Byla 2-592-524/2014
Dėl skolos priteisimo ir nuostolių atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Erika Misiūnienė, sekretoriaujant Jolantai Dryžienei, vertėjaujant L. D., dalyvaujant atsakovės atstovams advokatams Vaidui Mackoniui ir G. A., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Vakarų laivų remontas“ ieškinį atsakovei Norswede Shipping K. S. dėl skolos priteisimo ir nuostolių atlyginimo ir

Nustatė

2ieškovė ieškiniu teismo prašo jai iš atsakovės priteisti 229 145 Lt skolos, 41 246 Lt delspinigių, 22 914,50 Lt teisinių paslaugų mokestį, 7,37 proc. dydžio palūkanas nuo 2013-06-04 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 7 132 Lt žyminį mokestį, 18 985 Lt laivo arešto išlaidas bei kitas bylinėjimosi išlaidas. Su atsakove sudarė laivų remonto sutartis: 2010-07-30 laivo „PEAK OSLO“ remonto sutartį Nr. 07/10-E-WSR-1268, 2010-09-06 laivo „UNION TOPAZ“ remonto sutartį Nr. 09/10-E-WSR-1272, 2010-10-14 laivo „UNIOPN NEPTUN“ remonto sutartį Nr. 10/10-E-WSR-1281, 2010-10-25 laivo „UNION MOON“ remonto sutartį Nr. 10/10-E-WSR-1303, 2011-01-24 laivo „PEAK BERGEN“ remonto sutartį Nr. 01/11-E-WSR-1344. ieškovė tinkamai įvykdė visas sutartis ir atsakovė pasirašė tai patvirtinančius dokumentus be jokių pastabų ar pretenzijų, tačiau vėlavo už atliktus remonto darbus su ieškove atsiskaityti. Šalys vedė ikisutartines derybas, tačiau galutinė šalių suderinta valia įtvirtinta pasirašytose sutartyse, kuriose aiškiai sutarta ir dėl atsiskaitymo sąlygų.

3Atsakovė su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad šalys prieš sudarydamos sutartis susitarė išdėstyti mokėjimus po 55 000 EUR per mėnesį. Šią aplinkybę patvirtina ir tai, kad pagal sutartis pasirašytose darbų specifikacijose atskira eilute buvo įtrauktos 8 proc. dydžio metinės palūkanos už 12 kalendorinių mėnesių. Taigi atsakovės sumokėjo 42 382,84 EUR palūkanų už prievolės įvykdymo termino atidėjimą. Pagal visas sutartis ieškovė atliko darbų už 570 000 EUR, šalys pasirašė šios sumos darbų priėmimo aktus, ieškovė išrašė PVM sąskaitas faktūras, kurias atsakovė visiškai apmokėjo. Be to, 2011-08-23 el. paštu šalys raštu suderino įsiskolinimo dydį ir galutinio atsiskaitymo terminą, t. y. ieškovė nurodė, kad atsakovės įsiskolinimas už „UNION TOPAZ“, „UNIOPN NEPTUN“, „UNION MOON“, „PEAK OSLO“, „PEAK BERGEN“ atliktus darbus yra 130 000 EUR, nurodyta suma turėjo būti sumokėta iki 2011-08-25. Atsakovė su šiuo pasiūlymu sutiko ir 2011-08-25 sumokėjo ieškovei nurodytą sumą. Ieškovė tokį prievolės įvykdymą priėmė, pusantrų metų nereiškė atsakovei jokių pretenzijų. Kadangi atsakovės tinkamai įvykdė savo pinigines prievoles, atmestini kaip nepagrįsti ir kiti ieškovės reikalavimai kildinami iš neegzistuojančios skolos ir jos išieškojimo išlaidų.

4Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jam pranešta tinkamai (t.2, b.l.149), prašymas dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo nebuvo pateiktas, atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių (CPK 246 str. 1d.). Byloje yra pateikti abiejų šalių įrodymai, todėl byla nagrinėtina pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles(CPK 285 str.2d.).

5Atsakovo atstovas adv. G. A. teismo posėdyje paaiškino, kad viso užsakymo kaina buvo 570 000 eurų, t.y. už 5 laivų remontą. Ieškovas suklydo ir neįskaičiavo sumokėtos sumos-58 500 eurų, kurie buvo sumokėti 2011-02-17 mokėjimo pavedimu. Jokių kitų sutarčių tarp šalių nebuvo sudaryta. Šalių buvo suderintos specifikacijos, kurios yra pridėtos prie tripliko ir 8 procentų palūkanos jau buvo nurodytos specifikacijose ir 570 000 eurų suma buvo apskaičiuota jau su palūkanomis. Šalys buvo sutarusios , kad atsakovė atsiskaitys per 12 mėn. nuo darbų atlikimo, todėl ir buvo mokamos 8 procentų kreditavimo, o ne baudinės palūkanos. Galutinė atsiskaitymo data buvo 2011-08-23 ir ieškovo nurodyta likusi -130 000 eurų skola buvo pervesta ieškovei.

6Ieškinys atmestinas.

7Ieškovė įrodinėja, jog ji yra atsakovės 229 145 Lt sumos kreditorė. Teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrus veiksmus arba susilaikyti nuo jų, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad jis įvykdytų savo pareigą, civilinėje teisėje apibrėžiamas kaip prievolė (CK 6.1 str.). Ieškovė prievolę atsakovei kildina iš šalių sudarytų sutarčių; 2010-07-30 laivo „PEAK OSLO“ remonto sutarties Nr. 07/10-E-WSR-1268(t.1, b.l.11), 2010-09-06 laivo „UNION TOPAZ“ remonto sutarties Nr. 09/10-E-WSR-1272(t.1, b.l.16), 2010-10-14 laivo „UNION NEPTUN“ remonto sutarties Nr. 10/10-E-WSR-1281(t.1, b.l.21), 2010-10-25 laivo „UNION MOON“ remonto sutarties Nr. 10/10-E-WSR-130(t.1, b.l.26), 2011-01-24 laivo „PEAK BERGEN“ remonto sutarties Nr. 01/11-E-WSR-1344(t.1, b.l.31). Be to, rašte (t.1, b.l.59) ieškovė nurodo, jog remontavo atsakovės užsakymu dar du laivus-,,WANI WILL‘‘ ir ,,FREYFAXI‘‘, tačiau jokių rašytinių sutarčių ar kitų įrodymų, leidžiančių padaryti išvadą, jog šalys buvo sutarusios žodžiu dėl šių laivų remonto, nepateikė. Vienas iš prievolių atsiradimo pagrindų – sandoriai, t. y. veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti, panaikinti teises ir pareigas (CK 1.63 str. 1 d., 6.2 str.). Ieškovė savo reikalavimą kildina iš rangos teisinių santykių dėl laivų remonto, nurodydama, kad atsakovė nesumokėjo ginčo sumos - 229 145 Lt ( 66 365 eurai) už ieškovės įvykdytus ir perduotus atsakovei rangos darbus. Įvertinus bylos medžiagą, atsakovų atstovų paaiškinimus darytina išvada, kad pagal paminėtų sudarytų su atsakovu rangos darbų vertė buvo 570 000 eurų, t.y. pagal atliktų darbų priėmimo –perdavimo aktuose nurodytus ieškovės atliktus darbus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl darbų perdavimo–priėmimo akto reikšmės rangos teisiniuose santykiuose yra pažymėjęs, kad tai yra įstatyme įtvirtintas įrodymų šaltinis, kuriame užfiksuotas tam tikras sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapas, reikšmingi faktinio pobūdžio duomenys apie rangos sutartyje nurodytų darbų atlikimą, jų atitikimą sutarties sąlygoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007; 2009 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2009). CK 6.664 straipsnio 1 dalis nustato, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Byloje darbų priėmimo aktai įrodo, jog laivas ,,PEAK OSLO‘‘ buvo suremontuotas už 97 290 eurų (t.1, b.l. 36-37), laivas „UNION TOPAZ“- už 77 876 eurų (t.1, b.l.38-39), laivas „UNION NEPTUN“- už 139 714 eurų (t.1, b.l.40-41), laivas „UNION MOON“- už 194 400 eurų (t.1, b.l.42- 43), laivas „PEAK BERGEN“ – už 60 720 eurų (t.1, b.l.44-45), t.y. iš viso laivų remonto rangos darbų ieškovė atliko už 570 000 eurų. Ieškovė savo reikalavimą grindžia skola už faktiškai atliktus ir neapmokėtus darbus, o ne CK 6.653 straipsnio 4 dalyje įtvirtintomis nuostatomis dėl papildomų darbų atlikimo ir apmokėjimo už juos. Ieškovė prie šių paminėtų darbų priėmimo aktų pridėjo ir PVM sąskaitas faktūras, kurios buvo pateiktos atsakovei apmokėti sumas, nurodytas darbų priėmimo aktuose, todėl darytina išvada, kad ieškovė privalėjo pateikti įrodymus šioje byloje, kad atsakovė liko skolinga už faktiškai atliktus ir perduotus jai laivų remonto darbus, tačiau tokių įrodymų byloje nėra. Atsakovė rašytiniais mokėjimo dokumentais įrodė, jog sumokėjo visą 570 000 eurų sumą, o būtent su atsiliepimu atsakovė pateikė 570 000 eurų mokėjimų pavedimus (t.1, b.l. 166-174), kurių ieškovė nenuginčijo ir dublike pripažino, jog atsakovė sumokėjo 130 000 eurų sumą, t.y. iš laiške, kuriuo remiasi ieškovė (t.1, b.l.59) nurodytos 150 270 eurų sumos. Atsakovės pateiktas mokėjimo pavedimas įrodo, jog ji ieškovei 2011-08-24 sumokėjo 130 000 eurų sumą (t.1, b.l.174) ir sudėjus visas mokėtas sumas įrodė, jog sumokėjo visą sumą už atliktus darbus, t.y. 570 000 eurų. Iš atsakovo atstovo teismo posėdyje paaiškinimo nustatyta, jog ieškovė, pareikšdama ieškinį suklydo, nes neįtraukė 2011-02-17 mokėjimo pavedimu atlikto 58 500 eurų mokėjimo (t.1, b.l.52). Taip pat byloje specifikacijomis įrodytas atsakovės paaiškinimas, jog į atliktų darbų kainą jau buvo įskaičiuotos 8 procentų dydžio metinės palūkanos, t. y. iš viso 42 382, 84 eurai ir ši suma buvo įtraukta į 570 000 atsakovo sumokėtą sumą ( t.2, b.l.50-72 ir jų vertimas 82-105, 110-131). Šias aplinkybes patvirtino ir liudytojas E. K. A., iš kurio parodymų nustatyta, jog ieškovė suklydo rašte (t.1, b.l.59) nurodydama, kad atsakovė užsakė dar dviejų laivų - ,,WANI WILL‘‘ ir ,,FREYFAXI‘‘ remontus, nes šių laivų operatoriumi buvo Lenkijos įmonė, o tik atsakovo laivų ir paminėtų dviejų laivų buhalteriją tvarkė ta pati įmonė. Šių parodymų ieškovė nenuginčijo, be to, nepateikė įrodymų, jog atsakovė būtų užsakiusi laivų ,,WANI WILL‘‘ ir ,,FREYFAXI‘‘ remontus, todėl paminėtais motyvais ieškinys atmestinas, nes neįrodytas.

8Atsakovė prašo priteisti 4312, 50 eurų išlaidų advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme, tačiau šis prašymas tenkintinas iš dalies ir išlaidos advokato pagalbai apmokėti priteistinos pagal LR CPK 98 str. 2 d., kuri numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę paslaugą (paslaugas) maksimalaus dydžio ir šių Rekomendacijų 7 p. numato, kad užmokesčio už teisinę pagalbą maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Rekomendacijų 8.2 p. nustato, kad maksimalus užmokestis už teisines paslaugas paruošiant atsiliepimą į ieškinį yra nustatomas pritaikius koeficientą 3, o 8.3p. - už tripliką - koeficientą 1,75, todėl už šių procesinių dokumentų paruošimą iš ieškovės atsakovei priteistini 4 750 Lt, be to, atsakovės atstovai dalyvavo dviejuose teismo posėdžiuose, kurie truko 2 val., todėl pagal paminėtą Rekomendacijos 8.18 p. iš ieškovės atsakovei priteistini 300 Lt už suteiktą atstovavimo teisme paslaugą.

9Atsakovė pateikė teismui įrodymus, jog sumokėjo 2 122, 95 Lt už dokumentų vertimą, todėl ši suma priteistina iš ieškovės(CPK 88 str.1d. 1p., 93 str. 1d.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., teismas

Nutarė

11ieškinį atmesti.

12Priteisti iš UAB ,,Vakarų laivų remontas‘‘ Norswede Shipping K.S. 2 122,95 Lt bylinėjimosi išlaidų ir 5050 Lt išlaidų, turėtų advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme.

13Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai