Byla 2-103-434/2011
Dėl antstolio veiksmų

1Biržų rajono apylinkės teismo teisėja Nida Solovjovienė, sekretoriaujant Irenai Zamauskienei, dalyvaujant pareiškėjui V. M., antstolei Irenai Bakšienei bei suinteresuotų asmenų Panevėžio apskrities VMI ir Panevėžio apskrities VPK Biržų rajono PK atstovams nedalyvaujant, teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo V. M. skundą antstolei, kurios veiksmai skundžiami - Irenai Bakšienei dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2P. V. M. paaiškinimu, jis 2010-09-17 d. Panevėžio apskrities VPK Biržų rajono PK nutarimu buvo nubaustas pagal LR ATPK 1772 str. 500 Lt bauda. Jis nurodo, jog 2010-10-06 d. Panevėžio apskrities VPK Biržų rajono PK patvarkymu likusios 450 Lt baudos mokėjimas buvo išdėstytas, nes 2010-10-06 d. jis sumokėjo 50 Lt. Pagal baudos mokėjimo išdėstymą jis 2010-11-03 sumokėjo 50 Lt; o pavėlavęs kelias dienas - 2010-12-13 d. – 50 Lt, o likusią baudos dalį – 350 Lt sumokėjo 2010-12-21 d. 2010-12-17 d. iš antstolės jis gavo siūlymą, kuriame buvo nurodyta skubiai sumokėti 400 Lt baudą ir 420 Lt vykdymo išlaidas, - viso 820 Lt. Pareiškėjas nurodo, kad pradėdama vykdymą byloje Nr. 0115/10/03607 antstolė pažeidė vykdymo tvarką, numatytą Sprendimų vykdymo instrukcijoje. Antstolė kartu su siūlymu sumokėti skolą jam neatsiuntė patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą. Nurodo, kad jis nepraleido ir 2010-12-15 d. antstolės siūlyme nurodyto likusios baudos dalies sumokėjimo termino, 350 Lt likusią baudos dalį sumokėdamas 2010-12-21, t.y. per 5 dienas nuo siūlymo sumokėti baudą gavimo dienos – 2010-12-17 d., nes siūlyme konkreti data buvo nenurodyta, o nurodyta, kad skubiai. Todėl mano, jog atstolė nepagrįstai jam priskaičiavo tiek daug vykdymo išlaidų, dėl ko prašo panaikinti antstolės įpareigojimą sumokėti atlygį antstoliui už darbą, sumokant tik būtinas vykdymo išlaidas 60 Lt sumai ir priteisti iš antstolės I. B. 150 Lt jo turėtų išlaidų už skundo surašymą.

3Antstolė Irena Bakšienė atsiliepime į skundą nurodo, jog 2010-12-15 d. Panevėžio apskrities VPK Biržų rajono PK pateikė vykdymui 2010 m. rugsėjo 17 d. išduotą nutarimą Nr. N471073 dėl 400 Lt baudos išieškojimo iš skolininko. Vadovaujantis LR CPK 651 str. 1 d. patikrinus, kad kliūčių, numatytų šio str. 2 d., vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti nėra, pateiktas vykdomasis dokumentas buvo priimtas vykdymui ir pradėtas vykdyti. Nurodo, kad vykdant LR CPK 651 str. 3 d. ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 4 p. reikalavimus, tą pačią dieną šis vykdomasis dokumentas buvo užregistruotas Vieningame vykdomųjų dokumentų sąvade ir užvesta vykdomoji byla Nr. 0115/10/03607. Pažymi, kad jeigu įstatymuose ar vykdomajame dokumente nurodyti įvykdymo terminai, raginimas įvykdyti sprendimą nesiunčiamas ir antstolis, pasibaigus nurodytam sprendimo įvykdymo terminui, iš karto pradeda priverstinio vykdymo veiksmus (LR CPK 661 str. 1 d.). Iš skolininko V. M. išieškoma 400 Lt bauda ir šiuo atveju raginimas bei Sprendimų vykdymo instrukcijos 5 punkte numatyta tvarka siūlymas skolininkui nesiunčiamas, nes terminas įvykdyti Panevėžio apskrities VPK Biržų rajono PK nutarimą, nurodytas vykdomajame dokumente, jau buvo pasibaigęs, o bauda didesnė nei 200 Lt. Atsižvelgiant į tai, gavus šį nutarimą iš karto buvo pradėtas priverstinis baudos išieškojimas ir skolininkui išsiųstas laisvos formos siūlymas. Nurodo, kad visos vykdymo išlaidos skolininkui paskaičiuotos remiantis Sprendimo vykdymo instrukcijoje nustatytais dydžiais. Antstolė nesutinka su V. M. skundu ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

4Išieškotojas Panevėžio apskrities VMI atsiliepime į skundą prašo pareiškėjo (skolininko) skundą nagrinėti iš esmės ir priimti sprendimą savo nuožiūra.

5Pareiškėjo skundas atmestinas.

6Iš bylos medžiagos matyti, kad antstolė Bakšienė 2010-12-14 d. patvarkymu Nr. 0115/10/03607 priėmė vykdyti Panevėžio apskrities VPK Biržų rajono PK 2010-09-17 d. išduotą nutarimą Nr. N471073 dėl 400 Lt baudos išieškojimo iš V. M., išieškotojas Panevėžio apskrities M. K. pažeidėjas tiek įstatyme nustatytu terminu, tiek ir išdėsčius baudos mokėjimą nustatytu terminu baudos nesumokėjo, antstolė, gavusi vykdomąjį dokumentą vykdymui, pagrįstai, vadovaudamasi LR CPK 661 str. 1 d., iš karto pradėjo priverstinio vykdymo veiksmus. Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 d. įsakymu Nr. 1R-352, 5 punktu nustatyta, kad jeigu raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui nesiunčiamas, antstolis išieškojimuose iki 200 litų siunčia siūlymą sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas. Kadangi šiuo konkrečiu atveju išieškoma suma buvo 400 Lt, todėl instukcijoje numatytas siūlymas taip pat neprivalėjo būti siunčiamas. Iš pateikto dokumento (b.l.10) matyti, kad antstolė 2010-12-15 d. surašė laisvos formos siūlymą ir, vadovaudamasi LR CPK 654 bei 611 str., pasiūlė skolininkui skubiai sumokėti 400 Lt skolą ir 420 Lt vykdymo išlaidas vykdomojoje byloje Nr. 0115/10/03607, iš viso 820 Lt.

7Tuo tarpu pareiškėjas skundu prašo panaikinti antstolės įpareigojimą sumokėti atlygį antstoliui už darbą, sumokant jai tik būtinas vykdymo išlaidas 60 Lt, t.y. jis nesutinka mokėti visų antstolės siūlyme nurodytų vykdymo išlaidų.

8LR CPK 611 str. 1 d. reglamentuoja, jog dėl vykdymo išlaidų išieškojimo antstolis nusiunčia skolininkui raštišką siūlymą, kuriame nurodo išlaidų dydį ir pasiūlo per nustatytą terminą tą sumą pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Tokį siūlymą skolininkui antstolė išsiuntė, tačiau tiek skolininkas, tiek antstolė nurodo, kad jis šių išlaidų iki šiol nesumokėjo. Tuo tarpu įstatymas (LR CPK 611 str. 1 d.) numato, jog tuomet, jei skolininkas šių sumų neperveda, antstolis pareiškimu, nurodydamas apskaičiuotas išieškotinas sumas, kreipiasi į antstolio buvimo vietos apylinkės teismą prašydamas tas sumas priteisti. Taigi vykdymo išlaidų dydžio ir jų išieškojimo iš skolininko klausimą apylinkės teismas svarstys antstolio prašymu LR CPK 611 str. nustatyta tvarka.

9Tuo tarpu šioje byloje nenustatyta, jog antstolė būtų pažeidusi įstatymų, reglamentuojančių priverstinį baudos išieškojimą, reikalavimus, o siūlymas skolininkui sumokėti vykdymo išlaidas buvo pateiktas LR CPK 611 str. nustatyta tvarka.

10Dėl virš išdėstytų priežasčių pareiškėjo skundas atmestinas.

11Atmetus skundą, iš pareiškėjo priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei (LR CPK 96 str.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., 513 str., teismas

Nutarė

13P. V. M. skundą atmesti.

14Priteisti iš V. M. (a.k. ( - ) vienuolika litų 15 ct procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

15Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Biržų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai