Byla e2-14948-451/2018
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Giedrė Jakštienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ ieškinį atsakovei D. L. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 24,14 Eur skolą bei 15 Eur žyminį mokestį ir 30 Eur už teisinę pagalbą. Ieškinyje nurodo, kad ieškovė, kaip atliekų tvarkytoja Kauno mieste, tvarko atsakovės, gyvenančios adresu ( - ) komunalines atliekas. Atsakovė naudojasi ieškovės teikiama paslauga, tačiau už ją nemoka, todėl nuo 2016 m. vasario 1 d. iki 2018 m. kovo 1 d. atsakovė įsiskolino ieškovei 24,14 Eur.

5Atsakovei ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti, įteikti 2018 m. rugpjūčio 3 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 130 straipsnio nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu. Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovei be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

6Ieškinys tenkinamas.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnį bei CK 6.584, 6.589 straipsnius, atliekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti pirminis atliekų darytojas arba dabartinis ar ankstesnis atliekų turėtojas ir (ar) produktų, dėl kurių naudojimo susidaro atliekos, gamintojas ar importuotojas, o valstybės ar savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkai bei jų šeimos nariai turi pareigą mokėti už komunalines paslaugas atskirai nuo buto nuompinigių.

9Atlikus formalų byloje esančių įrodymų – finansinės apyvartos; nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo; gyventojų registro išrašų; sutarties apyvartos ataskaitos; sąskaitos; ikiteisminių įspėjimų; pranešimo dėl skolos – vertinimą, atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir neginčijant ieškinio reikalavimų, darytina išvada, jog pasitvirtinus pateiktų rašytinių įrodymų turiniui, būtų pagrindas tenkinti ieškinį visiškai. Ieškovė tinkamai vykdė savo įsipareigojimus, t. y. laiku ir tinkamai suteikė atsakovei atliekų tvarkymo paslaugas, atsakovė neginčijo nei suteiktų paslaugų kiekio, nei kokybės, tačiau už paslaugas neatsiskaitė.

10Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, į tai, jog atsakovė nėra sumokėjusi ieškovei už laikotarpiu nuo 2016 m. vasario 1 d. iki 2018 m. kovo 1 d. suteiktas atliekų tvarkymo paslaugas, iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 24,14 Eur skola (CK 6.6 straipsnis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis, 6.584 straipsnio 1 dalis).

11Visiškai patenkinus ieškinį ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15 Eur žyminis mokestis ir 30 Eur už teisinę pagalbą, viso 45 Eur (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos nepriteistinos (CPK 92, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr.1R-298/1K-290).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Priteisti iš atsakovės D. L., ( - ), ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno švara“, juridinio asmens kodas 132616649, 24,14 Eur (dvidešimt keturių eurų 14 ct) skolą ir 45 Eur (keturiasdešimt penkių eurų) bylinėjimosi išlaidas.

16Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Šalis, kurios prašymu teismas priėmė sprendimą už akių, turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai