Byla 1-58-287/2014
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Razumienė,

2išnagrinėjusi Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorės Vitalijos Lukšienės pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje

3A. P., gimęs ( - ), a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ir deklaravęs gyvenamąją vietą ( - ), Pakruojo rajone, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, vidurinio išsilavinimo, išsituokęs, teistas, teistumas išnykęs,

4kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 164 straipsnį,

Nustatė

5Kaltinamasis A. P., būdamas tėvu, žinodamas apie pareigą pagal 2009 m. liepos 1 d. Radviliškio rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1535-132-09 nuo 2007 m. balandžio 1 d. mokėti lėšas – po 150,00 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt litų) kas mėnesį nepilnamečiui sūnui D. L., gim. 2002 m., iki jo pilnametystės, nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2013 m. birželio 26 d. ir nuo 2013 m. liepos 23 d. iki 2013 m. gruodžio 20 d. vengė pareigos išlaikyti vaiką, vaikui neteikė kitos būtinos materialinės paramos, dėl ko susidarė įsiskolinimas.

6Kaltinamojo A. P. kaltė, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 164 straipsnyje, įrodyta byloje surinktais rašytiniais įrodymais.

7A. P., apklaustas įtariamuoju, kaltu dėl padarytos nusikalstamos veikos prisipažino visiškai ir parodė, kad su A. L. jis nebuvo susituokęs. Su ja kartu gyveno labai trumpai ir tai galėjo būti 2001 metai. Kai iš jos išėjo, žinojo, kad ji laukiasi vaiko. Sakė, kad vaikas jo. Sūnus D. gimė ( - ). Jis kartais aplankydavo sūnų ir A. ir kartais duodavo pinigų, bet nedaug – po 20 litų, po 40 litų. 2009 metais buvo teismas ir jis buvo pripažintas D. L. tėvu ir nuo 2007 metų jam buvo priteista mokėti sūnaus D. išlaikymui kas mėnesį po 150 litų iki jo pilnametystės. Teismo posėdyje jis dalyvavo, šį sprendimą girdėjo ir suprato, bet jo nevykdė, nes neturėjo darbo ir todėl neturėjo iš ko mokėti alimentus sūnaus išlaikymui. Per visus tuos metus, kartais aplanko sūnų ypatingesnėmis progomis ir kai turi pinigų jam jų duoda, bet nedidelėmis sumomis, nes neturi iš ko duoti daugiau. Jis oficialiai nėra davęs ar pravedęs pinigų sūnaus D. L. išlaikymui po 150 litus kas mėnesį. Į darbo biržą įsiregistravo pernai metais, kad gauti darbą ir taip pradėti išlaikyti savo sūnų D. Paskui iš karto gavo darbą ir dirbo iki 2013 metų gruodžio mėnesio ir po to vėl įstojo į darbo biržą. Bet kol dirbo, jis pats nepravedė pinigų sūnaus išlaikymui A. L.. Kiek girdėjo, iš jo atlyginimo buvo išskaičiuota antstolių iniciatyva. Jis supranta, kad nusikalto. Dabar užsiregistravo darbo biržoje ir ieškosi darbo. Jis žino, kad jo įsiskolinimas dėl alimentų nemokėjimo D. išlaikymui yra 14 288 litai. Savo kaltę pripažįsta pilnai (35 b. l.).

8Nukentėjusysis D. L. parodė, kad A. P. yra jo tėvas, kurį neprisimena, kada paskutinį kartą matė. Jis tėčio namuose niekada nėra buvęs. Tėtis buvo atvažiavęs pasveikinti jį su naujaisiais 2014 metais. Tėtis jam tada padovanojo 20 (dvidešimt) litų. Ar tėtis jo išlaikymui kas mėnesį moka pinigus, jis nežino, nes su mama apie tai nekalbėjo. Jis su tėčiu telefonu taip pat nebendrauja (28 b. l.).

9Liudytoja A. L. parodė, kad su A. P. 2001 metais ji kartu pagyveno apie tris mėnesius. A. P. iš jos išėjo 2001 metais, sūnui D. dar negimus. 2009 metais ji kreipėsi į Radviliškio rajono apylinkės teismą dėl sūnaus D. L. tėvystės nustatymo ir jo išlaikymo priteisimo. Teismo sprendimu A. P. buvo pripažintas jos sūnaus D. L. tėvu ir priteista kas mėnesį sūnaus išlaikymui mokėti po 150 litų. A. P. nuo priteisimo dienos nė karto nėra pervedęs pinigų į sąskaitą ar mokėjęs grynais sūnaus D. išlaikymui. 2014 m. sausio 1 d. jis pasveikino D. su naujaisiais metais ir padovanojo jam 20 litų. Maždaug prieš 6 metus A. P. buvo atvežęs sūnui D. jo sugyventinės vaikų dėvėtų rūbų. D. niekada nėra buvęs pas tėvą svečiuose. Nuo 2009-11-19 ji kiekvieną mėnesį sūnaus D. išlaikymui gauna po 150 litų iš Vaikų išlaikymo fondo (30-31 b. l.).

10Iš Radviliškio rajono apylinkės teismo 2009-07-01 sprendimo matyti, kad A. P. pripažintas D. L. tėvu ir iš jo priteistas išlaikymas D. L. po 150 litų kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2007-04-01 iki vaiko pilnametystės (13-15 b. l.).

11Iš 2014-01-29 antstolių R. A. ir D. P. kontoros išduotos pažymos Nr. (3.8)SDA-19/2014 matyti, kad A. P. išlaikymo skola 2014-01-01 yra 14288 litai (17 b. l.).

12Iš gimimo liudijimo kopijos matyti, kad D. L. gimęs ( - ) (23 b. l.).

13Kaltinamojo A. P. veika pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 164 straipsnį kvalifikuota teisingai, nes jis, esant 2009 m. liepos 1 d. Radviliškio rajono apylinkės teismo sprendimui, be jokių objektyvių priežasčių vengė pareigos mokėti lėšas sūnaus D. L. išlaikymui.

14Kadangi už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 164 straipsnyje, gali būti skiriama laisvės apribojimo bausmė, prokurorė nusprendė kreiptis į teismą su pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, bylos aplinkybės yra aiškios, kaltinamasis A. P. sutiko su proceso užbaigimu teismo baudžiamuoju įsakymu, byloje civilinio ieškinio nėra, todėl procesas užbaigtinas surašant teismo baudžiamąjį įsakymą.

15Prokurorė už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 164 straipsnyje, kaltinamąjį A. P. siūlė nubausti 6 (šešių) mėnesių laisvės apribojimo bausme, įpareigojant du mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos būti namuose nuo 23 val. iki 6 val., jeigu tai nėra susiję su darbu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsniu, A. P. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę paskirti laisvės apribojimą 4 (keturiems) mėnesiams, įpareigojant du mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos būti namuose nuo 23 val. iki 6 val., jeigu tai nėra susiję su darbu.

16Kaltinamasis A. P. su prokurorės siūlymu užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu sutiko, su siūloma bausmės rūšimi bei dydžiu taip pat sutiko.

17Kaltinamojo A. P. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai dėl to gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

18Skirdamas bausmę kaltinamajam A. P., teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais Lietuvos Respublikos BK 54 ir 55 straipsniuose.

19Kaltinamasis A. P. teistas, teistumas išnykęs (37-39, 42-44 b. l.), padarė vieną nesunkų nusikaltimą (BK 11 str. 3 d.), administracine tvarka metų laikotarpyje baustas (45-51 b. l.), į Pakruojo PSPC psichikos sveikatos centro psichiatro ir priklausomybių įskaitas neįrašytas (53 b. l.), gyvena su sugyventine ir posūniu, gyvenamosios vietos seniūnija nusiskundimų jo elgesiu nėra gavusi (55, 56 b. l.), dirba (59 b. l.), registruotas darbo biržoje (57, 58 b. l.), yra jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, tiek prokurorė, tiek kaltinamasis prašė skirti laisvės apribojimo bausmę, todėl, įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad bausmės tikslai (BK 41 str.) A. P. atžvilgiu bus pasiekti paskiriant už padarytą nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 164 straipsnyje, prokurorės siūlomo dydžio bausmę – laisvės apribojimą 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant du mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos būti namuose nuo 23 val. iki 6 val., jeigu tai nėra susiję su darbu.

20Kadangi byla užbaigtina teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis A. P. prisipažino esąs kaltas, todėl, paskyrus jam bausmę, ji tuo pačiu teismo baudžiamuoju įsakymu sumažintina vienu trečdaliu (BK 641 str.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 ir 422 straipsniais, teismas n u s p r e d ž i a :

22a. p. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 164 straipsnyje, ir jį nubausti laisvės apribojimu 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant du mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos būti namuose nuo 23 val. iki 6 val., jeigu tai nėra susiję su darbu.

23Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio taisyklėmis, bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę – laisvės apribojimą 4 (keturiems) mėnesiams, įpareigojant du mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos būti namuose nuo 23 val. iki 6 val., jeigu tai nėra susiję su darbu .

24Kaltinamasis, nesutikdamas su laisvės apribojimo bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos turi teisę paduoti teismui, surašiusiam šį teismo baudžiamąjį įsakymą, prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Padavus tokį prašymą, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

25Jei kaltinamasis per nurodytą terminą tokio prašymo nepaduoda, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir yra vykdomas Lietuvos Respublikos BPK nustatyta tvarka.

26Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas. Teisėja

27Rima Razumienė

Proceso dalyviai
1. Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Razumienė,... 2. išnagrinėjusi Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės... 3. A. P., gimęs ( - ), a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 164 straipsnį,... 5. Kaltinamasis A. P., būdamas tėvu, žinodamas apie pareigą pagal 2009 m.... 6. Kaltinamojo A. P. kaltė, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 7. A. P., apklaustas įtariamuoju, kaltu dėl padarytos nusikalstamos veikos... 8. Nukentėjusysis D. L. parodė, kad A. P. yra jo tėvas, kurį neprisimena, kada... 9. Liudytoja A. L. parodė, kad su A. P. 2001 metais ji kartu pagyveno apie tris... 10. Iš Radviliškio rajono apylinkės teismo 2009-07-01 sprendimo matyti, kad A.... 11. Iš 2014-01-29 antstolių R. A. ir D. P. kontoros išduotos pažymos Nr.... 12. Iš gimimo liudijimo kopijos matyti, kad D. L. gimęs ( - ) (23 b. l.).... 13. Kaltinamojo A. P. veika pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 164... 14. Kadangi už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso... 15. Prokurorė už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 16. Kaltinamasis A. P. su prokurorės siūlymu užbaigti procesą teismo... 17. Kaltinamojo A. P. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis... 18. Skirdamas bausmę kaltinamajam A. P., teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių... 19. Kaltinamasis A. P. teistas, teistumas išnykęs (37-39, 42-44 b. l.), padarė... 20. Kadangi byla užbaigtina teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis A. P.... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421... 22. a. p. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio taisyklėmis, bausmę... 24. Kaltinamasis, nesutikdamas su laisvės apribojimo bausmės paskyrimu teismo... 25. Jei kaltinamasis per nurodytą terminą tokio prašymo nepaduoda, teismo... 26. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas nei apeliacine, nei kasacine... 27. Rima Razumienė...