Byla e2-17194-820/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BnP Finance, AB ieškinį atsakovei L. K. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės 335,73 EUR negrąžinto kredito, 60,22 EUR kredito mokesčio, 1,48 EUR palūkanas kaip atlyginimą už naudojimąsi vartojimo kredito suma po kredito grąžinimo termino pasibaigimo, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad 2014 m. lapkričio 17 d. su atsakove sudarė Vartojimo kredito išdavimo sutartį Nr. 3zg9sjr2, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 579,24 EUR dydžio kreditą 24 mėnesių terminui. Atsakovė sutartimi įsipareigojo ieškovui laiku grąžinti jai suteiktą kreditą ir sumokėti kredito mokestį sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Atsakovė tinkamai nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, grąžino tik dalį kredito bei kredito mokesčio. Atsakovės skola ieškovui – 397,43 EUR, kurią sudaro: 335,73 EUR negrąžintas kreditas, 60,22 EUR nesumokėtas kredito mokestis ir 1,48 EUR paskaičiuotos palūkanos. Remdamasis nurodytais pagrindais ieškovas prašo patenkinti ieškinį.

5Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo pranešimai įteikti tinkamai CPK 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Ieškinys tenkintinas.

7Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo pranešimai buvo įteikti tinkamai per darbovietę (CPK 123 str. 3 d.). Per teismo nustatytą 14 dienų laikotarpį atsakovė nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

8Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Ieškovas su atsakove 2014 m. lapkričio 17 d. sudarė vartojimo kredito išdavimo sutartį Nr. 3zg9sjr2 (toliau – Sutartis, e. b. l. 14 - 25), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 579,24 EUR dydžio kreditą 24 mėnesių laikotarpiui, o atsakovė įsipareigojo sutartyje numatyta tvarka ir terminais grąžinti jai suteiktą kreditą, sumokėti kredito mokestį bei mokėti ieškovui palūkanas už sutartyje nustatytų mokėjimo terminų nesilaikymą (Sutarties 3.1. p.). Atsakovė, ieškovo teigimu, paimto kredito nustatytu terminu negrąžino, sumokėjo tik dalį priklausančių įmokų. Į siųstą raginimą bei priminimą grąžinti paimtą kreditą nereagavo. Ieškovas 2016 m. vasario 1 d. pranešimu informavo atsakovę, jog sutartį nutraukia (e. b. l. 6). Pagal CK 6.874 straipsnio 2 dalies nuostatas, jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis. CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Duomenų, kad atsakovė savo sutartinius įsipareigojimus ieškovui 335,73,58 EUR negrąžinto kredito (CK 6.38 str., 6.154 str., 6.200 str., 6.870 str.).

10Sutarties 3.1. punktu atsakovė įsipareigojo ne tik laiku grąžinti kreditą, bet ir sumokėti ieškovui 216,43 EUR dydžio kredito mokestį iki 2016 m. lapkričio 17 d. mokėdama kas mėnesį 33,15 EUR dydžio įmokas. Atsakovė savo prievolės laiku neįvykdė, todėl ieškovas vienašališkai nutraukė sutartį ir reikalauja priteisti iš atsakovės nesumokėtą kredito mokestį už naudojimąsi paskola nuo sutarties sudarymo iki jos nutraukimo dienos. Ieškovo reikalavimas priteisti jam iš atsakovės 60,22 EUR kredito mokesčio pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.256 str.).

11Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 1,48 palūkanų. Sutarties 6.1 punkte numatyta, kad vartojimo kredito gavėjui neįvykdžius prievolės laiku sumokėti grąžintiną sumą/jos dalį arba periodinį mokėjimą/jo dalį, sutarties specialioje dalyje numatytos palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos mokėti sumos kaip atlyginimas už naudojimąsi suteikta pinigų suma iki visiško skolos sumokėjimo dienos, kai laiku neapmokėta suma yra įskaitoma į vartojimo kredito davėjo banko sąskaitą. Atsakovė nevykdė savo prisiimtų įsipareigojimų, todėl ieškovo reikalavimas tenkintinas visiškai ir ieškovui iš atsakovės priteistinos jo prašomos 1,48 EUR dydžio palūkanos kaip atlyginimas už naudojimąsi vartojimo kredito suma po kredito grąžinimo termino pasibaigimo.

12Taip pat ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą – 397,43 EUR nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1 d., 6.210 str. 1 d.).

13Ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos - 15 EUR žyminis mokestis ir 121 EUR išlaidos už suteiktas teisines paslaugas. Patenkinus ieškinį ieškovui iš atsakovo priteistina 136 EUR bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str. 1 d.).

14Vadovaudamasis CPK 93, 142, 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

15patenkinti ieškinį.

16Priteisti iš atsakovės L. K. (a. k. ( - ) ieškovo BnP Finance, AB (į. k. 302447985) naudai 335,73 EUR (tris šimtus trisdešimt penkis eurus ir 73 euro centus) negrąžinto kredito, 60,22 EUR (šešiasdešimt eurų ir 22 euro centus) kredito mokesčio, 1,48 (vieną eurą ir 48 euro centus) palūkanų už naudojimąsi paskolinta pinigų suma po kredito grąžinimo termino, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos – 397,43 EUR (trijų šimtų devyniasdešimt septynių eurų ir 43 euro centų) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2016 m. kovo 30 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 136 EUR (vieną šimtą trisdešimt šešis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

17Išaiškinti atsakovei, jog ji negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai