Byla N1-71-266/2009

1Anykščių rajono apylinkės teismao teisėja Zita Gavėnienė, Sekretoriaujant Jūratei Kaušylienei , Dalyvaujant prokurorei Klementinai Jankūnienei , nukentėjusiajam J. M. , Advokatui Benediktui Pineliui , Viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje D. D., gim. (duomenys neskelbtini)., Anykščių rajone, a.k. ( - ) lietuvis, LR pilietis , nevedęs, J. T.V (duomenys neskelbtini) – gimnazijos 8 klasės moksleivis , neteistas, baigęs 7 kl., gyv. (duomenys neskelbtini), . Anykščių rajone, kaltinamas pagal LR BK 178 str.4d., 178 str.2d., ir,-

Nustatė

2Kaltinamasis D. D. 2008m. rugpjūčio 18d., apie 11 val. 40 min., svečiuodamasis pas močiutę M. R. , jos bute, esančiame A. S. g. 10-20 iš miegamojo kambario pagrobė M. R. piniginę 10 Lt vertės bei joje buvusius pinigus 320Lt, tuo padarydamas M. R. 330Lt turtinę žalą.

3Be to, kaltinamasis D. D. 2008m. lapkričio 11d., apie 17 valandą, A. Ž. gatvėje prie namo Nr. 7 laiptinės ištraukė iš rankų ir atvirai pagrobė J. M. piniginę 20Lt vertės ir joje buvusius pinigus 1150 litų, tuo padarydamas nukentėjusiajam J. M. 1170 Lt turtinę žalą.

4Kaltinamasis D. D. kaltu prisipažino visiškai ir parodė , jog jis tuo laiku buvo pabėgęs iš (duomenys neskelbtini) vaikų globos namų. Laikinai buvo apsistoję pas brolį, kitus pažįstamus, nes jo tėvas yra miręs ir motina atliko bausmę pataisos namuose. Vieną dieną jis užėjo pas močiutę M. R. . Kai ji užmigo, sumanė pavogti jos pinigus. Bufete tarp drabužių surado piniginę ir ją pavogė. Močiutei pasakė, jog išvažiuoja ir išėjo į mieste. Mieste paskaičiavo pavogtus pinigus, jų buvo virš trijų šimtų. Pavogtus pinigus išleido maistui, drabužiams. Šiuo metu žalą močiutei atlygino vaikų globos namai iš sutaupytų pinigų. Maždaug po dviejų mėnesių, jis su pažįstamais L. ir B. susitiko prie Žiburio parduotuvės .Buvo parduotuvėje ir matė kaip nukentėjusysis pirko prekes ir , kad jis turi pinigų. Su B.

Nutarė

5jį pasekti. L. apie tai nežinojo. Abu su B. gatvėje sekė iš paskos nukentėjusįjį. Vienu metu B. kažkur nuėjo, tuomet jis priėjo prie nukentėjusiojo ir paprašė centų. Nukentėjęs pasakė , jog jam duos ir išsitraukė piniginę. T. D. čiupo piniginę ir nubėgo. Piniginėje buvo dokumentai, pinigų virš tūkstančio litų. Pavogtą piniginę su dokumentais išmetė, o pinigus pasiliko sau, davė draugams, brolio žmonai. Žalos J. M. neatlygino, nes šiuo metu neturi pinigų. Žada juos taupyti ir žalą atlyginti. Dėl padarytų nusikaltimų gailisi, pasižada daugiau nebenusikalsti. Jo vaikystė buvo sunki, namuose nebuvo ko valgyti, todėl priprato vogti.

6Nukentėjusysis J. M. parodė, jog tą dieną, apie 17 valandą, jis buvo parduotuvėje „Žiburys“. Išėjęs ir parduotuvės, ėjo namo, netoli namų jį prisivijo kaltinamasis ir paprašė paskolinti pinigų. Jam pagailo vaiko ir jis išsitraukė iš kišenės piniginę, norėdamas duoti pinigų.Tuomet kaltinamasis čiupo piniginę ir nubėgo. Piniginėje buvo dokumentai, banko kortelė ir pinigai 1150litų. Gal po savaitės jo dokumentai buvo rasti Kėdainių mieste. Piniginės ir pinigų jam iki šiol niekas negražino, todėl prašo jo ieškinį tenkinti ir priteisti jam 1170 litų.

7Liudytojas E. B. parodė, jog tą dieną prie parduotuvės „Žiburys“, jis sutiko D. D., kuris iš neblaivių vyrų prašinėjo pinigų. Būdamas parduotuvėje jis matė, jog nukentėjusysis turi pinigų ir apie tai pasakė D. D. ir lyg tai juokomis pasiūlė iš jo atimti. Abu su D. sekė iš paskos nukentėjusiojo, bet paskui B. nuėjo į šoną, nes jį pašaukė L.. Kaip ir kurioje vietoje D. atėmė iš nukentėjusiojo piniginę, jis nematė. Su D. susitiko gal po valandos, jis turėjo pinigų ir jam davė 50 litų. Pinigų įsigijimo aplinkybių neaiškino.

8Nepilnamečio kaltinamojo atstovė pagal įstatymą I. L. paaiškino , jog D. D. tėvas yra miręs, o motina buvo nuteista už sunkų nusikaltimą. Teismo sprendimu motinai neterminuotai apribota motinos valdžia ir teismo sprendimu (duomenys neskelbtini) vaikų globos namai yra paskirti D. D. globėju. D. D. yra devynis kartus pabėgęs iš vaikų globos namų ir per tą laiką padaręs keletą nusikaltimų. Vaikų globos namai deda visas pastangas perauklėti D. D., kreipėsi į psichiatrus, psichologus, kurie konstatavo, jog jam emocinį elgesio sutrikimą . Jam labai trūksta šeimos, gal dėl to jis yra piktas . Vaikų globos namuose skriaudžia vaikus, bėgdamas iš namų išsiveda ir kitus vaikus. Kada su juo kalbi, jis verkia ir pažada nebenusikalsti. Paskutiniu metu, nuo jo sulaikymo, jis lyg ir pasitaisė, lanko mokyklą. (duomenys neskelbtini) vaikų globos namai atlygino jo močiutei padarytą žalą iš D. D. sutaupytų pinigų. Atlyginti žalą nukentėjusiajam J. M. (duomenys neskelbtini) vaikų globos namai pinigų šiuo metu neturi.

9Iš byloje esančių nukentėjusiosios M. R. parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, jog nukentėjusiojo savo duotus parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu. (t.1, b.l. 26-28 )

10Iš byloje esančio nukentėjusiojo J. M. parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, jog nukentėjusysis parodė aplinkybės, prie kurių iš jo buvo atimta piniginė su pinigais. (t. 1,b.l. 36-39 )

11Iš byloje esančio kaltinamojo D. D. parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, jog kaltinamasis D. D. savo parodymus apie padarytas nusikalstamas veikas patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu. (t.1, b.l. 119- 128 )

12Byloje surinktų įrodymų visuma patvirtina kaltinamojo D. D. kaltė, jog jis , būdamas pas močiutę M. R., pavogė jos pinigus ir , kad jis atvirai pavogė iš J. M. rankų piniginę su pinigais, visiškai įrodyta. Jo veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal BK 178 str. 4 d. , kaip baudžiamasis nusižengimas, nes pavogtų pinigų suma neviršija 3 MGL, t.y.390Lt ir pagal LR BK 178 str.2d., kap atvira svetimo turto vagystė .

13Kaltinamasis D. D. padarė dvi veikas- vieną baudžiamąjį nusižengimą, o kitą veiką , laikomą apysunke , teisiamas pirmą kartą, nusikalto labai jauno amžiaus, būdamas 15 metų, prisipažįsta padaręs veikas ir gailisi, kas laikytina jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe, jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, yra bausta administracine tvarka, augo vaikų namuose, nes tėvas miręs, o motinai neterminuotai apribota motinos valdžia, turi psichikos sutrikimų . Todėl įvertinus visas aplinkybes, kaltinamojo asmenybę , jam skirtina laisvės apribojimo bausmė.

14J. M. ieškinys tenkintinas. D. D. nusikalstamais veiksmais padarė žalą, todėl privalo ją atlyginti. Kadangi jis nusikalstamą veiką padarė būdamas nepilnamečiu, tuo metu ir dabar jis gyvena (duomenys neskelbtini) vaikų globos namuose ir namai yra paskirti jo globėju, todėl nepilnamečiui kaltinamajam neturint turto ar pinigų, nukentėjusiojo prašoma priteisti suma išieškotina iš (duomenys neskelbtini) vaikų globos namų.

15Teismas, vadovaudamasis LR ( - ) str., 303 str. 304 str. 307 str., n u s p r e n d ė:

16D. D. , pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 4 dalį ir 178 straipsnio 2 dalį ir paskirti :

17pagal LR Baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 4 dalį dėl M. R. pinigų vagystė laisvės apribojimą 8 mėnesiams,

18pagal LR Baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį dėl J. M. piniginės su pinigais atviros vagystės laisvės apribojimą 1 metams ir trims mėnesiams

19Vadovaujantis LR baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 2 dalimis 5 dalies 2 punktu paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu ir galutinę bausmę D. D. paskirti laisvės apribojimą vieneriems metams ir trims mėnesiams .

20Vadovaujantis LR BK 48 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 6 dalies 1, 3 punktais , įpareigoti D. D. per šį laiką būti namuose nuo 22 valandos vakaro iki 6 valandos ryto, tęsti mokslą bei be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos .

21Iki įsiteisės teismo nuosprendis, kaltinamajam palikti galioti paskirtą kardomąją priemonę- rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

22Priteisti J. M. iš D. D. 1170Lt, šiam neturint turto ar neišgalint šią sumą išieškoti iš jo globėjo (duomenys neskelbtini) vaikų globos namų.

23Nuosprendis per 20 dienų gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Anykščių rajono apylinkės teismao teisėja Zita... 2. Kaltinamasis D. D. 2008m. rugpjūčio 18d., apie 11 val. 40 min.,... 3. Be to, kaltinamasis D. D. 2008m. lapkričio 11d., apie 17 valandą, A. Ž.... 4. Kaltinamasis D. D. kaltu prisipažino visiškai ir parodė , jog jis tuo laiku... 5. jį pasekti. L. apie tai nežinojo. Abu su B. gatvėje sekė iš paskos... 6. Nukentėjusysis J. M. parodė, jog tą dieną, apie 17 valandą, jis buvo... 7. Liudytojas E. B. parodė, jog tą dieną prie parduotuvės „Žiburys“, jis... 8. Nepilnamečio kaltinamojo atstovė pagal įstatymą I. L. paaiškino , jog D.... 9. Iš byloje esančių nukentėjusiosios M. R. parodymų patikrinimo vietoje... 10. Iš byloje esančio nukentėjusiojo J. M. parodymų patikrinimo vietoje... 11. Iš byloje esančio kaltinamojo D. D. parodymų patikrinimo vietoje protokolo... 12. Byloje surinktų įrodymų visuma patvirtina kaltinamojo D. D. kaltė, jog jis... 13. Kaltinamasis D. D. padarė dvi veikas- vieną baudžiamąjį nusižengimą, o... 14. J. M. ieškinys tenkintinas. D. D. nusikalstamais veiksmais padarė žalą,... 15. Teismas, vadovaudamasis LR ( - ) str., 303 str. 304 str. 307 str., n u s p r e... 16. D. D. , pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178... 17. pagal LR Baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 4 dalį dėl M. R. pinigų... 18. pagal LR Baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį dėl J. M. piniginės su... 19. Vadovaujantis LR baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 2 dalimis 5 dalies 2... 20. Vadovaujantis LR BK 48 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 6 dalies 1, 3 punktais ,... 21. Iki įsiteisės teismo nuosprendis, kaltinamajam palikti galioti paskirtą... 22. Priteisti J. M. iš D. D. 1170Lt, šiam neturint turto ar neišgalint šią... 23. Nuosprendis per 20 dienų gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui...