Byla L2-7041-560/2009
Dėl teismo įsakymo išdavimo, išieškant skolą iš skolininko UAB „Speisuva“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, susipažinęs su kreditoriaus Akcinės bendrovės Rytų skirstomieji tinklai pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, išieškant skolą iš skolininko UAB „Speisuva“,

Nustatė

2 Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo skolininko UAB „Speisuva“ atžvilgiu, prašydama priteisti iš skolininko kreditoriaus naudai 110 565 Lt skolos, 533,34 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas bei 805 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas.

3Pareiškimą atsisakytina priimti.

4Įstatymo leidėjas nustato, kad kreditoriaus pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo forma ir turinys turi atitikti bendruosius procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus bei papildomus reikalavimus, nustatytus CPK 433 str. Tuo atveju, jei kreditoriaus pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo turinys ar forma neatitinka bent vieno jam keliamo bendrojo ar papildomo reikalavimo, teismas tokį pareiškimą atsisako priimti, vadovaudamasis CPK 435 str. 2 d. 1 p.

5Šiuo konkrečiu atveju pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo pasirašė kreditoriaus darbuotojas R. Š. , kuriam įgaliojimą tai daryti kreditoriaus vardu pagal teismui pateiktą 2009-05-07 Įgaliojimo Nr. 21010-43 nuorašą išdavė kreditoriaus generalinis direktorius A. T. . Tačiau teismui nėra pateikti įrodymai, jog asmuo, einantis kreditoriaus generalinio direktoriaus pareigas, turi teisę kreditoriaus vardu vienasmeniškai išduoti tokį įgaliojimą (pavyzdžiui, bendrovės įstatų) bei nėra pateikta įrodymų, jog būtent A. T. 2009-05-07 (tai yra įgaliojimo išdavimo dieną) ėjo kreditoriaus generalinio direktoriaus pareigas (pavyzdžiui, bendrovės akcininkų sprendimo skirti tam tikrą asmenį bendrovės vadovu).

6Taip pat pažymėtina, kad teismui pateiktų dokumentų nuorašus patvirtino kreditoriaus darbuotoja A. L. , tačiau teismui nebuvo pateikti įrodymai, jog ji turi teisę tai daryti kreditoriaus vardu.

7Atsižvelgiant į išdėstyta, teismas daro išvadą, kad kreditoriaus pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo turi trūkumų, nes neatitinka CPK 111 str. 2 d. 2 p. bei CPK 55 str. įtvirtintų reikalavimų.

8Kadangi bylų dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjimą reglamentuojantis CPK XXIII skyrius nenumato pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo trūkumų šalinimo galimybės, pareiškimą atsisakoma priimti, vadovaujantis CPK 435 str. 2 d. 1 p.

9Teismas kreditoriui išaiškina, kad atsisakymas priimti pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, neužkerta kelio kreditoriui ištaisius trūkumus įstatymų nustatyta tvarka pateikti naują pareiškimą arba pareikšti ieškinį teisme pagal ginčo teisenos taisykles (CPK 435 str. 4 d.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 435 straipsnio 2 dalies 1 punktu bei 290-291 straipsniais,

Nutarė

12Atsisakyti priimti kreditoriaus Akcinės bendrovės Rytų skirstomieji tinklai pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo dėl skolos iš skolininko UAB „Speisuva“ priteisimo ir grąžinti pareiškimą jį padavusiam asmeniui.

13Išaiškinti kreditoriui, kad atsisakymas priimti pareiškimą neužkerta kelio ištaisius trūkumus įstatymų nustatyta tvarka pateikti naują pareiškimą arba pareikšti ieškinį teisme pagal bendrąsias ginčo taisykles.

14Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai