Byla 2-510-436/2011
Dėl rangos sutarties, tretieji asmenys byloje savivaldybės biudžetinė įstaiga Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“, savivaldybės biudžetinė įstaiga Alytaus lopšelis – darželis „Vyturėlis“, R. J

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Saverda“ atstovams direktoriui A. J. ir advokatei Danai Žvingilienei, atsakovo Alytaus miesto savivaldybės atstovams S. S. ir J. Š., trečiajam asmeniui R. J., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Saverda“ ieškinį atsakovui Alytaus miesto savivaldybei dėl rangos sutarties, tretieji asmenys byloje savivaldybės biudžetinė įstaiga Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“, savivaldybės biudžetinė įstaiga Alytaus lopšelis – darželis „Vyturėlis“, R. J.,

2Teismas

Nustatė

3

4

5Ieškovas UAB „Saverda“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo Alytaus miesto savivaldybės 208202,- Lt skolos ir 28882,70 Lt delspinigių, viso 237084,70 Lt, bei 5 % metinių palūkanų nuo teismo priteistos sumos nuo ieškovo kreipimosi į teismą dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; priteisti bylinėjimosi išlaidas (t.1, b.l. 1-8).

6Ieškovas nurodė, kad vadovaujantis 2008 metų liepos 17 d. Rangos sutartimi Nr. SR-965, ieškovas parengė Alytaus lopšelio darželio „Šaltinėlis“ stogo rekonstrukcijos techninį projektą, atliko techninio projekto ekspertizę, įvykdė statybos darbus, pakeitė langus ir duris, atliko papildomus darbus pagal žodinį šalių susitarimą, kurie nebuvo įtraukti į pirminę sąmatą, tačiau atsakovas neįvykdė savo įsipareigojimo ir nepamokėjo rangovui –UAB „Saverda“ už atliktą darbą. Vadovaujantis 2008 m. liepos 8 d. Rangos sutartimi Nr. SR-934 bei papildomu žodiniu susitarimu buvo atlikti darbai Alytaus lopšelyje - darželyje "Vyturėlis", tačiau atsakovas neapmokėjo už atliktus darbus pagal suderintą sąmatą ir papildomus darbus.

7Atsakovas prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovė vykdė lopšelių-darželių stogų rekonstrukcijos darbus nukrypdama nuo sutarčių ir atitinkamų STR reikalavimų. Reikalavimas sumokėti už papildomus, sutartyje ir projektuose nenumatytus darbus nepagrįstas, nes darbai nebuvo tinkamai suderinti, neatliktos jų įteisinimo procedūros, nėra darbų būtinumą pagrindžiančių dokumentų.

82010 m. gruodžio 14 d. ieškovas pateikė teismui prašymą, kuriame nurodė, kad atsisako ieškinio reikalavimo dėl 208202,- Lt priteisimo už atliktus darbus, nes bylos nagrinėjimo teisme metu atsakovas Alytaus miesto savivaldybė įvykdė dalį ieškovo reikalavimų ir sumokėjo 196225,00 Lt. Šalių susitarimu ieškovas atsisakė reikalavimo priteisti iš atsakovo 11977,00 Lt už ieškovo atliktus darbus. Dalyje bylą nutraukus, ieškovas prašė iš atsakovo priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro žyminis mokestis-5742,00 Lt, mokestis už ekspertizės atlikimą – 3630,00 Lt, advokato paslaugos -4760,00 Lt (t.2, b.l. 160).

9Kauno apygardos teismas 2010 m. gruodžio 17 d. nutartimi ieškovo UAB „Saverda“ atsisakymą nuo ieškinio dalies priėmė; civilinę bylą dalyje dėl reikalavimo priteisti 208202,- Lt skolos nutraukė; įpareigojo VMI grąžinti ieškovui dalį, t.y. 3781,50Lt, sumokėto žyminio mokesčio. Teismas nutartyje nurodė, kad klausimas dėl likusios žyminio mokesčio dalies, išlaidų už ekspertizę bei kitų bylinėjimosi išlaidų priteisimo bus sprendžiamas priimant procesinį sprendimą dėl likusių ieškinio reikalavimų (t.2, 168-169 b.l.).

10Ieškovo reikalavimas dėl netesybų priteisimo tenkintinas iš dalies.

11Bylos nagrinėjimo metu atsakovas sumokėjo ieškovui dalį ginčo sumos už atlikus darbus pagal rangos sutartis, o nuo likusio reikalavimo dėl apmokėjimo už atlikus statybos darbus ieškovas atsisakė (t.2, b.l. 160, t.2, 168-169 b.l.).

12Tarp šalių liko neišspręstas ginčas tik dėl delspinigių už termino įvykdyti sutartį pažeidimą. Ieškovas teigia, kad jis laiku ir tinkamai atliko rangos, darbus, o atsakovas laiku neatsiskaitė už atliktus darbus, todėl turi mokėti delspinigius. Atsakovas įrodinėja, kad ieškovas rangos darbus, o tiksliau lopšelių-darželių „Šaltinėlis“ ir „Vyturėlis“ stogų rekonstrukcijos darbus, atliko ne pagal projektinę dokumentaciją, todėl atsiskaityti su rangovu buvo uždelsta dėl jo kaltės.

13Tarp bylos šalių nėra ginčo, kad ieškovas (Rangovas), vykdydamas šalių 2008 m. liepos 17 d. ir 2008 m. liepos 8 d. sudarytas rangos sutartis Nr.SR-965 ir Nr.SR-934 (t.1, 11-12 b.l; 46-47 b.l.), atliko lopšelių-darželių „Šaltinėlis“ ir „Vyturėlis“ statybos rangos darbus. Rangos sutarčių 8 ir 9 punktuose numatyta, kad Rangovas, atlikęs darbus, pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą ir atliktų darbų aktus, o Užsakovas už atliktus darbus apmoka Rangovui per 20 dienų nuo atliktų darbų rezultatų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo. Pagal rangos sutarčių 10.7 papunktį uždelsus apmokėti sutartyje sulygtais terminais, Užsakovas įsipareigojo mokėti Rangovui 0,05 procentus pirkimo kainos netesybas už kiekvieną uždelstą dieną.

14Byloje nustatyta, kad ieškovas pateikė atsakovui pažymą apie 2008 m. gruodžio mėnesį lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ atliktus darbus ir turėtas išlaidas už 78886,00 Lt, Atliktų darbų aktus Nr.81 ir 82 už 2008 m. gruodžio mėnesį bei 2008 m. gruodžio 5 d. PVM sąskaitą faktūrą. Atsakovas (Užsakovas) nurodytus dokumentus priėmė ir juos pasirašė 2008 m. gruodžio 23 d., pretenzijų dėl darbų trūkumų nenurodė (t.1, 23-27 b.l.). Tarp šalių nėra ginčo, kad minėtą sąskaitą atsakovas apmokėjo iš dalies, t.y. 49015,-Lt. Ieškovas taip pat pateikė atsakovui pažymą apie 2009 m. gegužės mėnesį lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ atliktus darbus ir turėtas išlaidas už 79013,00 Lt, Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą Nr.10 už 2009 m. gegužės mėnesį bei 2009 m. gegužės 6 d. PVM sąskaitą faktūrą, tačiau atsakovas šiuos darbus priimti atsisakė, pateiktų dokumentų nepasirašė ir PVM sąskaitos faktūros neapmokėjo (t.1, 32-35 b.l). Atsakovas taip pat nepasirašė papildomų darbų atlikimo dokumentų už 12375,- Lt (t.1, 36-38 b.l.). Be to, ieškovas pateikė atsakovui pažymą apie 2009 m. gegužės mėnesį lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ atliktus darbus ir turėtas išlaidas už 70763,00 Lt, Atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą Nr.9 už 2009 m. gegužės mėnesį bei 2009 m. gegužės 6 d. PVM sąskaitą faktūrą, tačiau atsakovas ir šiuos darbus priimti atsisakė, pateiktų dokumentų nepasirašė ir PVM sąskaitos faktūros neapmokėjo (t.1, 68-71 b.l). Atsakovas taip pat nepasirašė papildomų darbų atlikimo dokumentų už 16180,- Lt (t.1, 72 b.l.). Kaip matyti iš atsakovo 2009 m. birželio 8 d. rašto Nr. SD-4543 (6.18) Dėl atliktų statybos darbų aktų pridavimo ir sąskaitų faktūrų apmokėjimo, adresuoto ieškovui, atsakovas grąžino nepasirašytus 2009 m. gegužės mėnesio atliktų darbų aktus, PVM sąskaitas faktūras ir pažymas apie atliktų darbų vertę, nes nebuvo kviestas atsakovo techninės priežiūros atstovas priimti ir pasirašyti paslėptų darbų aktų, o išpjovus rekonstruojamo stogo dangos pavyzdį, buvo nustatyta, kad darbai neatitinka techninio projekto (t.1, 159 b.l.).

15Vadovaudamasis bylos medžiaga ir teismo paskirtos statybos ekspertizės išvadomis, teismas konstatuoja, kad lopšelių-darželių „Vyturėlis“ ir „Šaltinėlis“ stogo rekonstrukcijos techninio projekto parengimo, statybos darbų, langų ir durų keitimo darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygose nurodyta, jog stogus šiltinti putų polistirenu iš dviejų sluoksnių (10 cm apatinis ir 5 cm viršutinis laminuotas sluoksnis), o apie stoglangius, liukus, ventiliacijos kaminėlius, įrengti nedegios termoizoliacijos ruožus, atitinkančius priešgaisrinius reikalavimus. Virš apšiltinimo nurodyta įrengti prilydomosios polimerbituminės ritininės PVE-PV 200SSB stogo dangos sluoksnį (t.1, 91; 113 b.l.). Tarp šalių sudarytų Rangos sutarčių 3 punkte numatyta, kad sutartyse sulygti darbai atliekami pagal prie sutarčių pridedamas lokalines sąmatas, darbų atlikimo grafikus, kurie yra neatsiejami šių sutarčių priedai. Prie abiejų Rangos sutarčių esančiose lokalinėse sąmatose numatyta, kad stogų šilumos izoliacija įrengiama putų polistirolo plokštėmis, o virš apšiltinimo paklojama dviejų sluoksnių bituminė ritininė danga (t.1, 13; 49 b.l.). Vadinasi, techniniai projektai neatitinka supaprastinto atviro konkurso sąlygų ir projektavimo užduočių reikalavimų, tačiau yra patvirtinti atsakovo administracijos Statybų skyriaus. Statybos ekspertizės akte konstatuota, kad Rangovas darbus atliko taip kaip to reikalaujama Užsakovo Statybos skyriaus patvirtintoje projektavimo užduotyje ir nurodyta Rangos sutarčių 3 punkte bei numatyta patvirtintoje lokalinėje sąmatoje prie Rangos sutarčių. Be to, Rangovo panaudotos medžiagos stogų rekonstrukcijai atitinka STR reikalavimus. Kartu ekspertizės akte konstatuota, kad atsakovo paskirtas techninis prižiūrėtojas ne visai tinkamai atliko Statybos įstatymo 16 straipsnyje ir STR 1.08.02:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ IV skyriuje „Statinio statybos techninio prižiūrėtojo juridinis statusas ir pareigos“ numatytas pareigas, o ieškovo statybos darbų vadovas nepilnai vykdė Aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr.211 patvirtinto statybos reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ skyriuje XIV „Statinio statybos vadovo ir statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų pareigos“ statybos darbų vadovui patvirtintus reikalavimus, nes savalaikiai bei nustatyta tvarka nesuderino projekto pakeitimų, kad atlikti stogų rekonstrukcijos darbai atitiktų techninių projektų sprendimams.

16Teismo vertinimu, nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą konstatuoti, kad ginčas dėl stogų rekonstrukcijos darbų trūkumų kilo dėl prieštaravimų, esančių supaprastino atviro konkurso sąlygose, techninių projektų sprendimuose ir rangos sutartyse. Tačiau teismo ekspertizės metu nebuvo konstatuota, kad ieškovo atlikti stogų rekonstrukcijos darbai neatitinka statybos teisės aktų reikalavimų ar būtų nekokybiški.

17Kaltė dėl neatitikimų dokumentuose tenka užsakovui (atsakovui), nes jis buvo atsakingas už viešojo pirkimo ir sutarčių dokumentų parengimą, be to, atsakovo paskirtas statybos techninis prižiūrėtojas ne visai tinkamai atliko savo pareigas. Kita vertus, ir ieškovo (Rangovo) statybos darbų vadovas nepilnai atliko savo pareigas, nes savalaikiai bei nustatyta tvarka nesuderino projekto pakeitimų su Užsakovu. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad dėl pavėluoto atsiskaitymo už atliktus darbus yra mišri šalių kaltė, t.y. 80 procentų atsakovo (Užsakovo) ir 20 procentų ieškovo (Rangovo).

18Kartu teisėjų kolegija pažymi, kad šalių sudarytų Rangos sutarčių 10.7 papunktyje nustatytos 0,05 procento netesybos už kiekvieną pradelstą dieną yra nepagrįstai didelės, nes jos skaičiuojamos ne nuo pradelstos sumokėti sumos, o nuo visos Rangos sutarties kainos. Dėl nurodytos priežasties teismas, priteistinas netesybas mažina ir jas priteisia nuo sumos, kurią sumokėti atsakovas praleido terminą. Šioje byloje atsakovas pagrindinį ieškovo reikalavimą atsiskaityti už atliktus darbus patenkino iš dalies, t.y. sumokėjo 196225,00 Lt. Nuo likusios pagrindinio reikalavimo sumokėti už atliktus darbus dalies ieškovas atsisakė. Tarp bylos šalių nėra ginčo, kad už atliktus darbus pavėluota atsiskaityti 70 dienų. Todėl teismas, įvertinęs pagrindinio reikalavimo patenkinimo dydį, termino įvykdyti prievolę praleidimo laikotarpį, atsakovo kaltės dydį, sprendžia, jog ieškovui delspinigiai už termino įvykdyti sutartinę prievolę praleidimą priteistini nuo 196225,00 Lt ir sudaro 5494,30 Lt (196225 x 0,05/100 x 70 x 0,8 = 5494,30 Lt).

19Taip pat tenkintinas ir ieškovo reikalavimas priteisti nuo 5494,30 Lt sumos 5 procentus metinių palūkanų nuo ieškinio padavimo dienos (2009 m. rugpjūčio 18 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos (CK 6.37 str. 2 d.).

20Atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo metu iš dalies patenkintą ieškovo reikalavimą (196225,- Lt) bei į šiuo teismo sprendimu ieškovo patenkintų reikalavimų dalį (5494,30 Lt), tarp šalių proporcingai paskirstytinos ir bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 2 d.). Ieškovas reiškė 237084,70 Lt reikalavimą, bylos nagrinėjimo metu atsakovas ir teismas bendrai patenkino 201719,30 Lt reikalavimą, t.y. 85,08 proc. pareikšto reikalavimo. Ieškovas už ieškinį sumokėjo 5742,- Lt žyminį mokestį (t.1, 9 b.l.), iš kurių 3781,50 jam grąžinti Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 17 d. nutartimi (t.2, 168-169 b.l.). Nuo 201719,30 Lt sumos ieškovas turėjo sumokėti 5017,19 Lt žyminį mokestį, todėl jam iš atsakovo priteistina 1235,69 Lt žyminio mokesčio.

21Proporcingai atmestų ir patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovui priteistinos, ekspertizės išlaidos 3630 Lt x 0,8508 = 3088,40 Lt (t.2, 119; 126 b.l.) ir advokato pagalbos išlaidos 4760 x 0,8508 = 4049,81 Lt (t.2, 147 b.l.).

22Iš šalių proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai priteistinos ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu. Šios išlaidos sudaro 85,19 Lt (t.1, 1 b.l.), o ieškovo reikalavimas patenkintas 85,08 proc., todėl iš atsakovo valstybės naudai priteistina 85,19 x 85,08/100 = 72,48 Lt, o iš ieškovo 12,71 Lt.

23Remdamasis tuo kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

24Ieškinio reikalavimą dėl netesybų priteisimo patenkinti iš dalies.

25Priteisti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Saverda“ (į/k 159938464, buveinės adresas Raudondvario pl. 99, Kaune, a/s ( - ), AB SEB bankas) naudai iš atsakovo Alytaus miesto savivaldybės (į/k 188706935, buveinės adresas Rotušės a. 4, Alytuje) 5494,30 Lt (penkis tūkstančius keturis šimtus devyniasdešimt keturis litus 30 ct.) delspinigių.

26Priteisti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Saverda“ (į/k 159938464, buveinės adresas Raudondvario pl. 99, Kaune, a/s ( - ), AB SEB bankas) naudai iš atsakovo Alytaus miesto savivaldybės (į/k 188706935, buveinės adresas Rotušės a. 4, Alytuje) nuo 5494,30 Lt (penkių tūkstančių keturių šimtų devyniasdešimt keturių litų 30 ct.) sumos 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo ieškinio padavimo dienos (2009 m. Rugpjūčio 18 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos.

27Priteisti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Saverda“ (į/k 159938464, buveinės adresas Raudondvario pl. 99, Kaune, a/s ( - ), AB SEB bankas) naudai iš atsakovo Alytaus miesto savivaldybės (į/k 188706935, buveinės adresas Rotušės a. 4, Alytuje) 1235,69 Lt (vieną tūkstantį du šimtus trisdešimt penkis litus 69 ct.) žyminio mokesčio išlaidų, 3088,40 Lt (tris tūkstančius aštuoniasdešimt aštuonis litus) ekspertizės išlaidų ir 4049,81 Lt (keturis tūkstančius keturiasdešimt devynis litus 81 ct.) advokato pagalbos išlaidų.

28Priteisti valstybės naudai iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Saverda“ (į/k 159938464, buveinės adresas Raudondvario pl. 99, Kaune, a/s ( - ), AB SEB bankas) 12,71 Lt (dvylika litų 71 ct), o iš atsakovo Alytaus miesto savivaldybės (į/k 188706935, buveinės adresas Rotušės a. 4, Alytuje) 72,48 Lt (septyniasdešimt du litus 48 ct.) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, sekretoriaujant Violetai... 2. Teismas... 3. ... 4. ... 5. Ieškovas UAB „Saverda“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė... 6. Ieškovas nurodė, kad vadovaujantis 2008 metų liepos 17 d. Rangos sutartimi... 7. Atsakovas prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovė... 8. 2010 m. gruodžio 14 d. ieškovas pateikė teismui prašymą, kuriame nurodė,... 9. Kauno apygardos teismas 2010 m. gruodžio 17 d. nutartimi ieškovo UAB... 10. Ieškovo reikalavimas dėl netesybų priteisimo tenkintinas iš dalies.... 11. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas sumokėjo ieškovui dalį ginčo sumos už... 12. Tarp šalių liko neišspręstas ginčas tik dėl delspinigių už termino... 13. Tarp bylos šalių nėra ginčo, kad ieškovas (Rangovas), vykdydamas šalių... 14. Byloje nustatyta, kad ieškovas pateikė atsakovui pažymą apie 2008 m.... 15. Vadovaudamasis bylos medžiaga ir teismo paskirtos statybos ekspertizės... 16. Teismo vertinimu, nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą konstatuoti, kad... 17. Kaltė dėl neatitikimų dokumentuose tenka užsakovui (atsakovui), nes jis... 18. Kartu teisėjų kolegija pažymi, kad šalių sudarytų Rangos sutarčių 10.7... 19. Taip pat tenkintinas ir ieškovo reikalavimas priteisti nuo 5494,30 Lt sumos 5... 20. Atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo metu iš dalies patenkintą ieškovo... 21. Proporcingai atmestų ir patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovui... 22. Iš šalių proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai... 23. Remdamasis tuo kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 24. Ieškinio reikalavimą dėl netesybų priteisimo patenkinti iš dalies.... 25. Priteisti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Saverda“ (į/k... 26. Priteisti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Saverda“ (į/k... 27. Priteisti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Saverda“ (į/k... 28. Priteisti valstybės naudai iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...