Byla 2-8470-837/2017
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas Jasonas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Panevėžio teritorinės darbo biržos ieškinį atsakovei R. A. dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 1935,52 Eur patirtų išlaidų bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

4Atsakovė buvo įpareigota per 14 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti asmeniškai 2017 m. spalio 12 d. Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovė išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovė ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą, netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą, teismas įsitikino, kad, pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Ieškinys tenkintinas. Priimtinas sprendimas už akių.

7Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2017 m. sausio 30 d. ieškovė ir atsakovė sudarė Dvišalę profesinio mokymo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovė įsipareigojo dalyvauti profesinio mokymo programoje, mokytis ir įgyti ar patobulinti kvalifikaciją, nenutraukti profesinio mokymo be svarbių priežasčių, užbaigus profesinį mokymą, vykdyti visus darbo biržos nurodymus mokinio individualiame užimtumo veiklos plane dėl numatomo įdarbinimo ar individualios veiklos pradėjimo, įsidarbinus nenutraukti darbo sutarties be svarbių priežasčių ne trumpesnį negu 6 mėnesių laikotarpį, o nevykdant arba netinkamai vykdant įsipareigojimus atlyginti ieškovei visas patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu (sutarties 7 punktas, b. l. 9-12). Ieškovė išdavė atsakovei Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo kuponą kuriuo įsipareigojo profesinio mokymo paslaugų teikėjui VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centrui apmokėti už atsakovės profesinio mokymo paslaugas pagal barmeno mokymo programą (b. l. 13, 14). 2017 m. vasario 6 d. atsakovė sudarė su VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centru profesinio mokymo sutartį Nr. ( - ) (b. l. 15). Atsakovė 2017 m. liepos 7 d. VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centro direktoriaus įsakymu ( - ) nuo 2017 m. liepos 4 d. išbraukta iš mokymo programos dalyvių sąrašų, nes be pateisinamos priežasties nelankė užsiėmimų (b.l. 8). Už suteiktas atsakovei profesinio mokymo paslaugas ieškovė VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centrui sumokėjo 1343,87 Eur pagal pateiktas sąskaitas faktūras, sumokėjo atsakovui 591,65 Eur stipendiją (b.l. 16-37). Kadangi atsakovė nevykdė įsipareigojimų, numatytų šalių 2017 m. sausio 30 d. sutartyje, 2017 m. liepos 14 d. ieškovė išsiuntė atsakovui pretenziją (b.l. 6), tačiau atsakovė patirtų ieškovės išlaidų neatlygino.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje reglamentuotas prievolių vykdymo principas nurodo, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šiuo atveju, įvertinus visus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovė iki šiol nėra įvykdžiusi prievolės atsiskaityti su ieškove. CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodytais motyvais ieškinys dėl išlaidų, susijusių su atsakovės profesiniu mokymu, ir procesinių palūkanų priteisimo tenkintinas (CK 6.37, 6.38, 6.59, 6.63, 6.189, 6.200, 6.210 straipsniai). Iš atsakovės priteistinas 1935,52 Eur išlaidų atlyginimas, susijęs su atsakovės profesiniu mokymu ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo 2017 m. spalio 2 d. (bylos iškėlimo teisme) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9CPK 96 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai. Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovės priteistinas 58,00 Eur žyminis mokestis, (CPK 79, 80, 96 straipsniai). Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

10Vadovaudamasis CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

11ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti iš atsakovės R. A., asmens kodas ( - ) 1935,52 Eur (vieno tūkstančio devynių šimtų trisdešimt penkių eurų 52 ct) išlaidas, susijusias su atsakovės profesiniu mokymu, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. spalio 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei Panevėžio teritorinei darbo biržai, įstaigos kodas 191435593.

13Priteisti iš atsakovės R. A., asmens kodas ( - ) 58,00 Eur (penkiasdešimt aštuonių eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei, įmokos kodas 5660.

14Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

15Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai