Byla 1-482-716/2014
Dėl menkavertės priežasties sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką ir pažeidė viešąją tvarką, konflikto metu spyrė R. N. į veidą

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Striaukas, sekretoriaujant Virginijai Miliauskienei, dalyvaujant prokurorei M. S., gynėjui advokatui R. K., nukentėjusiajam R. N., jo atstovui V. C., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje I. O., a. k. ( - ) g. ( - ), Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, nevedęs, aukštojo išsilavinimo, nedirbantis, gyv. ( - ), Vilniuje, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 2 d. 8 p. ir 284 str. 1 d.

2Teismas išnagrinėjęs bylą

Nustatė

3I. O. 2013-04-06 apie 23.20 val. viešoje vietoje, prie kavinės „A. g.“ pastato, ( - ), Vilniuje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, stebint kitiems, įžūliais veiksmais demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, dėl menkavertės priežasties sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką ir pažeidė viešąją tvarką, konflikto metu spyrė R. N. į veidą.

4Be to, I. O. būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, viešoje vietoje, stebint kitiems, įžūliais veiksmais demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, dėl menkavertės priežasties sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką ir pažeidė viešąją tvarką, ir tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje, dėl chuliganiškų paskatų nesunkiai sužalojo R. N., tai yra 2013-04-06 apie 23.20 val. viešoje vietoje, prie kavinės „A. g.“ pastato, ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, turėdamas tyčią sužaloti R. N., konflikto metu spyrė nukentėjusiajam į veidą, padarydamas nukentėjusiajam apatinio žandikaulio lūžį su aplinkine kraujosruva ir taip, dėl chuliganiškų paskatų, nesunkiai sutrikdė R. N. sveikatą.

5I. O. teisme kaltu neprisipažino ir parodė, kad buvo su pažįstamais „A. g.“ kavinėje, ten leido laiką, šoko, išgėrinėjo. Jis išėjo parūkyti. Tuo metu ėjo nepažįstami žmonės ir pastūmė jį durimis. Žmonės pradėjo jį užgaulioti, keiktis, vadinti necenzūriniais žodžiais. Merginos buvo jį sugriebusios už rankos. Jis grįžo į kavinę ir pasakė, kad jį užsipuolė. Jis su draugais išėjo prie kavinės. Jį toliau užgauliojo žmonės. Netrukus R. puolė link jo, merginos pradėjo tampyti jį už marškinių. Jis apsisuko ir grįžo į kavinę. Po kurio laiko, sėdint nugara į kavinės įėjimą išgirdo sakant „šitas“. Jis atsistojo norėdamas paaiškinti, kas atsitiko. Vienas pareigūnų buvo prie jo priėjęs, pasiūlė nuvykti į policijos komisariatą išsiaiškinti. Komisariate jis aiškino, kad jis nieko nepadarė. Po kurio laiko jam uždėjo antrankius ir išvežė į areštinę. Areštinėje patyrė psichologinių išgyvenimų. Ryte parvežė į komisariatą pas tyrėją. Tyrėjai jis pasakė, kad nesusipratimas. Pasakė tyrėjai, kad įvyko konfliktas, bet jis nieko nežalojo. Vyko apklausa, bet nedalyvavo joks advokatas, teisės nebuvo išaiškintos. Kokius parodymus davė, net neatsimena. Jis įvykio metu buvo išgėręs, bet negirtas. Smurto nevartojo, išskyrus tai, kad gindamasis pastūmė nukentėjusįjį.

6Nukentėjusysis R. N. teisme parodė, kad tą vakarą buvo draugo gimtadienis. Jie keturiese išeidinėjo, nieko nedarė. Ruošėsi parūkyti ir eiti link namų. Prie išėjimo buvo daug žmonių. Jis stovėjo, rūkė ir nematė, kas iš nugaros galėjo jam smogti. Jis prarado sąmonę, nes buvo spyris. Jis nukrito, prasiskėlė galvą ir buvo sulaužytas žandikaulis. Visa tai jam buvo daroma iš nugaros. Buvo vyno taurę išgėręs. Iš jo pusės konflikto nebuvo. Prašo žalos atlyginimo - 12 000 už moralinę žalą, už išgyvenimus, nes mėnesį praleido ligoninėje su sulaužytu žandikauliu, nieko beveik nevalgė, tik per šiaudelį, buvo nemalonu, organizmas išseko, buvo nedarbingas.

7Liudytoja K. S. teisme parodė, kad praeitų metų balandžio mėnesį šventė draugo gimtadienį kavinėje „A.g.“. Susiruošė eiti namo. Tuo metu, kai stovėjo ir rūkė, priėjo vaikinas ir pradėjo kabinėtis prie R., sakė, kad durų nemoka uždarinėti. Ji paklausė, ką R. padarė. Jai pasakė, kad tylėtų ir nuspyrė ją nuo laiptų. Atsipeikėjusi pamatė gulintį R., akys šio išverstos, buvo visas kruvinas. Vaikino draugai išsakė įvairiausius necenzūrinius pasiūlymus, grasinimus. Konfliktas lauke kilo dėl durų. Jie stovėjo toliau nuo durų. Vaikinas išėjęs apsižvalgė, apsižiūrėjo į R. ir paklausė, ar šis išmoks uždaryti duris. O. buvo vienas. Ji paklausė, kodėl O. kabinėjasi prie žmogaus. Tuo metu su ranka buvo nustumta nuo laiptų, pargriuvo. Jos draugė V. atsistojo tarp O. ir R. Ji atsistojusiu pamatė O. smūgį iš kojos R. į veido sritį.

8Liudytoja V. J. teisme parodė, kad praeitų metų balandžio mėnesį vyko draugo gimtadienis „A. g.“. Jie susiruošė grįžti namo, nusprendė parūkyti. Pasirodė jaunuolis, kuris pradėjo grubiai kalbėti. Buvo nusiteikęs prieš draugą R. dėl durų. Į klausimus, kas ką padarė blogo, jis nereagavo. K. sakė, ko šis lenda. Vaikinas stūmė K.. Tada užsimojęs iš kojos pataikė R. į žandikaulį. R. parkrito, galvą susimušė. Atvyko pareigūnai. Kai K. buvo pastumta, R. ir ji priėjo prie O. Ji stovėjo tiesiai priešais ir klausė, ką šis daro. Kaltinamasis stovėjo prieš, tada užsimojo koja ir spyrė per ją R. Ta koja nustūmė ir ją. R. parkritus O. priėjo ir bandė dar suduoti R. rankom. O. kolektyvas buvo didesnis. Kiti labai daug keikėsi.

9Liudytoja G. S. teisme parodė, kad buvo kavinėje „A. g.“ ir išėjo su panele iš kompanijos dviese parūkyti. Buvo daug žmonių prie durų. Nuėjo toliau šiek tiek, pastovėjo 7-10 minučių. Grįžus suprato, kad konfliktas įvyko. Priėjo I., buvo susinervavęs, suplėšytais marškiniais. Jis vis minėjo agresyvias, girtas paneles. Sakė, kad kažkas jį stumdė, kažkas mušė. Paties konflikto, sužeistųjų ar muštynių ji nematė. Ji galvojo, kad nukentėjo I. Suprato, kad kažkoks susistumdymas vyko. Kažkas iškvietė policiją, kuri atvyko ir išsivedė I.

10Liudytojas P. V. teisme parodė, kad gavo iškvietimą dėl muštynių. Įvykio aplinkybes nebuvo įmanoma išsiaiškinti, buvo daug žmonių. Atvykus bendravo su merginomis, kurios aiškino, kad įvyko konfliktas, kad susimušė. Jis nepamena, ar matė sužalotų asmenų tą vakarą. Sulaikytas buvo tas asmuo, kuris pagal liudytojų parodymus sumušė. Bent 5 asmenys nurodė, kad tas asmuo sumušė kitą. Buvo parodyta ranka į tą asmenį. Asmuo tuo metu buvo kavinės viduje. Asmuo paaiškino, kad pradėjo kabinėtis kiti asmenys. Kaltinamasis teigė, kad jis gynėsi, kad ant jo pradėjo pulti. Asmenys, su kuriais jis bendravo, buvo išgėrę. Buvo kalba apie spyrį.

11Liudytojas S. V. teisme parodė, kad „A.“ sėdėjo prie staliuko. Viskas prasidėjo, kai draugas I. išėjo į lauką parūkyti. Po kiek laiko šis atėjo ir pasakė, kad jį kažkas užsipuolė. Jie nuo staliuko atsistojo ir išėjo į lauką pasižiūrėti, kas vyksta. Buvo daug žmonių, daug kas rūkė. Jis bandė surasti saviškius, nes išėjo paskutinis. Bandydamas surasti pažįstamus pamatė, kad šalia I. buvo dvi merginos ir vaikinas, jie visi ginčijosi. Paskui kažkas su kavinės durim stumtelėjo jį į nugarą. Atsisukęs jis praleido kažkokį vaikinuką. Kai vėl atsisuko,pamatė vaikinukas ant žemės, kažkas šaukė, rėkė. Jis apsisukęs nuėjo į vidų. Po to sugrįžo A., V. ir I. atėjo. Tada jis suplėšytus marškinius pamatė. Jis nežino, kas I. tuos marškinius suplėšė. Kai atvažiavo policija, prie jų staliuko atėjo policininkas ir mergina, kuri nurodė į I.

12Liudytojas V. G. – G. teisme parodė, kad „A. g.“ sėdėjo antrame aukšte. Labai garsiai grojo muzika, todėl nusprendė pereiti į pirmą aukštą. I. pakvietė į lauką. Jam išėjus į lauką, A. barėsi su merginomis, keikėsi necenzūriniais žodžiais. I. laikė R.. R. puolė I., kitas mosuodamas R. įspyrė į galvą. I. stovėjo kažkur trys metrai nuo to konflikto. I. trys metrai po kaire, o A. ant laiptų pakylos. A. barėsi su merginomis, kurios stovėjo ant pakylos, kitos dvi merginos laikė R., nes šis norėjo pulti I. R. įspyrė asmuo, kuris stovėjo šalia I. R. ištrūko iš merginų ir spyrė I. vieną kartą, pataikė į krūtinės sritį. Dvi merginos toliau puolė I. Kas tas vaikinas, kuris spyrė R. į galvą, jis negali pasakyti. Po smūgio R. prarado sąmonę ir pargriuvo ant nugaros. Merginos priėjo prie R. ir pabandė gaivinti. I. parėjo į kavinę. 100 procentų jis neabejoja, kad R. spyrė kitas asmuo, ne I.

13Liudytojas A. J. teisme parodė, kad sėdėjo „A. g.“. Vienas iš jų – I. – buvo išėjęs parūkyti. Grįžęs pasakė, kad buvo konfliktas. Jie visi išėjo į lauką. Igoris pats pirmas išėjo, ginčijosi su kažkokiomis nenustatytomis merginomis. Įvyko žodinis konfliktas, buvo necenzūrinių žodžių. Ką darė V. ir I., jis nematė. Tą vakarą sužalotų asmenų nematė, smurto požymių nematė.

14Liudytoja S. V. teisme parodė, kad tą dieną kavinėje buvo daug žmonių. Ji dirbo antrame aukšte. Pasibaigus gyvai muzikai žmonės atsiskaitinėjo, ji nurinkinėjo indus, ėjo į apačią. Lauke buvo daug žmonių. I. yra pastovus klientas, tai šį ne kartą matė. Aplink I. lauke buvo 5-6 žmonės. Ji matė, kaip vienas tamsus berniukas buvo užsimojęs I. ranka. Ji nuėjo į virtuvę. Vėliau sužinojo, kad policija buvo atvažiavusi ir išsivežė I. už muštynes. Pačių muštynių ji nematė. Kai matė I., šis stovėjo prie įėjimo laiptų. Kitas vaikinas stovėjo truputėlį žemiau, bet irgi ant laiptukų.

15Liudytojas V. J. teisme parodė, kad šventė sūnaus gimtadienį. Po to išeidinėjo į namus. Nukentėjusysis su žmona ir draugu išėjo ankščiau. Jis po jų. Išėjęs jis pamatė chaosą, matė R. kruviną stovintį. Pribėgęs aiškintis vos pats negavo į nosį nuo dviejų, kurie buvo agresyvūs. Paėjęs 5 metrus į šalį paskambino 112. Pasakė, kad yra muštynes. Jie atsiuntė vieną policijos ekipažą. Kviesdamas policiją neskaičiavo žmonių, sakė, kad daug mušasi. Buvo piktas dėl klausymo, kiek mušasi. Nukentėjusiojo žmona nubėgusi į vidų surado kaltininką.

16Liudytojas O. J. teisme parodė, kad šventė gimtadienį „A. g.“, kuriam pasibaigus R., K., jo žmona ir V. išėjo pirmi. Jis ėjo iš galo, užėjo į tualetą. Išėjęs į lauką pamatė sužalotą R.. Su K. šį pakėlė. Labai daug žmonių buvo. Pradėjo aiškintis, kas ir kaip įvyko, atvažiavo policija. Jis nematė, kas ir ką mušė. Visi šaukė, jis nesuprato, kas ten nutiko. Vėliau žmona jam sakė, kad kažkoks vaikinas R. sudavė į žandikaulį koja, kad konfliktas buvo.

17Iš daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad tyrim metu buvo pateiktas CD su filmuota medžiaga (b. l. 13), kurios turinys užfiksuotas apžiūros protokole (b. l. 14-16).

18Iš Bendrojo pagalbos centro rašto matyti, kad dėl įvykio buvo skambinta 23 val. 19 min. 28 s ir 23 val. 21 min. 41 s (b. l. 9). Pokalbių turinys atskleistas apžiūros protokole (b. l. 10)..

19Iš specialisto išvados matyti, kad R. N. buvo padarytas apatinio žandikaulio lūžis su aplinkine kraujosruva, galimai įvykio aplinkybėse nurodytu laiku (2013-04-06), paveikus kietu buku daiktu; sužalojimas vertinamas nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes apatinio žandikaulio lūžio sveikata sutrinka ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui; sužalojimas galėjo būti padarytas nukentėjusiojo nurodytomis aplinkybėmis (b. l. 25-26).

20Iš alkoholio matavimo prietaiso pažymos matyti, kad 2013-04-07 d. 00.13 val. I. O. nustatytas 1,61 promilių neblaivumas (b. l. 65).

21Iš medicininių dokumentų matyti, kad I. O. 2012 m. diagnozuota dešinio kelio sąnario medialinio ir lateralinio meniskų priekinių ir užpakalinių ragų degeneracija, medialinio polateralinio raiščio dalinis plyšimas (b. l. 90, 148)

22Vertindamas baudžiamojoje byloje surinktus ir teisme ištirtus įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, teismas nustatė, kad I. O. viešoje vietoje, pašalinių asmenų akivaizdoje, dėl menkavertės priežasties konfliktavo su R. N., kuriam spyrė į veidą tuo padarydamas nukentėjusiajam apatinio žandikaulio lūžį su aplinkine kraujosruva, sutrikdė visuomenės rimtį pažeidė viešąją tvarką. Tokią tiesą byloje patvirtina nuosekli surinktų ir teisme ištirtų duomenų visumos analizė.

23I. O. savo kaltės ir jam inkriminuotų veiksmų teisme nepripažino teigdamas, jog nukentėjusiajam nespyrė, jį tik stūmė gindamasis. Tokie kaltinamojo parodymai prieštarauja ne tik kitiems byloje surinktiems duomenims, bet ir I. O. duotiems pirminiams parodymams (b. l. 73), kuriuose jis pripažino dešine koja įspyręs nukentėjusiajam. Tokius kaltinamojo parodymus teismas vertina kaip bandymą švelninti ar išvengti gresiančios atsakomybės. Teisme apklausti liudytojai vienareikšmiškai patvirtino, kad įvykio dieną lauke kilo sąmyšis, konfliktas tarp I. O. ir jo draugų iš vienos pusės bei nukentėjusiojo R. N. ir jo kompanijos narių. Neginčijamais objektyviais duomenimis, t. y. specialisto išvada ir dalies liudytojų, kurie matė kruviną nukentėjusįjį, parodymais įrodyta, kad konflikto metu buvo sužalotas R. N., kuriam medicinos specialistai nustatė apatinio žandikaulio lūžį su aplinkine kraujosruva, t. y. nesunkų sveikatos sutrikdymą. Liudytojos K. S. ir V. J., kurios konflikte dalyvavo tiesiogiai, tvirtino tyrimo metu ir teisme mačiusios, jog smūgį koja R. N. sudavė būtent I. O.. Liudytojas P. V. nurodė, kad atvykus į įvykio vietą sulaikė I. O., kuris buvo nurodytas kaip asmuo, sužalojęs nukentėjusįjį. Netikėti minėtais parodymais dėl suduoto smūgio teismas neturi pagrindo, minėtų liudytojų tikslo apkalbėti savo parodymais I. O. nenurodant tikrojo kaltininko teismas nenustatė. Tokiu būdu teismas nuosekliai vienus duomenis jungdamas logiškais dėsniais su kitais pripažįsta, kad viešoje vietoje konflikto metu chuliganiškais ir įžūliais veiksmais spirdamas koja į galvą nukentėjusįjį R. N. sužalojo būtent I. O., kuris ir yra kaltas dėl to.

24Teismas atmeta liudytojo V. G.–G. parodymus apie tai, kad jis matė, kaip R. N. smūgį koja sudavė ne I. O., bet kitas asmuo. Tokie liudytojo parodymai paneigti teismo atlikta kitų bylos duomenų analize ir nustatyta tiesa byloje. Teismas įvertina tai, kad šis liudytojas nurodė buvęs blaivus, nes alkoholio apskritai nevartoja, yra I. O. pažįstamas ir įvykio dieną su šiuo leido laiką kartu, davė parodymus priešingus nustatytai tiesai, t. y. melagingus parodymus, kurie neatitiko nei kitų liudytojų, nei paties kaltinamojo parodymų teisme, tai darė būdamas įspėtas dėl melagingų parodymų davimo. Dėl šios priežasties teismas mato pagrindą pranešti prokurorui apie V. G.–G. galimai padarytą nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnyje,

25Teismas atmeta I. O. ir jo gynėjo versiją apie tai, kad kaltinamojo patirta kojos trauma ir nenustatytas specialių techninių sugebėjimų turėjimas paneigia I. O. galimybę suduoti smūgį nukentėjusiam koja į galvą, nes tokie duomenys savaime nepaneigia įvykio fakto, kuris patvirtintas jau teismo minėtais įrodymais. Be to, teismas nustatė, kad I. O. įvykio metu stovėjo ne viename lygyje, bet aukščiau nei nukentėjusysis R. N., kaltininko fizinės negalios požymių neįvardino nė vienas teisme apklaustas liudytojas.

26I. O. objektyviai atlikti veiksmai, sukeltos pasekmės ir objektai, į kuriuos buvo kėsinamasi nusikalstamais veiksmais, įrodo jo tyčią, kuri pasireiškė elementarių elgesio taisyklių ir visuomenėje priimtų bendravimo dėsnių paniekinimu. I. O. viešoje vietoje, matant svetimiems asmenims įžūliai, t. y. naudodamas fizinį smurtą, nukentėjusiojo ir kitų atžvilgiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, savo veiksmais ir sukeltomis pasekmėmis sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, ką įrodo priverstinis kitų asmenų įsikišimas, policijos pareigūnų kvietimas, nutrauktas normalus žmonių bendravimas. Įvertinus I. O. veiksmų kvalifikavimui reikšmingas aplinkybes jo veika atitinka idealią sutaptį nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalyje 8 punkte (asmens nesunkus sveikatos sutrikdymas dėl chuliganiškų paskatų) ir 284 straipsnio 1 dalyje (viešos tvarkos pažeidimas).

27Remiantis baudžiamojoje byloje pateiktomis gydymo įstaigų pažymomis (b.l. 84, 85, 86) I. O. yra pakaltinamas, todėl būdamas įstatymo numatyto amžiaus jis pagrįstai patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

28I. O. baudžiamąją atsakomybę lengvinančių aplinkybių teismas nenustatė. I. O. baudžiamąją atsakomybę sunkinančių aplinkybių teismas nepripažįsta, nes surinkti bylos duomenys nepatvirtina, kad I. O. neblaivumas neginčijamai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui.

29Skiriant bausmę I. O. už padarytas nusikalstamas veikas teismas atsižvelgia į jų pavojingumo laipsnį, kaltininko kaltės formą ir rūšį, padarytos veikos motyvus ir tikslus, į kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybes. I. O. veikdamas tiesioginės tyčios forma, tapačiais veiksmais padarė dvi nusikalstamas veikas, kurių viena priskiriam nesunkių nusikaltimų, kita apysunkių nusikaltimų kategorijai. Jis praeityje neteistas (b. l. 82), baustas dėl pažeidimų administracine tvarka, nevedęs, nedirbantis, nesiekė proceso metu sušvelninti nusikalstama veika sukeltas pasekmes. Įvertinus šias aplinkybes, siekdamas tinkamai įgyvendinti bausmės paskirtį teismas I. O. įvertinus baudžiamojo kodekso 55 str. nuostatas skiria už viešos tvarkos pažeidimą viešuosius darbus, už nukentėjusiojo nesunkų sveikatos sutrikdymą dėl chuliganiškų paskatų vienintelę sankcijoje numatytą laisvės atėmimo bausmę žemiau jos vidurkio.

30Kartu teismas atsižvelgia ir vertina tai, kad I. O. praeityje neteistas ir nebuvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, yra jauno amžiaus, darbingas, turimais duomenimis ik šiol naujų nusikalstamų veikų nėra padaręs. Šios aplinkybės yra pagrindas manyti, kad I. O. vykdys teisės normų reikalavimus ir ateityje nedarys naujų nusikalstamų veikų, todėl paskirtos laisvės atėmimo bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus šios bausmės atlikimo. Nustatęs įstatymo numatytus pagrindus ir sąlygas teismas I. O. taiko bausmės vykdymo atidėjimą su įpareigojimais, kurių turinys verstų tinkamai įgyvendinti bausmės paskirtį.

31I. O. skirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti kaip tinkamai realizuojanti savo tikslus paliktina iki bausmės atidėjimo vykdymo pradžios.

32Nukentėjusysis R. N. byloje pareiškė 12000 Lt civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo (b. l. 21). Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 109 straipsnį asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti kaltinamajam ar už jo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.283 str. 2 d. numato, kad suluošinus ar kitaip sužalojus fizinį asmenį už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiajam asmeniui atlyginti visus šio asmens patirtus nuostolius ir neturtinę žalą. Įvertinęs šias nuostatas teismas pripažįsta, kad R. N. reikalavimas yra teisėtas. Spręsdamas civilinio ieškinio reikalavimą dėl 12000 litų neturtinės žalos atlyginimo teismas atsižvelgia į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnio nuostatas, kad neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta asmens sveikatai. Specialistų nustatyti kūno sužalojimai, taikytas gydymas, R. N. civiliniame ieškinyje nurodytos aplinkybės, jo parodymai teisme patvirtina, kad nukentėjusysis dėl sukeltų pasekmių sveikatai patyrė ne tik fizinį skausmą, bet ir įprasto gyvenimo būdo nepatogumus, mitybos pokyčius, nedarbingumą ir diskomfortą. Dėl šios priežasties teismas pripažįsta, kad nukentėjusiojo pareikštas reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo yra pagrįstas ir tenkintinas. Sprendžiant neturtinės žalos dydžio klausimą teismas atsižvelgia į I. O. veiksmus suduodant vieną smūgį ir nusikalstama veika sukeltas pasekmes nukentėjusiajam, kurios kvalifikuotos kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, į I. O. kaltės rūšį ir formą, abiejų šalių turtinę padėtį, paties nukentėjusiojo kaltę ir veiksmus įvykio metu. Tokiu būdu atsižvelgiant į nukentėjusiojo nurodytą neturtinės žalos turinį, kitas jau minėtas ir reikšmingas aplinkybes, taip pat įvertinus sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus, teismas civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos tenkina tik iš dalies, priteisdamas nukentėjusiajam neturtinės žalos dydį, atitinkantį jos turinį ir I. O. nusikalstamus veiksmus. Tokiu būdu teismas pripažįsta, kad priteistina neturtinė žala atitinka 6000 litų suma.

33Vilniaus teritorinė ligonių kasa byloje pareiškė 1845,47 Lt civilinį ieškinį (b. l. 29-30), kuriuo prašo iš I. O. priteisti turtinę žalą dėl gydymo išlaidų. Teritorinės ligonių kasos pareikštas civilinis ieškinys yra pagrįstas, patvirtintas gydymo paslaugų apskaitos išrašais (b. l. 31). Pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymo 9, 30, 31 str. dėl nusikalstamos veikos sužaloto asmens sveikatos priežiūros išlaidos, apmokėtos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, išieškomos Valstybinei ligonių kasai nepriklausomai nuo žalą padariusio asmens kaltės formos. Šiuo atveju nustačius I. O. nusikalstamus veiksmus ir patvirtinus jo kaltę Valstybinei ligonių kasai priteistinos 1845,47 Lt dydžio nukentėjusiojo R. N. gydymo išlaidas.

34Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 str.

Nutarė

35I. O. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir skirti 2 (dvejus) metus terminuoto laisvos atėmimo.

36I. O. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalį ir skirti 4 (keturis) mėnesius viešųjų darbų, įpareigojant per mėnesį neatlygintinai dirbti po 20 (dvidešimt) valandų visuomenės labui (viso 80 valandų).

37Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. paskirtas bausmes subendrinus apėmimo būdu galutinę bausmę I. O. skirti 2 (dvejus) metus terminuoto laisvos atėmimo.

38Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 str. į bausmės laiką įskaityti sulaikymo laiką 2013-04-07 kaip vieną laisvės atėmimo dieną.

39Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 str. 1 d., 2 d. bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant I. O. per visą bausmės vykdymo atidėjimo laiką dirbti ar būti registruotam darbo biržoje ir be institucijos, vykdančios nuteistojo prižiūrą, leidimo neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų, šešis pirmus mėnesius dalyvauti elgesio pataisos programoje.

40Bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo.

41Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – iki bausmės vykdymo atidėjimo pradžios palikti nepakeistą.

42Iš I. O. priteisti: R. N. naudai 6000 (šešis tūkstančius litų) neturtinės žalos atlyginimą, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos misterijos naudai 1845,47 (vieną tūkstantį aštuonis šimtus keturiasdešimt penkis litus ir 47 centus) turtinės žalos atlyginimą.

43Nuosprendžiui įsiteisėjus CD su garso ir vaizdo įrašais sunaikinti.

44Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Striaukas,... 2. Teismas išnagrinėjęs bylą... 3. I. O. 2013-04-06 apie 23.20 val. viešoje vietoje, prie kavinės „A. g.“... 4. Be to, I. O. būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, viešoje vietoje, stebint... 5. I. O. teisme kaltu neprisipažino ir parodė, kad buvo su pažįstamais „A.... 6. Nukentėjusysis R. N. teisme parodė, kad tą vakarą buvo draugo gimtadienis.... 7. Liudytoja K. S. teisme parodė, kad praeitų metų balandžio mėnesį šventė... 8. Liudytoja V. J. teisme parodė, kad praeitų metų balandžio mėnesį vyko... 9. Liudytoja G. S. teisme parodė, kad buvo kavinėje „A. g.“ ir išėjo su... 10. Liudytojas P. V. teisme parodė, kad gavo iškvietimą dėl muštynių. Įvykio... 11. Liudytojas S. V. teisme parodė, kad „A.“ sėdėjo prie staliuko. Viskas... 12. Liudytojas V. G. – G. teisme parodė, kad „A. g.“ sėdėjo antrame... 13. Liudytojas A. J. teisme parodė, kad sėdėjo „A. g.“. Vienas iš jų –... 14. Liudytoja S. V. teisme parodė, kad tą dieną kavinėje buvo daug žmonių. Ji... 15. Liudytojas V. J. teisme parodė, kad šventė sūnaus gimtadienį. Po to... 16. Liudytojas O. J. teisme parodė, kad šventė gimtadienį „A. g.“, kuriam... 17. Iš daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad tyrim metu buvo... 18. Iš Bendrojo pagalbos centro rašto matyti, kad dėl įvykio buvo skambinta 23... 19. Iš specialisto išvados matyti, kad R. N. buvo padarytas apatinio žandikaulio... 20. Iš alkoholio matavimo prietaiso pažymos matyti, kad 2013-04-07 d. 00.13 val.... 21. Iš medicininių dokumentų matyti, kad I. O. 2012 m. diagnozuota dešinio... 22. Vertindamas baudžiamojoje byloje surinktus ir teisme ištirtus įrodymus pagal... 23. I. O. savo kaltės ir jam inkriminuotų veiksmų teisme nepripažino teigdamas,... 24. Teismas atmeta liudytojo V. G.–G. parodymus apie tai, kad jis matė, kaip R.... 25. Teismas atmeta I. O. ir jo gynėjo versiją apie tai, kad kaltinamojo patirta... 26. I. O. objektyviai atlikti veiksmai, sukeltos pasekmės ir objektai, į kuriuos... 27. Remiantis baudžiamojoje byloje pateiktomis gydymo įstaigų pažymomis (b.l.... 28. I. O. baudžiamąją atsakomybę lengvinančių aplinkybių teismas nenustatė.... 29. Skiriant bausmę I. O. už padarytas nusikalstamas veikas teismas atsižvelgia... 30. Kartu teismas atsižvelgia ir vertina tai, kad I. O. praeityje neteistas ir... 31. I. O. skirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti kaip... 32. Nukentėjusysis R. N. byloje pareiškė 12000 Lt civilinį ieškinį dėl... 33. Vilniaus teritorinė ligonių kasa byloje pareiškė 1845,47 Lt civilinį... 34. Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303... 35. I. O. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 2 dalies 8... 36. I. O. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalį ir... 37. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. paskirtas... 38. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 str. į bausmės... 39. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 str. 1 d., 2 d.... 40. Bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio... 41. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – iki... 42. Iš I. O. priteisti: R. N. naudai 6000 (šešis tūkstančius litų)... 43. Nuosprendžiui įsiteisėjus CD su garso ir vaizdo įrašais sunaikinti.... 44. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui...