Byla Ik-488-402/2011
Dėl termino atnaujinimo ir sprendimų panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo pirmininkas Gintaras Čekanauskas, susipažinęs su pareiškėjos S. V. skundu atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos Raseinių rajono žemėtvarkos skyriui, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai, Raseinių rajono savivaldybei, trečiajam suinteresuotam asmeniui V. M. V. dėl termino atnaujinimo ir sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2Kauno apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjos S. V. atstovo advokato D.Varno skundas atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos Raseinių rajono žemėtvarkos skyriui, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai, Raseinių rajono savivaldybei, trečiajam suinteresuotam asmeniui V. M. V., kuriuo prašoma:

31.

4Atnaujinti praleistą terminą paduoti prašymą Nacionalinei žemės tarnybai dėl nuosavybės teisių į iki 1940 m. K. V. turėtą žemės sklypą, atkūrimo, pripažįstant, jog šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių.

52.

6Atnaujinti praleistą terminą pateikti Nacionalinei žemės tarnybai K. V. iki 1940 m. turėtas nuosavybės teises į žemės sklypą patvirtinančius dokumentus bei dokumentus, patvirtinančius giminystės ryšį su žemės savininku K. V., pripažįstant, jog šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių.

73.

8Panaikinti Lietuvos žemės ūkio ministerijos 1993-12-21 sprendimą Nr. 26-576-29605 bei Raseinių rajono valdybos 1994-02-08 potvarkį Nr.285p.

9Skundą atsisakytina priimti.

10Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 straipsniu, skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė. Pareiškėja vienu iš skundo reikalavimų prašo panaikinti Raseinių rajono valdybos 1994-02-08 potvarkį Nr.285p. Administracinėse bylose dėl terminų atnaujinimo paduoti prašymui atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą ir (ar) pateikti nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančius dokumentus (Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 str. 1 d. ir 4 d.), neskundžiami jokie viešojo administravimo subjekto aktai ar veiksmai, kaip tai numato Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 straipsnis, tačiau teismo sprendimu atnaujinus terminą pateikti prašymui dėl nuosavybės teisių atkūrimo teisinės pasekmės kiltų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Raseinių žemėtvarkos skyriui konkretiems veiksmams atlikti. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Raseinių žemėtvarkos skyriaus buveinės ir žemės, į kurią pretenduoja pareiškėja atkurti nuosavybės teises, buvimo vieta - Raseinių rajonas. Raseinių rajonas priskirtas Šiaulių apygardos administracinio teismo veikimo teritorijai.

11Atsižvelgus į teismų veiklos teritorinį suskirstymą, įtvirtintą Lietuvos Aukščiausiojo teismo, Lietuvos Apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo 1994-06-15 įstatymo Nr. I - 497 6 straipsnyje, Administracinių teismų įsteigimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje, S. V. reikalavimai atnaujinti terminą ir panaikinti sprendimus Kauno apygardos administraciniam teismui nepriskirtini, todėl skundą atsisakytina priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.).

12S. V. turi teisę kreiptis į Šiaulių apygardos administracinį teismą.

13Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, teismo pirmininkas

Nutarė

15Atsisakyti priimti S. V. skundą.

16Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai