Byla e2-253-210/2015
Dėl žalos iš vienasmenio įmonės valdymo organo – jos vadovo, atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismas, pirmininkaujant teisėjui Vytautui Kursevičiui, sekretoriaujant Dianai Tarozienei, dalyvaujant ieškovo, BUAB „Rengmės“ mažmena atstovui advokato padėjėjui V. M., trečiajam asmeniui D. K.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovo BUAB „Rengmės“ mažmena, atstovaujamos bankroto administratoriaus „Administravimas“ UAB, ieškinį atsakovui J. J., trečiasis asmuo D. K.. Ieškinio esmė - dėl žalos iš vienasmenio įmonės valdymo organo – jos vadovo, atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4

  1. Bylos esmė.

5Ieškovas bankrutavusi UAB „Rengmės“ mažmena teismui pateikė patikslintą ieškinį pareiškimą dėl patikslinto ieškinio pagrindo pakeitimą, kuriuo prašo iš atsakovo, buvusio UAB „Rengmės“ mažmena vienintelio valdymo organo - direktoriaus, J. J. priteisti 238 933,05 Lt žalos atlyginimą, 5 proc. metines procesines palūkanas nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovo pozicija dėl ieškinio ir jo argumentai.

7Ieškovas nurodo, jog 2013 m. kovo 26 d. Šiaulių apygardos teisme UAB „Rengmės“ mažmena buvo iškelta bankroto byla. Laikotarpiu nuo 2001 m. sausio 25 d. iki 2013 m. balandžio 15 d. UAB „Rengmės“ mažmena direktoriumi buvo paskirtas atsakovas J. J., o nuo 2011 m. sausio 4 d. jis buvo ir vieninteliu įmonės akcininku.

8Bankroto administratorius "ADMINISTRAVIMAS" UAB, vykdydamas jam pavestas administravimo funkcija, iš buvusio BUAB "Rengmės" mažmena vadovo - direktoriaus J. J., priėmimo - perdavimo aktais perėmė ieškovo buhalterines apskaitos dokumentus, kuriuos patikrinus nustatė, jog nėra duomenų bei dokumentų, patvirtinančių, apie dalies piniginių lėšų panaudojimą, duomenų, kad atsakovas J. J. būtų panaudojęs įmonės reikmėms ir kaip atskaitingas asmuo pagal avansinę apyskaitą būtų pateikęs tai patvirtinančius dokumentus arba būtų grąžinęs įmonei pinigines lėšas, kurių sumą - 238.933,05 Lt.

9Ieškovas teigia, jog atsakovas J. J., būdamas vienasmeniu įmonės valdymo organu, t. y. vadovu (direktoriumi) ir būdamas atsakingu už įmonės buhalterines apskaitos organizavimą ir tvarkymą bei privalantis veikti išskirtinai įmonės interesais, nepateikė šių piniginių lėšų panaudojimą įmonės reikmėms patvirtinančių dokumentų, o iškėlus bankroto bylą šių piniginių lėšų neperdavė bankroto administratoriui. Tokiu būdu, ieškovo teigimu, atsakovas J. J. bankrutavusiai įmonei padarė 238933,05 Lt dydžio turtinę žalą.

10Kvalifikuodamas reikalavimo priteisti žalą iš atsakovo, teisiniu ieškinio pagrindu ieškovas nurodo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2-os knygos 87 straipsnį, kuriame įtvirtinti pagrindiniai juridinio asmens valdymo nario veiklos principai: juridinio asmens atžvilgiu veikti sąžiningai, protingai, apdairiai, būti lojaliam, laikytis konfidencialumo, vengti interesų konflikto, nepainioti juridinio asmens turto su savo turtu. Taip pat Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 8 d., Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 6 str. bei 12 str., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-02-1.7 nutarimu N r. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintų taisyklių reikalavimus.

11Šiuo konkrečiu atveju, anot ieškovo, atsakovas J. J., būdamas atsakingas už įmonės veiklą, netinkamai organizavo įmonės buhalterinę apskaitą, be to, pagal kasos išlaidų orderius gautus pinigus galimai panaudojo ne pagal paskirtį, tai yra ne įmonės reikmėms ir nepateikė jų panaudojimą patvirtinančių dokumentų, todėl šiuo atveju civilinėn atsakomybėn trauktinas būtent buvęs įmonės vadovas, o ne buhalterinę apskaitą tvarkiusi, byloje įtraukta trečiuoju asmeniu - D. K., kuri buvo atsakinga tik už buhalterinių įrašų teisingumą. Todėl už aukščiau nurodytų civilinio teisinio pobūdžio pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą bendrovės vadovui, kaip bendrovės valdymo organui, kyla pareiga atlyginti jo kaltais veiksmais, nesilaikant įstatymuose įtvirtintų pareigų, padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d., 6.248 str. 3 d.). Ieškovo teigimu šiuo atveju egzistuoja visos sąlygos atsakovo civilinei atsakomybei kilti: neteisėti veiksmai; reali žala; priežastinis ryšys ir kaltė.

12Atsakovo pozicija dėl ieškinio

13Atsakovas J. J. atsiliepimo nei į ieškinį nei į patikslintą ieškinį ir jo pagrindo pakeitimą teismui neteikė, į teismo posėdį neatvyko, tačiau teismui teiktu pareiškimu bei parengiamojo teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko, nurodęs, kad su ieškovo reikalavimais jam sutikti negali, nes gali patvirtinti dokumentais pinigų panaudojimo pagrįstumą, tačiau dėl bankroto administratoriaus kaltės (šiam užrakinus patalpas, kuriose buvo saugomi visi likusieji įmonės buhalteriniai finansiniai dokumentai) negali pateikti išlaidas patvirtinančių dokumentų.

14Trečiasis asmuo D. K., dėl ieškinio esmės savo pozicijos neišreiškė, nurodė, kad įmonėje dirbo buhaltere, vesdavo dokumentų ir lėšų buhalterinę apskaitą, tačiau visus tiesiogiai su banku reikalus tvarkė pats direktorius, kuris disponavo sąskaitomis ir grynaisiais pinigais. Ji, suvedusi apskaitą, trūkstant buhalterinių dokumentų, pagrindžiančių ieškinyje nurodytos pinigų sumos panaudojimą, išrašė jo vardu kasos išlaidų orderius direktoriaus vardu.

15Ieškinys tenkintinas.

16Teismo nustatyti faktai ir aplinkybės, bei teisinio santykio kvalifikavimas.

17Bylos duomenimis, 2013 m. kovo 26 d. Šiaulių apygardos teismas nutartimi iškėlė UAB „Rengmės“ mažmena bankroto bylą, konstatavęs įmonės nemokumą. Byloje nustatyta, jog laikotarpiu nuo 2001 m. sausio 25 d. iki 2013 m. balandžio 15 d. UAB „Rengmės“ mažmena direktoriumi buvo paskirtas atsakovas J. J., o nuo 2011 m. sausio 4 d. jis buvo ir vieninteliu įmonės akcininku. Bylos duomenimis nustatyta, kad Bankroto administratoriui "ADMINISTRAVIMAS" UAB buvusysis BUAB "Rengmės" mažmena vadovas - direktorius J. J., priėmimo - perdavimo aktais (priedas prie pareiškimo dėl ieškinio pagrindo keitimo) perdavė BUAB „Rengmės“ mažmena buhalterines apskaitos dokumentus, kuriuose nebuvo duomenų bei dokumentų, patvirtinančių, kur atsakovas panaudojo 238933.05 Lt, ar kad atsakovas J. J. šias lėšas pagrįstai būtų panaudojęs įmonės reikmėms ir kaip atskaitingas asmuo pagal avansinę apyskaitą būtų pateikęs tai patvirtinančius dokumentus. Taip pat byloje teikiamais įrodymais atsakovas šių piniginių lėšų - 238933,05 Lt. įmonei (Bankroto administratoriui) neperdavė.

18Byloje esantieji duomenys – kasos išlaidų orderiai ir kiti, leidžia teismui spręsti (atsakovui neginčijant ir neteikiant įrodymų, kad buvo kitaip), jog atsakovui J. J. buvo išmokėti grynieji pinigai pagal kasos išlaidų orderius atitinkamai:

  1. 2011-12-30 Kasos išlaidų orderis Nr. ( - ), suma 203.900,77 Lt;
  2. 2012-12-31 Kasos išlaidų orderis Nr.( - ), suma 28.409,30 Lt;
  3. 2012-12-31 Kasos išlaidų orderis Nr.( - ), suma 854,34 EUR, kas atitinka 2.949,87 Lt (854,34 * 3,4528);
  4. 2013-03-29 Kasos išlaidų orderis Nr.( - ), suma 3.473,11 Lt;
  5. 2013-04-04 Kasos išlaidų orderis Nr.( - ), suma 200,00 Lt;

19Tai yra viso 238933,05 Lt, apie kurių teisingą ir pagrįstą panaudojimą įmonės interesams patvirtinančių duomenų bei dokumentų byloje nėra, tokių duomenų nėra ir bankroto byloje. Atsakovas J. J. nei teismui, nei atskirai bankroto administratoriui taip pat neteikė jokių įrodymų ir dokumentų, jog minėtą sumą būtų panaudojęs įmonės reikmėms ir kaip atskaitingas asmuo pagal avansinę apyskaitą būtų pateikęs tai patvirtinančius dokumentus arba būtų grąžinęs įmonei nurodomas ieškinyje pinigines lėšas, kurių suma - 238933,05 Lt. Teismas, atsiliepdamas į atsakovo teiginius, jog ieškinyje nurodytų pinigų panaudojimą įmonės interesams pagrindžiantieji dokumentai yra įmonės patalpose, esančiose ( - ), 2014 m. rugsėjo 29 d. teismo posėdyje priėmė nutartį, kuria pavedė ieškovui pateikti teismui atsakovo nurodytų patalpų apžiūrą, tikslu nustatyti ar jose yra saugomi atsakovo nurodyti dokumentai. Šį terminą pratęsė 2014 m. spalio 7 d. nutartimi. 2014 m. lapkričio 10 d. gautas ieškovo pareiškimas ir antstolio V. Č. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, kuriame fiksuojama, jog paimti vietoje dokumentai nėra susiję su nagrinėjama byla, t. y. ieškovas apžiūrėjęs paimtus buhalterinius dokumentus juose ieškinio reikalavimus paneigiančių duomenų nerado. Pažymėtina, jog apžiūrint vietą ir atliekant nurodytus veiksmus dalyvavo ir atsakovas J. J.. Todėl esant šiems duomenimis teismas konstatuoja, jog ieškovo teiginiai dėl UAB „Rengmės“ mažmena padarytos žalos yra pagrįsta ir įrodyta, kadangi nėra duomenų, patvirtinančių 238933,05 piniginių lėšų panaudojimą.

20Dėl įmonės vadovo civilinės atsakomybės.

21Teisės aktais nustatyta, jog įmonės vadovas, šiuo atveju atsakovas J. J., būdamas atsakingas už įmonės veiklą, netinkamai organizavo įmonės buhalterinę apskaitą, be to, pagal kasos išlaidų orderius gautus pinigus galimai panaudojo ne pagal paskirtį, tai yra ne įmonės reikmėms ir nepateikė jų teisingą panaudojimą patvirtinančių dokumentų, todėl šiuo atveju civilinėn atsakomybėn pagrįstai trauktinas būtent buvęs įmonės vadovas. O už aukščiau nurodytų civilinio teisinio pobūdžio pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą bendrovės vadovui, kaip bendrovės valdymo organui, kyla pareiga atlyginti jo kaltais veiksmais, nesilaikant įstatymuose įtvirtintų pareigų, padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d., 6.248 str. 3 d.).

22Nagrinėjamu atveju sprendžiamas atsakovo deliktinės atsakomybes klausimas, nes žala ieškovui padaryta neteisėtais atsakovo veiksmais. Šiuo aspektu pažymėtina, jog civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). CK 6.263 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos, be to, žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais — ir neturtinę, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.251 str. 1 d.).

23Grįžtant prie teismo nustatytų bylos faktų ir aplinkybių, galima pagrįstai daryti išvadą, jog šiuo atveju atsakovas J. J., būdamas įmonės vadovu, buvo atsakingas už bendrovės ūkinę, finansinę veiklą bei buhalterinės apskaitos organizavimą, neužtikrino, kad pagal kasos išlaidų orderius gavėjui – t. y. pačiam atsakovui J. J. - išmokėta suma būtų pagrįsta apskaitos dokumentais, patvirtinančiais jų panaudojimą įmonės reikmėms, o nesant jų panaudojimą įmonės tikslams patvirtinančių apskaitos dokumentų, pinigų neišsaugojo ir neperdavė bankroto administratoriui, todėl darytina išvada, kad tokiais savo neteisėtais veiksmais įmonei padarė 238933,05 Lt turtinę žalą.

24Nagrinėjamu spręstina ar egzistuoja visos sąlygos kilti atsakovo J. J. civilinei atsakomybei, t. y. ar yra atsakovo neteisėti veiksmai, ar buvo padaryta įmonei reali žala, ar egzistuoja priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir kilusios žalos ir ar yra tame atsakovo kaltės.

25Pirmoji civilinės atsakomybės taikymo sąlygų - neteisėti veiksmai. Vertinant šios sąlygos buvimą primintinos CK 6.246 straipsnio nuostatos, kurios nustato, jog civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Nagrinėjamu atveju atsakovas J. J., būdamas atsakingas už bendrovės ūkinę, finansinę veiklą bei buhalterinės apskaitos organizavimą neužtikrino, kad pagal kasos išlaidų orderius gavėjui – t. y. jam pačiam išmokėta suma būtų pagrįsta buhalterinės apskaitos dokumentais, patvirtinančiais jų panaudojimą įmonės reikmėms, o nesant jų panaudojimą įmonės tikslams patvirtinančių apskaitos dokumentų, pats atsakovas J. J. pinigų neišsaugojo ir neperdavė bankroto administratoriui. Tokie atsakovo veiksmai (neveikimas) laikytini neteisėtais ir galimai turėjusiais įtakos įmonės nemokumui kilti.

26Antroji civilinės atsakomybės taikymo sąlyga - žala, kuri šiuo konkrečiu atveju pagrįstai ieškovo skaičiuojama pagal kasos išlaidų orderiais BUAB "Rengmės" mažmena išmokėtas pinigines lėšas, kurių neišsaugojo buvęs įmonės vadovas J. J. ir kurios galėjo būti panaudotos bankrutavusios įmonės kreditorių interesams tenkinti. Kadangi įmonė iš kasos neteko 238933,05 Lt, darytina pagrįsta išvada, kad jai buvo padaryti tiesioginiai nuostoliai, t. y. žala, todėl žala priteistina iš atsakingo už jos kilimą asmens - buvusio vadovo J. J..

27Trečioji civilinės atsakomybės taikymo sąlyga - priežastinio ryšio egzistavimas tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos. Šiuo atveju teismas sprendžia, jog egzistuoja tiesioginis priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos. Bylos faktai liudija, kad, jeigu atsakovas būtų veikęs pagal įstatymus ir kitus teisės norminius aktus, ieškovas nebūtų patyręs žalos, tai yra būtų išsaugotos piniginės lėšos, kurios galėtų būti panaudotos bankrutavusios įmonės kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti. Pažymėtina, jog nėra kitų įvykių, kurie nutrauktų priežastinio ryšio grandinę.

28Ketvirtoji civilinės atsakomybės taikymo sąlyga - kaltė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuojamoje teisminėje praktikoje yra išaiškinęs, jog kaltė civilinėje teisėje suprantama kiek kitaip nei teisės šakose, reguliuojančiose asmeninio poveikio siekiančių sankcijų taikymą (baudžiamojoje, administracinėje, darbo teisėje). Civilinėje teisėje nėra svarbus žalą padariusio asmens veiksmų vidinis vertinimas, asmens požiūris savo veiksmus, į jų pasekmes bei asmens elgesio visuomeninis įvertinimas. Į pirmą eilę šiuo atveju iškeliamas žalą padariusio asmens faktinio elgesio ir tam tikro elgesio standarto santykis. Todėl asmuo pripažintinas kaltu dėl žalos padarymo, jeigu jo elgesys neatitinka įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų veikimo tam tikroje situacijoje standartų, t. y. turi būti sprendžiama ar asmuo sugebėjo nagrinėjamoje situacijoje elgtis taip, kaip turėjo pasielgti protingas žmogus, ar ne. Nagrinėjamu atveju atsakovas J. J. žinojo arba turėjo žinoti, kad yra atsakingas už UAB "Rengmės" mažmena veiklos organizavimą, kad privalo tinkamai vesti buhalterinę apskaitą ir pagrįsti kasos išlaidų orderiais išleistas sumas, tačiau to nepadarė, t. y. veikė ne tik neatsakingai, bet ir aplaidžiai, o dėl jo neveikimo atsirado žala, todėl šiuo nagrinėjamu atveju atsakovo kaltė pripažintina įrodyta

29Todėl atsižvelgiant į šiame procesiniame sprendime nurodytas faktines aplinkybes ir teisinį jų vertinimą pripažintina, jog ieškovas BUAB "Rengmės" mažmena turi teisę į žalos, atsiradusios dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, atlyginimą. Todėl iš atsakovo J. J. priteistinas 238933,05 Lt dydžio žalos atlyginimą.

30Dėl kitų ieškovo reikalavimų, tame tarpe ir dėl procesinių palūkanų priteisimo.

31Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d. nustatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str., 6.210 str. nustatytomis taisyklėmis iš atsakovo J. J. ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

32Kartu, tenkinus ieškovo reikalavimus, priteistinos ieškovui iš atsakovo jo turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.), kurias sudaro 700 Lt (202,73 Eur) ieškovo sumokėtos advokatų kontorai Žiemelis, Valys, Rugys ir partneriai už konsultacijas ir dokumento projekto rengimą dėl civilinio ieškinio atsakovui J. J. (priedas prie 2014-05-09 prašymo dėl asmenų įtraukimo į bylą, priedas prie 2014-05-23 patikslinto ieškinio), 1747,62 Eur išlaidos, patirtos teikiant teisinę pagalbą byloje ir sumokėtos ZETA LAW advokatų profesinei bendrijai (2015-03-12 prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų).

33Iš atsakovo J. J. priteistinas valstybės naudai žyminis mokestis, apskaičiuotas nuo priteisiamos 238933,05 Lt (69199,79 Eur) sumos, t. y. 1255 Eur (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 1 p., 96 str. 1 d.).

34Taip pat iš atsakovo valstybei priteistina 24,88 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str.).

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268 – 270 straipsniais, teismas

Nutarė

36Ieškovo bankrutavusios UAB „Rengmės“ mažmena patikslintą ieškinį atsakovui J. J. tenkinti.

37Priteisti iš atsakovo J. J. (a. k. ( - ) ieškovui BUAB „Rengmės“ mažmena (j. a. kodas 145738012, buveinės adresas Pramonės g. 21D., Šiauliai, a/s ( - )) 69199,79 Eur (šešiasdešimt devynis tūkstančius šimtą devyniasdešimt devynis eurus 79 euro centus) (238933,05 Lt (du šimtus trisdešimt aštuonis tūkstančius devynis šimtus trisdešimt tris litus penkis centus)) dydžio žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metinės palūkanas už priteistą sumą (69199,79 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2013-09-19) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

38Priteisti iš atsakovo J. J. (a. k. ( - ) ieškovui BUAB „Rengmės“ mažmena (juridinio asm. kodas 145738012, buveinės adresas Pramonės g. 21D., Šiauliai, a/s ( - )) 1950,35 Eur bylinėjimosi išlaidų.

39Priteisti valstybei iš atsakovo J. J. (a. k. ( - ) 1255 Eur žyminio mokesčio bei 24,88 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

40Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismas, pirmininkaujant teisėjui Vytautui... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą, iškeltą pagal... 3. Teismas... 4.
  1. Bylos esmė.
...
5. Ieškovas bankrutavusi UAB „Rengmės“ mažmena teismui pateikė... 6. Ieškovo pozicija dėl ieškinio ir jo argumentai.... 7. Ieškovas nurodo, jog 2013 m. kovo 26 d. Šiaulių apygardos teisme UAB... 8. Bankroto administratorius "ADMINISTRAVIMAS" UAB, vykdydamas jam pavestas... 9. Ieškovas teigia, jog atsakovas J. J., būdamas vienasmeniu įmonės valdymo... 10. Kvalifikuodamas reikalavimo priteisti žalą iš atsakovo, teisiniu ieškinio... 11. Šiuo konkrečiu atveju, anot ieškovo, atsakovas J. J., būdamas atsakingas... 12. Atsakovo pozicija dėl ieškinio ... 13. Atsakovas J. J. atsiliepimo nei į ieškinį nei į patikslintą ieškinį ir... 14. Trečiasis asmuo D. K., dėl ieškinio esmės savo pozicijos neišreiškė,... 15. Ieškinys tenkintinas.... 16. Teismo nustatyti faktai ir aplinkybės, bei teisinio santykio kvalifikavimas.... 17. Bylos duomenimis, 2013 m. kovo 26 d. Šiaulių apygardos teismas nutartimi... 18. Byloje esantieji duomenys – kasos išlaidų orderiai ir kiti, leidžia... 19. Tai yra viso 238933,05 Lt, apie kurių teisingą ir pagrįstą panaudojimą... 20. Dėl įmonės vadovo civilinės atsakomybės.... 21. Teisės aktais nustatyta, jog įmonės vadovas, šiuo atveju atsakovas J. J.,... 22. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas atsakovo deliktinės atsakomybes klausimas,... 23. Grįžtant prie teismo nustatytų bylos faktų ir aplinkybių, galima... 24. Nagrinėjamu spręstina ar egzistuoja visos sąlygos kilti atsakovo J. J.... 25. Pirmoji civilinės atsakomybės taikymo sąlygų - neteisėti veiksmai.... 26. Antroji civilinės atsakomybės taikymo sąlyga - žala, kuri šiuo konkrečiu... 27. Trečioji civilinės atsakomybės taikymo sąlyga - priežastinio ryšio... 28. Ketvirtoji civilinės atsakomybės taikymo sąlyga - kaltė. Lietuvos... 29. Todėl atsižvelgiant į šiame procesiniame sprendime nurodytas faktines... 30. Dėl kitų ieškovo reikalavimų, tame tarpe ir dėl procesinių palūkanų... 31. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d.,... 32. Kartu, tenkinus ieškovo reikalavimus, priteistinos ieškovui iš atsakovo jo... 33. Iš atsakovo J. J. priteistinas valstybės naudai žyminis mokestis,... 34. Taip pat iš atsakovo valstybei priteistina 24,88 Eur išlaidų, susijusių su... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268 – 270... 36. Ieškovo bankrutavusios UAB „Rengmės“ mažmena patikslintą ieškinį... 37. Priteisti iš atsakovo J. J. (a. k. ( - ) ieškovui BUAB „Rengmės“... 38. Priteisti iš atsakovo J. J. (a. k. ( - ) ieškovui BUAB „Rengmės“... 39. Priteisti valstybei iš atsakovo J. J. (a. k. ( - ) 1255 Eur žyminio mokesčio... 40. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...