Byla 2A-635/2009

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno, Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, ieškovo atstovui Igoriui Pupeikiui, dalyvaujant atsakovo atstovui Gediminui Pakalniui, viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Bleiras“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. balandžio 17 d. galutinio sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2-142-212/2009 pagal UAB „Utenos Skuba“ ieškinį atsakovui UAB „Bleiras“ dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Utenos Skuba“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Bleiras“ 750573,65 Lt skolos, 148378,37 Lt delspinigių ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad su atsakovu 2003 m. rugpjūčio 29 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovas atsakovui nuolat teikė automobilių detales, tepalus ir kitus komplektuojančius, skirtus transporto priemonių remontui. Nuo 2007 m. gruodžio 29 d. iki 2008 m. rugpjūčio 27 d. atsakovui pardavė prekių už 756709,16 Lt, o atsakovui grąžinus 1585,67 Lt vertės prekes, skola yra 755123,49 Lt. Skolos likutį patvirtino šalys 2008 m. spalio 9 d. tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktu Nr. 42 ir atsakovo 2008 m. spalio 5 d. įsiskolinimo mokėjimo grafiku. Iki ieškinio pareiškimo dienos, 2008 m. spalio 22 d., atsakovas pradelsė sumokėti 750573,65 Lt. Šalys susitarė, kad už uždelsimą atsiskaityti bus skaičiuojami 0,2 % delspinigiai. Šiuo atveju delspinigiai sudaro 148378,37 Lt. Visa atsakovo skola sudaro 898952,02 Lt ir šią skolą prašo priteisti.

5Panevėžio apygardos teismas 2008 m. spalio 24 d. preliminariu sprendimu ieškinį patenkino ir priteisė UAB „Utenos Skuba“ iš UAB „Bleiras“ 898952,02 Lt skolos, 6495 Lt žyminio mokesčio, 1800 Lt išlaidų, advokato pagalbai apmokėti.

6Atsakovas dėl priimto preliminaraus sprendimo pareiškė prieštaravimus ir nurodė, kad ieškinį pripažįsta iš dalies. Nesutinka su visa ieškovo paskaičiuota skola, nes jis netaiko žodiniu susitarimu žadėtų 8 % nuolaidų. Be to, paskaičiuoti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir neprotingi, todėl turėtų būti sumažinti iki 0,02 %. Skolos bendrovė nemokėjo dėl sunkios finansinės padėties ir 148378,37 Lt delspinigių šiuo sunkmečiu yra akivaizdžiai per dideli.

7Panevėžio apygardos teismas 2009 m. balandžio 17 d. galutiniu sprendimu Panevėžio apygardos teismo 2008 m. spalio 24 d. preliminarų sprendimą paliko nepakeistą. Teismas nurodė, kad šalys 2003 m. rugpjūčio 29 d. sudarė pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pateikti atsakovui prekes pagal tarpusavyje suderintą asortimentą ir pirkimo-pardavimo kainas. Atsakovas įsipareigojo atsiskaityti už pateiktas prekes sutartyje numatytu laiku, t. y. per 30 kalendorinių dienų. Šalys susitarė, kad prekės gali būti grąžinamos ieškovui (pardavėjui), jei nustatomi prekių defektai, atsiradę dėl firmos gamintojos kaltės. Šalys susitarė, kad atsakovas (pirkėjas), moka ieškovui (pardavėjui), 0,2 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami už visą laikotarpį iki visiško atsiskaitymo. Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė, nuo 2007 m. gruodžio 29 d. iki 2008 m. rugpjūčio 27 d. pateikė atsakovui prekių už 756709,16 Lt. Atsakovas pažeidė sutartinius įsipareigojimus ir nustatytu laiku už perduotas prekes neatsiskaitė. Atsakovas neatsiskaitė su ieškovu nuo 2007 m. gruodžio 29 d. ir skola sudarė 750573,65 Lt. Atsakovui nuo pradelstos skolos, 409886,37 Lt, skaičiuotini delspinigiai, kurie sudaro 148378,37 Lt. Teismas atmetė atsakovo argumentus dėl to, kad delspinigių suma yra per didelė. Teismo teigimu, atsakovo skola auga nuo 2007 m. gruodžio 29 d. Matydamas, kad negali atsiskaityti ir žinodamas pasirašytos sutarties sąlygas, nesikreipė į ieškovą dėl sutarties sąlygų pakeitimo, delspinigių sumažinimo ar pan. Byloje nėra duomenų apie atsakovo sunkią finansinę padėtį, priešingai – antstolei išieškant skolą, vienu pavedimu buvo pervesta visa 805437,67 Lt suma. Įstatymas reglamentuoja, kad teismas netesybas gali sumažinti, jei jos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Tokių aplinkybių teismas nenustatė, atsakovas prievolės nevykdė gan ilgą laiką ir būdamas verslininku elgėsi nepakankamai apdairiai ir sąžiningai ieškovo atžvilgiu, todėl teismas padarė išvadą, kad pagrindų sumažinti netesybas nėra. Duomenų, kad ieškovas turėjo taikyti atsakovui papildomas nuolaidas taip pat nėra. Tokiu būdu, atsakovas prieštaravimų pagrįstumo neįrodė, todėl darytina išvada, kad atsakovui tinkamai neįvykdžius prievolės keisti priimto preliminaraus sprendimo nėra pagrindo.

8Apeliaciniu skundu atsakovas prašo pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2009 m. balandžio 17 d. galutinį sprendimą dalyje dėl 148378,37 Lt delspinigių priteisimo, juos sumažinant iki 0,02 %. Apeliacinį skundą atsakovas grindžia šiais motyvais:

91. 148378,37 Lt priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir neprotingi. Remiantis teismų praktika sąžiningi ir protingi yra 0,02 % delspinigiai.

102. Aplinkybę, jog prievolė buvo dalinai įvykdyta savo iniciatyva patvirtina pagal tuometines finansines galimybes pervesta ieškovui 101809,35 Lt suma.

113. Teisminio ginčo metu atsakovo įsiskolinimas buvo visiškai padengtas, o delspinigių suma per didelė palyginti su skola.

124. Dabartinė atsakovo finansinė padėtis atitinka šiuolaikinę ekonominę ir visų vežėjų situaciją. Iš turimų 372 vilkikų, šiuo metu dirba tik 39 vilkikai.

135. Šiuo metu jau yra bankrutavę 15 atsakovo debitorių, kurių įsiskolinimai atsakovui siekia 1063807,97 Lt. Atsakovas šiuo metu laiko 389 darbo vietas ir moka didelius mokesčius valstybei, tokiu teismo sprendimu gali būti pažeistas ir viešasis interesas.

146. Priteisiant delspinigius turėjo būti atsižvelgta ne tik į kreditoriaus, bet ir į skolininko interesus, jo turtinę padėtį.

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo apeliacinį skundą atmesti, o Panevėžio apygardos teismo 2009 m. balandžio 17 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą. Jis nurodo, kad:

161.

17Teismas gali mažinti netesybas, jeigu jos yra aiškiai per didelės ir neprotingos. Atsakovas 2009 m. kovo 5 d. pasirašė eiliniams metams pirkimo – pardavimo sutartį, kurios 3.2 punkte numatytas toks pats 0,2 % delspinigių tarifas. Šiais veiksmais atsakovas patvirtino, jog šis delspinigių tarifas jam yra priimtinas.

182.

19Atsakovas nepateikė jokių duomenų, jog netesybos būtų taikomos siekiant jį nubausti. Jos buvo paskaičiuotos tik už dalį pradelstos skolos.

203.

21Teismas gali sumažinti netesybas jeigu prievolė iš dalies įvykdyta. Atsakovas ir ieškovas buvo sudarę įsiskolinimų mokėjimo grafiką, kuriuo įsipareigojo mokėti po 100000 Lt kas savaitę, tačiau šios prievolės nevykdė.

224.

23Atsakovo įstatinis kapitalas 15000000 Lt, ginčo metu jis neturėjo finansinių sunkumų, todėl jis negali būti laikomas kaip ekonomiškai silpna šalis.

245.

25Skolininko prievolė gali būti sumažinta, jeigu ji buvo neįvykdyta dėl abiejų šalių kaltės.

26Apeliacinis skundas netenkintinas.

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

28Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (CPK 329 str.).

29Byla nagrinėjama pagal atsakovo apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes ir argumentus, neperžengiant jų ribų, nes nėra CPK 320 str. 2 d. nustatytų pagrindų, kuriems esant, teismas gali peržengti apeliacinio skundo ribas.

30Ginčas tarp šalių apeliacinėje instancijoje vyksta dėl pirmosios instancijos teismo priteistų delspinigių dydžio.

31Apeliantas nurodydamas, kad priteista 148378,37 Lt delspinigių suma yra per didelė, lyginant su buvusio įsiskolinimo 750573,65 Lt suma, kuri jau yra visiškai padengta, prašo delspinigius sumažinti iki protingo dydžio, t. y. 0,02 %, kas sudarytų – 14837,84 Lt. Taip pat nurodo, kad jo finansinė padėtis yra proporcinga šiandieninei ekonominei situacijai.

32Kaip matyti iš pateiktų į bylą įrodymų, šalių prievolės kilo iš 2003 m. rugpjūčio 29 d. pirkimo pardavimo sutarties Nr. 28 (t. 1, b. l. 14). Minėta sutartimi už nesavalaikį atsiskaitymą šalys susitarė mokėti 0,2 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

33Bylos medžiaga patvirtina ir šalys neginčija, kad atsakovas sutartimi nustatytais terminais neatsiskaitė su ieškovu už prekes ir liko skolingas iš viso 750573,65 Lt, t. y. pradelsė apmokėti už prekes 750573,65 Lt sumą.

34Ieškovas paskaičiavo sutartimi nustatyto dydžio (0,2 %) delspinigius ne nuo visos įsiskolinimo sumos, o tik nuo dalies, t. y. nuo 409886,86 Lt už 181 pradelstą dieną, kas sudaro 148378,37 Lt (409886,36 x 0,2 % x 181 = 148378,37 Lt). Ieškovo teigimu, tai nėra neprotingai didelė delspinigių suma lyginant su visa atsakovo skola už prekes. Taip pat ieškovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimu priteista suma (skola ir delspinigiai) yra atsakovo sumokėta, todėl laiko, kad sumokėti delspinigiai negali būti sumažinti.

35CK 6.258 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali netesybas mažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybos nemažinamos kai jos jau sumokėtos. Minėta teisės norma nustato ne tik galimybę mažinti netesybas, bet ir pagrindus, kuriems esant galima mažinti netesybas, o taip pat ribas iki kurių galima mažinti.

36Atsakovas teigdamas, kad priteistos netesybos yra neprotingai didelės, jų dydžio nelygina su pradelsta įvykdyti prievolės suma. Kaip jau buvo minėta, atsakovas neatsiskaitė su ieškovu nuo 2007 m. gruodžio mėnesio. Įsiskolinimo suma sudarė 750573,65 Lt. Ieškovas delspinigius paskaičiavo ne nuo visos įsiskolinimo sumos, o tik nuo dalies, t. y. nuo 409886,36 Lt. Tokiu būdu ieškovas pats sumažino netesybų dydį. Ir jas lyginant su skolos suma, negalima teigti, kad jos yra neprotingai didelės. Be to atsakovas pats nesistengė sumažinti įsiskolinimo, nors ieškovas ir buvo suteikęs galimybę išdėstyti skolos mokėjimą (t. 1, b. l. 24). Nors atsakovas ir nurodo, kad 0,2 % dydžio netesybos yra neprotingai didelės, protingos būtų 0,02 %, tačiau jau nagrinėjant šį ginčą atsakovas vėl 2009 m. kovo 5 d. pasirašė su ieškovu pirkimo pardavimo sutartį Nr. pp 09/05, kurioje numatytas delspinigių dydis 0,2 % už kiekvieną uždelstą dieną (t. 2, b. l. 69). Taigi, atsakovas kaip verslininkas elgiasi nepakankamai apdairiai ir sąžiningai ieškovo atžvilgiu.

37Sprendžiant netesybų mažinimo klausimą būtina atsižvelgti ir į sutarčių laisvės principą, kuris apima sutarties sąlygų (taip pat ir netesybų) nustatymą. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus nuostolius, neįvykdžius ar netinkamai įvykužius sutartinius įsipareigojimus. Tokiu atveju kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis Nr. 3K-7-304/2007).

38Todėl būtina atsižvelgti į tai, kokio dydžio netesybos pasirinktos šalių valia ir nustatytos sutartimi.

39Kaip jau minėta, net ir teigdamas, kad netesybos per didelės, atsakovas vėl susitarė su ieškovu dėl tokio pat dydžio (0,2 % ) netesybų. Todėl teisėjų kolegijos nuomone nėra pagrindo šioje byloje koreguoti ieškovo priskaičiuotų delspinigių dydžio, tuo labiau, kad ieškovas pats sumažino jų dydį, paskaičiuodamas nuo mažesnės nei faktiškai yra skola sumos.

40Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas ir apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo jį naikinti ar keisti.

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

42Palikti nepakeistą Panevėžio apygardos teismo 2009 m. balandžio 17 d. galutinį sprendimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas UAB „Utenos Skuba“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš... 5. Panevėžio apygardos teismas 2008 m. spalio 24 d. preliminariu sprendimu... 6. Atsakovas dėl priimto preliminaraus sprendimo pareiškė prieštaravimus ir... 7. Panevėžio apygardos teismas 2009 m. balandžio 17 d. galutiniu sprendimu... 8. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2009... 9. 1. 148378,37 Lt priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir neprotingi.... 10. 2. Aplinkybę, jog prievolė buvo dalinai įvykdyta savo iniciatyva patvirtina... 11. 3. Teisminio ginčo metu atsakovo įsiskolinimas buvo visiškai padengtas, o... 12. 4. Dabartinė atsakovo finansinė padėtis atitinka šiuolaikinę ekonominę ir... 13. 5. Šiuo metu jau yra bankrutavę 15 atsakovo debitorių, kurių įsiskolinimai... 14. 6. Priteisiant delspinigius turėjo būti atsižvelgta ne tik į kreditoriaus,... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo apeliacinį skundą... 16. 1.... 17. Teismas gali mažinti netesybas, jeigu jos yra aiškiai per didelės ir... 18. 2.... 19. Atsakovas nepateikė jokių duomenų, jog netesybos būtų taikomos siekiant... 20. 3.... 21. Teismas gali sumažinti netesybas jeigu prievolė iš dalies įvykdyta.... 22. 4.... 23. Atsakovo įstatinis kapitalas 15000000 Lt, ginčo metu jis neturėjo... 24. 5.... 25. Skolininko prievolė gali būti sumažinta, jeigu ji buvo neįvykdyta dėl... 26. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 28. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (CPK... 29. Byla nagrinėjama pagal atsakovo apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes ir... 30. Ginčas tarp šalių apeliacinėje instancijoje vyksta dėl pirmosios... 31. Apeliantas nurodydamas, kad priteista 148378,37 Lt delspinigių suma yra per... 32. Kaip matyti iš pateiktų į bylą įrodymų, šalių prievolės kilo iš 2003... 33. Bylos medžiaga patvirtina ir šalys neginčija, kad atsakovas sutartimi... 34. Ieškovas paskaičiavo sutartimi nustatyto dydžio (0,2 %) delspinigius ne nuo... 35. CK 6.258 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai)... 36. Atsakovas teigdamas, kad priteistos netesybos yra neprotingai didelės, jų... 37. Sprendžiant netesybų mažinimo klausimą būtina atsižvelgti ir į... 38. Todėl būtina atsižvelgti į tai, kokio dydžio netesybos pasirinktos šalių... 39. Kaip jau minėta, net ir teigdamas, kad netesybos per didelės, atsakovas vėl... 40. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 42. Palikti nepakeistą Panevėžio apygardos teismo 2009 m. balandžio 17 d....