Byla 2-218-204/2011
Dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo regreso tvarka

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Bagdonienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, ieškinį atsakovui D. B. dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo regreso tvarka,

2atsakovui D. B. už akių,

Nustatė

3Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 27000Lt žalos atlyginimo regreso tvarka ir nurodo, kad Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymu buvo įsteigtas Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondas, nustatyta šio fondo paskirtis, administravimas ir lėšų kaupimas. Šio įstatymo 10 str. 2 d. buvo nustatyta, kad fondą administruoja fondo administratorius - Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija arba jos įgaliota institucija. Įstatymo 9 str. 1 d. buvo numatyta, kad fondo administratorius, šio įstatymo nustatyta tvarka kompensavęs smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, įgyja regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę iš už žalą atsakingo asmens, jeigu šis yra nustatytas, teismo tvarka išieškoti tokio dydžio sumas, kiek išmokėjo nukentėjusiems asmenims ar jų sutuoktiniams bei išlaikytiniams. Nuo 2009 m. kovo 1 d. įsigaliojusioje Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo redakcijoje šios nuostatos iš esmės nepasikeitė, tik buvo patikslinta, kad įstatymo nustatyta tvarka kompensavus smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, valstybė įgyja regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę iš už žalą atsakingo asmens, jeigu šis yra nustatytas, teismo tvarka išieškoti tokio dydžio sumas, kiek yra sumokėta asmenims, kuriems buvo kompensuota smurtiniu nusikaltimu padaryta žala, o valstybei šiose bylose atstovauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija (14 str.). Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 114 „Dėl įgaliojimų suteikimo atstovauti valstybei įgyvendinant regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę ir išieškant be pagrindo išmokėtas kompensacijas” atstovauti valstybei įgaliojo Teisingumo ministeriją. Vadovaudamasi išdėstytais teisės aktais, Teisingumo ministerija reiškia šį ieškinį dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo regreso tvarka.

4Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje 2007 m. rugpjūčio 22 d. buvo gautas R. G. įstatyminės atstovės D. G. prašymas kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą. Prašyme buvo nurodyta, kad D. B. išžagino, sužalojo bei pasikėsino nužudyti R. G.. Pagal tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo 4 str. 1 d. smurtiniais nusikaltimais padaryta žala įstatymo 3 str. 1 d. nurodytiems asmenims kompensuojama, jei yra visos šios sąlygos: 1) teismo ar teisėsaugos institucijos sprendimu nustatyta, kad buvo padarytas smurtinis nusikaltimas; 2) smurtinis nusikaltimas padarytas Lietuvos Respublikos teritorijoje arba laive ar orlaivyje su Lietuvos valstybės vėliava ar skiriamaisiais ženklais; 3) smurtiniu nusikaltimu padaryta žala neatlyginta; 4) prašymas Fondo administratoriui kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą pateiktas ne vėliau kaip per trejus metus po nusikaltimo padarymo, išskyrus atvejus, kai šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių.

5Išnagrinėjus gautus dokumentus buvo konstatuota, kad Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. birželio 1 d. nuosprendžiu pripažino D. B. kaltu padarius nusikaltimus, numatytus LR BK 180 str. 2 d. (plėšimas), 149 str. 3 d. (išžaginimas) ir 129 str. 2 d. 5, 9, 11 p. (nužudymas), nusikaltimai padaryti 2006 m. gruodžio 18 d. Šilutės mieste, už žalą atsakingas asmuo savanoriškai neatlygino žalos, t.y. konstatuotos visos privalomos sąlygos kompensuoti žalą. Atsižvelgdama į tai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 2007 m. spalio 23 d. priėmė sprendimą Nr. (1.34)-7R-9893 dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo ir 2007 m. lapkričio 12 d. mokėjimo nurodymu D. G. išmokėjo 7500Lt kompensaciją.

62010 m. sausio 13 d. Teisingumo ministerijoje buvo gautas pakartotinis R. G. prašymas atlyginti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą. Kadangi nuo 2009 m. kovo 1 d. įsigaliojusioje Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo redakcijoje yra numatytas didesnis maksimalus kompensuotinos neturtinės žalos dydis, Teisingumo ministerija, išnagrinėjusi pareiškėjos prašymą, 2010 m. vasario 24 d. priėmė sprendimą Nr. (1.34.)7R-1623, kuriame konstatavo, jog R. G. atžvilgiu buvo padaryti du smurtiniai nusikaltimai, kurie nesudaro idealiosios sutapties, todėl neturtinė žala kompensuojama už du smurtinius nusikaltimus ir sudaro 19500Lt. Ši suma buvo pervesta į D. G. sąskaitą 2010 m. balandžio 8 d.

7Šiuo metu galiojančios Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo redakcijos 14 str. reglamentuojama, kad įstatymo nustatyta tvarka kompensavus smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, valstybė įgyja regreso teisę iš už žalą atsakingo asmens teismo tvarka išieškoti tokio dydžio sumas, kiek yra sumokėta asmenims, kuriems buvo kompensuota smurtiniu nusikaltimu padaryta žala.

8Kadangi už žalą, atsiradusią dėl nusikaltimų padarymo, yra atsakingas būtent atsakovas, ir valstybė atlygino dalį jo padarytos žalos (27000Lt) R. G. įstatyminei atstovei D. G., valstybė, atstovaujama Teisingumo ministerijos, įgijo teisę reikalauti nurodyto dydžio žalos atlyginimo iš atsakovo regreso tvarka, todėl prašo priteisti iš atsakovo 27000Lt žalos atlyginimo regreso tvarka.

9Atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašo atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį priimti sprendimą už akių.

10Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

11Formaliai ištyrus įrodymus ir pasitvirtinus jų turiniui yra pagrindas priimti tokį sprendimą, nes, kaip matyti iš bylos medžiagos, 2007 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 114 „Dėl įgaliojimų suteikimo atstovauti valstybei įgyvendinant regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę ir išieškant be pagrindo išmokėtas kompensacijas”, buvo pateiktas R. G. įstatyminės atstovės D. G. prašymas kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, kuriame buvo nurodyta, kad D. B. išžagino, sužalojo bei pasikėsino nužudyti R. G. (b.l. 6-11). Teisingumo ministerija, išnagrinėjusi gautus dokumentus, konstatavo visas privalomas sąlygas, reglamentuotas tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo 4 str. 1 d., kompensuoti žalą ir atsižvelgdama į tai, 2007 m. spalio 23 d. priėmė sprendimą Nr. (1.34)-7R-9893 dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo (b.l. 31-32). Nurodo, kad 2007 m. lapkričio 12 d. mokėjimo nurodymu D. G. išmokėjo 7500Lt kompensaciją.

122010 m. sausio 13 d. Teisingumo ministerijoje buvo gautas pakartotinis R. G. prašymas atlyginti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą (b.l. 27-28). Kadangi nuo 2009 m. kovo 1 d. įsigaliojusioje Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo redakcijoje yra numatytas didesnis maksimalus kompensuotinos neturtinės žalos dydis, Teisingumo ministerija, išnagrinėjusi pareiškėjos prašymą, 2010 m. vasario 24 d. priėmė sprendimą Nr. (1.34.)7R-1623, kuriame konstatavo, jog R. G. atžvilgiu buvo padaryti du smurtiniai nusikaltimai, kurie nesudaro idealiosios sutapties, todėl neturtinė žala kompensuojama už du smurtinius nusikaltimus ir sudaro 19500Lt (b.l. 33-35). Ieškovė nurodo, kad ši suma buvo pervesta į D. G. sąskaitą 2010 m. balandžio 8 d.

13Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo redakcijos 14 str. reglamentuojama, kad įstatymo nustatyta tvarka kompensavus smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, valstybė įgyja regreso teisę iš už žalą atsakingo asmens teismo tvarka išieškoti tokio dydžio sumas, kiek yra sumokėta asmenims, kuriems buvo kompensuota smurtiniu nusikaltimu padaryta žala.

14Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Padarytą žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 str. 1 d., 2 d.). Atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio (CK 6.280 str.1 d.).

15Kadangi nustatyta, kad atsakovas padarė žalą (b.l. 14-18) ir jo žalą atlygino ieškovė, ieškovė įgijo regreso teisę į atsakovą, ir iš atsakovo priteistina ieškovės atlyginta 27000Lt dydžio žala (CK 6.246 str. - 6.250 str., 6.263 str. 1 d., 2 d., 6.280 str. 1 d.).

16Iš atsakovo taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 810Lt žyminio mokesčio ir 4,88Lt pašto išlaidų, t.y. iš viso 814,88Lt į valstybės biudžetą (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str.1 d., 96 str.).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 262 str. 2 d., 270 str., 285 str.- 287 str.,

Nutarė

18Ieškinį patenkinti ir priimti sprendimą už akių.

19Priteisti iš D. B., gim. ( - ), 27000Lt žalos atlyginimo Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, naudai bei 814,88Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

20Atsakovas D. B. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šilutės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Bagdonienė, rašytinio... 2. atsakovui D. B. už akių,... 3. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 27000Lt žalos atlyginimo... 4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje 2007 m. rugpjūčio 22 d. buvo... 5. Išnagrinėjus gautus dokumentus buvo konstatuota, kad Klaipėdos apygardos... 6. 2010 m. sausio 13 d. Teisingumo ministerijoje buvo gautas pakartotinis R. G.... 7. Šiuo metu galiojančios Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais... 8. Kadangi už žalą, atsiradusią dėl nusikaltimų padarymo, yra atsakingas... 9. Atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė... 10. Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas visiškai.... 11. Formaliai ištyrus įrodymus ir pasitvirtinus jų turiniui yra pagrindas... 12. 2010 m. sausio 13 d. Teisingumo ministerijoje buvo gautas pakartotinis R. G.... 13. Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo... 14. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo... 15. Kadangi nustatyta, kad atsakovas padarė žalą (b.l. 14-18) ir jo žalą... 16. Iš atsakovo taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 810Lt žyminio... 17. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 262 str. 2 d., 270 str., 285... 18. Ieškinį patenkinti ir priimti sprendimą už akių.... 19. Priteisti iš D. B., gim. ( - ), 27000Lt žalos atlyginimo Lietuvos... 20. Atsakovas D. B. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...