Byla 2S-1651-560/2011
Dėl baudos panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo AB „Spauda“ generalinio direktoriaus A. D. ir advokato R. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-04-04 nutarties, kuria buvo atmesti advokato R. M. ir atsakovo AB „Spauda“ generalinio direktoriaus A. D. prašymai dėl baudos panaikinimo.

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo UAB „Verslo erdvė“ ieškinį atsakovui AB „Spauda“ dėl skolos priteisimo, atsakovo priešieškinį ieškovui dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo byloje AAS „Gjensidige Baltic“.

5Į paskirtą 2011-03-10 teismo posėdį neatvyko atsakovo atstovas adv. R. M., neatvykimo priežasčių nenurodė, 2011-03-08 teisme buvo registruotas jo prašymas atidėti teismo posėdį, motyvuojant tuo, kad sutartis dėl atstovavimo su juo sudaryta tik 2011-03-07, dėl bylos apimties, sudėtingumo ir savo užimtumo jis neturi galimybių savalaikiai pasiruošti bylos nagrinėjimui. Ieškovo ir trečiojo asmens atstovai prašė teismą priimti sprendimą už akių ieškinio atžvilgiu, o priešieškinį palikti nenagrinėtu, taip pat kėlė klausimą dėl procesinių baudinių sankcijų atsakovui taikymo LR CPK 95 str. pagrindu.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-03-10 nutartimi ieškovo ir trečiojo asmens atstovų prašymo dėl sprendimo už akių priėmimo netenkino, bylos nagrinėjimą atidėjo, už piktnaudžiavimą procesu ir nepasirūpinimą greitu bylos nagrinėjimu atsakovo AB „Spauda“ generaliniam direktoriui A. D. paskyrė 1 000 Lt baudą, atsakovo AB „Spauda“ atstovui advokatui R. M. – 300 Lt baudą. Teismas nurodė, jog nepaisant teisme registruoto atsakovo advokato prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, advokatas turėjo pareigą atvykti į posėdį, t.y. tinkamai atlikti atstovavimo sutartimi prisiimtą pareigą atstovauti savo klientą, dalyvauti posėdyje, svarstyti pateiktą prašymą, o ne apsiriboti minėto prašymo pateikimu su galimybe tikėtis besąlygiško jo patenkinimo ir bylos nagrinėjimo atidėjimo. Teismas atsakovo atstovo veiksmuose įžvelgė piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, nes jis nesirūpino greitu ir teisingu bylos išnagrinėjimu, todėl jam skyrė baudą. Taip pat, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, jog AB „Spauda“ 2010-05-26 nutraukė sutartį su tuomet bendrovę atstovavusiu advokatu, byla po atliktos ekspertizės atlikimo atnaujinta 2010-12-22 ir paskirtas posėdis 2011-03-10, atsakovas apie tai informuotas 2011-01-04, tačiau įmonės tinkamu atstovavimu vadovas laiku nepasirūpino, sutartį su advokatu sudarė tik prieš pat paskirtą posėdį – 2011-03-07, teismas konstatavo, kad atsakovo vadovas akivaizdžiai piktnaudžiauja procesu, sąmoningai veikia prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, vilkina procesą.

7Advokatas R. M. ir AB „Spauda“ generalinis direktorius A. D. pateikė teismui prašymus dėl paskirtų baudų panaikinimo. Nurodė, jog paskirtos baudos nėra pagrįstos ir teisingos, nes teismui buvo pateiktas prašymas dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo ir toks prašymas galėjo ir turėjo būti išnagrinėtas be atsakovo atstovų, taip pat ir be advokato, dalyvavimo. Naudotis kvalifikuota teisine pagalba yra atsakovo konstitucinė teisė. Be to, atsakovo, kaip juridinio asmens, atstovavimas per advokatą yra būtinas.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-04-04 nutartimi advokato R. M. ir atsakovo AB „Spauda“ generalinio direktoriaus A. D. prašymų dėl baudų panaikinimo netenkino. Nurodė, kad pareiškėjai pateiktais prašymais piktnaudžiavimo procesu fakto nepaneigė. Nutartyje teigiama, kad advokatas, pasirašydamas atstovavimo sutartį turėjo numatyti galimybę tinkamai atstovauti atsakovą paskirtame teismo posėdyje bei besąlygiškai pasiruošti bylos nagrinėjimui per 3 dienas, priešingu atveju, jis turėjo teisę atsisakyti sudaryti atstovavimo sutartį, nes to reikalauja ir jo profesinė etika. Advokatas nepateikė jokių rašytinių duomenų, įrodančių, kad jis dėl objektyvių priežasčių negalėjo tinkamai, laiku pasiruošti bylos nagrinėjimui iš esmės. Taip pat prašymuose nurodyta motyvacija nepaneigia atsakovo vadovui paskirto baudos pagrįstumo.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atsakovo AB „Spauda“ generalinis direktorius A. D. ir advokatas R. M. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-04-04 nutartį ir patenkinti pateiktus prašymus – panaikinti paskirtas baudas už piktnaudžiavimą procesu. Nurodė, kad skundžiama nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta. Teismas neatsižvelgė į tai, kad nagrinėjama byla yra sudėtinga, susijusi su finansinės apskaitos tvarkymu, joje atlikta buhalterinės apskaitos tvarkymo ekspertizė, todėl advokatas su visa bylos medžiaga iki teismo posėdžio objektyviai negalėjo susipažinti ir pasirengti atstovauti kliento interesus. Teismo nurodymas, kad advokatas, nepasiruošęs atstovauti kliento interesų, privalo atvykti ir dalyvauti teismo posėdyje, prieštarauja advokato veiklos bei kliento santykių principams. Pažymi, kad teismas iš esmės nutartimi patenkino advokato prašymą ir atidėjo bylos nagrinėjimą, todėl nebuvo jokio pagrindo konstatuoti piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis ir skirti baudą. Pasak apeliantų, nebuvo jokio pagrindo konstatuoti, jog atsakovas ar jo atstovas sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą. Priešingai, tam, kad ši byla būtų teisingai išnagrinėta, reikėjo papildomo laiko bylos nagrinėjimui pasiruošti. Pasak apeliantų, ta aplinkybė, jog teismas jau vieną kartą šioje byloje konstatavo atsakovo atstovų piktnaudžiavimą ir nesirūpinimą proceso operatyvumu, nėra pagrindas ir šį kartą konstatuoti tuos pačius pažeidimus, nes aplinkybės abiem atvejais skyrėsi. Be to, advokatų kontora „R. M. ir partneriai“ teikia teisines paslaugas AB „Spauda“ visose kitose bylose, todėl, pasak apeliantų, advokatas negalėjo atsisakyti sudaryti atstovavimo sutarties šioje byloje.

12Ieškovas UAB „Verslo erdvė“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kurį prašė atmesti. Nurodė, kad dėl atsakovo bei jo atstovų veiksmų teismo posėdžiai ne kartą buvo atidėti. Atsakovo atstovai, prašydami atidėti bylos nagrinėjimą, nurodydavo tas pačias aplinkybes, kad atstovas nėra susipažinęs su byla. Tai rodo, kad atsakovas ir jo atstovas veikė prieš greitą bylos išnagrinėjimą, piktnaudžiavo procesu. Būtent tik dėl atsakovo ir jo atstovo neatvykimo į teismo posėdį net 3 kartus negalima buvo apklausti į bylą atvykusių liudytojų, dėl ko buvo eikvojami ne tik kitos šalies, bet ir liudytojų resursai.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstosios dalies ir analizuoja tik atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

16Teismas, išnagrinėjęs pateiktą civilinės bylos medžiagą, įvertinęs atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė proceso teisės normų, padarė teisingas išvadas, todėl priėmė visapusiškai teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti, remiantis atskirojo skundo motyvais, nėra įstatyme numatytų pagrindų.

17Civilinio proceso paskirtis yra užtikrinti greitą ir teisingą civilinės teisės reguliuojamų santykių srityje kylančių ginčų išsprendimą. Ši teisė laiduojama ir ieškovui, ir atsakovui, taip pat kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims. Laikydamiesi šių principinių nuostatų visi dalyvaujantys byloje asmenys, siekdami nepažeisti kitų, ypač priešingus interesus turinčių byloje asmenų teisių ir interesų, privalo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai (CPK 7 str. 2 d.). Taip yra užtikrinamas civilinio proceso tikslų įgyvendinimas, atskleidžiamas vienas iš svarbiausių procesinių teisių paskirties aspektų – garantuoti operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą. Taigi, proceso dalyviai privalo sąžiningai naudotis jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu.

18Teismo nuobaudos, kurių baigtinis sąrašas yra įtvirtintas CPK 103 str., gali būti skiriamos byloje dalyvaujantiems asmenims, jų atstovams ar kitiems proceso dalyviams tuo atveju, kai pastarieji asmenys netinkamai vykdo savo procesines pareigas ar piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis. Baudą kaip vieną iš teismo nuobaudų rūšių teismas gali paskirti tik CPK numatytais atvejais ir jame nustatyto dydžio (CPK 106 str.). Pagal CPK 95 str. 2 d., dalyvaujančiam byloje asmeniui, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį, kasacinį skundą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, teismas gali paskirti iki dvidešimties tūkstančių litų baudą.

19Bylos duomenimis nustatyta, kad civilinės bylos pagal ieškovo UAB „Verslo erdvė“ ieškinį atsakovui AB „Spauda“ dėl skolos priteisimo, atsakovo priešieškinį ieškovui dėl nuostolių atlyginimo nagrinėjimo metu atsakovas AB „Spauda“ 2010-05-26 nutraukė sutartį su anksčiau bendrovę atstovavusiu advokatu. Byla po atliktos ekspertizės atlikimo atnaujinta 2010-12-22 ir paskirtas posėdis – 2011-03-10. Atsakovas apie tai buvo informuotas 2011-01-04, tačiau įmonės vadovas tinkamu atstovavimu laiku nepasirūpino, per daugiau nei du mėnesius įmonė nesudarė atstovavimo sutarties, nors atsakovo vadovui neabejotinai buvo žinomas nagrinėjamos bylos sudėtingumas, jos didelė apimtis. Sutartis su advokatu buvo sudaryta tik prieš pat paskirtą posėdį – 2011-03-07, t.y. likus vos trims dienoms iki teismo posėdžio. Atsakovo atstovas bei advokatas į 2011-03-10 teismo posėdį neatvyko. 2011-03-08 teisme buvo registruotas advokato prašymas atidėti posėdį, nes dėl bylos apimties, sudėtingumo ir savo užimtumo, jis neturi galimybių savalaikiai pasiruošti bylos nagrinėjimui. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-03-10 nutartimi bylos nagrinėjimą atidėjo ir atsakovo vadovui (generaliniam direktoriui) ir advokatui paskyrė baudas už piktnaudžiavimą procesu ir nesirūpinimą greitu bylos išnagrinėjimu.

20Teismas įvertinęs skundžiamos nutarties, atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, kitą bylos medžiagą, sutinka su apylinkės teismo išvada, kad įmonės vadovas A. D. savo veiksmais akivaizdžiai piktnaudžiavo procesu, vilkino procesą, nes, žinodamas apie bylos sudėtingumą, jos apimtis, nesiėmė veiksmų sudaryti su advokatu atstovavimo sutartį esant pakankamam laiko tarpui tinkamai pasiruošti bylos nagrinėjimui, nors apie teismo posėdį buvo informuotas daugiau nei prieš du mėnesius. Atsakovo vadovas A. D. teismui nepateikė jokių objektyvių paaiškinimų, kas sutrukdė sudaryti atstovavimo sutartį daug anksčiau, jis taip pat nepateikė jokių duomenų, kurie leistų teigti, kad atstovavimo sutartis su advokatu nebuvo sudaryta anksčiau dėl objektyvių priežasčių. Be to, kaip teisingai pažymėjo ir pirmosios instancijos teismas, atsakovas AB „Spauda“ turi juridinį skyrių, tad yra pajėgus pats atstovauti savo interesus arba bent imtis savalaikių priemonių tinkamo atstovavimo pasirūpinimu. Taigi atsakovo vadovas, sudarydamas su advokatu atstovavimo sutartį likus tik 3 dienoms iki teismo posėdžio bei kelis kartus iš eilės pats neatvykdamas į paskirtą teismo posėdį, sąmoningai veikė prieš greitą bylos išnagrinėjimą, piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, kas sąlygojo pakartotinį bylos nagrinėjimo atidėjimą, todėl, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai paskyrė 1 000 Lt baudą atsakovo generaliniam direktoriui A. D. už piktnaudžiavimą procesu ir nesirūpinimą greitu bylos nagrinėjimu.

21Nesutiktina su atskirojo skundo argumentu, kad teismas privalėjo išspręsti pateiktą prašymą dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo nedalyvaujant atsakovo atstovams. Pagal tuomet galiojusią CPK 246 str. 2 d. redakciją, bylos nagrinėjimas atidedamas tais atvejais, kai atsakovui ar jo atstovui nebuvo tinkamai pranešta apie posėdžio laiką ir vietą. Šiuo gi atveju ginčo dėl to, kad atsakovo atstovams buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdį, nėra. Minimoje teisės normoje taip pat nurodyta, kad bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas atsakovo ar jo atstovo prašymu, jeigu jis iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (neatvykimas dėl ligos, atostogos, komandiruotė, šalies atstovo užimtumas kitose bylose, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai paprastai nelaikomi svarbiomis priežastimis). Taigi vien tik pateiktas šalies ar jos atstovų prašymas nėra pakankamas pagrindas teismui atidėti bylos nagrinėjimą, nes, sprendžiant šį klausimą, yra svarbiausia teismui nustatyti, ar šalies, jos atstovų nurodytos aplinkybės dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo pripažintos svarbiomis, sudarančiomis kliūtis nagrinėti bylą paskirtame teismo (ar parengiamajame) posėdyje. Nagrinėjamu atveju, atsakovo atstovas, remdamasis tuo, kad 2011-03-07 (t.y. likus vos 3 dienoms iki teismo posėdžio) buvo sudaryta atstovavimo sutartis ir advokatas nespės tinkamai pasiruošti bylos nagrinėjimui, prašė teismo atidėti bylos nagrinėjimą (b.l. 73-74). Tačiau šiame prašyme atsakovo atstovas nenurodė, kad nei jis, nei atsakovo vadovas teismo posėdyje nedalyvaus, nepateikė jokių paaiškinimų dėl nedalyvavimo teismo posėdyje bei tą pateisinančių objektyvių duomenų. Nedalyvavimo paskirtame teismo posėdyje pateisinančių paaiškinimų bei įrodymų atsakovo atstovai taip pat nepateikė nei prašydami panaikinti paskirtas baudas, nei paduodami atskirąjį skundą. Iš to seka, kad atsakovo atstovai į teismo posėdį neatvyko be pateisinamų priežasčių. Teismo vertinimu, vien tik prašyme nurodytos aplinkybės, nesudarė pagrindo atidėti bylos nagrinėjimą, tuo labiau, kad byloje nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad atsakovo atstovas dėl objektyvių priežasčių negalėjo tinkamai pasiruošti bylos nagrinėjimui. Priešingai nei teigiama atskirajame skunde, bylos nagrinėjimo atidėjimą sąlygojo ne pateiktas atsakovo advokato prašymas, o tai, kad nebuvo pagrindų, remiantis LR CPK 246 str. 1 d., 2 d. nuostatomis, palikti priešieškinį nenagrinėtu ir priimti atsakovo atžvilgiu sprendimą už akių bei, neatvykus į eismo posėdį atsakovo atstovams, nebuvo galimybės pradėti bylą nagrinėti. Atskirąjį skundą nagrinėjantis teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, jog advokatas, būdamas savo veiklos profesionalu, turintis nemažą darbinę patirtį, pasirašant atstovavimo sutartį, privalėjo įvertinti bylos apimtis ir sudėtingumą bei numatyti galimybę tinkamai pasiruošti atstovauti atsakovą paskirtame teismo posėdyje per 3 dienas, o, priešingu atveju, turėjo teisę atsisakyti sudaryti atstovavimo sutartį. Šios teismo išvados nepaneigia atskirojo skundo teiginiai, jog advokatų kontora „R. M. ir partneriai“ teikia teisines paslaugas AB „Spaudas“ ir kitose bylose. Priešingai nei teigiama atskirajame skunde, advokatas, pasirašęs atstovavimo sutartį privalėjo imtis visų priemonių pasiruošti tinkamam kliento atstovavimui paskirtame teismo posėdyje, atvykti į teismo posėdį, dėti visas įmanomas pastangas greitam ir teisingam bylos išnagrinėjimui. Šiuo gi atveju, atsakovo advokatas į teismo posėdį neatvyko be pateisinamos priežasties, apsiribojo tik prašymo dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo pateikimu, tikintis besąlygiško jo patenkinimo ir bylos nagrinėjimo atidėjimo, todėl apylinkės teismas pagrįstai ir teisėtai advokato R. M. veiksmuose įžvelgė piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, veikimą prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą bei paskyrė 300 Lt baudą.

22Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes nėra pagrindo pripažinti pirmosios instancijos teismo nutartį nepagrįsta ir neteisėta, todėl atskirasis skundas netenkintinas.

23Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p.,

24338 str.,

Nutarė

25Atsakovo AB „Spauda“ generalinio direktoriaus A. D. ir advokato R. M. atskirąjį skundą atmesti.

26Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo... 5. Į paskirtą 2011-03-10 teismo posėdį neatvyko atsakovo atstovas adv. R. M.,... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-03-10 nutartimi ieškovo ir trečiojo... 7. Advokatas R. M. ir AB „Spauda“ generalinis direktorius A. D. pateikė... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-04-04 nutartimi advokato R. M. ir... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atsakovo AB „Spauda“ generalinis direktorius A. D. ir advokatas R. M.... 12. Ieškovas UAB „Verslo erdvė“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą,... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Teismas, išnagrinėjęs pateiktą civilinės bylos medžiagą, įvertinęs... 17. Civilinio proceso paskirtis yra užtikrinti greitą ir teisingą civilinės... 18. Teismo nuobaudos, kurių baigtinis sąrašas yra įtvirtintas CPK 103 str.,... 19. Bylos duomenimis nustatyta, kad civilinės bylos pagal ieškovo UAB „Verslo... 20. Teismas įvertinęs skundžiamos nutarties, atskirojo skundo ir atsiliepimo į... 21. Nesutiktina su atskirojo skundo argumentu, kad teismas privalėjo išspręsti... 22. Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes nėra pagrindo pripažinti pirmosios... 23. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1... 24. 338 str.,... 25. Atsakovo AB „Spauda“ generalinio direktoriaus A. D. ir advokato R. M.... 26. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartį palikti...