Byla e2-7594-434/2020
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki pareiškimo priėmimo klausimo išsprendimo dienos

1Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų teisėja Nida Solovjovienė, susipažinusi su pareiškėjų A. B. ir K. B. prašymu, suinteresuotiems asmenims: UAB „Agroteka", UAB „Baltijos aruodas", Compagnie francaise d’assurance pour le commerce exterieur Baltics filialui, AB „E. W. Agro", UAB „Velseka", A. V., VMI prie LR FM, P. B. OU Lietuvos filialui, UAB „Biržų vandenys", P. M., UAB „Dojus agro", UAB „Biržų žemtiekimas", AB „Kauno grūdai", UAB „Mano B. A.", UAB „LITESKO", UAB „Luminor lizingas", Kreditų unija „Magnus", UAB „VIADA LT", T. M., antstolei I. B., antstolei O. N., antstolei N. B., antstoliui E. S., UAB „D. B.", UAB „Zujų paukštynas", AB „Agrochema plius", ŽŪB „Arsėta", UAB „Ivabaltė", UAB „PGM technika", biudžetinei įstaigai Nacionalinei mokėjimo agentūrai, AB „L. A.", Viešajai įstaigai „Ekoagros", dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki pareiškimo priėmimo klausimo išsprendimo dienos.

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėjai prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti antstolių pradėtą viso pareiškėjų vardu registruoto kilnojamojo ir nekilnojamojo turto realizavimo procesą bei uždrausti antstoliams visą pareiškėjų vardu registruotą kilnojamą ir nekilnojamą turtą realizuoti iki tol, kol teismas nutartimi išspręs pareiškėjų pateikto pareiškimo dėl bankroto bylos jiems iškėlimo priėmimo klausimą. Prašyme nurodo, kad jie turi finansinių sunkumų, negali atsiskaityti su kreditoriais. Jų įsipareigojimai kreditoriams yra žymiai didesni nei 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos - pareiškėjų pradelsti kreditoriniai įsipareigojimai sudaro 477 635,72 Eur. Jiems parengus pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto iškėlimo, paaiškėjo naujos aplinkybės, t.y. antstolė I. B. atsiuntė 2020-07-22 „Patvarkymą dėl turtinių teisių arešto". Išanalizavę patvarkyme nurodytų išieškotojų sąrašą, pareiškėjai pastebėjo jame nurodytą naują kreditorių - Viešąją įstaigą „Ekoagros". Šiam kreditoriui pareiškėjai pranešimo nebuvo išsiuntę, nors pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo jau pilnai parengtas, visiems žinomiems kreditoriams laiku buvo išsiųsti pranešimai, surinkta visa bankroto bylos iškėlimui reikšminga informacija. Pažymėjo, kad jie turi viso 29 kreditorius, tačiau ne visi jie dalyvauja išieškojimo procedūrose, kurias vykdo antstoliai. Perleidus jų turtą iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, jų manymu, bus iš esmės pažeisti didžiosios dalies kreditorių interesai. Pareiškėjai siekdami apsaugoti turtą, kurį šiuo metu antstoliai ketina parduoti net keletą kartų mažesne kaina, ir saugodami tiek savo, tiek savo kreditorių interesus, prašo teismo visam jų vardu registruotam kilnojamam ir nekilnojamam turtui taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti antstolių pradėtą turto realizavimo procesą bei uždrausti antstoliams turtą realizuoti iki tol, kol bus išspręstas Pareiškėjų pareiškimo priėmimo klausimas.

4Teismas

konstatuoja:

5Prašymą atsisakytina priimti.

6Teismas pažymi, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 147 str. 3 d. nustatyta, jog teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iki ieškinio teismui pareiškimo dienos. Paduodamas šį prašymą, pareiškėjas turi nurodyti priežastis, dėl kurių ieškinys nebuvo pareikštas kartu su šiuo prašymu, pateikti įrodymus, patvirtinančius grėsmę pareiškėjo interesams.

7Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 4 str. 2 d. nustatyta, kad ketindamas pateikti pareiškimą iškelti bankroto bylą, fizinis asmuo, kurio būklė atitinka šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytąją, ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo dienos apie tai raštu praneša visiems kreditoriams. Nagrinėtinu atveju, patys pareiškėjai prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodė, kad naujai paaiškėjusiam kreditoriui Viešajai įstaigai „Ekoagros" pranešimą išsiuntė 2020-07-23, todėl jų pareiškimas teismui dėl bankroto bylos iškėlimo gali būti teikiamas ne anksčiau kaip 2020-08-23. CPK 147 str. 3 d. yra imperatyviai nustatyta, kad teismas, pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones, nustato terminą, per kurį turi būti pareikštas ieškinys ir šis terminas negali būti ilgesnis kaip keturiolika dienų. Todėl, teismas šiuo metu negali spręsti šio pareiškėjų prašymo, nes bus pažeistos įstatymo imperatyviai nustatytos nuostatos. Dėl šių priežasčių pareiškėjų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsisakytina priimti (CPK 137 str. 2 d. 1 p.)

8Be to, atkreiptinas pareiškėjų dėmesys ir į tai, kad CPK 80 straipsnio 5 dalyje numatyta pareiga mokėti žyminį mokestį už prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad pareiškėjai, kreipdamiesi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jo žyminiu mokesčiu neapmokėjo.

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 137 straipsnio 2 dalies 1-2 punktais, 3 dalimi, 5 dalimi, 290 straipsnio 1-4 dalimis, 291 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

10Atsisakyti priimti pareiškėjų A. B. ir K. B. prašymą suinteresuotiems asmenims UAB „Agroteka", UAB „Baltijos aruodas", Compagnie francaise d’assurance pour le commerce exterieur Baltics filialui, AB „E. W. Agro", UAB „Velseka", A. V., VMI prie LR FM, P. B. OU Lietuvos filialui, UAB „Biržų vandenys", P. M., UAB „Dojus agro", UAB „Biržų žemtiekimas", AB „Kauno grūdai", UAB „Mano B. A.", UAB „LITESKO", UAB „Luminor lizingas", Kreditų unija „Magnus", UAB „VIADA LT", T. M., antstolei I. B., antstolei O. N., antstolei N. B., antstoliui E. S., UAB „D. B.", UAB „Zujų paukštynas", AB „Agrochema plius", ŽŪB „Arsėta", UAB „Ivabaltė", UAB „PGM technika", biudžetinei įstaigai Nacionalinei mokėjimo agentūrai, AB „L. A.", Viešajai įstaigai „Ekoagros" dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki pareiškimo priėmimo klausimo išsprendimo dienos.

11Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmus.

Proceso dalyviai