Byla 2A-898/2013
Dėl žemės sklypo nuomos sutarties sąlygų pakeitimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rasos Gudžiūnienės ir Marytės Mitkuvienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo bankrutavusios bendros Lietuvos ir Rusijos įmonės „Diulas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 27 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-906-823/2012 pagal ieškovo bankrutavusios bendros Lietuvos ir Rusijos įmonės „Diulas“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei SEB lizingas dėl žemės sklypo nuomos sutarties sąlygų pakeitimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje kilo ginčas dėl žemės sklypo ilgalaikės nuomos sąlygų (nuomos kainos) pakeitimo. Ieškovo vertinimu, nuomos sąlygos, įskaitant kainą, palankios tik atsakovui, pažeidžia ieškovo, kaip bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus. Ieškovas reikalavimus dėl sutarties pakeitimo grindė tuo, kad analogiškai sutartis dėl ginčo sklypo buvo pakeista 2007 m. teismo sprendimu (tuomet ginčo sklypo savininkas ir ieškovas buvo kitas asmuo, o sprendimas panaikintas dėl procesinio pobūdžio trūkumų).

4Ieškovas ieškiniu prašė pakeisti 2004-08-02 tarp ieškovo ir atsakovo sudarytos Žemės sklypo nuomos sutarties (toliau taip pat vadinama Sutartis) nuostatas:

51. Sutarties 4 dalį išdėstyti taip: „Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita (Komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektams statyti ir eksploatuoti).“

62. Sutarties 10 dalį išdėstyti taip: „Nuomininkas be sutikimo neturi teisės perleisti šioje Sutartyje numatytas savo teise ir pareigas tretiesiems asmenims, įsigijusiems nuosavybės teises į ant Žemės sklypo esančius statinius (ar jų dalį) su Nuomininku sudarytų sutarčių pagrindu“.

73. Sutarties 11 dalį išdėstyti taip: „Nuomininkas be atskiro raštiško Nuomotojo sutikimo ir su Nuomotoju suderinto projekto, neturi teisės atlikti Žemės sklype esančių statinių rekonstrukcijos ar naujų objektų statybos, tiesti kelius, įrengti vandens telkinius.“

84. Sutarties 12 dalį išdėstyti taip: „Šalių susitarimu nustatomas 1500 (vieno tūkstančio penkių šimtų) litų dydžio mėnesinis žemės nuomos mokestis“.

95. Sutarties 13 dalį išdėstyti taip: „Šalys susitarė, kad Nuomininkas žemės nuomos mokestį Nuomotojui mokės kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 5 (penktos) kalendorinės dienos, pervedant pinigus į Nuomotojo nurodytą sąskaitą“.

106. Sutarties 16 dalį išdėstyti taip: „Šalys susitaria, kad visus su Žemės sklypo nuosavybe, valdymu ir naudojimu susijusius mokesčius apmoka Nuomininkas.“

117. Panaikinti Sutarties 5, 8, 15 dalis.

128. Sutartį papildyti 1.1 punktu ir jį išdėstyti taip: „Sutinkamai su šia sutartimi Nuomotojas perduoda Nuomininkui Žemės sklypą valdyti ir naudoti šiems tikslams: Žemės sklype esančio statinio - pjautinės medienos mechaninio apdirbimo gamyklos ( - ) eksploatavimui, privažiavimui. Tuo atveju, jeigu Žemės sklypas bus naudojamas kitiems tikslams, nei apibrėžta, tai bus laikoma šios Sutarties nesilaikymu, Žemės sklypo naudojimu ne pagal paskirtį ir esminiu šios Sutarties pažeidimu“.

139. Sutartį papildyti 4.1 punktu ir jį išdėstyti taip: „Žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos: Ryšių linijų apsaugos zonos, Kelių apsaugos zonos, Elektros linijų apsaugos zonos, Vandens telkinių apsaugos zonos ir zonos Specialių naudojimų, sąlygų įregistravimo pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas 2003-10-14 Nr. 5106-41“.

1410. Sutartį papildyti 7.1 punktu ir jį išdėstyti taip: „Nuomininkas privalo Žemės sklype ir jame esančiame Nuomininkui priklausančiame statinyje griežtai laikytis sandėliavimo, priešgaisrinės saugos, darbo saugos, sanitarijos, ekologinio, elektros, vandentiekio ir kanalizacijos, telefonų tinklų ir įrenginių eksploatacijos ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų keliamų reikalavimų, palaikyti švarą ir tvarką sklype ir prie jo priskirtoje teritorijoje, prisiimant su tuo susijusią pilną atsakomybę“.

1511. Sutartį papildyti l2.1 punktu ir jį išdėstyti taip: „Pasikeitus, įskaitant, tačiau neapsiribojant, žemės nuomos, valstybės nustatyto mokesčio už ilgalaikį turtą įskaitant nekilnojamojo turto mokesčio dydžiui, vietinės rinkliavos ir (ar) kitiems mokesčiams, atitinkamai Nuomotojo vienašališkai perskaičiuojamas (didinamas) ir Žemės nuomos mokestis. Taip pat Nuomotojo vienašališkai perskaičiuojamas Žemės nuomos mokestis atsižvelgiant į statistinius infliacijos indeksų pokyčius“.

1612. Sutartį papildyti 12.2 punktu ir jį išdėstyti taip: „Visos Nuomininko mokėtinos sumos ir mokėjimai, numatyti Sutartyje, yra apskaičiuojami ir mokami Lietuvos litais, atsižvelgiant į oficialų banko nustatytą Lietuvos lito ir bazinės valiutos ES Euro keitimo kursą (santykį), kuris šios Sutarties sudarymo dieną yra lygus 3,4528 litai už 1ES Eurą. Jeigu oficialus ES Euro ir Lietuvos lito santykis ateityje dėl Lietuvos lito devalvavimo arba dėl kitos priežasties sumažėjus Lietuvos lito vertei ES Euro atžvilgiu, tai visos Nuomininko Sutartyje numatytos sumos ir mokėjimai, kurie nėra sumokėti oficialaus kurso (santykio) pasikeitimo dieną turi būti perskaičiuojami taip, kad perskaičiuota suma atitiktų tą pačią ES Eurų sumą kuri būtų gauta prieš pasikeičiant oficialiam kursui (santykiui). Padidėjus Lietuvos lito vertei ES Euro atžvilgiu, visos Nuomininko sutartyje numatytos sumos ir mokėjimai atliekami pagal sutarties pasirašymo dieną galiojusį Lietuvos lito ir ES Euro oficialų kursą (santykį)“.

17Nurodė, kad BUAB „Diulas“ įvykdžius restituciją 2010-11-02 atgavo savo 2,2 ha žemės sklypą ( - ), kurį antstolis buvo pardavęs. Pagal 2004-08-02 Žemės sklypo nuomos sutartį atsakovas yra išsinuomojęs šį žemės sklypą devyniasdešimt devynerių metų terminui, t.y. iki 2103-08-02. Sutarties sąlygos pažeidžia sutarties šalių interesų pusiausvyrą, sąžiningumo ir protingumo, sąžiningos verslo praktikos reikalavimus, prieštarauja nuomos esmei, pažeidžia ieškovo – bankrutuojančios įmonės - kreditorių interesus, kadangi sutartis ekonomiškai nenaudinga. Ieškovui nustatytas žemės mokestis - 356,40 Lt per metus, taigi ieškovui, atskaičius žemės nuomos mokestį, per metus lieka tik 243,60 Lt.

18Sutartimi atsakovui suteiktų teisių apimtis nepagrįstai suteikia atstovui perdėtą pranašumą ieškovo sąskaita, nustato sutarties šalių esminę nelygybę (CK 6.228 str. 1 d.), nuomos mokesčio dydis prieštarauja protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 str.), žemės nuomos sutarties esmei (CK 6.545 str. 1 d., 6.552 str., 6.487 str.). Ieškovo bankroto administratorius 2011-07-18 pasiūlė atsakovui padidinti nuomos mokestį nors iki 1500 Lt per mėnesį, nes Vilniaus m. 2 apylinkės teismas pagal buvusio šio sklypo savininko S. K. ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-783-611/2007 buvo priteisęs atsakovui mokėti 1500 Lt (sprendimas šioje byloje panaikintas apeliacine tvarka dėl procesinio pobūdžio aplinkybių (pasikeitus sklypo savininkui nebuvo pakeistas ieškovas) ir patenkinęs kitus reikalavimus dėl sutarties turinio pakeitimo. Atsakovas atsisakė padidinti sklypo nuomos mokestį.

19II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

20Vilniaus apygardos teismas 2012-04-27 sprendimu ieškinį atmetė ir valstybei iš ieškovo bankrutavusios bendros Lietuvos ir Rusijos įmonės „Diulas“ priteisė 22 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

21Ieškovas laikėsi privalomos ikiteisminės ginčų dėl sutarties pakeitimo nagrinėjimo tvarkos tik dėl vienos iš sutarties sąlygų (kainos padidinimo iki 1500 Lt) pakeitimo. Dėl šios priežasties teismas sprendė ieškovą nesilaikius ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos dėl kitų ieškinio reikalavimų.

22CK 6.228 straipsnio 1 dalis taikytina esant esminei šalių nelygybei sutarties sudarymo metu, tačiau šios aplinkybės ieškovas neįrodinėjo, ji nebuvo konstatuota Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007-06-22 sprendime (jame konstatuotas sutarties vykdymo aplinkybių pasikeitimas).

23Ieškovas nagrinėjamoje byloje iš esmės neįrodinėjo žemės sklypo nuomos sutarties pakeitimo teismine tvarka sąlygų (CK 6.204 str.), apsiribojo nuoroda į civilinėje byloje Nr. 2-783-611/2007 priimtą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Teismo vertinimu šis sprendimas nagrinėjamoje byloje neturi prejudicinės galios. Be to, sprendimo turinys nepakankamas patvirtinti būtinybę keisti nuomos sutarties sąlygas, kadangi bylų aplinkybės nėra identiškos. Civilinėje byloje Nr. 2-783-611/2007 ieškinys pareikštas asmens, nedalyvavusio nuomos sutarties sudaryme, o nagrinėjamoje byloje ieškinys reiškiamas bendrovės, dalyvavusios sudarant sutartį.

24Ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti ir kontroliuoti aplinkybių, dėl kurių po sutarties sudarymo iš esmės padidėjo įvykdymo kaina arba iš esmės sumažėjo gaunamas įvykdymas, t.y. neįrodė, jog po sutarties sudarymo iš esmės pasikeitė aplinkybės, dėl kurių būtina padidinti žemės sklypo nuomos mokestį iki ieškovo reikalaujamos sumos.

25Vienintelis ieškovo nurodytas aplinkybių pasikeitimas, atsiradęs po 2004-08-02 sutarties sudarymo, yra pareiga mokėti žemės mokestį, tačiau vien ši pareiga nereikalauja šalių sulygtą nuomos mokestį padidinti 30 kartų.

26Ieškovo teisinis statusas (bankrutavusi bendrovė) nėra reikšmingas nagrinėjant klausimą dėl sutarties sąlygų pakeitimo teismine tvarka. Įmonių bankroto įstatymas bankrutuojančiai bendrovei numato galimybę atsisakyti vykdyti sutartis, kurių vykdymas nepasibaigęs, apie tai pranešant suinteresuotiems asmenims, taip pat numato bankroto administratoriui pareigą teisme ginčyti sandorius, priešingus įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusius turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais. Bankroto administratoriaus nenutraukta sutartis vykdoma pagal bendrąsias sutarčių vykdymą reglamentuojančias taisykles.

27III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

28Ieškovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012-04-27 sprendimą panaikinti ir priimti naują - ieškinį tenkinti bei priteisti iš atsakovo bylinėjimosi ir teismo išlaidas. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

291. Pagal 2004-08-02 Žemės sklypo nuomos sutartį (toliau - Sutartis), UAB „SEB lizingas“ yra išnuomotas 2.2000 ha žemės sklypas 99 metams už 50 Lt per mėnesį. Tokia suma atitiko 2004 metų Lietuvos Respublikoje ekonominę situaciją. Numatyta kaina gerokai mažesnė nei 2006 metais per ekonomikos pakilimą ir mažesnė nei 2008 metais ekonominio nuosmukio metu.

302. Dėl to paties reikalavimo jau buvo teisme pasisakyta civilinėje byloje Nr. 2-783-611/2007 (toje byloje žemės savininku ir todėl taip pat ieškovu laikinai buvo kitas asmuo - S. K.), kur nuomos mokestis (metinė nuoma 18.000,00 Lt, t.y. po 1500 Lt per mėnesį) nustatytas atsižvelgus į sklypo vertę (316.800,00Lt).

313. Išnuomoto nekilnojamojo turto paklausa rinkoje yra auganti, todėl 50 Lt žemės nuomos mokestis per mėnesį yra neadekvatus rinkos kainai.

324. Bylos išnagrinėjimui reikšminga, kad ieškovas – bankrutuojanti įmonė. Ginčo nuomos sutartis įmonei nenaudinga ir turėjo įtakos įmonės negalėjimui atsiskaityti su kreditoriais. Įmonės kreditoriai įpareigojo administratorių kreiptis į teismą dėl nuomos sutarties sąlygų pakeitimo.

335. Bankroto administratorius nedalyvavo sudarant Sutartį 2004-08-02, o tapęs bankroto administratoriumi iš karto kreipėsi į atsakovą (vėliau į teismą) dėl Sutarties sąlygų pakeitimo.

346. Civilinėje byloje Nr.2-783-611/2007 yra pakankamai įrodymų, pagrindžiančių reikalavimus dėl sutarties pakeitimo. Byla remiamasi ir dėl ekonominių sumetimų - siekiama pakartotinai neskirti lėšų jau toje byloje atliktam turto vertinimui. Dėl visų ieškovo pasiūlymų dėl sutarties pakeitimo yra pasisakyta Vilniaus 2 apylinkės teismo 2007-06-22 sprendime, kur išsamiai kiekvienas punktas yra pagrįstas. Papildomi įrodymai nebūtini.

357. VĮ „Registrų centras“ nurodyta ginčo sklypo rinkos vertė yra 836 220 Lt. Nuo 2006-01-01 įsigaliojo nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas, pagal kurį ieškovui yra nustatytas žemės mokestis - 356,40 Lt per metus. Taigi iš gaunamo šiuo metu pagal sutartį žemės nuomos mokesčio (600 Lt per metus), ieškovui lieka tik 243,60 Lt.

36Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti bei priteisti iš ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

371. Ieškovas neįrodė nei vienos sąlygos, būtinos priverstine teismo tvarka keičiant sutartį (CK 6.204 str., CK 6.223 str.).

38Ieškovas privalėjo įrodyti aplinkybes, kurios rodo, kad vienai sutarties šaliai sutartį yra sudėtingiau vykdyti nei kitai šaliai ir tokios aplinkybės iš esmės pakeičia sutartinių prievolių pusiausvyrą ir atitinka visus šiuos kriterijus: aplinkybės atsiranda arba nukentėjusiai šaliai tampa žinomos po sutarties sudarymo; jų nukentėjusi šalis sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti; jų nukentėjusi šalis negali kontroliuoti; nukentėjusi šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos (CK 6.204 str. 2 d.). Nė vienos šių aplinkybių ieškovas neįrodė.

392. Sutarties pakeitimas teismo sprendimu yra pateisinamas tik įstatyme ar sutartyje nurodytais atvejais. Tai išimtinė priemonė.

403. Teismas teisingai sprendė nesant pagrindo remtis civilinės bylos Nr. 2-783-611/2007 medžiaga, kadangi skiriasi bylų faktinės aplinkybės. Be to, byloje Nr. 2-783-611/2007 dalyvavęs pats ieškovas nepritarė nuomos sutarties sąlygų pakeitimui, o dabar be pagrindo pakeitė nuomonę. Ieškovas reikalavimo negali grįsti panaikintu pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuris, be kita ko, priimtas 2007 m., o nuo to laiko pasikeitė kainos.

414. Ieškovas ir pasiūlyme atsakovui ir teismui nepagrindė rinkos kainomis siūlomos nuomos kainos – 1500 Lt.

425. Ieškovas nėra niekada kreipęsis į atsakovą su prašymu pakeisti nuomos sutartį pagal ieškinio reikalavimus, išdėstytus ieškinio 1.1 - 1.3. p., 1.5 p., 1.6. p., 2. p., 3 p. (ir jo papunkčiai). (CK 6.204 str. 3 d. ir CK 6.223 str. 3 d.), t.y. nesilaikė išankstines neteisminės ginčo sprendimo tvarkos.

43IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

44Apeliacinis skundas netenkintinas

45Europos žmogaus teisių teismo praktikoje nurodyta, kad Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis įpareigoja nacionalinius teismus išsamiai ištirti byloje pateiktus paaiškinimus, argumentus ir įrodymus be išankstinio vertinimo tuo aspektu, ar jie svarbūs sprendimo priėmimui. Sprendimo motyvavimas yra būtinas, norint parodyti, kad bylos šalys buvo išklausytos ir teisingumas įvykdytas atidžiai (žr. žr. Hirvisaari v. Finland, no. 4968/99, par. 30, 27 September 2001). Tačiau teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą nėra suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos žmogaus teisių teismo Van de Hurk v. Netherlands judgement of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61). Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2009, 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Atmesdamas apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas jį tinkamai ir pakankamai išsamiai motyvavus, todėl visų pirmosios instancijos motyvų, jiems pritardamas, nekartoja, trumpai pasisakydamas tik dėl esminių apeliacinio skundo argumentų.

46Byloje nustatyta, kad ieškovas 2004-08-02 sutartimi yra išnuomavęs atsakovui 2,2 ha žemės sklypą 99 metų terminui, t.y. iki 2103-08-02. 2011-07-18 ieškovas pasiūlė atsakovui padidinti nuomos kainą iki 1500 Lt. Šią sumą grindžia aplinkybe, kad Vilniaus 2-asis apylinkės teismas pagal buvusio sklypo savininko S. K. ieškinį buvo nustatęs 1500 Lt nuomos mokestį. Su ieškovo pasiūlymu dėl kainos apdidinimo atsakovas nesutiko, todėl ieškovas kreipėsi į teismą, reikalaudamas pakeisti nuomos sutarties sąlygą, nustatančią nuomos kainą.

47Pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiamu sprendimu ieškinio netenkino kaip neįrodyto. Ieškovas ieškinio reikalavimą pakeisti ilgalaikės 2004-08-02 nuomos sutarties sąlygas grindė argumentais, kad ginčijamos sutarties sąlygos sutarties sudarymo metu nepagrįstai suteikė kitai šaliai perdėtą pranašumą (CK 6.228 str.) bei argumentais, kad sutarties vykdymas vienai šaliai tapo sudėtingesnis dėl pasikeitusių aplinkybių (CK 6.204 str.).

48Civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas reikalauja, kad kiekviena šalis įrodytų tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip reikalavimų ar atsikirtimų faktiniu pagrindu (CPK 12 str. ir 179 str.). Ieškovas neįrodinėjo aplinkybių, kad 2004-08-02 žemės nuomos sutarties sudarymo metu ginčijamos sutarties sąlygos nuomininkui būtų suteikusios nepagrįstą pranašumą. Todėl pirmosios instancijos pagrįstai pripažino neįrodytas CK 6.228 straipsnio taikymo sąlygas. Dėl jų kaip dėl neįrodinėtų ir neįrodytų apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija išsamiau taip pat nepasisako.

49Ieškinio buvo grindžiamas ir argumentais, kad sutarties vykdymas dėl pasikeitusių aplinkybių tapo sudėtingesnis (CK 6.204 str.). Pažymėtina, kad apie būtinybę keisti sutarties sąlygas teismine tvarka kiekvienoje byloje sprendžiama individualiai, o procesinė pareiga įrodyti egzistuojant CK 6.204 straipsnyje nurodytos aplinkybes tenka ieškovui.

50Teismų praktikoje pripažįstama, kad konstatuoti, jog vienai šaliai sutarties vykdymas yra iš esmės suvaržytas galima tik nustačius aplinkybes, iš esmės pakeitusias šalių sutartinių prievolių pusiausvyrą (kai iš esmės padidėja įvykdymo kaina, arba iš esmės sumažėja gaunamas įvykdymas) ir atitinkančias visus CK 6.204 straipsnio 2 dalyje išvardytus kriterijus, t.y. kad aplinkybės atsiranda arba nukentėjusiai šaliai tampa žinomos po sutarties sudarymo, tų aplinkybių nukentėjusi šalis sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, jų negali kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusi jų atsiradimo rizikos. Ieškovas tokias aplinkybes įrodinėjo iš esmės vieninteliu argumentu, kad Vilniaus 2-asis apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-783-611/2007 pagal buvusio sklypo savininko S. K. ieškinį buvo nustatęs 1500 Lt sklypo nuomos mokestį. Kitų aplinkybių, kad būtų pasikeitusios sutarties vykdymo faktinės aplinkybės, ieškovas nenurodė ir neįrodinėjo.

51Teisėjų kolegija pažymi, kad minėtame Vilniaus 2 apylinkės teismo 2007-06-22 sprendime civilinėje byloje Nr. 2-783-611/2007 teismas nustatė, kad nuomos sutartis tarp UAB „Diulas“ ir UAB SEB VB Lizingas buvo sudaryta esant tokioms aplinkybėms: UAB SEB VB Lizingas 2004-08-02 iš UAB „Diulas“ įsigijo gamyklos pastatą ir jį šiai bendrovei išnuomojo finansinės nuomos būdu. UAB „Diulas“ tuo metu buvo sklypo, kuriame yra pastatas, savininkas. Šie UAB „Diulas“ ir UAB SEB VB Lizingas tarpusavio komerciniai santykiai įtakojo šių šalių 2004-08-02 sudarytos nuomos sutarties sąlygas, įskaitant nuomos kainą. Pripažindamas iš esmės pasikeitus sutarties vykdymo aplinkybes (CK 6.204 str.) teismas atsižvelgė į tai, kad pasikeitė sklypo savininkas (juo tapo S. K.) ir kad sklype esantį pastatą UAB SEB VB Lizingas išnuomavo trečiajam asmeniui UAB „Sanovila“. Atitinkamai nuomos sutarties šalių UAB „Diulas“ ir UAB SEB VB Lizingas nebesieja tarpusavio teisiniai santykiai. Teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad 2004-08-02 nuomos sutarties sudarymo metu S. K. nebuvo sklypo savininkas, nedalyvavo sutarties sudaryme ir negalėjo įtakoti jos turinio, kad nuo 2006-01-01 įsigaliojo nekilnojamojo turto mokesčio reglamentavimas, pagal kurį mokėtinas 1 procento dydžio nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės mokestis.

52Akivaizdu, kad dalis esminę reikšmę turėjusių aplinkybių, kurias Vilniaus 2 apylinkės teismas pripažino pakeičiančiomis nuomos sutarties vykdymo sąlygas (CK 6.204 str.), šios bylos nagrinėjimo metu jau yra pasikeitusios (sklypo savininku vėl yra 2004-08-02 nuomos sutarties šalis – BUAB „Diulas“). Todėl dalis ieškovo nurodyto teismo sprendimo motyvų nebėra aktualūs ginčo dėl sutarties sąlygų išsprendimui. Atitinkamai, teismas galėtų pasisakyti, ar yra pagrindas dėl iš esmės pasikeitusių sutarties vykdymo aplinkybių keisti sutarties sąlygas (CK 6.204 str. 3 d. 3 p.), tik įvertinęs ginčo nagrinėjimo metu esančias aplinkybes, kurių ieškovas neįrodinėjo. Ieškovas ieškinį grindžia iš esmės tik argumentu, kad turėtų būti nustatyta tokia nuomos kaina, kokią teismas nustatė minėtame 2007-06-22 sprendime civilinėje byloje Nr. 2-783-611/2007. Be jau nurodyto argumento, kad šioje byloje nagrinėjamos situacijos esminės faktinės aplinkybės nėra tapačios nagrinėtoms Vilniaus 2 apylinkės teismo byloje Nr. 2-783-611/2007, pažymėtina ir tai, kad minėta byla ir joje nustatytos faktinės aplinkybės, kaip teisingai skundžiamame sprendime pasisakė pirmosios instancijos teismas, neturi prejudicinės galios šioje byloje. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo motyvams, kad vien duodamas nuorodą į 2 apylinkės teismo byloje Nr. 2-783-611/2007 ieškovas neįrodė pagrindo taikyti CK 6.204 straipsnį. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad žemės sklypo nuomotojas UAB „Diulas“ tuo metu, kai sklypas priklausė S. K., Vilniaus 2 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-783-611/2007 būdamas įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu su ieškiniu nesutiko.

53Teisėjų kolegija pritardama ir kitiems pirmosios instancijos teismo motyvams jų nekartoja.

54Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

55Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje kilo ginčas dėl žemės sklypo ilgalaikės nuomos sąlygų (nuomos... 4. Ieškovas ieškiniu prašė pakeisti 2004-08-02 tarp ieškovo ir atsakovo... 5. 1. Sutarties 4 dalį išdėstyti taip: „Pagrindinė tikslinė žemės sklypo... 6. 2. Sutarties 10 dalį išdėstyti taip: „Nuomininkas be sutikimo neturi... 7. 3. Sutarties 11 dalį išdėstyti taip: „Nuomininkas be atskiro raštiško... 8. 4. Sutarties 12 dalį išdėstyti taip: „Šalių susitarimu nustatomas 1500... 9. 5. Sutarties 13 dalį išdėstyti taip: „Šalys susitarė, kad Nuomininkas... 10. 6. Sutarties 16 dalį išdėstyti taip: „Šalys susitaria, kad visus su... 11. 7. Panaikinti Sutarties 5, 8, 15 dalis.... 12. 8. Sutartį papildyti 1.1 punktu ir jį išdėstyti taip: „Sutinkamai su šia... 13. 9. Sutartį papildyti 4.1 punktu ir jį išdėstyti taip: „Žemės sklypo... 14. 10. Sutartį papildyti 7.1 punktu ir jį išdėstyti taip: „Nuomininkas... 15. 11. Sutartį papildyti l2.1 punktu ir jį išdėstyti taip: „Pasikeitus,... 16. 12. Sutartį papildyti 12.2 punktu ir jį išdėstyti taip: „Visos Nuomininko... 17. Nurodė, kad BUAB „Diulas“ įvykdžius restituciją 2010-11-02 atgavo savo... 18. Sutartimi atsakovui suteiktų teisių apimtis nepagrįstai suteikia atstovui... 19. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 20. Vilniaus apygardos teismas 2012-04-27 sprendimu ieškinį atmetė ir valstybei... 21. Ieškovas laikėsi privalomos ikiteisminės ginčų dėl sutarties pakeitimo... 22. CK 6.228 straipsnio 1 dalis taikytina esant esminei šalių nelygybei sutarties... 23. Ieškovas nagrinėjamoje byloje iš esmės neįrodinėjo žemės sklypo nuomos... 24. Ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad sutarties sudarymo metu... 25. Vienintelis ieškovo nurodytas aplinkybių pasikeitimas, atsiradęs po... 26. Ieškovo teisinis statusas (bankrutavusi bendrovė) nėra reikšmingas... 27. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 28. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012-04-27... 29. 1. Pagal 2004-08-02 Žemės sklypo nuomos sutartį (toliau - Sutartis), UAB... 30. 2. Dėl to paties reikalavimo jau buvo teisme pasisakyta civilinėje byloje Nr.... 31. 3. Išnuomoto nekilnojamojo turto paklausa rinkoje yra auganti, todėl 50 Lt... 32. 4. Bylos išnagrinėjimui reikšminga, kad ieškovas – bankrutuojanti... 33. 5. Bankroto administratorius nedalyvavo sudarant Sutartį 2004-08-02, o tapęs... 34. 6. Civilinėje byloje Nr.2-783-611/2007 yra pakankamai įrodymų,... 35. 7. VĮ „Registrų centras“ nurodyta ginčo sklypo rinkos vertė yra 836 220... 36. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti bei priteisti... 37. 1. Ieškovas neįrodė nei vienos sąlygos, būtinos priverstine teismo tvarka... 38. Ieškovas privalėjo įrodyti aplinkybes, kurios rodo, kad vienai sutarties... 39. 2. Sutarties pakeitimas teismo sprendimu yra pateisinamas tik įstatyme ar... 40. 3. Teismas teisingai sprendė nesant pagrindo remtis civilinės bylos Nr.... 41. 4. Ieškovas ir pasiūlyme atsakovui ir teismui nepagrindė rinkos kainomis... 42. 5. Ieškovas nėra niekada kreipęsis į atsakovą su prašymu pakeisti nuomos... 43. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 44. Apeliacinis skundas netenkintinas... 45. Europos žmogaus teisių teismo praktikoje nurodyta, kad Žmogaus teisių ir... 46. Byloje nustatyta, kad ieškovas 2004-08-02 sutartimi yra išnuomavęs atsakovui... 47. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiamu sprendimu ieškinio... 48. Civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas reikalauja, kad kiekviena... 49. Ieškinio buvo grindžiamas ir argumentais, kad sutarties vykdymas dėl... 50. Teismų praktikoje pripažįstama, kad konstatuoti, jog vienai šaliai... 51. Teisėjų kolegija pažymi, kad minėtame Vilniaus 2 apylinkės teismo... 52. Akivaizdu, kad dalis esminę reikšmę turėjusių aplinkybių, kurias Vilniaus... 53. Teisėjų kolegija pritardama ir kitiems pirmosios instancijos teismo motyvams... 54. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 55. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 27 d. sprendimą palikti...