Byla 2KT-167/2012
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-1051-192/2012 nagrinėjimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo S. K. pareiškimą dėl Kauno miesto apylinkės teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-1051-192/2012 nagrinėjimo ir

Nustatė

2Civilinėje byloje Nr. 2-1051-192/2012 pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos ieškinį atsakovams A. B., R. L. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, tretieji asmenys byloje S. K., A. K., K. K.-K., Nacionalinė žemės tarnyba, Kauno m. savivaldybė, K. B., V. L. 2012 m. spalio 19 d. gautas J. D. ir S. K. pareiškimas, kurio prašoma nušalinti visus Kauno miesto apylinkės teismo teisėjus nuo aukščiau nurodytos civilinės bylos nagrinėjimo ir perduoti bylą nagrinėti kitam apylinkės teismui.

3Byla turi būti perduodama iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui, jeigu, nušalinus vieną ar kelis teisėjus, ar teisėjams nusišalinus, apylinkės teisme arba apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje nebėra teisėjų, turinčių teisę nagrinėti bylą (CPK 34 str. 2 d. 3 p.). Bylą nagrinėjančio apylinkės teismo teisėjams pareikšto nušalinimo ir bylos perdavimo nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui klausimą išsprendžia apygardos teismo, kurio veiklos teritorijoje yra apylinkės teismai, teismo pirmininkas ar šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (CPK 34 str. 3 d., 69 str. 1 d.).

4Susipažinus su civilinės bylos medžiaga, nustatyta, jog J. D. nėra civilinėje byloje Nr. 2-1051-192/2012 dalyvaujantis asmuo. Pagal Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 68 straipsnio 1 dalį nušalinimą bylą nagrinėjančiam teisėjui (teisėjams) gali pareikšti dalyvaujantys byloje asmenys, todėl nušalinimo klausimą sprendžiantis subjektas nekompetentingas nagrinėti J. D. pareiškimo dėl Kauno miesto apylinkės teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-1051-192/2012 nagrinėjimo ir šis pareiškimas atsisakytinas priimti ir nenagrinėtinas (CPK 115 str. 6 d.).

5Trečiojo asmens S. K. pareiškimas dėl teisėjų nušalinimo netenkintinas.

6Kaip numato Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnis, teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismas, o teisėjai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi ir klauso tik įstatymų. Ši Konstitucijos nuostata detalizuojama Civilinio proceso kodekso 21 straipsnyje, Teismų įstatymo 2, 3 ir 5 straipsniuose. Teisėjų ir teismo nepriklausomumas yra būtina žmogaus teisių ir laisvių apsaugos sąlyga, siekiant užtikrinti, kad bylą nagrinėtų nešališkas ir neutralus teisėjas, o teismo sprendimas būtų priimtas tik vadovaujantis teise. Teismo ir teisėjo nepriklausomumo ir nešališkumo garantija civiliniame procese įgyvendinama užtikrinant galimybę dalyvaujantiems byloje asmenims, abejojantiems teismo nešališkumu, pareikšti teisėjui nušalinimą. Teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos nagrinėjimo pagrindus nustato LR CPK 64 - 66 straipsniai. Tačiau pažymėtina, kad visos aplinkybės, sudarančios pagrindą tiek teisėjui nušalinti, tiek pačiam nusišalinti, turi būti pagrįstos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1074/2000; 2003 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-279/2003).

7Nušalinimas pareikštas nurodant šiuos argumentus: teisėja M. R. 2012 m. rugsėjo 25 d. neskundžiama nutartimi nepagrįstai atsisakė įtraukti J. D. trečiuoju asmeniu į civilinės bylos Nr. 2-1051-192/2012 nagrinėjimą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus; teismui išaiškinus J. D. teisę kreiptis į teismą su atskiru ieškiniu ir ją įgyvendinus, 2012 m. vasario 14 d. nutartimi (c. b. Nr. 2-442-568/2012) teisėja O. R. ieškinį paliko nenagrinėtu; teisėja O. R. 2010 m. sausio 26 d. paliko nenagrinėtu ir kitą J. D. ieškinį dėl nuosavybės teisių gynimo, taip pat prėmė ir daugiau neteisėtų bei nepagrįstų procesinių sprendimų; dėl teismo nepagrįstų procesinių sprendimų kitose civilinėse bylose ir procesinių veiksmų nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-1051-192/2012, kyla abejonė ir teisėjos M. R. ir visų kitų Kauno miesto apylinkės teismo teisėjų nešališkumu, daroma išvada, jog visi teisėjai yra suinteresuoti nagrinėjamų civilinių bylų baigtimi atsakovų naudai.

8Atskirų procesinių veiksmų atlikimas ir sprendimų priėmimas yra teismo procesinė veikla ir savaime negali būti vertinamas kaip teisėjo (teisėjų) šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas bei teisėjo (teisėjų) nusišalinimo pagrindas. Civilinio proceso normos reikalauja, kad nušalinimas būtų motyvuotas (CPK 68 str. 2 d.). Nušalinimo pareiškimas vien tik tuo pagrindu, jog dalyvaujantį byloje asmenį netenkina konkretūs teisėjo procesiniai veiksmai nagrinėjant bylą, negali būti pripažintas pagrįstu. Lietuvos apeliacinis teismas, spręsdamas teisėjų nušalinimo pareiškimus, ne kartą yra pabrėžęs ir teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad ta aplinkybė, jog šalis reiškia nesutikimą su bylą nagrinėjančio teisėjo procesiniais veiksmais ir sprendimais, ar tai, kad teisėjo procesinis sprendimas aukštesnės instancijos teismo buvo panaikintas, nėra pagrindas savaime abejoti šio teisėjo nešališkumu. Dalyvaujantys byloje asmenys jiems nepalankius teismo procesinius sprendimus gali apskųsti instancine tvarka (CPK 301, 340 str.), o motyvai dėl teismo nutarčių, kurios nėra skundžiamos atskiraisiais skundais, neteisėtumo ir nepagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 str. 3 d.). Nušalinimo klausimą sprendžiantis subjektas negali vertinti teisėjų procesinių veiksmų ir sprendimų nagrinėjamose bylose bei spręsti apie jų pagrįstumą ir teisėtumą negali. Analizuojant nušalinimo pareiškime nurodytus argumentus ir susipažinus su teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, pastebėtina, jog pareiškėja S. K. nedalyvavo kitų civilinių bylų, apie kurias rašoma nušalinimo pareiškime, nagrinėjime. Šie nušalinimo pareiškime išdėstyti argumentai priskirtini J. D., kurios ieškiniai dėl nuosavybės teisės gynimo civilinėse bylose Nr. 2-442-568/2012 ir Nr. 2-484-568/2010 palikti nenagrinėtais, o civilinėje byloje Nr. 2-12135-568/2009 pateiktas ieškinys atsisakytas priimti. S. K. iš esmės nenurodė konkrečių argumentų, nepateikė įrodymų, kurie leistų pagrįstai suabejoti bylą nagrinėjančios teisėjos ir visų Kauno miesto apylinkės teismo teisėjų nešališkumu ar nesuinteresuotumu bylos baigtimi, o nušalinimo pareiškimą grindžia prielaidomis ir samprotavimais apie teisėjos (teisėjų) šališkumą dėl pareiškėją netenkinančių procesinių veiksmų nagrinėjamoje civilinėje byloje.

9Pareiškėjai S. K. išaiškintina, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, taip pat ir nušalinimo teise (CPK 7 str. 2 d.). Taip pat išaiškintina ir tai, kad nušalinimo pareiškimas vien tik tuo pagrindu, jog dalyvaujantį byloje asmenį netenkina konkretūs teisėjo procesiniai veiksmai nagrinėjant bylą, teismo gali būti įvertintas kaip piktnaudžiavimas procesine nušalinimo teise, už kurį dalyvaujančiam byloje asmeniui gali būti taikyta CPK 95 straipsnio 2 dalyje numatyta sankcija ir paskirta iki 20 000 Lt bauda (69 str. 5 d.).

10Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, daroma išvada, kad nėra pagrindo pripažinti nušalinimo pareiškimą pagrįstu ir jį tenkinti, nes jame nurodytos aplinkybės nesudaro CPK 65 – 66 straipsniuose numatytų teisėjo nušalinimo pagrindų. Nepatenkinus nušalinimo pareiškimo nėra pagrindo ir spręsti klausimo dėl šios civilinės bylos perdavimo kitam apylinkės teismui.

11Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis LR CPK 65 – 66, 69 straipsniais,

Nutarė

12S. K. pareiškimą dėl teisėjos M. R. ir visų Kauno miesto apylinkės teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-1051-192/2012 atmesti, J. D. nušalinimo pareiškimą atsisakyti priimti.

13Nutarties kopijas išsiųsti bylos šalims ir J. D..

14Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai