Byla 2S-1692-479/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas Bertašius, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs atsakovo A. J. atskirąjį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-07-20 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės K. P. ieškinį atsakovui A. J., institucijai, teikiančiai išvadą byloje, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl priteisto nepilnamečiams vaikams išlaikymo dydžio pakeitimo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo,

Nustatė

2ieškovė 2010-09-10 kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama pakeisti ir padidinti priteistą nepilnamečiams vaikams Kamilei ir Erikai išlaikymą, priteisiant iš atsakovo išlaikymą nepilnametėms dukterims po 600 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki jų pilnametystės, nes atsakovo teikiamas išlaikymas po 125 Lt kiekvienam vaikui yra nepakankamas įvertinus padidėjusius vaikų poreikius. Ieškovė prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – priteisti laikiną išlaikymą nepilnametėms K. J. ir E. J. iš atsakovo A. J. atitinkamai po 600 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis.

3Šilutės rajono apylinkės teismas 2010-09-14 nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovo A. J. laikiną išlaikymą nepilnamečiams vaikams po 250 Lt kiekvienai kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2010-09-10.

42010-10-26 atsakovas pareiškė priešieškinį dėl bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo.

52011-06-29 ieškovė pateikė patikslintą ieškinį, prašė teismo padidinti išlaikymą vaikams nuo 125 Lt iki 1 166,46 Lt Kamilei bei 1 104,36 Lt Erikai, priteisti išlaikymo įsiskolinimą po 9 900 Lt kiekvienam vaikui. Ieškovė prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir priteisti laikiną išlaikymą vaikams po 1 166,46 Lt Kamilei bei 1 104,36 Lt Erikai.

6Šilutės rajono apylinkės teismas 2011-07-20 nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies, pakeitė Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-09-14 nutartį šioje byloje ir priteisė iš A. J. laikiną išlaikymą nepilnamečiams vaikams po 350 Lt kiekvienai kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2011-06-29 iki kol bus išnagrinėta civilinė byla.

7Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-07-20 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą dėl 2010-09-14 nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo atmesti. Atsakovas nurodo, kad teismas neturėjo pagrindo keisti 2010-09-14 nutarties, nes ieškovė nepateikė jokių naujų įrodymų, patvirtinančių, kad iš esmės pasikeitė aplinkybės, dėl kurių atsirado būtinybė didinti 2010-09-14 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Pažymėjo, kad nesutinka su teismo nutartyje nurodytu argumentu, kad ieškovei pateikus patikslintą ieškinį, yra pagrindas keisti laikinųjų apsaugos priemonių mastą. Be to, atsakovas teigia, kad jis turi keturis vaikus ir privalo būti atsižvelgta į lygybės principą, t. y. išlaikymas visiems vaikams turi būti padalytas lygiomis dalimis. Taip pat pažymėjo, kad jo sutuoktinė yra nedarbinga, o vaikai Ervinas ir D. J. dažnai serga, be to, atsakovo šeima gauna paramą, skirtą labiausiai nepasiturintiems žmonėms.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – tai preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, ir tuo užtikrinti jo privalomumą (LR CPK 144 str. 1 d.). LR CPK 384 str. 5 d. tiesiogiai numato galimybę teismui, kol bus priimtas sprendimas, atsižvelgiant į sutuoktinių, vaikų, taip pat vieno sutuoktinio interesus, taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nurodytas LR CK 3.65 straipsnyje. Viena iš laikinųjų apsaugos priemonių formų – laikino materialinio išlaikymo vaikui priteisimas (LR CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 11 p., LR CK 3.65 str. 1d. – 2 d. 4 p.). Ši priemonė taikoma, iki byloje bus priimtas teismo sprendimas (LR CK 3.65 str. 1 d.). Šios konkrečios laikinosios apsaugos priemonės tikslas yra užtikrinti, kad būtinos vaikui vystytis sąlygos ir bent minimalūs vaiko poreikiai būtų užtikrinti ir patenkinti visos bylos nagrinėjimo teisme laikotarpiu, kuris atskirais atvejais gali užtrukti.

10Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nuomone ir teigia, kad teismas neturėjo pagrindo keisti 2010-09-14 nutarties, nes ieškovė nepateikė jokių naujų įrodymų, patvirtinančių, kad iš esmės pasikeitė aplinkybės, dėl kurių atsirado būtinybė didinti 2010-09-14 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais atsakovo argumentais ir nurodo, kad ieškovė nors ir nepateikė naujų įrodymų dėl finansinės būklės pasikeitimo, tačiau ieškovė patikslino ieškinį, kuriuo padidino prašomo priteisti iš atsakovo išlaikymo vaikams dydį. Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių tikslas – užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai padidino laikinųjų apsaugos priemonių mastą atsižvelgiant į padidėjusio ieškininio reikalavimo dydį.

11Apeliantas taip pat nurodo, kad paskutinio posėdžio metu ieškovė sumažino savo reikalavimą, todėl nebuvo pagrindo padidinti laikinųjų apsaugos priemonių masto. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka ir su šiuo atsakovo argumentu. Pažymi, kad iš 2011-04-19 teismo poėdžio protokolo matyti, kad šio posėdžio metu ieškovei ir atsakovui taikiai susitarti nepavyko, todėl ieškovė pasiliko prie pradinio savo reikalavimo (b. l. 80–82). Tačiau vėliau ieškovė 2011-06-29 teismui pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo padidino savo ieškinio reikalavimą nuo 600 Lt per mėnesį išlaikymo kiekvienai dukrai iki

121 166,46 Lt K. J. bei iki 1 104,36 Lt E. J. mokamų išmokų per mėnesį. Taip pat ieškovė prašė priteisti ir po 9 900 Lt išlaikymo įsiskolinimo kiekvienam vaikui (b. l. 85–91). Esant šioms aplinkybėms darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į patikslino ieškinio reikalavimus, pagrįstai padidino laikinųjų apsaugos priemonių mastą.

13Taip pat atsakovas atskirajame skunde teigia, kad jis turi keturis vaikus ir teismas privalo atsižvelgti į lygybės principą, t. y., kad išlaikymas visiems vaikams turi būti padalytas lygiomis dalimis. Be to, pažymėjo, kad jo sutuoktinė yra nedarbinga, o vaikai Ervinas ir D. J. dažnai serga. Taip pat atsakovo šeima gauna paramą, skirtą labiausiai nepasiturintiems žmonėms, todėl atsakovas neturi galimybės mokėti didesnio išlaikymo, nei teismas buvo priteisęs 2010-09-14 nutartimi. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais apelianto argumentais ir pažymi, kad tik išnagrinėjus bylą dėl vaiko išlaikymo dydžio pakeitimo iš esmės, įvertinamos šalių pajamos ir turtinė padėtis, teismas nustato išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydį bei formą. Teismas, spręsdamas prašymą dėl laikino išlaikymo priteisimo, turi preliminariai nuspręsti dėl laikino išlaikymo dydžio, kuris būtų proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrintų bylos nagrinėjimo metu būtinas vaikui vystytis sąlygas (LR CK 3.192 str. 2 d.). Pagal susiformavusią teismų praktiką, teismo pareiga yra užtikrinti, kad vaikui būtų teikiamas tokio dydžio išlaikymas, kuris ne tik leistų patenkinti minimalius vaiko poreikius, bet ir užtikrintų palankias sąlygas jam visapusiškai vystytis, jo kultūrinį bei kitokį ugdymą (būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui).

14Kiekvienu atveju, kai nagrinėjamoje byloje egzistuoja su vaiko teisėmis ir interesais susijęs elementas, vadovaujamasi prioritetiniu vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu (LR CK 3.3 str. 1d., LR CPK 376 str. 2 d.), kurio esmė yra ta, kad, priimdamas sprendimą dėl išlaikymo dydžio, teismas privalo pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus. Įstatymo imperatyvia forma nustatyta tėvų pareiga teikti išlaikymą savo vaikams (LR CK 3.192 str.). Vadovaujantis LR CK nuostatomis bei šiuo klausimu formuojama teismų praktika, vieno mėnesio išlaikymo vertė vaikui negali būti mažesnė už minimalią mėnesio algą, kuri šiuo metu yra 800 Lt. Todėl darytina išvada, kad teismo priteista 350 Lt kiekvienam vaikui periodinių išmokų suma, mokama kas mėnesį, nėra didelė, atitinka minimalius vaikų poreikius (įskaitant ir motinos teikiamą išlaikymą). Todėl atsakovo argumentai, kad jis augina keturis vaikus ar kad jo žmona yra nedarbinga, nepaneigia pareigos ir būtinybės teikti išlaikymą vaikams.

15Kaip jau buvo minėta, tik galutiniu sprendimu bus galima pasakyti, kokio dydžio išlaikymas vaikams turi būti priteistas iš atsakovo, ir priklausomai nuo priteisto išlaikymo dydžio vykdymo procese bus įskaitytas laikinas išlaikymas, teismo priteistas kaip laikinoji apsaugos priemonė.

16Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė materialinės bei procesinės teisės normas, todėl Šilutės rajono apylinkės teismo

172011-07-20 nutartį keisti ar naikinti atskirojo skundo motyvais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

18Vadovaudamasis LR CPK 336?339 str., teismas

Nutarė

19Šilutės rajono apylinkės teismo 2011 m. liepos 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai