Byla 2VP-12583-793/2016
Dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą UAB (duomenys neskelbtini) vadovei R. Š. skyrimo, suinteresuoti asmenys, M. Š., UAB „Gelvora“, Administracinė komisija prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos, Klaipėdos miesto vyriausiasis policijos komisariatas, Klaipėdos rajono SB „Šernai“, AB „Klaipėdos energija“, UAB „Jūros būstas“, AB „Klaipėdos vanduo“, UAB (duomenys neskelbtini)

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Mineikis, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs pareiškėjo antstolio Aleksandro Selezniovo pareiškimą dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą UAB ( - ) vadovei R. Š. skyrimo, suinteresuoti asmenys, M. Š., UAB „Gelvora“, Administracinė komisija prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos, Klaipėdos miesto vyriausiasis policijos komisariatas, Klaipėdos rajono SB „Šernai“, AB „Klaipėdos energija“, UAB „Jūros būstas“, AB „Klaipėdos vanduo“, UAB ( - ),

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teisme gautas antstolio Aleksandro Selezniovo pareiškimas dėl baudos skyrimo UAB ( - ) vadovei R. Š. už antstolio 2016-05-13 patvarkymo Nr. S1a-31413 dėl informacijos pateikimo nevykdymą. Minėtu patvarkymu UAB ( - ) vadovė įpareigota per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos, pateikti informaciją, kodėl nėra atliekami išskaitymai iš M. Š. gaunamų pajamų pagal vykdymui pateiktus vykdomuosius dokumentus. Minėtas patvarkymas iki šiol nėra vykdomas.

3Suinteresuotas asmuo UAB ( - ) vadovė R. Š. pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo prašo neskirti baudos. Teigia, kad išskaičiavimas iš darbo užmokesčio nebuvo atliekamas, kadangi skolininkas M. Š. buvo pateikęs prašymą.

4Suinteresuoti asmenys M. Š., UAB „Gelvora“, Administracinė komisija prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos, Klaipėdos miesto vyriausiasis policijos komisariatas, Klaipėdos rajono SB „Šernai“, AB „Klaipėdos energija“, UAB „Jūros būstas“, AB „Klaipėdos vanduo“ atsiliepimų nepateikė.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 str. 1 d.). Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 289,00 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 str. 2 d.).

7Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio Aleksandro Selezniovo žinioje vykdoma vykdomoji byla Nr. 0010/08/01460 pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismas vykdomąjį raštą Nr. 2-651-642/2008 dėl 456,72 Eur skolos ir 24 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko M. Š., išieškotojos UAB „Gelvora“, naudai; vykdomoji byla Nr. 0010/08/00359, pradėta vykdyti pagal Administracinės komisijos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nutarimą Nr. 290 dėl 57,92 Eur skolos išieškojimo iš skolininko M. Š., išieškotojos Administracinės komisijos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos, naudai; vykdomoji byla Nr. 0010/08/00935, pradėta vykdyti pagal Klaipėdos miesto vyriausiojo policijos komisariato išduotą nutarimą Nr. 15677, 15837 dėl 43,44 Eur skolos išieškojimo iš skolininko M. Š., išieškotojos Klaipėdos miesto VPK naudai; vykdomoji byla Nr. 0010/12/01439, pradėta vykdyti pagal Klaipėdos rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-122-867/2011 dėl 1508,92 Eur skolos išieškojimo iš skolininko M. Š., išieškotojos Klaipėdos rajono SB „Šernai“, naudai; vykdomoji byla Nr. 0010/12/03940, pradėta vykdyti pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-11680-676/2012 dėl 1735,53 Eur skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko M. Š., išieškotojos AB „Klaipėdos energija“, naudai; vykdomoji byla Nr. 0010/13/03125, pradėta vykdyti pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-840-826/2013 dėl 523,51 Eur skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko M. Š., išieškotojos UAB „Jūros būstas“, naudai; vykdomoji byla Nr. 0010/14/03778, pradėta vykdyti pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-3291-618/2014 dėl 176,95 Eur skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko M. Š., išieškotojos AB „Klaipėdos vanduo“, naudai. 2015-12-16 antstolis priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo Nr. S1-387789, kuriame nurodyta iš M. Š. darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą išskaičiuoti 70 procentų ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieną minimalų mėnesinį atlyginimą. UAB ( - ) nevykdant antstolio 2015-12-16 patvarkymo, antstolis 2016-05-13 patvarkymu dėl informacijos pateikimo Nr. S1a-31413 UAB ( - ) vadovę įpareigojo per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos, pateikti informaciją, kodėl nėra atliekami išskaitymai iš M. Š. gaunamų pajamų pagal vykdymui pateiktus vykdomuosius dokumentus. Minėtas patvarkymas 2016-05-19 įteiktas UAB ( - ) pasirašytinai, tačiau į jį nebuvo atsakyta.

8Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad 2016-05-13 antstolio patvarkymas dėl informacijos pateikimo UAB ( - ) vadovei R. Š. įteiktas tinkamai ir jai buvo žinoma, kad ji yra įpareigota vykdyti antstolio patvarkymą. Suinteresuoto asmens UAB ( - ) vadovės R. Š. atsiliepime išdėstytos aplinkybės, jog antstolio patvarkymo dėl skolos išskaičiavimo iš M. Š. darbo užmokesčio nevykdė, kadangi buvo gautas skolininko prašymas neatlikti išskaičiavimų, nelaikytinos pakankamu pagrindu teigti, jog UAB ( - ) teisėtai nevykdo antstolio reikalavimų. UAB ( - ) vadovė gavusi minėtą M. Š. prašymą bei 2016-05-13 antstolio patvarkymą dėl informacijos pateikimo turėjo kreiptis į antstolį ir paaiškinti, kodėl nevykdomas 2015-12-16 patvarkymas dėl skolos išieškojimo, tačiau to nepadarė.

9Esant nustatytoms aplinkybėms darytina išvada, kad UAB ( - ) direktorė R. Š. savo neveikimu ir antstolio reikalavimų nevykdymu, apsunkino išieškojimo procesą, pateisinančių antstolio įpareigojimų nevykdymo įrodymų nepateikė, todėl antstolio pareiškimas tenkintinas, už reikalavimo nevykdymą UAB ( - ) vadovei R. Š. skirtina 3,00 Eur bauda nuo šios nutarties priėmimo dienos už kiekvieną patvarkymo nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 str. 2 d.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., 585 str., 616 str., teismas,

Nutarė

11pareiškėjo antstolio Aleksandro Selezniovo pareiškimą tenkinti.

12Skirti UAB ( - ) direktorei R. Š., į. k. ( - ), buveinė ( - ), 3,00 Eur (trijų Eur 00 ct) baudą už antstolio reikalavimo nevykdymą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus dieną nuo šios nutarties priėmimo dienos.

13Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąsias bylas Nr. 0010/08/01460, 0010/08/00359, 0010/08/00935, 0010/12/01439, 0010/12/03940, 0010/13/03125, 0010/14/03778 grąžinti pareiškėjui antstoliui Aleksandrui Selezniovui.

14Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai