Byla 2-58-100/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Panevėžio apskrities Valstybinės mokesčių inspekcija ir Nacionalinės žemės ūkio tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

1Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėja Irena Pocevičienė, sekretoriaujant Vidai Suslikienei, dalyvaujant pareiškėjui D. G. , jo atstovui advokatui Kastyčiui Paspirgėliui, Nacionalinės žemės ūkio tarnybos Kupiškio žemėtvarkos skyriaus atstovui Vytautui Cechanavičiui, nedalyvaujant suinteresuoto asmens Panevėžio apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo D. G. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Panevėžio apskrities Valstybinės mokesčių inspekcija ir Nacionalinės žemės ūkio tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, ir

Nustatė

2Pareiškėjas D. G. ir jo atstovas nurodė, kad pareiškėjo motina O. G. mirė ( - ). Po pareiškėjo motinos mirties liko nekilnojamasis turtas - 1,24 ha žemės sklypas, esantis ( - ) k. Kupiškio rajone. Mirusios O. G. palikimą - 1,24 ha žemės sklypą pareiškėjas priėmė faktiškai pradėdamas jį valdyti, nesikreipdamas pas notarą. Pareiškėjas motinai priklausantį žemės sklypą dirbo, naudojosi juo, kaip savu, palaikė jį tinkamu. Susilpnėjus pareiškėjo sveikatai jis šiuo sklypu pagal žodinę sutartį leido naudotis S.V. M. . Kiti asmenys į šį sklypą nepretendavo, nes pareiškėjas yra vienintelis mirusios O. G. įpėdinis. O. G. sutuoktinis, pareiškėjo tėvas, J. G. mirė ( - ), pareiškėjos dukros: S.J. G. mirė ( - )., A. A. G. - ( - ). Pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis po motinos O. G. mirties priėmė jos palikimą. Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas yra reikalingas dėl paveldėjimo teisės liudijimo gavimo.

3Suinteresuotas asmuo Panevėžio apskrities Valstybinės mokesčių inspekcija atsiliepime nurodė, kad iš pareiškėjo pareškimo matyti, kad O. G. palikimą sudaro tik žemės skypas, todėl ji nėra įgaliota atstovauti valstybės interesams paveldint žemę. (b.l.22).

4Suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės ūkio tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kupiškio žemėtvarkos skyrius atsiliepime nurodė, kad neprieštarauja dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, nes D. G. yra vienintelis O. G. , kuriai 1997-12-23 Panevėžio apskrities viršininko sprendimu Nr.16-43962-8078 atkurta nuosavybė į 1,24 ha žemės sklypą, esantį ( - ) Kupiškio rajone, įpėdinis (b.l.26,27). Suinteresuoto asmens atstovas atsiliepimą palaikė.

5Pareiškėjo D. G. pareiškimas tenkintinas visiškai.

6Byloje ištirtais įrodymais nustatytos šios aplinkybės:

7Iš mirties liudijimo ir išrašo matyti, kad O. G. , g. ( - ), mirė ( - ), jos paskutinė gyvenamoji vieta - Kupiškio rajonas, ( - ) (b.l.5,9). Iš mirties, gimimo liudijimų, išrašų matyti, kad O. G. dukros: A. A. G. , a.k( - ) mirė ( - ), S. G. , g. ( - ), mirė ( - ), O. G. sutuoktinis J. G. mirė ( - ) (b.l.6-810-12). Iš D. G. gimimo įrašo matyti, kad pareiškėjas D. G. yra O. G. sūnus (b.l.13), t.y. pirmos eilės įpėdinis (CK 573 str.1p., 1964m. redakcija). Kupiškio rajono notarų biuro 2011-11-25 rašte Nr.37 nurodyta, kad po O. G. , g. ( - ), mirties ( - ) notarų biure nėra užvestos paveldėjimo bylos (b.l.15). Iš VĮ Registrų centro duomenų banko išrašo matyti, kad O. G. nuosavybės teise priklauso 1,24 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis Kupiškio r.sav. ( - ) k., sklypo įregistravimo pagrindas 1997-12-23 Panevėžio apskrities viršininko sprendimas Nr.16-43962-8078 (16,17). Iš suinteresuoto asmens pateikto Panevėžio apskrities viršininko sprendimo Nr.16-43962-8078 matyti, kad 1997-12-23 O. G. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 1,24 ha žemės sklypą, ( - ) k. Kupiškio r. (b.l.29). Liudytojas S. V. M. parodė, kad D. G. po motinos mirties 1,24 ha žemės sklypu naudojosi pats, o prieš keletą metų pagal žodinį susitarimą leido. naudotis jam. Liudytoja V. Š. parodė, kad D. G. po motinos mirties vienas pradėjo valdyti ir valdė motinai O. G. priklausantį žemės sklypą ( - ) k.

8Lietuvos Respublikos CK 587 str. 2d. (1964 m. redakcija) nurodyta, „laikoma, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti“. Ištirti įrodymai: pareiškėjo paaiškinimas, rašytiniai dokumentai: gimimų ir mirčių liudijimai, Nekilnojamojo turto registro duomenys, Panevėžio apskrities viršininko sprendimas Nr.16-43962-8078 liudytojų parodymai, patvirtina, kad po O. G. mirties liko palikimas - 1,24 ha žemės sklypas, kurį faktiškai pradėjo valdyti ir juo rūpintis kaip savo turtu pirmos eilės įpėdinis D. G. , t.y. motinos palikimą jis priėmė faktiniu valdymu. Esant tokioms aplinkybėms pareiškėjo prašymas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą tikslu gauti paveldėjimo liudijimą yra teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkintinas.

9Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 444str.2d.8p., 448str.,

Nutarė

10Pareiškėjo D. G. pareiškimą tenkinti visiškai.

11Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad O. G. , g. ( - ), mirusios ( - ), palikimą faktiškai pradėdamas paveldimą turtą valdyti priėmė jos sūnus D. G. , a.k ( - ) Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą.

12Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Kupiškio rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai