Byla A-442-1331-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės, sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, dalyvaujant pareiškėjai E. L. R., pareiškėjos E. L. R. atstovui advokatui Arūnui Bertuliui, atsakovo atstovei Zitai Černiauskienei, trečiojo suinteresuoto asmens V. I. atstovei advokatei Virginijai Bradulskienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos E. L. R. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų E. L. R., A. P., K. J., A. G., R. S., T. L., A. P., A. D. ir L. S. skundą atsakovui Utenos apskrities viršininko administracijai, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims V. I., R. K., P. Č., S. P., T. L., M. Č., D. Č., M. Č., J. G. ir D. B., dėl įsakymo ir sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai skundu kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą ir prašė: 1) panaikinti Utenos apskrities viršininko 2007 m. birželio 18 d. įsakymo Nr.16-509 dalį, kuria buvo suformuotas visuomenės poreikiams sklypas Nr.344; 2) panaikinti Utenos apskrities viršininko 2007 m. birželio 18 d. įsakymo Nr.16-509 dalį, kuria buvo suformuotas V. I. žemės sklypas Nr.283-1 (2007 m. birželio 18 d. įsakymo Nr.16-509 priedo „Piliečių, kuriems rengiant Levaniškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymą suprojektuoti žemės, miško ir vandens telkiniai, sąrašas“ 16 eilutė); 3) panaikinti Utenos apskrities viršininko 2007 m. birželio 18 d. įsakymo Nr.16-509 dalį, kuria 12 butų namui, esančiam ( - ) kaime, Molėtų rajone, buvo suprojektuotas 0,40 ha namų valdos žemės sklypas (2007 m. birželio 18 d. įsakymo Nr.16-509 priedo „Levaniškių kadastro vietovėje suprojektuotų kitos paskirties žemės sklypų, reikalingų esamų statinių eksploatacijai, sąrašas“ 3 eilutė); 4) įpareigoti Utenos apskrities viršininko administraciją suprojektuoti 6065 kv. m dydžio namų valdos žemės sklypą Levaniškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildyme pagal UAB „Nerinta“ 2008 m. sausio 16 d. parengtą planą pastatui, esančiam ( - ) kaime, Molėtų rajone; 5) panaikinti Utenos apskrities viršininko 2007 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr.13-23351 dalį, kuria atkurtos nuosavybės teisės V. I. į 0,40 ha žemės sklypą Nr.283-1, esantį ( - ) kaime, Molėtų rajone.

5Pareiškėjai nurodė, kad jie yra 12 butų namo, esančio ( - ) kaime, Molėtų rajone, bendrasavininkiai. Rengiant Levaniškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymą, aplink pareiškėjų namą atsakovas suprojektavo namų valdos sklypą Nr.282-1, kurio plotas 0,40 ha. Tačiau tokio dydžio sklypas yra per mažas, neatitinka teisės aktuose numatytų reikalavimų, nes nėra vietos rekreacinei zonai įrengti. Atsakovas prie pareiškėjų namo nepagrįstai suformavo visuomenės reikmėms skirtą sklypą, nes ta žeme visą laiką naudojosi namo gyventojai. Be to, atsakovas neteisėtai atkūrė nuosavybės teises V. I. į gretimą 0,40 ha žemės sklypą Nr.283-1, nes, atkuriant nuosavybės teises, tęsėsi ginčas dėl žemės, o įsakymo, kuriuo patvirtintos V. I. suprojektuoto 0,40 ha žemės sklypo ribos, galiojimas buvo sustabdytas teismo nutartimi.

6Atsakovas su pareiškėjų skundu nesutiko.

7Atsakovas nurodė, kad, tvirtinant žemės reformos žemėtvarkos projektą, pareiškėjų namui buvo suprojektuotas 0,40 ha namų valdos žemės sklypas pagal faktiškai naudojamą žemės plotą. Toks žemės sklypo plotas atitinka teisės aktų reikalavimus bei nepažeidžia gyventojų teisių. Suformuota 0,40 ha namų valda ribojasi su visuomenės poreikiams skirtu žemės sklypu ir žemės sklypu, į kurį atkurtos nuosavybės teisės V. I.. Pastaraisiais žemės sklypais pareiškėjai nesinaudojo.

8Tretieji suinteresuoti asmenys R. K., P. Č., S. P., J. G., T. L., D. B., M. Č., D. Č. ir M. Č. su pareiškėjų skundu sutiko.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo V. I. su pareiškėjų skundu nesutiko.

10II.

11Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimu pareiškėjų skundą atmetė.

12Teismas nurodė, kad Utenos apskrities viršininkas, vadovaudamasis 2007 m. birželio 18 d. įsakymu Nr.16-509, V. I. 2007 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr.13-23351 atkūrė nuosavybės teises perduodamas neatlygintinai nuosavybėn turėtajam lygiavertį 0,40 ha žemės sklypą Nr.283-1, esantį ( - ) kaime, Molėtų rajone. Utenos apskrities viršininkas 2008 m. liepos 22 d. įsakymu Nr.61-174 pakeitė savo 2007 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr.13-23351 1.2.1 punktą ir V. I. perdavė neatlygintinai nuosavybėn turėtajam lygiavertį 0,35 ha žemės sklypą Nr.283-1. Atsakovas V. I. sumažino sklypą ta dalimi, į kurią pretenduoja pareiškėjai. Pakeitus ginčijamą sprendimą, V. I. sklypas nepatenka į pareiškėjų namo ginčo teritoriją, todėl šiuo sprendimu pareiškėjų teisės nėra pažeidžiamos. Teismas nurodė, kad Žemės reformos įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog namų valdos žemei priskirtina žemė, kurią užima sodybos statiniai, sodas, kiti sodybos želdiniai, kiemas ir sodyboje nuolat daržui naudojamas žemės sklypas. Žemės reformos įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje numatyta, jog žemės sklypai prie daugiabučių gyvenamųjų namų parduodami tokio ploto ir ribų, kaip nustatyta teritorijų planavimo dokumentuose. Levaniškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildyme namų valdos žemės sklypas prie daugiabučio gyvenamojo namo yra suformuotas dviem sklypais: 0,40 ha sklypu Nr.282-1 prie namo ir 0,20 ha sklypu Nr.282-2 prie ūkinių pastatų. Pareiškėjai nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad į suformuotą prie namo sklypą Nr.282-1 nebuvo įtraukta žemė, užimta statiniais, sodu ar kitais želdiniais bei nuolat daržui naudojamu žemės sklypu. Teismas nurodė, kad pareiškėjai pageidauja, jog namų valdos sklypas būtų suformuotas iki pat ežero ir į jį būtų įtraukta pieva, kurioje yra vaikų žaidimo aikštelė, t. y. namų valdoje būtų suformuota rekreacinė zona. Liudytojas E. M. paaiškino, kad jis 2006-2007 metais matavo žemės sklypą prie pareiškėjų namo atsižvelgdamas į tuo metu faktiškai naudotą žemės sklypą; jokių futbolo aikštelės vartų pievoje tuo metu nebuvo. Pareiškėja L. S. paaiškino, kad futbolo vartai buvo pastatyti tik prieš dvejus metus, toje pievoje anksčiau į duobes pildavo šiukšles. Šie paaiškinimai patvirtina, kad sporto aikštelė įrengta neseniai. Todėl nėra pagrindo teigti, jog 0,40 ha namų valdos žemės sklypo suformavimas yra neteisėtas. Pareiškėjų prašomas suprojektuoti namų valdos 6065 kv. m plotas neatitinka namų valdos sampratos, todėl įpareigoti atsakovą suformuoti šio dydžio namų valdą nėra pagrindo. Teismas nurodė, kad, pakeitus sprendimo dalį dėl nuosavybės teisių atkūrimo V. I. ir sumažinus jai perduodamo sklypo dydį bei įvertinus racionalų žemės naudojimą ir žemės sklypų formavimą, atsakovas administracine tvarka gali padidinti pareiškėjų namui suformuotą namų valdos sklypą. Teismas nurodė, kad nepagristas pareiškėjų reikalavimas panaikinti Utenos apskrities viršininko 2007 m. birželio 18 d. įsakymo Nr.16-509 dalį, kuria buvo suformuotas visuomenės poreikiams sklypas Nr.344. Teisės aktų pažeidimų, projektuojant šį sklypą visuomenės poreikiams, nenustatyta. Nors liudytoja Z. D. paaiškino, kad pareiškėjų namo gyventojai naudojasi ir ta žeme, kuri priskirta visuomenės poreikiams, tačiau, kaip matyti iš Valstybinės miškotvarkos tarnybos 2008 m. gegužės 26 d. rašto Nr.455, žemės sklypas Nr.344 patenka į Utenos girininkijos 884 kvartalo 40 taksacinį sklypą, kuris yra registruotas miškų kadastre pagal 1999 metų valstybės miškų inventorizacijos duomenis. Šie duomenys iki šiol nėra pakeisti. Žemės sklypas Nr.344 neatitinka namų valdos žemės sampratos, todėl negali būti prijungtas prie pareiškėjų namų valdos žemės sklypo. Visuomenės poreikiams suprojektuotu žemės sklypu gali naudotis ir pareiškėjų namo gyventojai.

13III.

14Apeliaciniu skundu pareiškėja E. L. R. prašo panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimo dalį, kuria buvo atmestas skundas dėl Utenos apskrities viršininko 2007 m. birželio 18 d. įsakymo Nr.16-509 dalies, kuria 12 butų namui, esančiam ( - ) kaime, Molėtų rajone, buvo suprojektuotas 0,40 ha namų valdos žemės sklypas Nr.282-1 ir kuria buvo suformuotas visuomenės poreikiams sklypas Nr.344, panaikinimo bei dėl Utenos apskrities viršininko administracijos įpareigojimo suprojektuoti 6065 kv. m dydžio namų valdos žemės sklypą Levaniškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildyme pagal UAB „Nerinta“ 2008 m. sausio 16 d. parengtą planą, ir šią skundo dalį patenkinti.

15Pareiškėja nurodo, kad, pagal Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr.260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 4 punktą, namų valdos žemės sklypas turi atitikti namų valdos eksploatavimo reikalavimus. Statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 10 punkte yra nustatyti minimalūs daugiabučio pastato sklypui (namų valdai) keliami reikalavimai, pagal kuriuos pastato sklypas yra skiriamas pastatui statyti, jo gyventojų rekreacijai, namų ūkio reikmėms bei priėjimams ir privažiavimams, o minimalią sklypo struktūrą sudaro atitinkamos jo dalys (plotai), tarp kurių yra želdynai su vaikų žaidimo ir sporto aikštelėmis, ramaus poilsio vietomis vyresnio amžiaus ir neįgaliems žmonėms. Šio reglamento 13 punkte nustatyta, kad daugiabučio pastato sklype be automobilių saugyklų privalo būti numatyti ir kiti plotai (skirti želdynams, poilsiui ir kt.). Pareiškėja nurodo, kad pirmosios instancijos teismas visiškai neatsižvelgė į tai, kad nagrinėjamu atveju iš 0,40 ha dydžio suprojektuotos namų valdos pats pastatas, komunikacijos (elektros stulpai), inžineriniai įrenginiai bei jų apsauginės zonos užima apie 0,2054 ha, apie 0,106 ha užima kelio servitutas, o minimalius gyventojų poreikius atitinkančioms namų valdos ploto dalims palikta vos 0,0886 ha namų valdos ploto. Akivaizdu, jog tokio dydžio žemės sklype nebus įmanoma įrengti priėjimų ar įvažiavimų prie pastato, automobilių ir dviračių saugyklų, želdynų su vaikų žaidimo ir sporto aikštelėmis bei ramaus poilsio vietomis vyresnio amžiaus ir neįgaliems žmonėms. Pareiškėja nurodo, kad atsakovo 2007 m. birželio 18 d. įsakymu Nr.16-509 pareiškėjų namui buvo suprojektuotas 0,40 ha namų valdos žemės sklypas tuo metu, kai buvo kilęs ginčas. Tuo buvo pažeistas Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr.207 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodikos 60 punkte numatytas reikalavimas, esant neišspręstam ginčui, žemės sklypų rengiamame žemėtvarkos projekte nebraižyti. Pareiškėja nurodo, kad Vyriausybė 1998 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr.385 „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo vietovėje“ 4 punktu nustatė, kad miestų ir rajonų savivaldybės turi iki 1998 m. gegužės 1 d. parengti ir, suderinusios su apskričių viršininkais, patvirtinti visuomenės poreikiams naudojamų paplūdimių teritorijų plotus bei ribas. Nagrinėjamu atveju Molėtų rajono savivaldybė savo sprendimu nebuvo nustačiusi, kad ( - ) kaime turi būti 0,10 ha paplūdimys. Nesant teisėto Molėtų rajono savivaldybės sprendimo dėl paplūdimio, negalėjo būti visuomenės poreikiams formuojamas žemės sklypas Nr.344, nes nebuvo teisėto poreikio tokiam sklypui. Be to, žemės sklype Nr.344 objektyviai neįmanoma įrengti paplūdimį, kuris atitiktų teisės aktų (sveikatos apsaugos ministro 1999 m. birželio 25 d. įsakymu Nr.307 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 92:1999 „Paplūdimiai ir jų maudyklos“ 5.1.10, 5.1.11, 5.1.13, 5.1.15, 5.1.16 punktų) reikalavimus. Pareiškėja nurodo, kad iš bylos medžiagos matyti, jog žemės sklypo Nr.344, kur tariamai yra valstybinio miško, paskirtis buvo nustatyta kaip „kita paskirtis“. Todėl jeigu pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog žemės sklype Nr.344 yra valstybinio miško, jis turėjo pastebėti, kad žemės sklypo Nr.344, kur tariamai yra valstybinio miško, paskirtis buvo nustatyta pažeidžiant imperatyvią Miškų įstatymo 11 straipsnio normą, numatančią, kad miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis tik išimtiniais atvejais, Vyriausybės nustatyta tvarka derinant valstybės, miško savininko ir visuomenės interesus.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotas asmuo V. I. prašo apeliacinį skundą atmesti.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą atmesti.

18Atsakovas nurodo, kad, pagal Žemės reformos įstatymo 9 straipsnio 2 dalį, pievos, poilsiui skirtos vietos, vaikų žaidimo ir sporto aikštelės, poilsio vietos vyresnio amžiaus žmonėms į namų valdoms nepriskiriamos. Todėl pareiškėjos teiginys, kad namų valdos žemės sklypas yra suformuotas pažeidžiant įstatymus, yra nepagrįstas. Nagrinėjamu atveju namų valdos žemės sklypas daugiabučio namo gyventojams buvo suformuotas teisėtai, atsižvelgiant į faktinį žemės naudojimą.

19Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjai A. P., K. J., T. L., A. P., A. D., L. S. prašo apeliacinį skundą tenkinti.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Apeliacinis skundas atmestinas.

23Namų valdos samprata yra pateikta Žemės reformos įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje bei iš esmės analogiškai išdėstyta Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr.260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 4 punkte. Pagal šią sampratą, namų valdos žemę užima statiniai, sodas, kiti sodybos želdiniai, kiemas ir sodyboje nuolat daržui naudojamas žemės sklypas; namų valdos žemės sklypas paprastai turi būti sodybos teritorijoje, atitikti namų valdos eksploatavimo reikalavimus.

24Pareiškėjai nesutinka su jų namui suformuoto 0,40 ha sklypo dydžiu ir reikalauja šį sklypą padidinti V. I. suformuoto sklypo bei visuomeniniam naudojimui suformuoto sklypo Nr.344 sąskaita.

25Pirmosios instancijos teismas, visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjęs bylą, teisingai nustatė, kad pareiškėjai neturi reikalavimo teisės, susijusios su V. I. suformuotu žemės sklypu. Pareiškėjai apeliaciniu skundu šios pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies neginčija, todėl teisėjų kolegija dėl šios teismo sprendimo dalies išsamiau nepasisako.

26Apeliaciniu skundu pareiškėja E. L. R. toliau palaiko reikalavimus dėl pareiškėjų namui suformuoto 0,40 ha sklypo padidinimo visuomeniniam naudojimui suformuoto sklypo Nr.344 sąskaita. Tačiau apeliaciniame skunde dėstoma pareiškėjos pozicija yra nepagrįsta.

27Pirmosios instancijos teismas, visapusiškai ištyręs bylos aplinkybes bei teisingai įvertinęs surinktus faktinius duomenis, padarė teisingą išvadą, jog visuomeniniam naudojimui suformuotas sklypas Nr.344 neatitinka namų valdos sampratos. Nėra konkrečių ir objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų, jog pareiškėjai iki sklypo Nr.344 suformavimo naudojosi šio sklypo žeme kaip namų valdos žeme ir jog sklypo Nr.344 žemė turi būti priskirta pareiškėjų namo namų valdai pagal prieš tai nurodytą namų valdos sampratą.

28Apeliaciniame skunde nurodomas aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr.705 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ nagrinėjamu atveju negali būti tiesiogiai taikomos, nes šis reglamentas yra skirtas statybos teisiniams santykiams reguliuoti, o nagrinėjamu atveju ginčas nėra susijęs su statybos teisiniais santykiais. Į šio reglamento nuostatas gali būti atsižvelgiama aiškinant vieną iš prieš tai nurodytoje namų valdos sampratoje pateikiamų namų valdą apibūdinančių požymių – namų valdai skirto žemės sklypo atitikimą namų valdos eksploatavimo reikalavimams, tačiau, net ir įvertinus apeliaciniame skunde nurodomas minėto reglamento 10 ir 13 punktų nuostatas, nėra pagrindo teigti, jog pareiškėjų namui suformuotas sklypas neatitinka minimalių eksploatavimo reikalavimų ir jog jis turi būti išplečiamas sklypo Nr.344 sąskaita. Apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai dėl esamos pareiškėjų namui suformuoto sklypo struktūros yra iš esmės bendro pobūdžio pasvarstymai, nesudarantys pagrindo daryti konkrečią išvadą, jog pareiškėjų namui suformuotas sklypas neatitinka teisės aktuose numatytų būtinų namų valdos eksploatavimo sąlygų.

29Pareiškėja apeliaciniame skunde taip pat nurodo argumentus dėl to, jog atsakovas pažeidė Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr.207 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodikos 60 punkto reikalavimus, tačiau šie argumentai yra tik bendro pobūdžio. Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodikos 60 ir 66 punktuose yra reglamentuotos pretenzijų pareiškimo žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo procese bei kilusių ginčų (pateiktų pretenzijų) nagrinėjimo procedūros. Pareiškėja nepaaiškina, kaip konkrečiai nagrinėjamu atveju buvo kilęs ginčas ir kaip konkrečiai buvo pažeistos ginčų (pateiktų pretenzijų) nagrinėjimo procedūros. Tuo tarpu teisėjų kolegija neturi pagrindo spręsti, jog šiuo atveju galėjo būti padaryta esminių procedūrinių pažeidimų.

30Taigi pareiškėjai neturi teisės reikalauti, kad jų namo namų valdos sklypui būtų papildomai priskirta visuomeniniam naudojimui suformuoto sklypo Nr.344 žemė. Kadangi pareiškėjai neturi teisių į sklypo Nr.344 žemę, todėl sklypo Nr.344 formavimu pareiškėjų teisės niekaip negalėjo būti pažeistos. Tuo tarpu, nenustačius pareiškėjų teisių pažeidimo bei konstatavus, jog sklypo Nr.344 formavimas neturi įtakos pareiškėjų teisėms, vien tai yra pagrindas atmesti jų reikalavimus, susijusius su sklypu Nr.344.

31Dėl išdėstytų argumentų apeliacinis skundas negali būti tenkinamas.

32Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies

331 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

34Apeliacinį skundą atmesti.

35Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai skundu kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą... 5. Pareiškėjai nurodė, kad jie yra 12 butų namo, esančio ( - ) kaime,... 6. Atsakovas su pareiškėjų skundu nesutiko.... 7. Atsakovas nurodė, kad, tvirtinant žemės reformos žemėtvarkos projektą,... 8. Tretieji suinteresuoti asmenys R. K., P. Č., S. P., J. G., T. L., D. B., M.... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo V. I. su pareiškėjų skundu nesutiko.... 10. II.... 11. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkričio 20 d.... 12. Teismas nurodė, kad Utenos apskrities viršininkas, vadovaudamasis 2007 m.... 13. III.... 14. Apeliaciniu skundu pareiškėja E. L. R. prašo panaikinti Panevėžio... 15. Pareiškėja nurodo, kad, pagal Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr.260... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotas asmuo V. I. prašo... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą... 18. Atsakovas nurodo, kad, pagal Žemės reformos įstatymo 9 straipsnio 2 dalį,... 19. Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėjai A. P., K. J., T. L., A. P., A.... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Apeliacinis skundas atmestinas.... 23. Namų valdos samprata yra pateikta Žemės reformos įstatymo 9 straipsnio 2... 24. Pareiškėjai nesutinka su jų namui suformuoto 0,40 ha sklypo dydžiu ir... 25. Pirmosios instancijos teismas, visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjęs... 26. Apeliaciniu skundu pareiškėja E. L. R. toliau palaiko reikalavimus dėl... 27. Pirmosios instancijos teismas, visapusiškai ištyręs bylos aplinkybes bei... 28. Apeliaciniame skunde nurodomas aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d.... 29. Pareiškėja apeliaciniame skunde taip pat nurodo argumentus dėl to, jog... 30. Taigi pareiškėjai neturi teisės reikalauti, kad jų namo namų valdos... 31. Dėl išdėstytų argumentų apeliacinis skundas negali būti tenkinamas.... 32. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 33. 1 punktu, teisėjų kolegija... 34. Apeliacinį skundą atmesti.... 35. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 20 d.... 36. Nutartis neskundžiama....