Byla T-1053-548/2012
Dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam A. Ž. patvirtinimo klausimą

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Juodis, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-oje valdyboje nutarimo dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam A. Ž. patvirtinimo klausimą,

Nustatė

2Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-oje valdyboje 2012 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 95-128 nutarta taikyti nuteistajam A. Ž., gim. ( - ) (a.k. ( - ) lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos neatlikus 1 metų 1 mėnesio 29 dienų paskirtos laisvės atėmimo bausmės, skaičiuojant nuo Komisijos posėdžio dienos, pagal Bausmių vykdymo kodekso 157 str. 2d. 2p., kadangi atlikus pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos vertinimą pagal „OASys“ metodiką, vertinimo rezultatas yra 40 balų, tai reiškia, kad nuteistojo pakartotinio nusikalstamumo rizika yra žema, taip pat siūloma teismui, remiantis LR 75 str. 2d., nustatyti šias poveikio priemones:

  • pradėti dirbti arba mokytis, tęsti darbą arba mokslus per 15 dienų nuo nuteistojo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos;
  • per visą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laiką neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo;
  • per visą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laiką nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

3Iš nuteistojo A. Ž. asmens bylos Nr. 1202 matyti, kad jis nuteistas 2011-11-10 Šiaulių miesto apylinkės teismo pagal LR BK 260 str. 1d. – 2 metams 6 mėnesiams laisvės atėmimo. Vadovaujantis BK 63 str. 1d., 4d., 9d. prie šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės pridėta dalis pagal 2011-02-03 nuosprendį paskirtos ir neatliktos bausmės, galutinė bausmė – 3 metai 2 mėnesiai laisvės atėmimo.

4Bausmės pradžia 2010-12-14, bausmės pabaiga 2013-12-10.

5Anksčiau teismo teistas – 2008-04-11 Tauragės rajono apylinkės teismo pagal BK 180 str. 1d. – 30 parų arešto. Bausmę atlikęs.

62011-02-03 Tauragės rajono apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 2d., 145 str. 1d., 63 str. 1d., 4d. – 2 m. 6 mėn. laisvės atėmimo.

7Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros šešto skyriaus prokurorė Vilija Žukauskienė atsiliepime dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam A. Ž. nepritaria Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-oje valdyboje 2012 m. spalio 16 d. nutarimui Nr. 95-128 taikyti nuteistajam A. Ž. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos ir siūlo teismui jo netvirtinti.

8Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimas taikyti nuteistajam A. Ž. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos atsisakytinas tvirtinti.

9Pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 str. 1 d. laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys nuteistieji, kurie įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones ir pateikė Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai prašymus lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos ir kurių nusikalstamo elgesio rizika, elgesys bausmės atlikimo metu ir kitos reikšmingos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad jie laikysis įstatymų ir nenusikals, gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų.

10Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-oje valdyboje 2012 m. spalio 16 d. nutarimui Nr. 95-128 taikyti nuteistajam A. Ž. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos nėra pakankamai argumentuotas bei nėra tinkamai įvertinta nuteistojo asmenybė. Iš socialinio tyrimo išvados Nr. 63-1755 apie nuteistąjį A. Ž. ir išvados dėl jo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos galimybės matyti, kad jo pakartotinio nusikalstamumo rizika yra žema. Nuteistasis bausmę atlieka paprastosios grupės sąlygomis už tyčinio sunkaus ir apysunkių nusikaltimų padarymą. Per bausmės atlikimo laiką padarė vieną drausmės pažeidimą, už kurį buvo baustas drausmine tvarka. Ankščiau nuteistasis buvo teistas du kartus, nusikaltimą padarė turėdamas neišnykusius teistumus. Kaltės dėl nusikaltimo padarymo nepripažino, linkęs kaltinti aplinką, o ne save. Iš nuteistojo priteistą 690 litų civilinį ieškinį atlygino ne jis pats, o jo močiutė. Jo neatlikta laisvės atėmimo bausmė yra didelė – 1 metai 1 mėnuo. Iš pataisos psichologinės tarnybos išvados matyti, kad nuteistojo A. Ž. nusikalstamumo riziką didinantis veiksnys yra nusikalstamo elgesio istorija t.y. ankščiau įvykdyta nusikalstama veika, gyvenimo stilius ir draugai bei emocinė gerovė. Atsižvelgiant į virš nurodytas aplinkybes darytina išvada, jog Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-oje valdyboje 2012 m. spalio 16 d. nutarimui Nr. 95-128 taikyti nuteistajam A. Ž. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos yra priimtas nepadarius esminių proceso pažeidimų, tačiau neįvertinus visų lygtinį paleidimą lemiančių veiksnių.

11Bausmė yra valstybės prievartos priemonė ir jos paskirtis yra tiek nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, tiek ir užtikrinti teisingumo principą.

12Šiuo metu lygtinai paleidus nuteistąjį A. Ž. iš pataisos įstaigos, būtų neįgyvendinta nuosprendžiu skirta individualizuota bausmė bei būtų pažeista nuteistojo resocializacijos ir visuomenės saugumo pusiausvyra, nes išvadai, jog šiuo metu lygtinai paleistas iš pataisos įstaigos nuteistasis A. Ž. bus sulaikytas nuo nusikalstamų veikų darymo, jam bus apribota galimybė daryti naujas nusikalstamas veikas, jis laikysis įstatymų ir nebenusikals, nėra pagrindo.

13Atsižvelgiant į visas šias aplinkybes, teismas sprendžia, kad šiuo metu nuteistajam A. Ž. lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos netaikytinas – atsisakytina patvirtinti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-oje valdyboje 2012 m. spalio 16 d. nutarimą Nr. 95-128 taikyti nuteistajam A. Ž. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Bausmių vykdymo kodekso 157 str. 2d.2p. ir Lietuvos Respublikos BPK 360 str.5 d. 2p., teismas

Nutarė

15Atsisakyti patvirtinti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-oje valdyboje 2012 m. spalio 16 d. nutarimą Nr. 95-128 taikyti nuteistajam A. Ž. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos.

16Nutartis per 5 dienas, nuo jos kopijos nuteistajam įteikimo dienos, gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui paduodant skundą per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai