Byla N2-26655-131/2013
Dėl įvaikinimo, išvadą teikiančios institucijos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vladas Leonas,

2sekretoriaujant Ingai Murauskaitei,

3dalyvaujant pareiškėjams R. B. ir A. B.,

4išvadą teikiančių institucijos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Linai Pupelienei,

5Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovei Jovitai Tarvydienei,

6uždarame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjų R. B. ir A. B. pareiškimą dėl įvaikinimo, išvadą teikiančios institucijos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,

Nustatė

7pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami įvaikinti jiems G. G., gimusią ( - ), pripažinti G. G. pareiškėjų R. B. ir A. B. dukterimi, o pareiškėjus – G. G. tėvu ir motina, suteikti įvaikinamajai pavardę „B.“, vardą „M.-G.“, pakeisti vaiko gimimo liudijime vaiko gimimo vietą iš „( - )“ į „( - )“, sprendimą vykdyti skubiai. Nurodė, kad pareiškėjai susituokė ( - ). Santuokoje ( - ) pareiškėjams gimė sūnus A.. Daugiau vaikų susilaukti pareiškėjai negali. Nurodė, kad nori turėti daugiau vaikų, turėti didelę šeimą. Turėdami sąlygas ir norą nusprendė įvaikinti mergaitę, suteikdami jai meilę, namus, šilumą ir ateitį. Nurodė, kad šeima gyvena erdviame name, kuris nuosavybės teisėmis priklauso R. B. ir T. B., A. B. tėvams. Įvaikintam vaikui bus sudarytos geros gyvenimo sąlygos: gyventi ir augti šeimoje, sveika ir saugi aplinka, sveikatos priežiūra, tinkama mityba, būtinos sąlygos jo fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi, įrengtas atskiras kambarys. Pareiškėja dirba ( - ) vidurinėje mokykloje ( - ), o pareiškėjas A. B., dirba techniku UAB „( - )”, ( - ). Nurodė, kad šeimos pajamos yra pakankamos, kad galėtų išlaikyti vaiką. Abu yra sveiki, neteisti. Nėra ir kitų įstatymų numatytų kliūčių, ribojančių jų galimybę įvaikinti. Pareiškėjai yra tikri, kad sugebės būti gerais tėvais jų įvaikintai mažylei. Dėl įvaikinimo pareiškėjai 2012-01-11 kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių. Išklausė būsimų įtėvių mokymus, buvo teigiamai įvertinti ir 2012-07-19 įrašyti į norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą. Pareiškėjai nori įvaikinti G. G., gimusią ( - ). G. tėvai nežinomi. Naujagimė buvo rasta ( - ) VšĮ Šiaulių respublikinėje ligoninės Moters ir vaiko klinikos Gyvybės langelyje. Mergaitė buvo apgyvendinta Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ( - ) įsakymu Nr. ( - ) G. G. nustatyta laikinoji globa Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. G. G. ( - ) įrašyta į galimų įvaikinti vaikų sąrašą. Nurodė, kad 2013-05-10 gavo pasiūlymą iš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM. Susitarę su Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktore dėl galimybės aplankyti G. G., jie ( - ) nuvyko susipažinti su mergaite. Nurodė, kad G. G. pamilo iš pirmo žvigsnio, todėl 2013-05-23 pranešė, kad sutinka įvaikinti mergaitę.

8Išvadą teikiančios institucijos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė palaiko skyriaus išvadą ir prašo teismą patenkinti pareiškimą. Skyriaus išvadoje nurodoma, kad G. G., gimusi ( - ), yra galimas įvaikinti vaikas. G. G. tėvai nežinomi. Naujagimė buvo rasta VšĮ Šiaulių respublikinės ligoninės Moters ir vaiko klinikos Gyvybės langelyje. Mergaitės gimimą įregistravo Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistė, mergaitei suteiktas vardas G., pavardė – G.. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ( - ) įsakymu Nr. ( - ) G. G. nustatyta laikinoji globa Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. ( - ) G. buvo įrašyta į galimų įvaikinti apskaitą ir pasiūlyta įvaikinti R. ir A. B. šeimai. Sutuoktiniai aplankė mergaitę kūdikių namuose, G. patiko pareiškėjams, ir jie nusprendė ją įvaikinti. Nurodė, kad R. B. ir A. B. yra tinkamai pasirengę įvaikinti tėvų globos netekusį vaiką. Pareiškėjai išklausė būsimųjų įtėvių mokymus, buvo teigiamai įvertinti ir įrašyti į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą. R. ir A. B. susituokė ( - ). Sutuoktiniai užaugino sūnų A.. Kadangi santuokoje daugiau vaikų susilaukti nepavyko, nusprendė įvaikinti tėvų globos netekusį vaiką. Pareiškėjai sveiki, Informatikos ir ryšių departamento prie LR VRM duomenimis neteisti, pastaraisiais metais nebausti už administracinius teisės pažeidimus. Šeima gyvena erdviame name, nuosavybės teise priklausančiame A. tėvams T. ir R. B.. Abu pareiškėjai dirba: R. - Vilniaus ( - ) vidurinėje mokykloje ( - ), A. - UAB „( - )" techniku. Šeimos pajamos ir gyvenimo sąlygos yra tinkamos užauginti įvaikintą vaiką. G. nuo 2013-06-12 svečiuojasi R. ir A. B. šeimoje. Nurodė, kad įvaikinimo procedūra iki teismo atlikta pilnai. Kitų asmenų, norinčių įvaikinti G. G., prašymų nėra.

9Išvadą teikiančios institucijos Šiaulių miesto administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadoje nurodoma, kad skyrius su pareiškėjų pareiškimu įvaikinti sutinka. Nurodė, kad ( - ) VšĮ Šiaulių respublikinėje ligoninės Moters ir vaiko klinikos Gyvybės langelyje buvo rastas nežinomas moteriškos lyties naujagimis, kurio kilmė nežinoma. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus posėdyje nuspręsta naujagimei, gimusiai ( - ), suteikti vardą „G.“, pavardę - „G.“ ir nuo ( - ) Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu G. G. nustatyti laikinąją globą Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, esančiuose ( - ). Nurodė, kad 2012-12-27 į Skyrių kreipėsi S. P., gim. ( - ), gyv. ( - ), ir paaiškino, jog ji ( - ) paliko savo dukrą Gyvybės langelyje, tačiau ji nori pati auginti dukrą, todėl kreipsis į teismą dėl motinystės nustatymo. Tačiau S. P. nepateikė nei raštu, nei žodžiu jokios informacijos apie savo kreipimąsi į teismą dėl motinystės nustatymo, į Skyrių neskambino, neatvyko. ( - )Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namai savo rašte Nr. ( - ) nurodė, kad G. G. 2 kartus (2013-01-04 ir 2013-01-10 aplankė S. P., tačiau daugiau moteris vaiko neaplanko, nesiteirauja. Taip pat niekas iš giminių ar artimųjų mergaitės nelanko, nesidomi. Nurodė, kad Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba informavo, jog G. G. ( - ) yra įrašyta į galimų įvaikinti vaikų apskaitą. Skyrius neturi informacijos apie asmenis/šeimas, kurie norėtų globoti ar įsivaikinti G. G., į Skyrių taip pat daugiau nesikreipė ir S. P..

10Atsižvelgdami į G. G. interesų pirmumą, į mergaitės teisę turėti tėvus, gauti tinkamą auklėjimą ir išsilavinimą, skyrius sutinka, kad G. G. įvaikintų R. B. ir A. B. šeima. Prašo bylą nagrinėti nedalyvaujant Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui.

11Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė palaiko duotą išvadą ir prašo teismą patenkinti pareiškimą. Išvadoje nurodoma, kad Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtina, kad nėra Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų kliūčių Lietuvos Respublikos piliečiams R. B. ir A. B., įvaikinti be tėvų globos likusią G. G., gimusią ( - ), sutinka, kad R. B. ir A. B., įvaikintų be tėvų globos likusią G. G., nes įvaikinimas atitinka vaiko interesus augti šeimoje, gauti tinkamą priežiūrą ir gyvenimo sąlygas, reikalingas normaliam jo fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi. Išvadoje taip pat nurodoma, kad įvaikinamosios G. G., gimusios ( - ), kilmė iš motinos ir tėvo pusės nenustatyta, pagal išduotą gimimo liudijimą ( - ) Nr. ( - ), Šiaulių miesto CMS. Mergaitė ( - ) rasta VšĮ Šiaulių respublikinės ligoninės Moters ir vaiko klinikos Gyvybės langelyje. Mergaitė buvo apgyvendinta Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. ( - )Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ( - ) G. nuo 2012-12-31 šioje globos institucijoje nustatyta laikinoji globa. Nurodė, kad 2012-12-27 į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių kreipėsi S. P., gim. ( - ), ir paaiškino, jog ji ( - ) paliko savo dukrą Gyvybės langelyje, tačiau ji nori pati auginti dukrą, todėl kreipsis į teismą dėl motinystės nustatymo. Iki šiol S. P. nepateikė nei raštu, nei žodžiu jokios informacijos apie savo kreipimąsi į teismą dėl motinystės nustatymo. S. P. G. aplankė 2 kartus (2013-01-04 ir 2013-01-10), daugiau moteris vaiko nelankė, neskambino ir apie mergaitę nesiteiravo. G. G. yra suėję 6 mėnesiai. ( - ) mergaitė įrašyta į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą. Tarnyba iki 2013-07-16 nėra gavusi kitų asmenų prašymų įvaikinti be tėvų globos likusios G. G.. Nurodė, kad Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų ( - ) medicininiame pažymėjime Nr. ( - ) G. G. nustatytas raumenų tonuso sutrikimas. Nurodė, kad G. G. atitinka visus LR CK 3.209 straipsnyje įvaikinamam vaikui keliamus reikalavimus.

12Nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius ( - ) raštu Nr. ( - ) pateikė Tarnybai VšĮ „Sotas" 2012-07-12 išvadą dėl R. ir A. B. pasirengimo įvaikinti vaiką. Atestuoti socialiniai darbuotojai išvadoje nurodė, jog sutuoktiniai yra pasirengę įvaikinti bet kokios lyties vaiką iki 3 metų amžiaus (sutuoktiniai pageidauja mergaitės) sveiką arba su išgydomais sveikatos sutrikimais. V. Į. apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 457 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 1422 „Dėl įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos patvirtinimo" pakeitimo" 18 punktu, Lietuvos Respublikos piliečiai R. B. ir A. B. ( - ) įrašyti į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą. Tarnyba ( - ) raštu Nr. ( - ) kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių su pasiūlymu įvaikinti jo atstovaujamai R. ir A. B. šeimai G. G.. Sutuoktiniai G. įvaikinti sutiko. Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namai ( - ) raštu Nr. ( - ) informavo, kad G. G. išleista svečiuotis nuo 2013-06-12 iki teismo sprendimo įsiteisėjimo sutuoktinių šeimoje. Išvadoje nurodoma, kad abiems sutuoktiniams yra suėję 36 metai. Pora susituokė ( - ). Sutuoktiniai turi sūnų A. B., gim. ( - ). G. G. įvaikinimo procedūra iki teismo yra atlikta tinkamai ir nėra Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytų kliūčių įvaikinti šį vaiką. Nurodė, kad Tarnyba pritaria šeimos prašymui dėl teismo sprendimo vykdymo skubos tvarka.

13Pareiškimas tenkintinas.

14Pareiškėjų paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad prašoma įvaikinti G. G., gimusi ( - ), ( - ) rasta palikta VšĮ Šiaulių respublikinės ligoninės Moters ir vaiko klinikos Gyvybės langelyje. Duomenys apie vaiko motiną ir tėvą vaiko gimimo įraše nenurodyti (b.l. 3, 4 vaiko gimimo įrašo kopija ir gimimo liudijimo kopija). Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ( - ) įsakymu Nr. ( - ) be tėvų globos likusiai G. nustatyta laikinoji globa Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namuose (b.l. 5, įsakymas). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.209 straipsnio 3 dalis nustato, jog įvaikinti leidžiama tik ne jaunesnius kaip 3 mėnesių amžiaus nepilnamečius vaikus. G. G. yra suėję 6 mėnesiai. CK 3.212 straipsnis nustato, jog įvaikinimui būtinas tėvų rašytinis sutikimas, patvirtintas teismo, išskyrus CK 3.214 straipsnyje nurodytas išimtis, kai nereikalaujama įvaikinamo vaiko tėvų sutikimo, jeigu: 1) tėvai yra nežinomi ar mirę; 2) tėvams neterminuotai apribota tėvų valdžia; 3) arba tėvai pripažinti neveiksniais arba paskelbti mirusiais. G. kilmė iš motinos ir tėvo pusės nenustatyta, mergaitės tėvai yra nežinomi. Tokiu atveju, sutinkamai su CK 3.214 straipsniu motinos ir tėvo sutikimai įvaikinti G. G. nereikalingi.

15Santuoka tarp pareiškėjų R. B. ir A. B. sudaryta ( - ) (b.l. 10, santuokos liudijimo kopija). Pareiškėjai santuokoje turi sūnų A. B., gim. ( - ). Pareiškėjai turi nuolatinį darbą ir nuolatines pajamas. Pareiškėja dirba Vilniaus „( - )“ vidurinėje mokykloje ( - ), pareiškėjas - UAB „( - )“ ( - ) (b.l. 21, 22). Iš teismui pateiktų medicininių pažymų matyti, kad pareiškėjai pagal sveikatos būklę gali būti įvaikintojais (b.l. 11a, 12). CK 3.210 straipsnyje numatyta, kad įvaikintojais gali būti asmenys iki 50 metų. Abiems sutuoktiniams yra suėję 36 metai, todėl pagal savo amžių jie gali įvaikinti G. G.. Pareiškėjai neteisti, pastaraisiais metais administracine tvarka nebausti (b.l. 11b, 13-16, 74-76). Pareiškėjai gyvena erdviame name, esančiame adresu ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso A. tėvams T. ir R. B. (b.l. 18-20, 60). Pareiškėjo tėvai sutinka, kad įvaikintas vaikas gyventų jų name (b.l. 59-60). Todėl, darytina išvada, kad šeimos pajamos ir gyvenimo sąlygos yra tinkamos užauginti įvaikintą vaiką. Įvaikinimo procedūros iki teismo posėdžio atliktos pilnai. ( - ) G. G. yra įrašyta į galimų įvaikinti vaikų apskaitą (b.l. 6), o pareiškėjai ( - ) įtraukti į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, apskaitą (b.l. 23). Todėl teismo vertinimu, R. ir A. B. šeimai nėra kliūčių įvaikinti G. G..

16Iš pareiškėjų paaiškinimų seka, kad jie yra susipažinę su G. socialine kilme, jos sveikatos duomenimis (b.l. 2a). Iš byloje pateiktos ( - ) VšĮ „Sotas“ išvados Nr. ( - ) seka, kad pareiškėjai yra pasirengę įvaikinti bet kurios lyties vaiką iki 3 metų amžiaus, sveiką arba su išgydomais sveikatos sutrikimais (b.l. 27-28, išvada).

17Kitų asmenų, kurie norėtų įvaikinti G. G., nenustatyta. Prašomas įvaikinti vaikas atitinka CK 3.209 straipsnyje numatytus leidžiamų įvaikinti vaikų reikalavimus. Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai išsiaiškinę, jog būsimiems įtėviams nėra CK trečiojoje knygoje numatytų kliūčių įvaikinti, bei ištyrę pareiškėjų gyvenimo sąlygas, jų gyvenimo būdą, konstatuoja, jog G. G. įvaikinimas labiausiai atitinka vaiko interesus, jos teisę turėti motiną ir tėvą, augti šeimoje, gauti tinkamą auklėjimą bei išsilavinimą.

18Darytina išvada, kad G. G. pavardės „B.“ ir vardo „M.-G.“ suteikimas nepažeis vaiko interesų (CK 3.228 str. 1 d.).

19Teismo posėdžio metu pareiškėjai patikslino pareiškimo reikalavimus ir prašė teismo pakeisti įvaikinamosios G. G. gimimo liudijime gimimo vietą iš ( - ) į ( - ). Išvadą teikiančios byloje institucijos palaikė pareiškėjų prašymą ir prašė teismo tenkinti. Teismas daro išvadą, kad vaiko gimimo vietos pakeitimas gimimo liudijime iš ( - ) į ( - ) nepažeis vaiko interesų.

20CPK 283 straipsnio 1 dalies 4 punktas numato, kad teismas gali leisti skubiai vykdyti sprendimą visose kitose bylose - kai dėl ypatingų aplinkybių delsimas įvykdyti nutartį gali padaryti išieškotojui didelę žalą arba iš viso gali pasidaryti negalima ar labai sunku nutartį įvykdyti. Atsižvelgdamas į prioritetinius vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principus, teismas sprendžia, kad sprendimas vykditinas skubiai.

21Atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes ir įvertinęs pareiškėjų paaiškinimus bei byloje esančių rašytinių įrodymų visumą, teismas sprendžia, kad pareiškimas dėl įvaikinimo tenkintinas visiškai.

22Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 268 str., 270 str., 487 str.,

Nutarė

23pareiškimą patenkinti visiškai.

24Pripažinti įvaikintoją R. B., asmens kodas ( - ) vaiko G. G., gimusios ( - ), motina, o įvaikinamąją G. G., gimusią ( - ), R. B., asmens kodas ( - ) dukterimi.

25Pripažinti įvaikintoją A. B., asmens kodas ( - ) vaiko G. G., gimusios ( - ), tėvu, o įvaikinamąją G. G., gimusią ( - ), A. B., asmens kodas ( - ) dukterimi.

26Suteikti įvaikintajai G. G., gimusiai ( - ), pavardę „B.“, vardą „M.-G.“.

27Pakeisti įvaikinamosios G. G., gimusios ( - ), vaiko gimimo liudijime vaiko gimimo vietą į „( - )“.

28Sprendimą vykdyti skubiai.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vladas Leonas,... 2. sekretoriaujant Ingai Murauskaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjams R. B. ir A. B.,... 4. išvadą teikiančių institucijos Vilniaus miesto savivaldybės... 5. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės... 6. uždarame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjų... 7. pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami įvaikinti jiems G. G., gimusią... 8. Išvadą teikiančios institucijos Vilniaus miesto savivaldybės... 9. Išvadą teikiančios institucijos Šiaulių miesto administracijos Vaiko... 10. Atsižvelgdami į G. G. interesų pirmumą, į mergaitės teisę turėti... 11. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės... 12. Nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių... 13. Pareiškimas tenkintinas. ... 14. Pareiškėjų paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais... 15. Santuoka tarp pareiškėjų R. B. ir A. B. sudaryta ( - ) (b.l. 10, santuokos... 16. Iš pareiškėjų paaiškinimų seka, kad jie yra susipažinę su G. socialine... 17. Kitų asmenų, kurie norėtų įvaikinti G. G., nenustatyta. Prašomas... 18. Darytina išvada, kad G. G. pavardės „B.“ ir vardo „M.-G.“ suteikimas... 19. Teismo posėdžio metu pareiškėjai patikslino pareiškimo reikalavimus ir... 20. CPK 283 straipsnio 1 dalies 4 punktas numato, kad teismas gali leisti skubiai... 21. Atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes ir įvertinęs pareiškėjų... 22. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 268 str., 270 str., 487 str.,... 23. pareiškimą patenkinti visiškai.... 24. Pripažinti įvaikintoją R. B., asmens kodas ( - ) vaiko G. G., gimusios ( -... 25. Pripažinti įvaikintoją A. B., asmens kodas ( - ) vaiko G. G., gimusios ( -... 26. Suteikti įvaikintajai G. G., gimusiai ( - ), pavardę „B.“, vardą... 27. Pakeisti įvaikinamosios G. G., gimusios ( - ), vaiko gimimo liudijime vaiko... 28. Sprendimą vykdyti skubiai.... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...