Byla 2-13887-886/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ ieškinį atsakovams E. K. ir A. K. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė UAB „Kauno švara“ ieškiniu prašo iš atsakovų E. K. ir A. K. solidariai priteisti 278,34 Eur skolos ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodo, kad ieškovė teikia komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas atsakovams adresu ( - ). Su atsakovais nėra sudaryta rašytinė komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos tiekimo sutartis, tačiau atsakovai ieškovės teikiamų paslaugų neatsisakė, todėl laikytina, kad sutartis sudaryta pagal standartines sąlygas. Atsakovai neatsiskaitė už ieškovės suteiktas paslaugas nuo 2005 m. rugpjūčio 31 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. ir liko skolingi 278,34 Eur (3-4 b. l.).

5Atsakovams adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais, teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį) 2017 m. birželio 5 d. įteikti viešo paskelbimo būdu (paskelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt), teismo 2017 m. birželio 5 d. nutartimi konstatavus, kad atsakovų gyvenamoji ir darbo vieta nežinomos. Atsakovai per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimų į ieškinį. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovai nustatytu terminu nepateiks atsiliepimų į ieškinį. Atsakovams be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimų į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

6CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškinys tenkintinas.

8Teismas, atlikęs formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą nustatė, kad atsakovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise nuo 2005 m. liepos 25 d. priklauso butas, esantis ( - ) (27 b. l.). Ieškovė teikia atliekų tvarkymo paslaugas atsakovams (13-20 b. l.). Pagal buto, esančio ( - ), ataskaitą, atsakovai nėra atsiskaitę už ieškovės suteiktas paslaugas nuo 2005 m. rugpjūčio 31 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. ir yra skolingi 278,34 Eur (10-12 b. l.) Atsakovams nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jų piniginės prievolės ieškovei įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 str. 2 d.).

9Teismas byloje nustatė, kad su atsakovais nėra sudaryta rašytinė komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų tiekimo sutartis. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – ATĮ) 32 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad atliekų tvarkymo srityje taikomas principas „teršėjas moka“, kuris reiškia, kad atliekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti pirminis atliekų darytojas arba dabartinis ar ankstesnis atliekų turėtojas. ATĮ 301 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad nekilnojamojo turto objektų, kurių rūšių sąrašą nustato Aplinkos ministerija, savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba, jeigu rinkliava savivaldybės teritorijoje nenustatyta, sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį su savivaldybės, kurios teritorijoje yra nekilnojamojo turto objektas, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi arba savivaldybe. Tuo atveju, jeigu rinkliava savivaldybės teritorijoje nenustatyta, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius arba savivaldybės administracijos direktorius privalo raštu pateikti pasiūlymą sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį pagal individualiai aptartas sąlygas nekilnojamojo turto objekto savininkui arba įgaliotiems asmenims. Nekilnojamojo turto objekto savininkas arba įgalioti asmenys, nesudarę komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties per terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 45 dienos nuo pasiūlymo išsiuntimo dienos, laikomi sudarę sutartį pagal komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartines sąlygas, kurias tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Ši sąlyga turi būti nurodyta pasiūlyme sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį pagal individualiai aptartas sąlygas. Ieškovė 2013 m. rugpjūčio 30 d. atsakovų deklaruotos gyvenamosios vietos adresu išsiuntė pasiūlymą sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartį pagal individualias sąlygas (26 b. l.). Atsakovai su ieškove nesudarė komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutarties, tačiau atsakovai ieškovės teikiamų paslaugų neatsisakė, ieškovė tvarko atsakovų komunalines atliekas, todėl teismas sprendžia, kad tarp ieškovės ir atsakovų konkliudentiniais veiksmais buvo sudaryta komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartis pagal standartines sąlygas (CK 1.71 str., ATĮ 301 str. 2 d.). Paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti (CK 6.716 str. 1 d.). Šalys privalo sutartis vykdyti tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.). Sutarties nevykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsakovai laiku neatsiskaitė su ieškove už suteiktas komunalinių paslaugų tvarkymo paslaugas jiems bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančiam butui, todėl iš atsakovų solidariai ieškovei priteistina 278,34 Eur skola (CK 3.109 str. 1 d. 2 p., CK 6.716 str. 1 d.).

10Patenkinus ieškinį, iš atsakovų ieškovei lygiomis dalimis priteistinas 20 Eur žyminis mokestis (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p. ir 80 str. 7 d., 93 str. 1 d.).

11Teismas byloje patyrė 8,70 Eur išlaidų susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, ieškinį patenkinus visiškai, šios išlaidos priteistinos lygiomis dalimis iš atsakovų (CPK 79 str. 1 d., 96 str.).

12Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti solidariai iš atsakovų E. K., asmens kodas ( - ) ir A. K., asmens kodas ( - ) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno švara“, juridinio asmens kodas 132616649, 278,34 Eur (du šimtus septyniasdešimt aštuonis eurus 34 ct) skolos ir lygiomis dalimis po 10 Eur (dešimt eurų) žyminio mokesčio.

15Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų E. K., asmens kodas ( - ) ir A. K., asmens kodas ( - ) valstybei po 4,35 Eur (keturis eurus 35 ct) išlaidų susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą atsakovės pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

16Atsakovai, dėl kurių buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jie turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai