Byla 2-12625-496/2018
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų teisėja Daiva Valčiukienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Centras“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „SMD“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Centras“ teismui pateikė ieškinį (b. l. 2-5), kuriuo prašo priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „SMD“ 4 407,47 Eur skolą, 44,92 Eur palūkanas, 40 Eur išieškojimo išlaidas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalį, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „SMD“ teisėjos rezoliucija (b. l. 2) buvo nustatytas keturiolikos dienų terminas nuo ieškinio nuorašo įteikimo dienos pareikšti atsiliepimą į ieškinį. Atsakovei pranešimas apie iškeltą bylą ir procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, išsiuntus juridinio asmens buveinės adresu), tačiau ji per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, todėl ieškovės prašymu (b. l. 5) priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Ieškinys tenkintinas.

7Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), daroma išvada, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti visiškai (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.305 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą (kainą). Pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje (CK 6.344 straipsnio 1 dalis). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu. Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.123 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis).

9Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų – pirkimo-pardavimo sutarties (b. l. 7-10) ir PVM sąskaitų faktūrų (b. l. 11, 12-15, 16-18, 19-21) – matyti, kad 2018 m. sausio 2 d. tarp ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Centras“ ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „SMD“ buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 3, pagal kurią pardavėjas (ieškovė) įsipareigojo parduoti prekes iš pardavėjo sandėlių pirkėjui (atsakovei) nuosavybės teise, o pirkėjas (atsakovė) įsipareigojo priimti prekes ir apmokėti už jas pagal PVM sąskaitas faktūras (sutarties 1.1 punktas). Taip pat atsakovė įsipareigojo apmokėti ieškovei už prekes grynais pinigais, banko kortele arba mokėjimo pavedimu į sutartyje nurodytą ieškovės atsiskaitomąją sąskaitą per 30 kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos pagal PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas sumas (sutarties 4.1 punktas). Nesumokėjus sutartyje nustatytais terminais, atsakovė įsipareigojo mokėti 7 procentų metines palūkanas nuo likusios nesumokėtos sumos (sutarties 4.2 punktas).

10Ieškovė pagal 2018 m. kovo 16 d. išrašytą PVM sąskaitą faktūrą serija CE Nr. 0000585 – 14 Eur sumai, pagal 2018 m. balandžio 16 d. išrašytą PVM sąskaitą faktūrą serija CE Nr. 0000836 – 1 980,33 Eur sumai, pagal 2018 m. gegužės 31 d. išrašytą PVM sąskaitą faktūrą serija CE Nr. 0001235 – 1 472,20 Eur sumai ir pagal 2018 m. birželio 22 d. išrašytą PVM sąskaitą faktūrą serija CE Nr. 0001388 – 954,94 Eur sumai, atsakovės atstovams perdavė prekių už bendrą 4 421,47 Eur sumą. Atsakovė apmokėjo tik 2018 m. kovo 16 d. jai pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Ieškovės teigimu, atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „SMD“ kitų jai išrašytų ir pateiktų apmokėti PVM sąskaitų faktūrų iki šios dienos nėra apmokėjusi, su ieškove neatsiskaitė ir liko skolinga 4 407,47 Eur.

11Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). CK 6.256 straipsnis numato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, o jas neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

12Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Centras“ įvairias prekes pardavė, o atsakovė jas priėmė, jokių raštiškų pretenzijų ieškovei dėl prekių kokybės atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „SMD“ nepateikė ir už gautas prekes neatsiskaitė. Nustatytu terminu atsakovei neatsiskaičius su ieškove, ši už praleistą piniginės prievolės įvykdymo terminą paskaičiavo įstatymo numatytas 6 procentų dydžio metines palūkanas, t. y. iš viso paskaičiavo 44,92 Eur dydžio palūkanas.

13Duomenų apie tai, kad atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „SMD“ 2018 m. sausio 2 d. pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 3 prisiimtus sutartinius įsipareigojimus būtų įvykdžiusi, t. y. sumokėjusi likusią skolą ir ieškovės paskaičiuotas palūkanas, byloje nėra. Prieštaravimų dėl ieškovės reikalavimų pagrįstumo ar jų dydžio atsakovė proceso eigoje nepareiškė (CPK 187 straipsnio 1 dalis). Todėl ieškinys dalyje dėl 4 407,47 Eur skolos ir 44,92 Eur palūkanų priteisimo iš atsakovės pripažįstamas pagrįstu ir yra tenkintinas (CK 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 1 ir 2 dalys).

14Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį ir 6.210 straipsnio 2 dalį skolininkas – juridinis asmuo (verslininkas) – privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl ieškovės reikalavimas dėl nurodyto dydžio metinių palūkanų priteisimo iš atsakovės taip pat yra pagrįstas ir tenkinamas.

15Be to, Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 Eur sumą. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė savo reikalavimus kildina iš tarp bylos šalių sudaryto komercinio sandorio, atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „SMD“ vėluojant apmokėti už įsigytas prekes, įgijo teisę į komercinėje sutartyje nustatytas palūkanas, todėl ir šis ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 40 Eur sumą laikytinas pagrįstu ir yra tenkintinas.

16CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Ieškinys patenkintas visiškai, todėl ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Centras“ iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „SMD“ priteistinos bylinėjimosi išlaidos, susidedančios iš 135 Eur sumokėto žyminio mokesčio (b. l. 6). Iš atsakovės valstybei priteistina 5,22 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (b. l. 1) (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsniu ir 286 straipsniu,

Nutarė

18Ieškinį tenkinti.

19Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „SMD“, įmonės kodas 301152028, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Centras“, įmonės kodas 162557847, 4 407,47Eur (keturis tūkstančius keturis šimtus septynis eurus 47 centus) skolos, 44,92 Eur (keturiasdešimt keturis eurus 92 centus) palūkanų, 40 Eur (keturiasdešimt eurų) išieškojimo išlaidų pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalį, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2018 m. rugsėjo 11 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 135 Eur (vieną šimtą trisdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

20Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „SMD“, įmonės kodas 301152028, valstybei 5,22 Eur (penkis eurus 22 centus) bylinėjimosi išlaidų (įmokos kodas 5660).

21Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmus.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų teisėja Daiva Valčiukienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Centras“ teismui pateikė ieškinį... 5. Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „SMD“ teisėjos rezoliucija (b. l.... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.305 straipsnio 1... 9. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų – pirkimo-pardavimo sutarties (b.... 10. Ieškovė pagal 2018 m. kovo 16 d. išrašytą PVM sąskaitą faktūrą serija... 11. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 12. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovė uždaroji akcinė bendrovė... 13. Duomenų apie tai, kad atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „SMD“ 2018 m.... 14. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį ir 6.210 straipsnio 2 dalį skolininkas –... 15. Be to, Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius,... 16. CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285... 18. Ieškinį tenkinti.... 19. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „SMD“, įmonės... 20. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „SMD“, įmonės... 21. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...