Byla 2S-1110-345/2014
Dėl povedybinės sutarties pripažinimo niekine

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Henrichas Jaglinskis, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovų N. P. ir A. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 13 d. nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Evikta“ ieškinį atsakovams A. P. ir N. P. dėl povedybinės sutarties pripažinimo niekine.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Evikta“ kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti niekine ir negaliojančią nuo pat jos sudarymo momento 2014-01-22 povedybinę sutartį, sudarytą tarp atsakovų A. P. ir N. P.; pripažinti niekiniu ir negaliojančiu nuo pat jo įregistravimo momento Centrinės Hipotekos įstaigos Vedybų sutarčių registro įrašą Nr. 8/2014/0047, kuriuo viešėjame registre buvo įregistruota tarp atsakovų sudaryta nevedybinė sutartis; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovų turto areštą. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė tuo, kad atsakovai elgiasi akivaizdžiai nesąžiningai, kadangi povedybinė sutartis buvo sudaryta tik pradėjus priverstinį skolos išieškojimą iš bendrosios jungtinės nuosavybės, kas leidžia neabejotinai teigti, kad atsakovai sužinoję apie pareikštą ieškinį, gali bandyti perleisti povedybine sutartimi padalintą turtą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. vasario 13 d. nutartimi ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino ir areštavo atsakovų povedybine sutartimi pasidalintą kilnojamą ir nekilnojamą turtą, pinigines lėšas ir darbo užmokestį, esančius atsakovų sąskaitose arba pas trečiuosius asmenis. Teismas konstatavo, kad sprendžiant klausimą dėl povedybinės sutarties panaikinimo yra būtina užtikrinti, kad iki galutinio teismo sprendimo priėmimo povedybinės sutarties šalys neturėtų galimybės disponuoti sutartimi padalintu turtu ir tokiu būdu būtų užtikrinta, kad povedybinės sutarties šalys nepaslėps ar neperleis turimo turto, į kurį jau yra nukreiptas antstolio išieškojimas ir užtikrins sėkmingą išieškojimą vykdomojoje byloje bei neleis pažeisti ieškovo, kaip kreditoriaus, teises.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu atsakovai N. P. ir A. P. prašo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodo, kad teismas nevertino ieškovo ieškinyje pareikštų reikalavimų pagrįstumo klausimo ir dėl šios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos nutartyje nepasisakė. Teismas neatsižvelgė, kad ieškinio nepagrįstumą patvirtina vien ta aplinkybė, kad povedybinė sutartis yra patvirtinta notaro, kuris tvirtindamas sutartį patikrino, ar sutartis neprieštarauja įstatymams. Ieškovas ieškinyje neįvardija, kaip povedybinė sutartis pažeidžia jo interesus. Ginčo atveju povedybinė sutartis nepažeidžia imperatyvių įstatymo normų ar ieškovo teisių ir interesų, kadangi povedybine sutartimi atsakovai susitarė dėl sutuoktinių asmeninės nuosavybės turto teisinio režimo principo nustatymo, tačiau tik turto įgyto po šios sutarties sudarymo atžvilgiu. Ieškiniu prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra susijusios su būsimo teismo sprendimo dėl povedybinės sutarties pripažinimo negaliojančia vykdymu, kadangi ieškinio reikalaujama pripažinti sutartį negaliojančia, tačiau nėra reiškiami reikalavimai dėl turto ar piniginių lėšų priteisimo. Atsakovų iki povedybinės sutarties įgytas turtas, vykdant išieškojimą iš atsakovo jau yra areštuotas antstolio, o arešto suma viršija išieškotiną sumą. Ieškovas taip pat nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovai gali vengti vykdyti nepalankų teismo sprendimą, ar kad jo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas dėl kitų priežasčių.

9Atsiliepimu į atskirtąjį skundą ieškovas UAB „Evikta“ prašo atskirojo skundo netenkinti, nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad nutartis yra pagrįsta ir teisėta. Teismas teisingai preliminariai įvertino ieškinio reikalavimo pagrįstumą. Atsakovų atsikirtimai į ieškinio reikalavimus bus vertinami bylą nagrinėjant iš esmės.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas tenkintinas.

12Pagal LR CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

13Civilinio proceso įstatymas numato, jog teismas, byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str.). Pagal teismų praktiką, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nesiejamas su ieškinio pagrįstumu ar nepagrįstumu, kurį teismas konstatuoja išnagrinėjęs bylą iš esmės, ištyręs įrodymus ir atlikęs jų vertinimą; šioje bylos nagrinėjimo stadijoje teismui pakanka įsitikinti tuo, jog ieškovas pateikė pakankamai ieškinio faktinį pagrindą patvirtinančių įrodymų, kuriems pasitvirtinus, ieškinys galėtų būti patenkintas; teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių tuo pagrindu, kad ieškinys preliminariai nepagrįstas, tik tada, jei yra reiškiamas akivaizdžiai nepagristas materialinis teisinis reikalavimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-487/2012).

14Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas ginčija atsakovų sudarytą 2014-01-22 povedybinę sutartį, nurodydamas, jog atsakovai sudarydami povedybinę sutartį pasidalino turtą, kuris areštuotas antstolio patvarkymais, antstoliui vykdant išieškojimą iš atsakovo A. P. pagal 2012-11-06 vykdomąjį įrašą, dėl ko savavališkai pakeitė šio turto teisinį režimą, ir savo ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones (b.l. 1-7). Iš antstolio V. Č. 2012-12-04 rašto Nr. 0116/13/00114 matyti, kad vadovaudamasis Kauno rajono 1-ojo notarų biuro 2012-11-06 vykdomuoju įrašu, kuriuo vykdomas 115 328, 60 Lt dydžio skolos ir 5 procentų metinių palūkanų nuo laiku nesumokėtos vekselio sumos išieškojimas iš skolininko A. P. išieškotojo UAB „Evikta“ naudai, antstolis areštavo atsakovams nuosavybės teise priklausantį turtą, kurio vertė žymiai viršija išieškotiną sumą (b.l. 32-50). Antstolis areštavęs atsakovų turtą, pasiūlė išieškotojui kreiptis į teismą dėl skolininko A. P. turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo (b.l.34). Taigi nustatytos aplinkybės tvirtina, kad ieškovo reikalavimų atsakovams įgyvendinimas iš esmės yra užtikrintas antstolio turto arešto aktu, todėl apeliacinės instancijos teismas laiko, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovų atžvilgiu yra perteklinis ir nepateisinimas šalių interesų derinimo požiūriu.

15Pažymėtina, kad, priešingai nei nurodo ieškovas savo atsiliepime į atskirąjį skundą, atsakovai povedybine sutartimi jiems nuosavybės teise turto nepasidalino, o tik nustatė po sutarties sudarymo turto teisinį režimą, tai yra po povedybinės sutarties įsigaliojimo visas kiekvieno jų vardu santuokos metu po sutarties įsigaliojimo įgytas kilnojamas ir nekilnojamas turtas yra ir bus kiekvieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (Povedybinės sutarties 1.1 punktas). Vien turto režimo (statuso) nustatymas povedybinėje sutartyje savaime nepaneigia kreditoriaus išieškojimo teisės pagal sutuoktinių prievolę, atsiradusią iki povedybinės sutarties sudarymo. Sutuoktinių pajamų priskyrimas asmeninės kiekvieno iš sutuoktinio nuosavybėn neatima teisės kreditoriui nukreipti išieškojimą ne tik į sutuoktinio (skolininko) asmeninį turtą, bet ir į jam priklausančio bendrosios jungtinės nuosavybės teise turto dalį. Dėl to susitarimą dėl vieno iš sutuoktinių gautinų pajamų teisinio režimo neapriboja šio sutuoktinio civilinės atsakomybės pagal iki tokio susitarimo santuokos metu atsiradusias prievoles (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-11-14 nutartis c.b. Nr. 3K-3-493/2006). Todėl apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių bus pažeisti ieškovo interesai.

16Byloje nėra duomenų, kad apeliantai kokiu nors būdu jiems priklausantį turtą, lėšas slėps, perleis tretiesiems asmenims ar kitaip apsunkins savo turtinę padėtį siekdami vengti galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo, todėl nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas neatitiktų ekonomiškumo principo. Ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nenurodė pagrįstų aplinkybių, dėl kurių gali kilti grėsmė teismo sprendimui įvykdyti, ypač įvertinus aplinkybę, kaip minėta, jog nagrinėjamu atveju atsakovų turto arešto mastas žymiai viršija išieškotiną sumą. Apeliacinės instancijos teismas taip pat laiko, kad tokių aplinkybių nenustatė ir pirmosios instancijos teismas, todėl teismo nutartis panaikinama ir prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetamas (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

17Vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

18Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo UAB „Evikta“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai