Byla 2S-1285-524/2012
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės A. T. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-04-26 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Klaipėdos apygardos prokuratūros, ginančios viešąjį interesą, ieškinį atsakovei A. T., LR susisiekimo ministerijai, tretiesiems asmenims VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai, LR Valstybei, atstovaujamai LR Vyriausybės, ir S. T. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir

Nustatė

2ieškovas prašė: pripažinti negaliojančiu 1998-05-18 perdavimo–priėmimo akto, patvirtinto LR susisiekimo ministro A. Ž., dalį, kuria UAB „Laivybos paslaugų centras“ perduotas hidrotechninis deviacijos įrenginys Nr. 7; pripažinti negaliojančiu 2002-12-13 varžytynių aktą Nr. 16, kuriuo A. T. už 100 Lt įsigijo nuosavybėn hidrotechninį deviacijos įrenginį Nr.007, esantį Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje; taikyti restituciją, priteisti iš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 100 Lt A. T..

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-03-23 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: pripažino negaliojančiu 1998-05-18 perdavimo–priėmimo akto, patvirtinto LR susisiekimo ministro, dalį, kuria UAB „Laivybos paslaugų centras“ perduotas hidrotechninis deviacijos įrenginys Nr. 7, pripažino negaliojančiu 2002-12-13 varžytynių aktą Nr. 16, kuriuo A. T. už 100 Lt įsigijo nuosavybėn hidrotechninį deviacijos įrenginį Nr.007, esantį Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje, taikė vienašalę restituciją ir priteisė iš atsakovės Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos vieną šimtą (100 Lt) litų A. T., kitą ieškinio dalį atmetė.

4Atsakovė A. T. apeliaciniu skundu prašė panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-03-23 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti arba panaikinti sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-04-26 nutartimi nustatė atsakovei A. T. 7 dienų terminą, skaičiuojamą nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos pašalinti apeliacinio skundo trūkumus. Nurodė, kad apeliaciniu skundu prašoma panaikinti teismo sprendimą, kuriuo buvo patenkinti du ieškovo neturtiniai reikalavimai, todėl už apeliacinį skundą turi būti mokamas 200 Lt dydžio žyminis mokestis. Kadangi apeliantė sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį, todėl teismas įpareigojo sumokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį.

6Atsakovė A. T. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-04-26 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti atsakovės A. T. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-03-23 sprendimo. Nurodė, kad už apeliacinius skundus mokamas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks mokėtinas paduodant ieškinį. Kadangi pirmosios instancijos teismas sprendimu priteisė 100 Lt žyminio mokesčio, todėl tokio dydžio žyminis mokesti turi būti mokamas ir už apeliacinį skundą. Teigia, kad 100 Lt žyminis mokestis atitinka ieškinio pobūdį, t. y. pareikštas neturtinio pobūdžio reikalavimas. Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas spręsdamas apeliacinio skundo priėmimo kausimą pakeitė teismo sprendimo dalį dėl žyminio mokesčio. Teigia, kad skundžiama nutartimi buvo pažeistas atsakovės teisinio apibrėžtumo principas.

7Atsiliepimo į atskirąjį skundą per teismo nustatytą terminą negauta.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

10Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nurodė, kad apeliaciniu skundu skundžiamos pirmosios instancijos teismo sprendimo dalys, kuriomis patenkinti du neturtinio pobūdžio reikalavimai, todėl mokėtinas žyminis mokestis sudaro 200 Lt. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su tokiomis teismo išvadomis.

11Kiekvienam asmeniui, manančiam, kad yra pažeistos jo teisės, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba (LR CPK 5 str.), tačiau ši teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra LR CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio sumokėjimas. LR CPK 80 str. įtvirtina mokėtino žyminio mokesčio dydžio nustatymo būdus: turtiniame ginče yra mokamas proporcinis žyminis mokestis, kurio dydis priklauso nuo ieškinio sumos, neturtiniuose ginčuose – paprastasis žyminis mokestis, kuris yra išreiškiamas tikslia suma ir nuo ginčo dalyko vertės nepriklauso. Teisės kreiptis į teismą prielaidas ir tinkamo įgyvendinimo sąlygas priimdamas ieškinį teismas privalo aiškintis ex officio.

12Nagrinėjamu atveju ieškiniu buvo reiškiami du savarankiški neturtinio pobūdžio reikalavimai – pripažinti negaliojančiu 1998-05-18 perdavimo–priėmimo akto, patvirtinto LR susisiekimo ministro, dalį, kuria UAB „Laivybos paslaugų centras“ perduotas hidrotechninis deviacijos įrenginys Nr. 7, ir pripažinti negaliojančiu 2002-12-13 varžytynių aktą Nr. 16, kuriuo A. T. už 100 Lt įsigijo nuosavybėn hidrotechninį deviacijos įrenginį Nr.007, esantį Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje, bei išvestinis reikalavimas taikyti restituciją. Pirmosios instancijos teismas šiuos du neturtinio pobūdžio reikalavimus tenkino. Kadangi apeliaciniu skundu prašoma panaikinti visą pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl pagal apeliacinio skundo reikalavimus turi būti mokamas žyminis mokestis už kiekvieną savarankišką reikalavimą, t. y. iš viso 200 Lt (LR CPK 80 str. 1 d. 5 p.). Pagal pateiktus duomenis apeliantė sumokėjo 100 Lt žyminio mokesčio, todėl pagrįstai pirmosios instancijos teismas nustatė terminą trūkumams pašalinti ir primokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį. Atkreiptinas dėmesys, kad skundžiama nutartimi teismas nevertino priimto teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, nes pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas instancine tvarka (LR CPK 301 str. 1 d.).

13Kiti atskirojo skundo motyvai neturi teisinės reikšmės priimtos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

14Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti nėra pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

15Sprendžiant atskirojo skundo pagrįstumo klausimą, pirmosios instancijos teismo nustatytas terminas pašalinti apeliacinio skundo trūkumus jau yra pasibaigęs. Esat šioms aplinkybėms, siekiant neužkirsti kelio į apeliaciją, nustatytinas naujas terminas pašalinti pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartimi nustatytus apeliacinio skundo trūkumus.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 335?339 straipsniais, teismas

Nutarė

17Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-04-26 nutartį palikti nepakeistą.

18Nustatyti atsakovei A. T. 14 dienų terminą, skaičiuojamą nuo šios nutarties priėmimo dienos, pašalinti apeliacinio skundo trukumus, t. y. sumokėti 100 Lt dydžio žyminį mokestį ir pateikti Klaipėdos miesto apylinkės teismui tai patvirtinančius dokumentus.

Proceso dalyviai