Byla 2A-1455-345/2011

1Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Jadvygos Mardosevič ir Loretos Lipnickienės, sekretoriaujant Jonei Markovičiūtei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei Dianai Dūdienei, atsakovui D. V., jo atstovei advokatei Eglei Katauskaitei-Petronienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 16 d. sprendimo dėl santuokos nutraukimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, bendravimo tvarkos su vaikais nustatymo, turto padalijimo, sutarties pripažinimo negaliojančia civilinėje byloje pagal ieškovės ieškinį atsakovams D. V., V. V., tretieji asmenys akcinė bendrovė SEB bankas, V. V., išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovė patikslintu ieškiniu prašė nutraukti santuoką dėl abiejų sutuoktinių kaltės, 1999 m. birželio 19 d. Trakų rajono civilinės metrikacijos skyriuje sudarytą tarp jos ir atsakovo D. V., nustatyti nepilnamečių vaikų J. V. ir P. V. gyvenamąją vietą kartu su ieškove, patvirtinti nepilnamečių vaikų J. V. ir P. V. bendravimo su tėvu (atsakovu) tvarką ir sąlygas, priteisti nepilnamečiui J. V. iš atsakovo butą su rūsiu, esantį ( - ), priteisti nepilnamečiui P. V. išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis 500 Lt dydžio išmokomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki vaiko pilnametystės, padalinti santuokoje įgytą turtą, priteisiant ieškovei automobilį MITSUBISHI CARISMA, valst. Nr. ( - ) atsakovui priteisiant automobilį AUDI 100, valst. Nr. ( - ) priteisiant atsakovui butą su rūsiu, esantį ( - ), o ieškovei priteisiant iš atsakovo piniginę 93 000 Lt dydžio kompensaciją už atsakovui tenkančią didesnę turto dalį. Ieškovė taip pat prašė pripažinti po santuokos nutraukimo asmeninėmis atsakovo prievolėmis pinigines prievoles AB SEB bankui pagal kredito sutartį ir V. V. pagal paskolos sutartį, pripažinti negaliojančia buto su rūsiu, esančio ( - ), dovanojimo sutartį, sudarytą 2010 m. sausio 18 d. tarp D. V. ir V. V., ir taikyti restituciją, priteisti iš atsakovo jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad sutuoktiniai jau nuo 2009 m. nebegyvena santuokinio gyvenimo ir nebeturi bendrų tikslų.

4Atsakovas su patikslintu ieškiniu sutiko iš dalies: sutiko su ieškovės reikalavimu nutraukti santuoką, taip pat kad nepilnamečių vaikų J. V. ir P. V. gyvenamoji vieta būtų nustatyta su ieškove, ir su ieškovės siūloma jo bendravimo su vaikais tvarka, išskyrus sąlygą, jog bendravimas su vaikais vyksta savaitės viduryje trečiadieniais. Neprieštaravo, kad ieškovei būtų paliktas automobilis MITSUBISHI CARISMA, o atsakovui priteistas automobilis AUDI 100, tačiau nesutiko dėl ieškovės prašoma priteisti 93 000 Lt kompensaciją. Atsakovo manymu, butas ieškovei ir atsakovui turėtų būti padalintas lygiomis dalimis, o likusią paskolos dalį pagal AB SEB bankas 2004 m. kovo 4 d. Kredito sutartį Nr.1760418010336-12 jie turėtų mokėti solidariai. Skolą V. V. pagal 2004 m. gegužės 10 d. Paskolos sutartį prašė teismą įpareigoti sumokėti po lygiai (po 13 000 Lt). Atsakovas nurodė, kad jo ir ieškovės santuoka yra galutinai iširusi.

5Atsakovė V. V. prašė atmesti ieškinio reikalavimą dėl dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo. Likusioje dalyje prašė ieškinio reikalavimų pagrįstumą spręsti teismo nuožiūra.

6Tretysis asmuo AB SEB bankas nurodė, kad ieškovės ir atsakovo atsakomybė kreditoriui pagal 2004 m. kovo 4 d. Kredito sutartį Nr. 1760418010336-12 iki visiško šios prievolės įvykdymo turi likti solidari. Neprieštaravo, kad bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise šalims priklausantis bei hipoteka, identifikavimo kodas ( - ), įkeistas butas su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), po ištuokos ieškovei ir atsakovui priklausytų bendrosios dalinės nuosavybės teise lygiomis dalims po 1/2 dalį arba asmeninės nuosavybės teise vienam iš buvusių sutuoktinių.

7Tretysis asmuo V. V. prašė teismo pripažinti, kad ieškovė ir atsakovas yra jam skolingi lygiomis dalimis 26 000 Lt.

8Išvadą duodanti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą ir buities tyrimo aktą, kuriame nurodyta, kad institucija neprieštarauja dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo su ieškove, bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo, įvertinus nepilnamečių vaikų poreikius bei tėvų turtinę padėtį. Nesutiko su atsakovo teiginiu, kad jo vaikų išlaikymui per mėnesį pakaktų 200-250 Lt.

9Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 16 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies – pripažino, kad santuoka tarp V. V. ir D. V. iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės ir šią santuoką nutraukė, ieškovei paliko pavardę „V.“. Nustatė nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą kartu su motina, priteisė iš atsakovo išlaikymą kiekvienam nepilnamečiam vaikui (J. V. ir P. V.) kas mėnesį mokamomis periodinėmis 500 Lt dydžio išmokomis nuo 2010 m. vasario 24 d. iki vaikų pilnametystės. Paskyrė ieškovę nepilnamečiams vaikams priteisto išlaikymo tvarkytoja uzufrukto teise. Patvirtino atsakovo bendravimo su sūnumis tvarką: atsakovas pasiima nepilnamečius vaikus iš jų gyvenamosios vietos kiekvieną neporinės savaitės savaitgalį nuo paskutinės savaitės darbo dienos 18 val. ir parveža vaikus į jų gyvenamąją vietą iki savaitgalio paskutinės poilsio dienos 18 val. Jeigu atsakovas dėl svarbių priežasčių negali nustatytu laiku paimti vaikų, privalo apie tai įspėti ieškovę ne vėliau kaip prieš vieną dieną iki jų susitikimo. Jeigu atsakovo ir jo vaikų susitikimas negalimas dėl aplinkybių, susijusių su vaikų sveikatos būkle ar kt. svarbiomis priežastimis, ieškovė privalo apie tai įspėti atsakovą ne vėliau kaip prieš vieną dieną iki jų susitikimo. Atsakovas iš anksto, ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius, įspėjęs ieškovę, vieną kartą per metus turi teisę su vaikais praleisti atostogas, kurių trukmė – 14 kalendorinių dienų. Tėvai su vaikais taip pat bendraus: Kūčių vakarą ir Šv. Kalėdų pirmą dieną lyginiais metais vaikai praleidžia su tėvu. Nelyginiais metais Kūčių vakarą ir Šv. Kalėdų pirmą dieną vaikai praleidžia su motina; atsakovas turi teisę pasiimti vaikus kiekvienų nelyginių metų gruodžio 31 d. ir bendrauti su jais iki lyginių metų sausio 1 d. Šalių santuokoje įgytą turtą teismas padalijo tokiu būdu: priteisė ieškovei automobilį MITSUBISHI CARISMA, valst. Nr. ( - ) atsakovui – automobilį AUDI 100, valst. Nr. ( - ) pripažino ieškovei ir atsakovui nuosavybės teisę kiekvienam į 1/2 dalį 73,05 kv. m. bendro ploto buto su rūsiu, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ). Pripažino, kad ieškovės ir atsakovo prievolę AB SEB bankui pagal 2004 m. kovo 4 d. Kredito sutartį Nr. 1760418010336-12 solidaria ieškovės ir atsakovo prievole. Nustatė, kad 26 000 Lt dydžio skolą trečiajam asmeniui V. V. pagal 2004 m. gegužės 10 d. Paskolos sutartį šalys turi sumokėti lygiomis dalimis – po 13 000 Lt. Likusius ieškovės reikalavimus teismas atmetė kaip nepagrįstus. Priteisė iš atsakovo į valstybės biudžetą 2 360 Lt žyminio mokesčio ir 64,37 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo ieškovei priteisė 430 Lt žyminio mokesčio ir 600 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Iš ieškovės atsakovui priteisė 200 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

10Apeliaciniu skundu ieškovė prašė panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 16 d. sprendimo dalį ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – priteisti atsakovui nuosavybės teise butą, esantį ( - ), įpareigojant jį išmokėti ieškovei 78 666 Lt kompensaciją už jam tenkančią didesnę turto dalį arba taikyti alternatyvų nepilnamečių vaikų interesų gynimo būdą – priteisti ieškovei 2/3 buto, o atsakovui – 1/3 buto, nustatyti, kad 26 000 Lt skolą V. V. turi sumokėti atsakovas bei priteisti iš atsakovo ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

11Atsiliepimu atsakovas prašė ieškovės apeliacinį skundą atmesti.

12Bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka posėdyje ieškovė V. V. ir atsakovas D. V. palaikė savo apeliaciniame skunde ir atsiliepime į jį išdėstytus argumentus. Šalims suteikta galimybė taikiai susitarti dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

13Ieškovė V. V. ir atsakovas D. V. pateikė teismui 2011 m. gegužės 31 d. sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kuria susitarė nutraukti santuoką bendru sutarimu ir taikiai išspręsti kitus su santuokos nutraukimu susijusius klausimus.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15Byloje nustatyta ir to šalys neginčija, kad 1999 m. birželio 19 d. jų sudaryta santuoka yra iširusi ir išsaugoti santuoką, gyventi kartu, sutuoktiniai nenori ir neketina, todėl pirmosios instancijos teismas darė pagrįstą išvadą, jog santuoka yra nutrauktina. Teismas, tenkindamas ieškinį iš dalies, nutraukė santuoką dėl abiejų sutuoktinių kaltės, tačiau bylos nagrinėjimo apeliacinėje instancijoje metu šalys sudarė sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurioje sutarė santuoką nutraukti bendru sutarimu. Jeigu vienas iš sutuoktinių pareiškia ieškinį dėl santuokos nutraukimo CK 3.60 straipsnyje nustatyta tvarka, tačiau, nagrinėjant bylą ieškinio teisenos tvarka, sutuoktiniai pateikia teismui sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių padarinių (CK 3.51 straipsnio 1 dalies 2 punktas), tai teismas transformuoja bylos nagrinėjimą į ypatingąją teiseną ir santuoka nutraukiama bei kiti santuokos nutraukimo padariniai išsprendžiami CK 3.53 straipsnio tvarka.

16CPK 140 straipsnio 3 dalis nustato, kad šalys bet kurioje proceso stadijoje gali pačios išspręsti byloje kilusį ginčą. Santuoka bendru abiejų sutuoktinių sutikimu nutraukiama supaprastino proceso, kurį reglamentuoja CPK 538–541 straipsniai, tvarka. Santuokos nutraukimo byla šiais atvejais nagrinėjama supaprastinto (sumarinio) proceso tvarka, nes nėra sutuoktinių ginčo, taigi teismas privalo tik patikrinti, ar sutuoktinių sudaryta sutartis dėl santuokos nutraukimo padarinių yra teisėta ir nepažeidžia kurio nors teisių, ir ar tikrai santuoka iširo ir sutuoktinių neįmanoma sutaikyti. Nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu galima tik tada, kai sutuoktiniai sutaria ne tik dėl santuokos nutraukimo, bet ir dėl teisinių jos padarinių (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 3.51 straipsnis). CPK 541 straipsnio 1 dalis nustato, kad priimdamas sprendimą nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, teismas patvirtina sutuoktinių pateiktą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, jeigu ši sutartis atitinka įstatymų reikalavimus. CK 3.53 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas, savo sprendimu nutraukdamas santuoką, taip pat patvirtina sutuoktinių pateiktą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Sutarties turinys įtraukiamas į teismo sprendimą. CK 3.53 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių prieštarauja viešajai tvarkai ar iš esmės pažeidžia sutuoktinių nepilnamečių vaikų ar vieno sutuoktinio teises ir teisėtus interesus, teismas sutarties netvirtina. Teismas ne tik formaliai turi patikrinti, ar sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių šalys aptarė visus klausimus, kurie joje turi būti aptarti pagal CK 3.53 straipsnio 3 dalį, tačiau privalo įsitikinti, kad joje nustatytos sąlygos atitinka CK 3.53 straipsnio 4 dalies reikalavimus.

17Sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutuoktiniai susitarė dėl panašaus dydžio išlaikymo nepilnamečiams vaikams (iki 2012 m. gegužės 31 d. po 400 Lt per mėnesį, nuo 2012 m. gegužės 31 d. iki pilnametystės po 500 Lt), kokio V. V. iš D. V. reikalavo pirmosios intancijos teisme ir kokį priteisė pirmosios instancijos teismas (po 500 Lt per mėnesį). Teismo vertinimu, tokio dydžio išlaikymas kiekvienam vaikui užtikrintų vaikų minimalių poreikių patenkinimą, tėvų turtinę padėtį, Lietuvos teismų praktiką išlaikymo bylose ir nepažeistų nepilnamečių vaikų interesų.

18Santuokos nutraukimo pasekmių sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir byloje nėra duomenų, kad sutarties patvirtinimas pažeistų šalių ar kitų asmenų teises ar įstatymo saugomus teisėtus interesus. Šalių sudaryta santuokos nutraukimo pasekmių sutartis nepažeidžia byloje dalyvaujančių trečiųjų asmenų interesų. Sutuoktinių kreditorius AB SEB bankas byloje laikėsi pozicijos, kad sutuoktinių prievolė bankui turi likti solidarioji, ką šalys ir nustatė santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje. Įsipareigojimai pagal atsakovo sudarytą 2004 m. gegužės 10 d. Paskolos sutartį su V. V. lieka atsakovui. Santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje nėra nuostatų dėl V. V. su D. V. sudarytos buto su rūsiu dovanojimo sutarties, todėl V. V. teisės ir teisėti interesai santuokos nutraukimo pasekmių sutartimi nėra pažeidžiami.

19Dėl paminėtų motyvų, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas, kuriuo V. V. ir D. V. santuoka pripažintina nutraukta sutuoktinių bendru sutikimu bei patvirtintina apeliacinės instancijos teismui pareiškėjų pateikta santuokos nutraukimo pasekmių sutartis.

20Nutraukus santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir patvirtinus sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, šalims grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis, nes sutuoktiniai yra atleisti nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo už prašymus nutraukti santuoką bendru sutikimu (CK 3.51 straipsnis) (CPK 83 straipsnio 1 dalies 12 punktas, 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Pirmosios instancijos teisme ieškovė sumokėjo 430 Lt žyminio mokesčio ir buvo atleista nuo 2490 Lt žyminio mokesčio sumokėjimo. Apeliacinės instancijos teisme ieškovė sumokėjo 750 Lt žyminio mokesčio ir buvo atleista nuo 2000 Lt žyminio mokesčio sumokėjimo. Kadangi ieškovė iš viso yra sumokėjusi 1 080 Lt žyminio mokesčio (I t., b. l. 2, 42, II t., b. l. 7, 14), ši suma jai grąžintina.

21CPK 94 straipsnio 2 dalis nustato, kad jeigu šalys, sudarydamos taikos sutartį, nenumatė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarkos, teismas šį klausimą išsprendžia pagal šio skyriaus nuostatas. Atsižvelgiant į šalių sudarytos santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygas, darytina išvada, kad pradiniai V. V. reikalavimai ir jos apeliaciniame skunde pareikšti reikalavimai didžiąja dalimi buvo patenkinti (apie 90 proc.), todėl iš atsakovo taip pat priteistina 1600 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovės naudai – 600 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai pirmosios instancijos teisme apmokėti ir 1000 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti.

22Vadovaudamasi CK 3.53 straipsniu, CPK 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu, kolegija n u s p r e n d ž i a :

23Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 16 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą:

24Nutraukti santuoką, įregistruotą Trakų rajono civilinės metrikacijos skyriuje 1999 m. birželio 19 d., įrašo Nr. 125, tarp V. V., asmens kodas ( - ) ir D. V., asmens kodas ( - ) bendru susitarimu.

25Patvirtinti tarp V. V. ir D. V. 2011 m. gegužės 31 d. sudarytą santuokos nutraukimo pasekmių sutartį šiomis sąlygomis:

261.

27Dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, jų išlaikymo ir skyrium gyvenančių tėvų dalyvavimo auklėjant vaikus:

281.1.

29Šalys susitaria, kad santuoką nutraukus, jų sūnaus P. V. (gim. 1999 m. lapkričio 15 d.) ir sūnaus J. V. (gim. 2005 m. balandžio 12 d.) gyvenamoji vieta nustatoma kartu su motina V. V.

301.2.

31Šalys susitaria, kad po santuokos nutraukimo už santuokoje gimusių vaikų – P. V. ir J. V. (toliau – ir Vaikai) auklėjimą atsako vienodai.

321.3.

33Šalys susitaria, kad tėvas D. V. su Vaikais bendraus:

34-Tėvas D. V. pasiima nepilnamečius Vaikus iš motinos kiekvieną neporinės savaitės savaitgalį nuo paskutinės savaitės darbo dienos 18 val. ir parveža Vaikus į jų gyvenamąją vietą iki savaitgalio paskutinės poilsio dienos 18 val. Jeigu D. V. dėl svarbių priežasčių negali nustatytu laiku paimti Vaikų, jis privalo apie tai įspėti V. V. ne vėliau kaip prieš vieną dieną iki jų susitikimo. Jeigu D. V. ir Vaikų susitikimas negalimas dėl aplinkybių, susijusių su sveikatos būkle ar kt. svarbiomis priežastimis, V. V. privalo apie tai įspėti D. V. ne vėliau kaip prieš dieną iki jų susitikimo;

35-Tėvas D. V., iš anksto, ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius, įspėjęs V. V., vieną kartą per metus turi teisę su vaikais praleisti atostogas, kurių trukmė – 14 kalendorinių dienų;

36- pagal rotacijos principą, tėvai su vaiku bendraus:

37-Kūčių vakarą ir Kalėdų pirmą dieną 2012 m., 2014 m. ir kitus lyginius metus vaikai praleidžia su D. V.. Nelyginiais metais Kūčių vakarą ir Kalėdų pirmą dieną vaikai praleidžia su V. V.;

38-2011 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. sausio 1 d. vaikai praleidžia su D. V.. 2012 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. sausio 1 d. vaikai praleidžia su V. V. Šalys susitaria, kai atitinkamas grafikas bus taikomas ateinantiems metams, t. y. D. V. turi teisę pasiimi vaikus kiekvienų nelyginių metų gruodžio 31 d. ir bendrauti su jais iki lyginių metų sausio 1 d.

391.4.

40Tėvas D. V. įsipareigoja iki Vaikai sulauks pilnametystės teikti Vaikams išlaikymą periodinėmis išmokomis indeksuojant jas pagal galiojančius teisės aktus:

41-P. V. iki 2012 m. gegužės 31 d. po 400 Lt per mėnesį, nuo 2012 m. gegužės 31 d. iki pilnametystės po 500 Lt;

42-J. V. iki 2012 m. gegužės 31 d. po 400 Lt per mėnesį, nuo 2012 m. gegužės 31 d. iki pilnametystės po 500 Lt.

43Išlaikymas periodinėmis išmokomis mokamas į V. V. atsiskaitomąją sąskaitą už einamąjį mėnesį išlaikymą sumokant iki kito mėnesio 10 d. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jei galiojanti Lietuvos Respublikoje valiuta – litas būtų pakeista į eurus, D. V. įsipareigoja mokėti šiame sutarties punkte nurodytą išlaikymą nustatytą eurais.

442.

45Dėl tarpusavio išlaikymo:

462.1. Šalys susitaria, jog po santuokos nutraukimo buvę sutuoktiniai neturi pareigos išlaikyti viena kitą.

473.

48Dėl turto padalijimo:

493.1.

50Šalys pareiškia, kad būdami santuokoje bendrosios nuosavybės teise įgijo viešuose registruose registruotą turtą:

51-butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - );

52-keleivinį automobilį AUDI 100, valst. Nr. ( - );

53-keleivinį automobilį MITSUBISHI CARISMA, valst. Nr. ( - );

543.2.

55Šalių susitarimu bendroje santuokoje įgytą turtą bendru sutarimu šalys

Nutarė

56pasidalinti taip:?

57-D. V. asmeninės nuosavybės teise lieka butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ); ir automobilis AUDI 100, valst. Nr. ( - );

58-V. V. asmeninės nuosavybės teise lieka automobilis MITSUBISHI CARISMA, valst. Nr. ( - );

593.3. Atsižvelgiant į tai, kad D. V. po santuokos nutraukimo asmeninės nuosavybės teise lieka butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), D. V. įsipareigoja sumokėti V. V. 60 000 (šešiasdešimt tūkstančių) Lt kompensaciją, už jam tenkančią didesnę turto dalį. D. V. kompensaciją V. V. įsipareigoja sumokėti: 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Lt per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Teismo sprendimo, kuriuo patvirtinta ši sutartis, įsiteisėjimo dienos, likusią dalį - 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Lt iki 2012 m. gegužės 31 d.

603.4. V. V. ir D. V. pareiškia, kad šios sutarties pasirašymo dienai jokio kito, išskyrus šiame punkte nurodytą, registruotino nekilnojamojo, kilnojamojo turto, valdomo bendre jungtine nuosavybės teise, neturi.

614. Dėl kreditorinių įsiskolinimų:

624.1.

63V. V. ir D. V. susitaria, kad:

644.1.1.

65visi sutartiniai įsipareigojimai pagal D. V. su AB SEB banku sudarytą 2004 m. kovo 4 d. Kredito sutartį Nr. 1760418010336-12 ir 2004 m. kovo 5 d. Patvirtinimą dėl reikalavimų ir prievolių perleidimo Nr. 08.17.01-0844 po santuokos nutraukimo pasilieka solidariai D. V. ir V. V.;

664.1.2.

67Visi įsipareigojimai pagal D. V. sudarytą 2004 m. gegužės 10 d. Paskolos sutartį su V. V. nuo teismo sprendimo priėmimo dienos dėl santuokos nutraukimo pasilieka D. V.

684.2.

69Sutuoktiniai pareiškia, kad neturi jokių kitų kreditinių įsipareigojimų ir kitokių finansinių prievolių tretiesiems asmenims, išskyrus šios sutarties 4.1. punkte nurodytą kreditorių. Jeigu po santuokos nutraukimo iškiltų reikalavimai, atsiradę iki šios sutarties pasirašymo, apie kuriuos kitai šaliai nebuvo žinoma, tai tokie reikalavimai bus laikomi tik tos šalies, kurios vardu ši prievolė priimta, asmeniniais įsipareigojimais. Tokie įsipareigojimai bus vykdomi ir/ar išieškomi tik iš šalies, prisiėmusios tokį įsipareigojimą, asmenine nuosavybe turimų lėšų/turto.

705.Kitos sąlygos:

715.1.

72Po santuokos nutraukimo V. V. paliekama pavardė – V.

735.2.

74Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami derybų tarp šalių keliu.

755.3.

76Jeigu šalims nepavyksta išspręsti ginčų nesusitarimų ar reikalavimų, kylančių iš šios sutarties ar susijusių su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu derybų būdu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo ginčų iškilimo pradžios, tai vienos iš šalių reikalavimu tokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

775.4.

78Bet kuri šalis turi teisę įstatymų nustatytais atvejais ir įstatymų nustatyta tvarka reikalauti pakeisti šios sutarties sąlygas (CK 3.53 straipsnio 3 dalis).

795.5.

80Santykius, kylančius tarp šalių dėl šios sutarties dalyko ir neaptartus šia sutartimi, reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

815.6.

82Ši sutartis sudaryta trimis vienodą teisinę galią egzemplioriais, kurių vienas lieka V. V., vienas – D. V. ir vienas sutarties egzempliorius pateikiamas teismui.

83V. V., asmens kodas ( - ); grąžinti 1080 (vieną tūkstantį aštuoniasdešimt) Lt žyminio mokesčio, pavedant sprendimo vykdymą šioje dalyje Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

84Priteisti iš D. V. 1600 (vieną tūkstantį šešis šimtus) Lt išlaidų V. V. naudai advokato teisinei pagalbai apmokėti.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovė patikslintu ieškiniu prašė nutraukti santuoką dėl abiejų... 4. Atsakovas su patikslintu ieškiniu sutiko iš dalies: sutiko su ieškovės... 5. Atsakovė V. V. prašė atmesti ieškinio reikalavimą dėl dovanojimo... 6. Tretysis asmuo AB SEB bankas nurodė, kad ieškovės ir atsakovo atsakomybė... 7. Tretysis asmuo V. V. prašė teismo pripažinti, kad ieškovė ir atsakovas yra... 8. Išvadą duodanti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 9. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 16 d. sprendimu... 10. Apeliaciniu skundu ieškovė prašė panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės... 11. Atsiliepimu atsakovas prašė ieškovės apeliacinį skundą atmesti.... 12. Bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka posėdyje ieškovė V. V. ir... 13. Ieškovė V. V. ir atsakovas D. V. pateikė teismui 2011 m. gegužės 31 d.... 14. Teisėjų kolegija... 15. Byloje nustatyta ir to šalys neginčija, kad 1999 m. birželio 19 d. jų... 16. CPK 140 straipsnio 3 dalis nustato, kad šalys bet kurioje proceso stadijoje... 17. Sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutuoktiniai susitarė dėl... 18. Santuokos nutraukimo pasekmių sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo... 19. Dėl paminėtų motyvų, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir... 20. Nutraukus santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir patvirtinus... 21. CPK 94 straipsnio 2 dalis nustato, kad jeigu šalys, sudarydamos taikos... 22. Vadovaudamasi CK 3.53 straipsniu, CPK 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 2... 23. Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 16 d.... 24. Nutraukti santuoką, įregistruotą Trakų rajono civilinės metrikacijos... 25. Patvirtinti tarp V. V. ir D. V. 2011 m. gegužės 31 d. sudarytą santuokos... 26. 1.... 27. Dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, jų išlaikymo ir... 28. 1.1.... 29. Šalys susitaria, kad santuoką nutraukus, jų sūnaus P. V. (gim. 1999 m.... 30. 1.2.... 31. Šalys susitaria, kad po santuokos nutraukimo už santuokoje gimusių vaikų... 32. 1.3.... 33. Šalys susitaria, kad tėvas D. V. su Vaikais bendraus:... 34. -Tėvas D. V. pasiima nepilnamečius Vaikus iš motinos kiekvieną neporinės... 35. -Tėvas D. V., iš anksto, ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius, įspėjęs V.... 36. - pagal rotacijos principą, tėvai su vaiku bendraus:... 37. -Kūčių vakarą ir Kalėdų pirmą dieną 2012 m., 2014 m. ir kitus lyginius... 38. -2011 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. sausio 1 d. vaikai praleidžia su D. V..... 39. 1.4.... 40. Tėvas D. V. įsipareigoja iki Vaikai sulauks pilnametystės teikti Vaikams... 41. -P. V. iki 2012 m. gegužės 31 d. po 400 Lt per mėnesį, nuo 2012 m.... 42. -J. V. iki 2012 m. gegužės 31 d. po 400 Lt per mėnesį, nuo 2012 m.... 43. Išlaikymas periodinėmis išmokomis mokamas į V. V. atsiskaitomąją... 44. 2.... 45. Dėl tarpusavio išlaikymo:... 46. 2.1. Šalys susitaria, jog po santuokos nutraukimo buvę sutuoktiniai neturi... 47. 3.... 48. Dėl turto padalijimo:... 49. 3.1.... 50. Šalys pareiškia, kad būdami santuokoje bendrosios nuosavybės teise įgijo... 51. -butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - );... 52. -keleivinį automobilį AUDI 100, valst. Nr. ( - );... 53. -keleivinį automobilį MITSUBISHI CARISMA, valst. Nr. ( - );... 54. 3.2.... 55. Šalių susitarimu bendroje santuokoje įgytą turtą bendru sutarimu šalys... 56. pasidalinti taip:?... 57. -D. V. asmeninės nuosavybės teise lieka butas, unikalus Nr. ( - ), esantis (... 58. -V. V. asmeninės nuosavybės teise lieka automobilis MITSUBISHI CARISMA,... 59. 3.3. Atsižvelgiant į tai, kad D. V. po santuokos nutraukimo asmeninės... 60. 3.4. V. V. ir D. V. pareiškia, kad šios sutarties pasirašymo dienai jokio... 61. 4. Dėl kreditorinių įsiskolinimų:... 62. 4.1.... 63. V. V. ir D. V. susitaria, kad:... 64. 4.1.1.... 65. visi sutartiniai įsipareigojimai pagal D. V. su AB SEB banku sudarytą 2004 m.... 66. 4.1.2.... 67. Visi įsipareigojimai pagal D. V. sudarytą 2004 m. gegužės 10 d. Paskolos... 68. 4.2.... 69. Sutuoktiniai pareiškia, kad neturi jokių kitų kreditinių įsipareigojimų... 70. 5.Kitos sąlygos:... 71. 5.1.... 72. Po santuokos nutraukimo V. V. paliekama pavardė – V.... 73. 5.2.... 74. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios sutarties ar... 75. 5.3.... 76. Jeigu šalims nepavyksta išspręsti ginčų nesusitarimų ar reikalavimų,... 77. 5.4.... 78. Bet kuri šalis turi teisę įstatymų nustatytais atvejais ir įstatymų... 79. 5.5.... 80. Santykius, kylančius tarp šalių dėl šios sutarties dalyko ir neaptartus... 81. 5.6.... 82. Ši sutartis sudaryta trimis vienodą teisinę galią egzemplioriais, kurių... 83. V. V., asmens kodas ( - ); grąžinti 1080 (vieną tūkstantį... 84. Priteisti iš D. V. 1600 (vieną tūkstantį šešis šimtus) Lt išlaidų V....