Byla e2-2536-214/2016
Dėl skolos už elektros energijos priteisimo, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo šalių prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Sigita Bružienė, civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybei, tretieji asmenys UAB „Nemuno būstas“, A. D., P. B., R. A., A. F., J. M., B. V., V. Š., N. S., A. Š., L. Š., S. K., D. K., G. K., G. Č., A. V., O. S., L. S., A. Š., K. L. dėl skolos už elektros energijos priteisimo, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo šalių prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo,

Nustatė

22015-12-04 teisėjos rezoliucija buvo priimtas ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ (buv. AB LESTO) ieškinys atsakovui Kauno miesto savivaldybei, trečiasis asmuo UAB „Nemuno būstas“ dėl skolos priteisimo.

3Byloje gautas atsakovės atsiliepimas, kuriame su ieškiniu nesutinkama.

42016-02-04 parengiamojo posėdžio metu byloje trečiaisiais asmenimis patraukti A. D., P. B., R. A., A. F., J. M., B. V., V. Š., N. S., A. Š., L. Š., S. K., D. K., G. K., G. Č., A. V., O. S., L. S., A. Š. ir K. L.. Kitas parengiamasis posėdis paskirtas 2016-03-09.

52016-02-17 teisme gautas ieškovo prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo bei ieškovo ir atsakovo pasirašyta taikos sutartis, kurioje nurodoma, kad šalims yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo pasekmės.

6Taikos sutartis patvirtintina.

7Lietuvos Respublikos CPK 140 straipsnio 3 dalis numato, kad šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi.

8Pagal CK 6.983 pateiktą taikos sutarties sampratą šalys gali tarpusavio nuolaidomis išspręsti kilusį teisminį ginčą arba užkirsti kelią teisminiam ginčui kilti ateityje, išspręsti teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Taikos sutartis gali būti sudaryta tiek kreipusis į teismą dėl kilusio teisminio ginčo išsprendimo, tiek nesikreipus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-09-29 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-426/2008).

9Teismui patvirtinus taikos sutartį, ji šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdomas dokumentas ir nė vienai iš šalių nebus leidžiama vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

10Šalių prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo imperatyvioms įstatymų normoms ir viešajam interesui neprieštarauja, trečiųjų asmenų teisių nepažeidžia, todėl tvirtintina (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis).

11Šalys taikos sutartyje nurodė, kad joms yra žinomos ir priimtinos visos taikos sutarties sudarymo teisinės pasekmės (Taikos sutarties 7 punktas).

12Patvirtinus taikos sutartį, civilinė byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1 dalis 5 punktas).

13Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovui grąžintina 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio (CPK 87 str. 2 d.).

14Taikos sutartyje šalys susitarė, kad teismo išlaidas atlygins atsakovas, todėl iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės valstybei priteistina 18,24 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d., 140 str. 3 d., 290 str., 291 straipsniu, 293 str., 294 str., teismas

Nutarė

16Patvirtinti taikos sutartį tarp ieškovės AB „Energijos skirstymo operatorius, įmonės kodas 304151376, adresas Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, atstovaujamos Teisinės praktikos skyriaus teisininkės M. N., veikiančios pagal generalinio direktoriaus 2015-12-29 išduotą įgaliojimą Nr. 16 ir atsakovės Kauno miesto savivaldybės, kodas 111106319, adresas Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, atstovaujamos mero V. M., toliau vadinamų Šalimis, tokiomis sąlygomis:

 1. Šalys, vadovaudamosi CK 6.983 ir 6.985 straipsniais bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsnio ir 140 straipsnio 3 dalimi, susitaria Civilinę bylą baigti šia Taikos sutartimi ir ją teikti Kauno apylinkės teismui tvirtinti.
 2. Atsakovas sutinka ir įsipareigoja sumokėti Ieškovui 3707,42 Eur (tris tūkstančius septynis šimtus septynis eurus ir 42 ct) skolą ir 25 % nuo Ieškovo sumokėto 84 Eur žyminio mokesčio, tai yra 21 Eur (dvidešimt vienas euras), viso: 3728,42 Eur per 3 (tris) mėnesius nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos. Visi Atsakovo mokėjimai turi būti vykdomi į Ieškovo sąskaitą Nr. LT827044060002982730, esančią AB SEB banke, nurodant mokėjimo paskirtyje civilinės bylos Nr. e2-2536-214/2016.
 3. Ieškovas atsisako reikalavimo dėl 5 % (penkių procentų) dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo iš Atsakovo.
 4. Šalys patvirtina, kad Šalims sudarius šią Taikos sutartį bei tinkamai ją įvykdžius, Šalys nebeturės ir nereikš viena kitai su skola susijusių reikalavimų ar pretenzijų.
 5. Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi Ieškovas prašo Teismo grąžinti 75 % nuo sumokėto 84 Eur žyminio mokesčio, tai yra 63 Eur (šešiasdešimt tris eurus).
 6. Teismo patirtas bylinėjimosi išlaidas (procesinių dokumentų siuntimo ir pan.) apmoka Atsakovas.
 7. Šalys patvirtina, jog taikos sutarties sudarymo pasekmės, numatytos CPK 293 str. 1 d. 5 p., 294 straipsnio 2 dalyje, CK 6.983, 6.985 straipsniuose žinomos bei ( - ) straipsnis suprantamas.
 8. Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento. įsigaliojus ją patvirtinančiai Teismo nutarčiai, ši Taikos sutartis Šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir taps priverstinai vykdytinu dokumentu.
 1. Šalys susitaria, jog Atsakovui tinkamai nevykdant šioje sutartyje prisiimtų įsipareigojimų, Ieškovas įgyja teisę be atskiro Atsakovo informavimo kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo ir pateikti jį vykdymui.
 2. Šalys konstatuoja, kad ši Taikos sutartis ir jos turinys neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, bei nepažeidžia kieno nors teisių ir/ar įstatymo saugomų interesų. Šalys taip pat konstatuoja, kad tarp jų nėra ginčo nei dėl Taikos sutarties sąlygų, nei dėl jos teisminio patvirtinimo. Šalys, pasirašydamos šią Taikos sutartį, patvirtina, kad šios sutarties sąlygų turinys Šalims yra suprantamas, aiškus ir atitinka Šalių valią.
 3. Šalys supranta, jog netenka teisės vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Šalys supranta ir žino, kad Teismo patvirtinta Taikos sutartis yra vykdytina pagal CPK VI dalyje išdėstytas taisykles.
 4. Ši sutartis yra sudaroma trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną Šalims ir Teismui.
 5. Šalys, vadovaudamosi CPK 42 straipsniu prašo Teismą patvirtinti šią taikos sutartį ir Civilinę bylą dalyje dėl skolos priteisimo nutraukti.

17Civilinę bylą Nr. e2-2536-214/2016 nutraukti.

18Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR FM grąžinti ieškovui AB „Energijos skirstymo operatorius, įmonės kodas 304151376, adresas Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, 63 Eur (šešiasdešimt tris eurus 00 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2015-12-03 (viso sumokėta 84 Eur).

19Priteisti iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės, kodas 111106319, adresas Laisvės al. 96, Kaunas, valstybei – 18,24 Eur (aštuoniolika eurų 24 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija (įmonės kodas 188659752), sumokant į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660).

20Nutarties patvirtintas kopijas siųsti šalims.

21Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Sigita Bružienė, civilinėje byloje pagal... 2. 2015-12-04 teisėjos rezoliucija buvo priimtas ieškovo AB „Energijos... 3. Byloje gautas atsakovės atsiliepimas, kuriame su ieškiniu nesutinkama.... 4. 2016-02-04 parengiamojo posėdžio metu byloje trečiaisiais asmenimis... 5. 2016-02-17 teisme gautas ieškovo prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo... 6. Taikos sutartis patvirtintina.... 7. Lietuvos Respublikos CPK 140 straipsnio 3 dalis numato, kad šalys bet kurioje... 8. Pagal CK 6.983 pateiktą taikos sutarties sampratą šalys gali tarpusavio... 9. Teismui patvirtinus taikos sutartį, ji šalims turės galutinio teismo... 10. Šalių prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo... 11. Šalys taikos sutartyje nurodė, kad joms yra žinomos ir priimtinos visos... 12. Patvirtinus taikos sutartį, civilinė byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1... 13. Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovui grąžintina 75 procentai sumokėto... 14. Taikos sutartyje šalys susitarė, kad teismo išlaidas atlygins atsakovas,... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d., 140 str. 3 d., 290 str.,... 16. Patvirtinti taikos sutartį tarp ieškovės AB „Energijos skirstymo... 17. Civilinę bylą Nr. e2-2536-214/2016 nutraukti.... 18. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR FM grąžinti ieškovui... 19. Priteisti iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės, kodas 111106319, adresas... 20. Nutarties patvirtintas kopijas siųsti šalims.... 21. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos...