kad ieškovas turi patikslinti bendrijos faktiškai naudojamą žemės sklypo plotą ir sudaryti žemės nuomos sutartį.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010-02-09 sprendimą palikti nepakeistą, o ieškovo apeliacinį skundą atmesti. Teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad teismas teisingai nurodė, kad ieškovas gali išsinuomoti tik tą žemę, kurią patikėjimo teise valdo viršininko administracija, bet ne trečiajam asmeniui nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą.

14Apeliacinis skundas patenkinamas.

15Teisėjų kolegija remdamasi bylos medžiaga, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino bylos aplinkybes, dėl ko netinkamai išaiškino ir pritaikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimą, kas sudaro pagrindą panaikinti skundžiamą teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

16Įstatymas numato, kad sutarties šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties nevykdo ar netinkamai vykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas (CK 6.217 str. 1, 2 d.); kitais šiame straipsnyje nenumatytais pagrindais sutartį galima nutraukti tik teismo tvarka pagal suinteresuotos šalies ieškinį; vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais (CK 6.217 str. 4, 5 d.).

172007-08-09 Vilniaus apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3.-8346-01 „Dėl valstybinės žemės sklypo Gelvonų g. 1A, Vilniuje, (kadastrinis Nr. 0101/0020:199) nuomos sutarties nutraukimo“ buvo priimtas ir valstybinės žemės sklypo nuomos 2005-10-26 sutartis Nr. 1231 N01/2005-1231 nutraukta CK 6.564 str. 1 d. 1 p. ir 2 d. numatytais pagrindais (b.l. 8). CK 6.564 str. 1 d. 1 p. numato, kad žemės nuomos sutartis prieš terminą nuomotojo reikalavimu gali būti nutraukta, jeigu nuomininkas naudoja žemę ne pagal sutartį ar pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį; šio straipsnio 2 dalies nuostatos reglamentuoja sutarties nutraukimo tvarką.

18Šalių valstybinės žemės nuomos sutarties 13 p. numato analogiškus sutarties nutraukimo pagrindus – jeigu nuomininkas naudoja žemę ne pagal sutartyje numatytą pagrindinę tikslinę paskirtį, naudojimo būdą ir (ar) pobūdį arba yra keičiama pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir (ar) pobūdis, išskyrus atvejus, kai tai daroma nuomos sutartyje numatyta tvarka; taip pat numatyta, jo šalių sutartis gali būti nutraukiama ir kitais civilinio kodekso ir kitų įstatymų numatytais pagrindais (b.l. 7). Sutarties 3 p. apibrėžia žemės sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, žemės naudojimo būdą ir pobūdį: kitos paskirties žemę: inžinerinės infrastruktūros teritorijos (susisiekimo ir inžinierinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybai) (b.l. 6).

19Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamoje byloje nėra jokių duomenų, kad ieškovas naudotų jam išnuomotą žemės sklypą ne pagal sutartyje numatytą pagrindinę tikslinę paskirtį, naudojimo būdą ir (ar) pobūdį arba bandė juos pakeisti kitokia nei sutartyje numatyta tvarka. Atsakovas tokiomis aplinkybėmis nesirėmė ir jų neįrodinėjo. Atsiliepime nurodyta, kad sutartis buvo nutraukta, nes buvo sudaryta su subjektu neturinčiu teisės nuomoti žemės sklypą, ji yra niekinė, prieštarauja imperatyvioms teisės normoms – valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260. Atsakovo vertinimu, ieškovas kaip netinkamas subjektas, neturi reikalavimo teisės nagrinėjamoje byloje. Taigi atsakovas vienašališkai nutraukė šalių valstybinės žemės nuomos sutartį kitais, nei nurodyta 2007-08-09 Vilniaus apskrities viršininko įsakyme Nr. 2.3.-8346-01 „Dėl valstybinės žemės sklypo Gelvonų g. 1A, Vilniuje, kadastrinis Nr. 0101/0020:199) nuomos sutarties nutraukimo“ pagrindais.

20Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas vienašališkai nutraukė valstybinės žemės nuomos sutartį neteisėtai. Įstatymas neleidžia vienašališkai nutraukti sutartį, net jeigu viena iš sutarties šalių laiko, kad sudarė sutartį suklydimo įtakoje ar sutartis sudaryta pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas. Šalių valstybinės žemės nuomos sutartis sudaryta tinkama forma ir šalių vykdoma, nėra tariama. Laikydamas, kad ieškovas yra netinkamas sutarties subjektas ir valstybinės žemės nuomos sutartis su juo negalėjo būti sudaryta, atsakovas galėjo nutraukti tokią sutartį tik teismine tvarka, paduodant ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia; tik teismas, ppripažįsta žemės nuomos sutartį negaliojančia nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo momento (CK 1.80 str., 1.95 str. 2 d.).

21Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvai, kuriais teismas pripažino žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimą teisėtu ir atmetė ieškinį turi prieštaravimų. Teismas pagrįstai atmetė atsakovo argumentus, kad valstybinės žemės nuomos sutartis negalėjo būti sudaryta su ieškovu, todėl ieškovas neturi reikalavimo teisės nagrinėjamoje byloje, t. y. teismas paneigė atsakovo nurodytą sutarties nutraukimo pagrindą. Pirmosios instancijos teismas pripažino žemės nuomos sutarties nutraukimą teisėtu, nes bendrijos nariai, tretieji asmenys S. D. ir A. P. 2006-02-13 įsigijo nuosavybėn naudojamus žemės sklypus (b.l. 69-70, 71-74, 81-83), todėl, teismo vertinimu, bendrija neteko teisių nuomoti ieškovui tretiesiems asmenims nuosavybės teise priklausančią žemę. Bendrijai atsisakius sumažinti nuomojamą žemės sklypo dalį iki 1122 kv.m ploto, atsakovas teisėtai nutraukė valstybinės žemės nuomos sutartį visą apimtimi. Taigi pirmosios instancijos teismas ne tik pripažino teisėtu sutarties nutraukimą kitais, nei nurodė pats atsakovas, pagrindais, bet ir įteisino vienašališką sutarties nutraukimą sutartyje nenumatytais atvejais, tuo pažeidė CK 6.217 str. 5 d. nuostatas.

22Dėl netinkamo materialinės teisės normų aiškinimo ir taikymo teismo sprendimas panaikinamas, ieškinys patenkinamas (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

23Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies; jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai; tokios nuostatos taikomos priteisiant išlaidas kiekvienos instancijos teisme (CPK 93 str.). Esminis ieškovo reikalavimas dėl žemės nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, antras reikalavimas – panaikinti Vilniaus apskrities viršininko įsakymą dėl žemės nuomos sutarties nutraukimo yra išvestinis, todėl ieškovas pagrįstai sumokėjo 126 Lt žyminio mokesčio (b.l. 4). Ieškinys patenkintas, žyminis mokestis už ieškinio padavimą priteisiamas iš atsakovo ieškovo naudai. Už apeliacinio skundo padavimą ieškovas sumokėjo 252 Lt (b.l. 148). Apeliaciniame skunde ieškovas kelia tokius pat reikalavimus, kaip ir ieškinyje (vienas iš reikalavimų yra išvestinis), todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovas be pagrindo sumokėjo žyminį mokestį už du neturtinio pobūdžio reikalavimus. Dalis žyminio mokesčio (126 Lt) grąžinama ieškovui CPK 87 str. 1 d. 1 p. pagrindu; kita sumokėto žyminio mokesčio už apeliacinio skundo padavimą dalis priteisiama apeliantui iš atsakovo. Duomenų apie ieškovo patirtas advokato atstovavimo išlaidas į bylą nepateikta.

24Iš atsakovo priteisiamos dokumentų siutimo išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme (b.l. 165) valstybės biudžetui (CPK 79, 88 str.).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 – 330 str., teismas

Nutarė

26Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. vasario 9 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti: pripažinti 2005-10-26 Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 1231 N01/2005-1231 nutraukimą neteisėtu, panaikinti 2007-08-09 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr. 2.3.-8346-01 „Dėl valstybinės žemės sklypo Gelvonų g. 1A, Vilniuje (kadastrinis Nr. 0101/0020:199), nuomos sutarties nutraukimo“.

27Priteisti ieškovui 555-ajai garažų statybos ir eksploatavimo bendrijai iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 126 Lt žyminio mokesčio už ieškinio padavimą ir 126 Lt žyminio mokesčio už apeliacinio skundo padavimą, iš viso priteisti 252 (du šimtus penkiasdešimt du litus) bylinėjimosi išlaidų.

28Grąžinti ieškovui 555-ajai garažų statybos ir eksploatavimo bendrijai 126 Lt (vieną šimtą dvidešimt šešis litus) permokėto žyminio mokesčio iš valstybės biudžeto.

29Priteisti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 14,30 Lt (keturiolika litų, 30 centų) pašto išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybės biudžetui, sumokamų banke į Surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 3. dalyvaujant ieškovo (apelianto) atstovui V. Jazukevičiui,... 4. atsakovo atstovei K. Valickienei,... 5. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo 555-osios garažų... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti 2005-10-26 Valstybinės... 8. Atsiliepimu atsakovas prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad... 9. Tretieji asmenys S. D. ir A. P. atsiliepimais prašė ieškinį atmesti.... 10. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010-02-09 sprendimu ieškinį atmetė.... 11. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo Vilniaus m. 1 apylinkės... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo prašo apeliacinį skundą... 14. Apeliacinis skundas patenkinamas.... 15. Teisėjų kolegija remdamasi bylos medžiaga, daro išvadą, kad pirmosios... 16. Įstatymas numato, kad sutarties šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita... 17. 2007-08-09 Vilniaus apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3.-8346-01 „Dėl... 18. Šalių valstybinės žemės nuomos sutarties 13 p. numato analogiškus... 19. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamoje byloje nėra jokių duomenų,... 20. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas vienašališkai nutraukė... 21. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvai,... 22. Dėl netinkamo materialinės teisės normų aiškinimo ir taikymo teismo... 23. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 24. Iš atsakovo priteisiamos dokumentų siutimo išlaidos, patirtos apeliacinės... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 – 330 str.,... 26. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. vasario 9 d. sprendimą panaikinti... 27. Priteisti ieškovui 555-ajai garažų statybos ir eksploatavimo bendrijai iš... 28. Grąžinti ieškovui 555-ajai garažų statybos ir eksploatavimo bendrijai 126... 29. Priteisti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos...