Byla 2A-208-302/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Romualdos Janovičienės,

3kolegijos teisėjų Algirdo Auruškevičiaus ir Dalios Višinskienės,

4sekretoriaujant Aurelijai Drevnickaitei,

5dalyvaujant ieškovei H. Š. , jos atstovui adv. G. Saudargui,

6atsakovo atstovui adv. V. Kaupui,

7viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Refertus“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2007 m. gegužės 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės H. Š. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Refertus“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Erama“, uždaroji akcinė bendrovė „Šilumos šaltinis“, uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus archprojektas“, išvadą duodančios institucijos: Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos, Valstybinės ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, dėl preliminariosios sutarties dalies pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo.

8Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

10Ieškovė H.Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti negaliojančiu 2003-12-16 papildomą susitarimą prie 2003-08-29 preliminariosios sutarties Nr. 9-P(17-19) (toliau tekste – Sutarties) dėl būsimo buto pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, kuriuo buvo pakeistas šios Sutarties Priedo Nr. 1 2.7 p.: „Bute montuojamas pakabinamas „Mini Term“ dujinis katilas (galingumas 21 kW) šildymo sistemai ir karšto vandens paruošimui, kurio techniniai duomenys atitinka dujiniams katilams taikomus Lietuvos standartus, ir bus montuojamas laikantis gamintojo instrukcijos“ ir įpareigoti atsakovą UAB „Refertus“ per 1 mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos sumontuoti jai priklausančiame bute, esančiame ( - ), „SAUNIER DUVAL“ dujinį katilą (galingumas 23 kW) šildymo sistemai ir karšto vandens paruošimui.

11Ieškovė nurodė, kad 2004-01-23 tarp jos ir atsakovo UAB „Referatus“ buvo sudaryta 64,14 kv. m. bendro ploto buto su rūsiu, esančio ( - ), pirkimo – pardavimo sutartis ir tą pačią dieną butas buvo perduotas jos nuosavybėn. Iki šios sutarties sudarymo 2003-08-29 tarp šalių buvo sudaryta preliminarioji sutartis Nr. 9-P(17-19), pagal kurios priedo Nr. 1 2.7 p. buvo numatyta, kad buto apšildymui bus pastatytas pakabinamas „SAUNIER DUVAL“ dujinis katilas (galingumas 23 kW) šildymo sistemai ir karšto vandens paruošimui. Tačiau 2003-12-16 papildomu susitarimu prie nurodytos preliminariosios sutarties buvo nuspręsta pakeisti 2003-08-29 priedo Nr. 1 2.7 punktą numatant, kad bute bus suremontuotas pakabinamas „Mini term“ dujinis katilas (galingumas – 21 kW) šildymo sistemai ir karšto vandens paruošimui. 2004-01-24 ieškovės bute buvo sumontuotas „Termet Mini Max“ tipo dujinis katilas. Ieškovė nurodė, kad papildomas susitarimas prieštarauja įstatymams ir pažeidžia jos teises. Tokio 21 kW galingumo dujinio katilo pastatymas bute prieštarauja vidaus dujotiekio techninėms sąlygoms, numatančioms, jog buto šildymui turi būti naudojami ne mažesnio kaip 23 kW galingumo dujiniai katilai. Ieškovė sudarė ginčijamą papildomą susitarimą būdama iš esmės suklaidinta atsakovo, nežinodama dujinio katilo techninių sąlygų ir pan. Ieškovės kaip vartotojos teisės taip pat pažeistos, kadangi vietoje papildomame susitarime nurodyto dujinio katilo „Mini Max“ buvo sumontuotas „Termet Mini Max“ tipo dujinis katilas, kuris daug kartų gedo, neturi gamyklinio paso bei Europos Sąjungos sertifikato.

12Atsakovas UAB „Refertus“ su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), dujiniai katilai ir šildymo sistemos buvo parinkti ir įrengti pagal UAB „Vilniaus archprojektas“ technines specifikacijas ir R. Grekausko firmos „Šilumos šaltinis“ vidaus dujotiekio techninius projektus, kurie buvo paruošti remiantis Statybos įstatymo bei STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas“ nuostatomis. Tai, jog ieškovės bute įrengtas ne 23, bet 21 kW galingumo dujinis katilas, nereiškia, jog tokio galingumo katilo nepakanka apšildyti, yra netinkamos kokybės. Šildymo projekto dalyje yra numatytas minimalus dujinio katilo karšto vandens paruošiamas kiekis 6,5 L/min. Tokias technines charakteristikas turi dujiniai katilai nuo 18 kW. Ieškovė neįrodė, kad dujinis katilas „Mini Max Turbo“ yra netinkamos kokybės, todėl nėra pagrindo reikalauti jį pakeisti į kito gamintojo dujinį katilą.

13Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2007 m. gegužės 22 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai. Pripažino negaliojančiu ieškovės H. Š. ir atsakovo UAB „Refertus“ 2003-12-16 papildomą susitarimą prie šių šalių 2003-08-29 preliminarios sutarties Nr. 9-P(17-19) dėl būsimo buto pirkimo pardavimo sutarties sudarymo. Įpareigojo atsakovą UAB „Refertus“ per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos sumontuoti ieškovei H. Š. priklausančiame bute, esančiame Rugių g. 8A-43, Vilniuje, „SAUNIER DUVAL“ dujinį katilą (galingumas 23 kW) šildymo sistemai ir karšto vandens ruošimui. Teismas sprendimą motyvavo tuo, kad šioje byloje atsižvelgtina į tai, kad ginčo susitarimas buvo sudarytas tarp juridinio asmens ir fizinio asmens, neturinčio atitinkamo išsilavinimo ir specialių žinių, reikalingų tokiam sandoriui sudaryti. Teismas sutiko su ieškovės argumentais, kad sandoris sudarytas suklydimo įtakoje. Ieškovė sutiko sudaryti sandorį pasitikėdama atsakovo profesionalumu. Teismas nurodė, kad byloje yra kilęs ne dėl daikto kokybės, o dėl būtinybės keisti susitarime nurodytą dujinį katilą į kitą ir kokią valią išreiškė šalys sudarydamos tokį susitarimą. Atsakovas turėdamas pareigą neįrodė, kodėl buvo būtina keisti susitarimo objektą, nepateikė įrodymų, kad dujinių katilų gamintojas atsisakė tiekti atsakovui „SAUNIER DUVAL“, jog „SAUNIER DUVAL“ katilo techninės charakteristikos iš esmės atitinka esamam katilui ar atitiko ieškovės teisėtus lūkesčius. Teismas, nustatęs, kad esamas katilas ieškovės bute genda, nėra naudingesnis už „SAUNIER DUVAL“ dujinį katilą, dirba triukšmingai, t.y. viršija higienos normas, sprendė, kad sandorio dalykas neatitinka ieškovės teisėtų lūkesčių, tokiais veiksmais atsakovas ieškovės kaip silpnesnės šalies atžvilgiu elgėsi nerūpestingai, nesąžiningai. Teismas pripažino, kad sandoris yra negaliojantis, todėl taikė restituciją.

14Atsakovas UAB „Refertus“ apeliaciniu skundu prašo 2007-05-22 teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

15Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, priimtas pažeidžiant materialinės ir procesinės teisės normas netinkamai jas aiškinant ir taikant, netinkamai įvertinant byloje esančius įrodymus bei nustatant faktines bylos aplinkybes.

16Teismas netinkamai taikė iš aiškino CK 1.90 straipsnio nuostatas nurodydamas, kad ginčo susitarimas buvo sudarytas suklydimo įtakoje, nes nebuvo nustatytos abi įstatyme nustatytos sąlygos, t.y. suklydimo faktas dėl ginčo dujinio katilo bei kad suklydimo faktas dėl dujinio katilo yra esminis. Nurodo, kad papildomo susitarimo metu ieškovė žinojo, kokio galingumo, t.y. mažesnio, bus montuojamas dujinis katilas jos bute ir išreiškė dėl to savo valią.

17Ieškovės bute sumontuotas dujinis katilas „Mini Max Turbo“ Papildomo susitarimo pasirašymo bei dujinio katilo sumontavimo metu atitiko dujiniams katilams taikomus Lietuvos standartus ir yra tinkamos kokybės.

18Ieškovės bute įrengto katilo galingumo (21 kW) pakanka apšildyti jos buto bendrą plotą.

19Pati ieškovė sąmoningai nevykdė Preliminariąja sutartimi prisiimtų įsipareigojimų dėl dujinio katilo Mini Max Turbo profilaktinio patikrinimo, kas galėjo įtakoti dujinio katilo gedimus, triukšmingą jo veikimą.

20Nurodo, kad nustatyti ieškovės bute suremontuoto dujinio katilo montavimo neatitikimai UAB „Šilumos šaltinis“ pagalba tinkamai pašalinti.

21Tai, kad dujinis katilas ieškovės bute veikia triukšmingai, galėjo įtakoti pačios ieškovės veiksmai, o būtent, neleidimas atlikti jo patikrinimo specialistams.

22Teismas pažeidė procesinės teisės normas, netinkamai vertindamas įrodymus bei paskirstydamas įrodinėjimo pareigą tarp šalių. Teismas nepagrįstai nurodė, jog atsakovas neįrodė, kodėl buvo būtina sudaryti papildomą susitarimą ir pakeisti dujinį katilą, kadangi ieškovė turėjo įrodyti savo reikalavimo pagrįstumą, t.y. kad ji suklydo sudarydama papildomą susitarimą bei kad jos suklydimas buvo esminis.

23Apeliacinis skundas atmestinas.

24Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apeliacinio skundo, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, byloje esančią medžiagą, surinktus įrodymus, sprendžia, jog apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, jog teismas pažeidė materialinės ir procesinės teisės normas, netinkamai jas aiškindamas ir taikydamas, netinkamai vertindamas įrodymus bei nustatydamas faktines aplinkybes, naikinti skundžiamo teismo sprendimo nėra pagrindo. Nenustačius absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnyje, teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

25Civilinio kodekso 1.90 straipsnyje yra numatyta, jog dėl suklydimo sudarytas sandoris gali būti pripažįstamas negaliojančiu esant įstatyme nustatytoms sąlygoms. Suklydimas turi esminės reikšmės, kai buvo suklysta dėl paties sandorio esmės, jo dalyko ar kitų esminių sąlygų arba dėl kitos sandorio šalies civilinio teisinio statuso arba kitokių aplinkybių, jeigu normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrąją reikalų padėtį, panašioje situacijoje nebūtų sudaręs arba būtų jį sudaręs iš esmės kitokiomis sąlygomis (CK 1.90 str. 4 d.). Suklydimas negali būti laikomas turinčiu esminės reikšmės, jeigu šalis suklydo dėl savo didelio neatsargumo arba dėl aplinkybių, dėl kurių riziką buvo prisiėmusi ji pati, arba, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, būtent jai tenka rizika suklysti.

26Kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog teismas netinkamai taikė Civilinio kodekso 1.90 straipsnio nuostatas ir nepagrįstai nusprendė, kad ginčo papildomas susitarimas sudarytas suklydimo įtakoje. Kolegija konstatuoja, jog teismas vertindamas 2003-12-16 papildomame susitarime prie 2003-08-29 preliminariosios sutarties Nr. 9-P (17-19) dėl būsimo buto pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo šalių sutartą pakeitimą, jog „bute montuojamas pakabinamas „Mini Term“ dujinis katilas (galingumas 21 kW) šildymo sistemai ir karšto vandens paruošimui, kurio techniniai duomenys atitinka dujiniams katilams taikomus Lietuvos standartus, ir bus montuojamas laikantis gamintojo instrukcijos“ vietoje nurodytos preliminariosios sutarties Priedo Nr. 1 2.7 punkto, kuriame buvo numatyta: „pakabinamas „SAUNIER DUVAL“ dujinis katilas (galingumas – 23 kW) šildymo sistemai ir karšto vandens paruošimui“, atsižvelgė į abi esminio suklydimo sąlygas, t.y.: 1) suklydimo faktą; 2) tai, jog buvo suklysta iš esmės. Byloje esantys įrodymai patvirtina, jog ieškovė įrodė ieškinyje nurodomas aplinkybes.

27Kolegija nurodo, jog negalima sutikti su apeliacinio skundo argumentu, kad papildomo susitarimo pasirašymo metu ieškovė žinojo, kad jos bute bus montuojamas mažesnio galingumo dujinis katilas ir ieškovė išreiškė savo valią sudaryti tokį susitarimą. Kolegija, sutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, nurodo, jog įvertinus tą aplinkybę, kad ginčo susitarimas buvo sudarytas tarp juridinio asmens, kurio ūkinė komercinė veikla be visų kitų aspektų yra susijusi ir su dujinių katilų montavimo organizavimu, ir fizinio asmens (vartotojo), kuris, sudarydamas tokį susitarimą siekia tenkinti asmeninius poreikius, t.y. gyvenamojoje patalpoje – bute naudotis sumontuotu dujiniu katilu, skirtu šildymo sistemai ir karšto vandens paruošimui, tačiau neturi specialių žinių ar specialaus išsilavinimo, jog galėtų tinkamai įvertinti sandorio dalyko technines charakteristikas, nėra pagrindo pripažinti, jog ieškovė nesielgė kaip normaliai atidus ir protingas asmuo, priešingai, ji pasitikėjo atsakovu, kuris ir pasiūlė tokį papildomo susitarimo pakeitimą. Kolegija taip pat atkreipia dėmesį, jog byloje esantys įrodymai patvirtina tą aplinkybę, jog pats atsakovas pažeidė įstatyme nustatytą pareigą prieš sutarties sąlygų keitimą, t.y. dujinio katilo modelio keitimo kitu modeliu, pateikti ieškovei išsamią informaciją apie tokio tipo katilo veikimo specifiką, nepaaiškino, jog „Mini Max Turbo“ GCO-DP-21-03/U ir „SAUNIER DUVAL“ katilų techniniai parametrai skirtingi. Esant byloje tokiems įrodymams, jog ieškovė dėl atsakovo nesąžiningumo neturėjo objektyvios galimybės nuspręsti, ar ji norėtų įsigyti nurodyto gamintojo ir modelio dujinį katilą, ir tokiu būdu buvo pažeisti jos teisėti lūkesčiai, kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovės ieškinį ir pripažino negaliojančiu ginčijamą papildomą susitarimą.

28Kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad sudarytas papildomas susitarimas neatitinka ieškovės kaip vartotojos teisėtų lūkesčių. Apeliacinio skundo argumentai, jog ieškovės bute sumontuotas 21 kW dujinis katilas „Mini Max Turbo“ jo sumontavimo metu atitiko tokiems dujiniams katilams taikomus Lietuvos standartus, be to, yra tinkamos kokybės, nesudaro pagrindo laikyti, jog ieškovės kaip vartotojos teisės nebuvo pažeistos. Atsakovas, kurio iniciatyva buvo pasiūlyta sudaryti ginčo papildomą susitarimą, turėjo įrodyti ne sumontuoto dujinio katilumo kokybiškumą bei atitikimą Lietuvoje taikomiems standartams, bet tai, ar jis elgėsi sąžiningai ieškovės atžvilgiu. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad ieškovės bute pakeisto dujinio katilo techninės charakteristikos iš esmės atitiko prieš tai susitarime nurodytam katilui, o tai yra laikytina viena iš aplinkybių, sąlygojusių sudarymą sandorio iš esmės suklydus. Be to, kaip matyti iš bylos medžiagos, Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai prie Ūkio ministerijos 2005-02-28 patikrinus ieškovės bute sumontuotą dujinį katilą „Termet“ Mini Max Turbo (T. 2, b.l. 91-93), buvo nustatyta, jog dėl neteisingai parinkto katile sumontuoto degiklio inžektoriaus katilas nepasiekia vardinės šiluminės galios (5 p.), šildymo sistemos papildymo čiaupas įrengtas sunkiai prieinamoje vietoje, jį galima atidaryti ir uždaryti tik atsukus kelis varžtelius ir nuėmus apatinį katilo dangtelį, instrukcijoje nenurodoma, kaip saugiai papildyti katilą (6 p.). Katilo apdailos gaubto skardos pritvirtintos nestabiliai ir veikiant katilui sukelia vibraciją ir triukšmą (7 p.). Taigi byloje esantys duomenys paneigia apelianto argumentą, jog sumontuotas dujinis katilas buvo kokybiškas. Apeliacinio skundo argumentai, jog ieškovės bute sumontuoto dujinio katilo 21 kW galingumo pakanka apšildyti 58,70 kv. m. bendrą plotą, taip pat atmestini, nes, kaip matyti iš bylos medžiagos, pagal Vidaus dujotiekio projekto dalį „Šildymas“ numatyta dujinio sieninio katilo galingumas – 23 kW (T. 1, b.l. 25), taigi sumontuoto katilo galingumas neatitiko vidaus dujotiekio techninių sąlygų. Kolegija taip pat nurodo, jog ir ta aplinkybė, jog „SAUNIER DUVAL“ dujinis katilas savo savybėmis yra naudingesnis už jos bute sumontuotą „Mini Max Turbo“ dujinį katilą, taip pat rodo, jog atsakovas nebuvo sąžiningas ieškovės atžvilgiu apie tai jos neinformuodamas. Tai, kad ieškovės teisėti lūkesčiai buvo pažeidžiami, patvirtina ir Nacionalinio visuomenės sveikatos tyrimo centro išvada, kuria buvo patvirtina, jog sumontuotas katilas dirba triukšmingai – viršija leistinas higienos normas (T. 2, b.l. 158-159).

29Apeliacinio skundo argumentai, jog pati ieškovė nesirūpino, kad būtų atliktas jos bute sumontuoto dujinio katilo profilaktinis patikrinimas, nesudaro pagrindo laikyti, jog atsakovas pagrįstai pakeitė sandorio dalyką ir sumontavo jos bute kitokio modelio dujinį katilą pagrįstai, todėl jie yra atmestini.

30Kolegija nurodo, kad apeliaciniame skunde nurodyti argumentai dėl teismo padarytų procesinės teisės normų pažeidimo yra nepagrįsti, nes teismas visapusiškai ir išsamiai įvertino byloje pateiktus įrodymus, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

31Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas reikšmingas ieškiniui aplinkybes, sutinka su pirmos instancijos teismo sprendimo išvadomis bei motyvais. Todėl skundžiamas teismo sprendimas yra paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 str. kolegija

Nutarė

33Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2007 m. gegužės 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Romualdos Janovičienės,... 3. kolegijos teisėjų Algirdo Auruškevičiaus ir Dalios Višinskienės,... 4. sekretoriaujant Aurelijai Drevnickaitei,... 5. dalyvaujant ieškovei H. Š. , jos atstovui adv. G. Saudargui,... 6. atsakovo atstovui adv. V. Kaupui,... 7. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios... 8. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 10. Ieškovė H.Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti... 11. Ieškovė nurodė, kad 2004-01-23 tarp jos ir atsakovo UAB „Referatus“ buvo... 12. Atsakovas UAB „Refertus“ su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti.... 13. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2007 m. gegužės 22 d. sprendimu... 14. Atsakovas UAB „Refertus“ apeliaciniu skundu prašo 2007-05-22 teismo... 15. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad teismo sprendimas yra neteisėtas ir... 16. Teismas netinkamai taikė iš aiškino CK 1.90 straipsnio nuostatas... 17. Ieškovės bute sumontuotas dujinis katilas „Mini Max Turbo“ Papildomo... 18. Ieškovės bute įrengto katilo galingumo (21 kW) pakanka apšildyti jos buto... 19. Pati ieškovė sąmoningai nevykdė Preliminariąja sutartimi prisiimtų... 20. Nurodo, kad nustatyti ieškovės bute suremontuoto dujinio katilo montavimo... 21. Tai, kad dujinis katilas ieškovės bute veikia triukšmingai, galėjo įtakoti... 22. Teismas pažeidė procesinės teisės normas, netinkamai vertindamas įrodymus... 23. Apeliacinis skundas atmestinas.... 24. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apeliacinio skundo, atsiliepimo... 25. Civilinio kodekso 1.90 straipsnyje yra numatyta, jog dėl suklydimo sudarytas... 26. Kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog teismas netinkamai... 27. Kolegija nurodo, jog negalima sutikti su apeliacinio skundo argumentu, kad... 28. Kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 29. Apeliacinio skundo argumentai, jog pati ieškovė nesirūpino, kad būtų... 30. Kolegija nurodo, kad apeliaciniame skunde nurodyti argumentai dėl teismo... 31. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nustatė ir... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 str.... 33. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2007 m. gegužės 22 d. sprendimą...