Byla T-235-2012
Dėl žemės sklypų ribų nustatymo ir administracinių aktų panaikinimo, pagal atsakovės D. S. priešieškinį dėl įpareigojimo išmontuoti tvorą ir jos pamatus rūšinio teismingumo klausimą

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Romano Klišausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Kauno miesto apylinkės teismo prašymą išspręsti bylos pagal ieškovių M. L. ir L. J. patikslintą ieškinį atsakovams D. S., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „Geometra“, tretiesiems asmenims– VĮ Registrų centrui, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie AM, S. S., L. S., A. Ž. ir K. D. dėl žemės sklypų ribų nustatymo ir administracinių aktų panaikinimo, pagal atsakovės D. S. priešieškinį dėl įpareigojimo išmontuoti tvorą ir jos pamatus rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Ieškovės M. L. ir L. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu į teismą atsakovams D. S., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „Geometra“, tretiesiems asmenims– VĮ Registrų centrui, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie AM, S. S., L. S., A. Ž. ir K. D. ir prašė 1) panaikinti 2009 03 17 atsakovo UAB „Geometra“ parengtą žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), ribų paženklinimo-parodymo aktą ir žemės sklypų, esančių (duomenys neskelbtini), kadastrinius matavimus; 2) panaikinti 2009 07 27 Kauno apskrities viršininko įsakymą Nr. 02-01-7824, kurio pagrindu buvo nustatyti žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), kadastro duomenys pagal priedą; 3) nustatyti ieškovių ir atsakovės žemės sklypų ribą pagal 2011 09 05 parengtą VĮ Registrų centro žemės sklypo planą.

4Atsakovė D. S. priešieškiniu prašė įpareigoti ieškoves savo sąskaita ir jėgomis per 20 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išmontuoti tvorą ir jos pamatus, kertančius atsakovės nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), ribas. Ieškovėms nurodytu terminu neišmontavus tvoros ir jos pamatų, leisti juos išmontuoti atsakovei savo nuožiūra, o ieškoves įpareigoti atlyginti visas patirtas išlaidas.

5Teismas nurodo, kad ieškovių pagrindinis ir esminis reikalavimas yra panaikinti Kauno apskrities viršininko įsakymą, kurio pagrindu buvo nustatyti atsakovės žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), kadastro duomenys. Minimas aktas yra priimtas viešojo administravimo subjekto, kurio vykdymas laikytinas viešojo administravimo veikla. Teismo nuomone, ieškovės reikalavimas dėl administracinio akto panaikinimo turėtų būti nagrinėjamas administraciniame teisme.

6Teismas pažymi, kad byla buvo pradėta nagrinėti bendrosios kompetencijos teisme, nes Specialios teisėjų kolegijos formuojama praktika nurodė, jog tokio pobūdžio bylos teismingos bendros kompetencijos teismui (T-XX-59-10; T-XX-16-09; T-XX-63-09; T-XX-75-10), tačiau bylos nagrinėjimo metu atsižvelgiant į naujai formuojamą teismų praktiką (T-153-2012; T-135-2012), taip pat į tai, jog šioje byloje ginčas kilęs ne iš materialinės teisės, o iš administracinio akto, taip pat dėl to, kad rūšinio teismingumo pažeidimas yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 6 p.), teismui kilo abejonių dėl ginčo teismingumo, todėl nutarė kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčui dėl teismingumo išspręsti (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 36 str. 2-4 d.).

7Specialioji teisėjų kolegija konstatuoja:

8Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

9Ieškovės prašo panaikinti 2009 m. kovo 17 d. atsakovo UAB „Geometra“ parengtą žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), ribų paženklinimo-parodymo aktą ir žemės sklypų, esančių (duomenys neskelbtini), kadastrinius matavimus. Šis reikalavimas grindžiamas tuo, kad buvo neteisingai nustatyta žemės sklypo riba tarp ieškovių M. L. ir L. J. ir atsakovės D. S. priklausančių žemės sklypų, dėl ko ieškovių naudojamas žemės sklypo ruožas įtrauktas ir įregistruotas į atsakovei priklausantį žemės sklypą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovei priklausantis žemės sklypas buvo suformuotas 2009 m. liepos 27 d. Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr. 02-01-7824, tai ieškovės reškia reikalavimą ir dėl šio įsakymo panaikinimo. Anot ieškovių, VĮ Registrų centras parengė ieškovėms priklausančio žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), 2011 m. rugsėjo 5 d. planą, kuriame nurodyti teisingi koordinačių taškai, skiriantys ieškovių ir atsakovės priklausančius žemės sklypus, todėl prašo nustatyti ieškovių ir atsakovės žemės sklypų ribą pagal šį planą. Taigi, ginčas yra kilęs dėl dviejų kaimyninių žemės sklypų ribos. Vadovaujantis Civilinio kodekso (toliau - CK) 4.45 straipsnio 1 dalimi, jeigu sklypų savininkai nesutaria dėl ginčytinų sklypo ribų ir jos nėra aiškios iš esamų dokumentų, ribas nustato teismas. Todėl šis tarp šalių kilęs ginčas turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 12 d. nutartis, priimta byloje P. V. v. J. K. ir kiti, Nacionalinė žemės ūkio tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos).

10Taip pat nagrinėjamoje byloje atsakovė D. S. priešieškiniu prašo įpareigoti ieškoves savo sąskaita ir jėgomis per 20 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išmontuoti tvorą ir jos pamatus, kertančius atsakovės nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, esančio Servitutų g. 8, ribas, o ieškovėms nurodytu terminu neišmontavus tvoros ir jos pamatų, leisti juos išmontuoti atsakovei savo nuožiūra, o ieškoves įpareigoti atlyginti visas patirtas išlaidas. CK 4.103 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai tokiu statiniu (jo dalimi) naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.) draudžiama. Koks statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai, nustato įstatymai. Asmenys, kurių teisės ir interesai yra pažeidžiami, ir kiti įstatymų įgalioti asmenys dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų turi teisę kreiptis į teismą (CK 4.103 straipsnio 2 dalis). Taigi reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius yra susijęs su statinio savininko nuosavybės teisių ribojimu, t. y. civiliniais teisiniais santykiais. Specialioji teisėjų kolegija savo praktikoje yra ne kartą pasisakiusi, kad ginčai dėl neteisėtos statybos padarinių šalinimo yra nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme (Civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 1 dalis, 25 straipsnis) (Specialiosios teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 10 d. nutartis, priimta byloje A. V. v. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, 2012 m. rugpjūčio 20 d. nutartis, priimta byloje E. P.. v. Valstybinei teritorijų planavimo statybos inspekcija).

11Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

12Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui. Bylą pagal ieškovių M. L. ir L. J. patikslintą ieškinį atsakovams D. S., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „Geometra“, tretiesiems asmenims– VĮ Registrų centrui, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie AM, S. S., L. S., A. Ž. ir K. D. dėl žemės sklypų ribų nustatymo ir administracinių aktų panaikinimo, pagal atsakovės D. S. priešieškinį dėl įpareigojimo išmontuoti tvorą ir jos pamatus grąžinti Kauno miesto apylinkės teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

13Nutartis dėl teismingumo neskundžiama. Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Sigita Rudėnaitė

Proceso dalyviai
Ryšiai