Byla 2A-440-881/2013
Dėl žalos atlyginimo sumos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijaus Kairevičiaus, Jadvygos Mardosevič ir Vilijos Mikuckienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 12 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-8020-592/2011 pagal ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ ieškinį atsakovui UAB „Cargo and Go“ dėl žalos atlyginimo sumos ir palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Cargo and Go“ 8 602,96 Lt žalos atlyginimo sumos, 431,09 Lt palūkanų, 6 procentų metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2009 m. kovo 8 d. su atsakovu sudarė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, kuria buvo apdrausta automobilio DAF FT (valst. Nr. ( - ) valdytojų civilinė atsakomybė. 2009 m. gruodžio 11 d. Italijoje įvyko eismo įvykis, kurio kaltininku buvo pripažintas atsakovo vairuotojas, vairavęs minėtą automobilį. 2010 m. rugpjūčio 30 d. ieškovas nukentėjusiam asmeniui išmokėjo 6 802,96 Lt draudimo išmoką. Atsakovas nustatyta tvarka nebuvo sumokėjęs draudimo įmokų, todėl ieškovas, pasinaudodamas įstatyme numatyta regreso (atgręžtinio reikalavimo) teise, pateikė atsakovui pretenziją, kuria pareikalavo sumokėti 8 602,96 Lt žalos sumą ir 431,09 Lt palūkanų už laikotarpį nuo žalos atlyginimo dienos iki ieškinio pareiškimo dienos, tačiau atsakovas į pretenziją nereagavo.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 12 d. sprendimu ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ ieškinį atmetė.

7Teismas padarė išvadą, kad kelių transporto priemonių privalomojo draudimo atveju, kai draudėjui nesumokėjus įmokos draudikas nepraneša draudėjui, jog draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos draudimo sutartis bus nutraukta, ir atsitikus draudiminiam įvykiui, draudikas neturėtų rekalauti žalos atlyginimo iš draudėjo, po draudiminio įvykio sumokėjusio draudimo įmoką iki draudimo išmokos sumokėjimo, nes tai neatitiktų teisingumo, protingumo, ir sąžiningos verslo praktikos dėl privalomojo draudimo principų.

8Teismas nurodė, kad nors gana ženkli įmoka – 7 000 Lt – turėjo būti sumokėta lygiomis dalimis, t. y. 2009 m. kovo 8 d. ir 2009 m. rugsėjo 8 d., tačiau daugiau kaip tris mėnesius iki įvykio (2010 m. gruodžio 11 d.) ir vėliau ieškovas nereikalavo draudimo įmokų (CPK 178 str.). Iš 2010 m. balandžio 12 d. mokėjimo nurodymo matyti, kad atsakovas sumokėjo ieškovui 28 960 Lt už draudimo paslaugas, tuo pačiu ir 7 000 Lt pagal draudimo sutartį Nr. AYAS 01 7161805. Ieškovas nepateikė teismui įrodymų, kad nuo šių pinigų gavimo fakto iki draudimo išmokos išmokėjimo jis reiškė pretenziją atsakovui. Tai patvirtina, kad įmokų nemokėjimas ieškovui nebuvo esminis sutarties sąlygų pažeidimas (CPK 185 str.), todėl atmestinas ieškovo reikalavimas dėl ieškovo išmokėtos žalos atlyginimo sumos priteisimo. Tokią išvadą teismas grindė teismų formuojama praktika (Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. birželio 16 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-688-567/2011, 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-792-275/2010, 2008 m. gruodžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1011-115/2008).

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį tenkinti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Teismas neištyrė ir tinkamai neįvertino atsakovo į bylą pateiktų įrodymų dėl draudimo įmokų sumokėjimo pagal draudimo sutartį Nr. AYAS 01 7161805, dėl to padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovas pavėluotai sumokėjo visas pagal draudimo sutartį priklausančias mokėti draudimo įmokas. Teismo padaryta, faktinėmis aplinkybėmis nepagrįsta išvada lėmė nepagrįsto ir neteisėto sprendimo byloje priėmimą.

122. Bylą nagrinėjęs teismas nepagrįstai Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 11 straipsnio 7 dalies pagrindu kylančios draudiko regreso teisės taikymą susiejo su draudiko pareiga pateikti pretenziją ir pareikalauti pagal draudimo sutartį mokėtinos draudimo įmokos. Pirmosios instancijos teismo padarytos išvados paneigia draudimo sutarties kaip rizikos sandorio esmę bei imperatyvias įstatymų normas, reglamentuojančias transporto priemonių civilinės atsakomybė privalomojo draudimo teisinius santykius.

133. Pirmosios instancijos teismas byloje rėmėsi teismo precedentais, kurių sprendimai buvo priimti savo faktinėmis aplinkybėmis iš esmės skirtingose bylose, todėl šiais precedentais negali būti remiamasi.

14Atsakovas UAB „Cargo and Go“ pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą, kuriame prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą, priimti su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikiamus rašytinius įrodymus ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

151. Ieškinys ir apeliacinis skundas turėjo būti apmokėtas Civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytu žyminiu mokesčiu, t. y. 3 procentai nuo ieškinio sumos. Tuo tarpu žyminio mokesčio dydis, kurį sumokėjo ieškovas už reiškiamą apeliacinį skundą, taikomas rašytinio proceso tvarka nagrinėjamiems ginčams ir yra dvigubai mažesnis nei turėtų būti.

162. Ieškovo pareikštas ieškinys dėl išmokėtos draudimo išmokos priteisimo yra ketinimas netinkamai aiškinant materialinės teisės normas nepagrįstai praturtėti atsakovo nauda. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes bei ištyrė byloje pateiktus įrodymus ir padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovas nepagrįstai reikalauja žalos atlyginimo regreso tvarka.

173. Ieškovo reikalavimas šioje civilinėje byloje turėjo būti atmestas dėl to, kad ieškovui 2010 balandžio 12 d. priėmus draudimo įmoką bei nesant Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 22 straipsnyje įtvirtintų regreso teisės taikymo atvejų, regreso teisė reikalauti iš atsakovo susigrąžinti nukentėjusiam asmeniui išmokėtą draudimo išmoką Įstatymo 11 straipsnio 7 dalies pagrindu net neatsirado, nes ieškovas anksčiau visiškai įgyvendino teisę gauti priklausančią draudimo įmoką. Nei Įstatymas, nei CK nesuteikia ieškovui teisės iš atsakovo gavus visą priklausančią draudimo įmoką reikšti atsakovui ieškinį dėl regreso teisės gynimo. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacinis skundas tenkinamas.

19Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d. 338 str.).

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė. Tačiau teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, netinkamai taikė materialinės teisės normas.

21Transporto priemonių draudimą reglamentuoja Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas (toliau – ir TPVCAPDĮ). Šio įstatymo tikslas – nustatyti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sistemos, funkcionavimo teisinius pagrindus ir principus (TPVCAPDĮ 1 str. 1 d.). Vienas transporto priemonių draudimo bruožų yra jo privalomumas. Tokiu draudimu siekiama užtikrinti nukentėjusiųjų nuo transporto priemonių ir asmenų, naudojančių jas, turtines teises ir interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras v. V. N., bylos Nr. 3K-3-255/2010).

22Skirtingai nuo kitų draudimo sutarčių rūšių, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimas nesiejamas su draudimo įmokos sumokėjimu. Pagal TPVCAPDĮ 11 straipsnio 6 dalį draudikas negali atsisakyti mokėti draudimo išmokos, jei draudžiamasis įvykis įvyko per laikotarpį, už kurį draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokų, ar per laikotarpį, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo. Draudimo sutarties įsigaliojimo momentas ir terminas, iki kurio pabaigos draudėjas turi sumokėti draudimo įmoką, nustatomi draudimo sutartyje. Draudėjui nustatytu terminu draudimo įmokos nesumokėjus, draudimo apsauga galios, tačiau, esant tam tikroms įstatyme nustatytoms aplinkybėms, draudėjui gali kilti pareiga sugrąžinti draudikui šio už draudėją tretiesiems asmenims sumokėtas draudimo išmokas.

23Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 straipsnio 7 dalies taikymo. Šioje normoje nustatyta, kad jeigu draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala arba žala buvo padaryta, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo pagal šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalį, draudikas, išmokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas.

24Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas ir atsakovas 2009 m. vasario 19 d. sudarė transporto priemonės DAF FT XF 105/460, valst. Nr. ( - ) valdytojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr. AYAS Nr. 01 7161805, nustatydami, kad draudimo apsauga pradeda galioti 2009 m. kovo 8 d. ir baigia galioti nuo 2010 m. kovo 7 d. (sutarties 1.2 p.). Pirmąją 3 500 Lt draudimo įmoką atsakovas turėjo sumokėti iki 2009 m. kovo 8 d., antrąją tokio paties dydžio įmoką – iki 2009 m. rugsėjo 8 d. (1.5.2 p.). Draudžiamasis įvykis įvyko 2009 m. gruodžio 11 d., bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme metu atsakovas pripažino, kad sutartyje nustatytais terminais draudimo įmokų nesumokėjo, jos buvo sumokėtos po draudžiamojo įvykio 2010 m. balandžio 12 d. (b. l. 40). Nors apeliacinės instancijos teismui atsakovas pateikė įrodymus, iš kurių matyti, kad pirmąją įmoką atsakovas vis dėlto buvo sumokėjęs 2009 m. kovo 19 d., teisėjų kolegija sprendžia, kad ši aplinkybė nagrinėjamu atveju neturi esminės teisinės reikšmės.

25Sutarties 1.7 punkte šalys susitarė, kad šiai Sutarčiai taikomos Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nuostatos. 2009 m. gruodžio 11 d. Italijoje įvyko eismo įvykis, dėl kurio kaltu pripažintas atsakovo automobilio vairuotojas. Draudikas 2010 m. rugpjūčio 30 d. išmokėjo eismo įvykyje nukentėjusiam asmeniui 8 602,96 Lt draudimo išmoką ir, vadovaudamasis TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalimi, kreipėsi į teismą, prašydamas nurodytą sumą priteisti iš atsakovo.

26Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. birželio 22 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2012 išaiškino, jog pagal šią normą draudėjui draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjus draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir apdrausta transporto priemone padarius žalos, draudikas turi teisę susigrąžinti jai atlyginti išmokėtas draudimo sumas iš draudėjo, nepaisant to, kad draudėjas sumokėjo draudimo įmoką po draudžiamojo įvykio. TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalyje nustatytų padarinių (draudėjo pareiga grąžinti draudėjui draudimo išmoką) atsiradimas yra siejamas su tam tikrų sąlygų buvimu: 1) draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą; 2) per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala arba 3) žala buvo padaryta, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo pagal šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalį. Taigi esminės šiai normai taikyti nustatinėtinos aplinkybės, atsižvelgiant į nagrinėjamą atvejį, yra draudimo įmokos iki sutartyje nustatyto termino nesumokėjimas ir draudžiamojo įvykio per laikotarpį, kurį buvo delsiama sumokėti draudimo įmoką, atsitikimas.

27Nagrinėjamoje byloje tokios aplinkybės ir nustatytos, nes atsakovas antrosios draudimo įmokos iki sutartyje nustatyto termino nebuvo sumokėjęs, draudžiamasis įvykis atsitiko per laikotarpį, kurį buvo delsiama sumokėti draudimo įmoką, jokių tokį delsimą pateisinančių aplinkybių atsakovas nenurodė. Kadangi bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė TPVCAPDĮ 11 straipsnio 7 dalies nuostatą, skundžiamas teismo sprendimas naikinamas ir priimamas naujas sprendimas – ieškinį tenkinant (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

28Iš atsakovo UAB ,,Cargo and Go“ ieškovo naudai priteisiama 8 602,96 Lt žalos atlyginimo sumos, kurią draudimo bendrovė sumokėjo atlygindama žalą nukentėjusiajam 2009 m. gruodžio 11 d. eismo įvykio metu, ir 6 proc. metinių palūkanų, kurias ieškovas prašė priteisti už žalos atlyginimo sumą nuo žalos atlyginimo dienos (2010 m. rugpjūčio 30 d.) iki ieškinio pareiškimo dienos, – 431,09 Lt (CK 6.210 str. 2 d.).

29Ieškovas taip pat prašo priteisti 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo ieškovui priteisiamos 6 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą 9 034,05 Lt sumą nuo bylos iškėlimo dienos, t. y. 2011 m. liepos 27 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

30Kadangi priimamas naujas teismo sprendimas, teisėjų kolegija iš naujo išsprendžia bylinėjimosi išlaidų klausimą.

31Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.).

32Ieškinį patenkinus visa apimtimi, iš atsakovo ieškovo naudai priteisiama 542,05 Lt už ieškinį ir už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio (136 Lt pagal 2011 m. liepos 1 d. mokėjimo nurodymą (b. l. 23), 135,05 Lt pagal 2011 m. liepos 22 d. mokėjimo nurodymą (b. l. 31), 136 Lt pagal 2012 m. sausio 5 d. mokėjimą nurodymą (b. l. 94) ir 135 Lt pagal 2012 m. vasario 10 d. mokėjimo nurodymą (b. l. 109). Teisėjų kolegija atkreipia atsakovo dėmesį, kad pirmosios instancijos teismas 2012 m. vasario 6 d. nutartimi įpareigojo ieškovą primokėti trūkstamą žyminio mokesčio už apeliacinį skundą dalį, ką ieškovas padarė 2012 m. vasario 10 d. mokėjimo nurodymu.

33Ieškovui iš atsakovo taip pat priteisiama 239,58 Lt vertimo išlaidų (CPK 88 str. 1 d. 1 p., 2011 m. birželio 28 d PVM sąskaita-faktūra LING Nr. 2484, 2011 m. birželio 29 d. mokėjimo nurodymas, b. l. 24-26).

34Ieškovas taip pat prašo priteisti išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Nurodo, kad už advokato pagalbą sumokėjo 1 228,15 Lt (363 Lt, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, b. l. 20-22, ir 865,15 Lt, nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, b. l. 113-118). Apeliacinį skundą tenkinus, šis ieškovo prašymas taip pat tenkinamas ir iš atsakovo ieškovo naudai priteisiama 1 228,15 Lt advokato pagalbai apmokėti.

35Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies antru punktu,

Nutarė

36apeliacinį skundą tenkinti.

37Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB DK ,,PZU Lietuva“ ieškinį atsakovui UAB ,,Cargo and Go“ tenkinti.

38Priteisti ieškovo UAB DK ,,PZU Lietuva“ (juridinio asmens kodas 110057869, Konstitucijos pr. 7, Vilnius) naudai iš atsakovo UAB ,,Cargo and Go“ (juridinio asmens kodas 300565668, Švitrigailos g. 11A, Vilnius) 8 602,96 Lt žalos atlyginimo sumos, 431,09 Lt palūkanų, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos 9 034,05 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2011 m. liepos 27 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 542,05 Lt žyminio mokesčio, 239,58 Lt vertimo išlaidų ir 1 228,15 Lt atstovavimo išlaidų.

39Sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 12 d. sprendimu ieškovo... 7. Teismas padarė išvadą, kad kelių transporto priemonių privalomojo draudimo... 8. Teismas nurodė, kad nors gana ženkli įmoka – 7 000 Lt – turėjo būti... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 11. 1. Teismas neištyrė ir tinkamai neįvertino atsakovo į bylą pateiktų... 12. 2. Bylą nagrinėjęs teismas nepagrįstai Transporto priemonių valdytojų... 13. 3. Pirmosios instancijos teismas byloje rėmėsi teismo precedentais, kurių... 14. Atsakovas UAB „Cargo and Go“ pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį... 15. 1. Ieškinys ir apeliacinis skundas turėjo būti apmokėtas Civilinio proceso... 16. 2. Ieškovo pareikštas ieškinys dėl išmokėtos draudimo išmokos priteisimo... 17. 3. Ieškovo reikalavimas šioje civilinėje byloje turėjo būti atmestas dėl... 18. Apeliacinis skundas tenkinamas.... 19. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 21. Transporto priemonių draudimą reglamentuoja Transporto priemonių valdytojų... 22. Skirtingai nuo kitų draudimo sutarčių rūšių, transporto priemonių... 23. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl Transporto priemonių valdytojų... 24. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas ir atsakovas 2009 m. vasario 19 d.... 25. Sutarties 1.7 punkte šalys susitarė, kad šiai Sutarčiai taikomos Transporto... 26. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. birželio 22 d. nutartyje, priimtoje... 27. Nagrinėjamoje byloje tokios aplinkybės ir nustatytos, nes atsakovas antrosios... 28. Iš atsakovo UAB ,,Cargo and Go“ ieškovo naudai priteisiama 8 602,96 Lt... 29. Ieškovas taip pat prašo priteisti 6 proc. dydžio metines procesines... 30. Kadangi priimamas naujas teismo sprendimas, teisėjų kolegija iš naujo... 31. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 32. Ieškinį patenkinus visa apimtimi, iš atsakovo ieškovo naudai priteisiama... 33. Ieškovui iš atsakovo taip pat priteisiama 239,58 Lt vertimo išlaidų (CPK 88... 34. Ieškovas taip pat prašo priteisti išlaidas advokato pagalbai apmokėti.... 35. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 36. apeliacinį skundą tenkinti.... 37. Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 12 d.... 38. Priteisti ieškovo UAB DK ,,PZU Lietuva“ (juridinio asmens kodas 110057869,... 39. Sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos....