Byla e2S-21-580/2020
Dėl antstolio I. G. veiksmų, suinteresuoti asmenys Channel Hotels and Properties Limited, uždaroji akcinė bendrovė „Kauno LEZ infrastruktūra“, antstolis I. G

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūra Marija Strumskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo uždarosios akcinės bendrovės atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 22 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo uždarosios akcinės bendrovės skundą dėl antstolio I. G. veiksmų, suinteresuoti asmenys Channel Hotels and Properties Limited, uždaroji akcinė bendrovė „Kauno LEZ infrastruktūra“, antstolis I. G..

2Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

31.

4Pareiškėjas Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB pateikė skundą dėl antstolio I. G. veiksmų, kuriuo prašė panaikinti antstolio 2019-07-12 patvarkymą Nr. S-19-8-19539, 2019-07-12 nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. S-19-8-19494, 2019-07-12 turto arešto aktą Nr. S-19-8-19538, 2019-07-19 patvarkymą dėl skolininko lėšų ir/ar turtinių teisių, esančių pas trečiuosius asmenis, arešto Nr. S-19-8-20292, 2019-07-19 turto arešto aktą Nr. S-19-8-20291 ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad:

51.1.

6antstolis vykdo 2019-05-14 Vilniaus m. 19-ojo notaro biuro notaro M. K. išduotą vykdomąjį įrašą, kurio pagrindu buvo pradėti vykdymo veiksmai Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB ir UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ atžvilgiu. Minėtas vykdomasis įrašas 7 129 404,53 GBP sumai išduotas Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB, kaip skolininko ir įkaito davėjo, UAB „Kauno LEZ infrastuktūra“, kaip įkaito davėjo, ir kreditoriaus Channel Hotels and Properties Limited 2018-04-10 sudaryto sutartinio įkeitimo (toliau – Įkeitimo susitarimas) pagrindu. Įkeitimo susitarimu kreditoriaus naudai buvo įkeistos pareiškėjo ir UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ iš Įkeitimo susitarimo nurodytų 32 žemės sklypų subnuomininkų gautinos sumos (subnuomos mokestis ir infrastuktūros mokestis) (toliau – Įkeistas turtas);

71.2.

8antstoliui pradėjus vykdymo veiksmus buvo nustatyta, jog yra subnuomoti 6 iš 32 žemės sklypų. Antstolio nurodymu dėl lėšų nurašymo neteisėtai pradėtas priverstinis vykdymas iš kito pareiškėjo turto, prieš tai nerealizavus Įkeisto turto. Antstolis pažeidė CK 4.193 straipsnio 1 dalies ir CPK 665 straipsnio 1 dalies normas. Antstolis nepardavė pareiškėjo ir UAB „Kauno LEZ infrastuktūra“ reikalavimo teisių į gautinas sumas iš likusių 26 žemės sklypų subnuomininkų ir neatliko veiksmų šio Įkeisto turto rinkos vertei nustatyti. Iš tarptautinės nekilnojamojo turto konsultacinės bendrovės NEWSEC ekspertų atliktos analizės ataskaitos matyti, kad potencialios gautinos sumos iš kol kas nesubnuomotų žemės sklypų siekia virš 10 mln. eurų. Nurodyme dėl lėšų nurašymo neteisingai nurodyta išieškoma suma;

91.3.

102019-07-12 Turto arešto aktu buvo nepagrįstai areštuotas ne pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas – vandentiekio tinklai ir buitinių nuotekų tinklai. Dėl VĮ Registrų centro darbuotojų padarytos klaidos Nekilnojamojo turto registre infrastruktūros tinklų savininku buvo nurodytas ne UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“, kuris yra tikrasis šių daiktų savininkas, o pareiškėjas. Nekilnojamojo daikto teisinės registracijos faktas nėra nuosavybės teisių atsiradimo pagrindas;

111.4.

12skundžiami patvarkymai yra priimti viršijant teisės aktų suteiktus įgaliojimus, pažeidžia imperatyvias teisės normas ir kasacinio teismo išaiškinimus, neteisėtai ir nepagrįstai paralyžiuoja visą pareiškėjo veiklą bei daro didelę žalą tiek pareiškėjui, tiek ir Kauno laisvosios ekonominės zonos projekto, kuris yra pripažintas valstybinės svarbos, vystymui.

132.

14Antstolis I. G. 2019-08-08 patvarkymu pareiškėjo skundo netenkino, patikslino išieškotinos sumos dydį ir skundą kartu su vykdomosios bylos medžiaga persiuntė teismui. Nurodė, kad:

152.1.

16antstolis turi teisę areštuoti kitą skolininko turtą, jeigu įkeisto turto nepakanka išieškotojo reikalavimams padengti;

172.2.

18skolininkas yra sudaręs ne hipotekos sutartį, t. y. įkeisti ne žemės sklypai, o gautinos lėšos iš šių žemės sklypų subnuomos ir infrastruktūros mokesčio. Šeši subnuomininkai antstoliui nurodė, kad mokėtinų lėšų neturi, dėl kitų įkeitimo sutartyje aptartų žemės sklypų subnuomos sutartys nėra sudarytos. Gautinų lėšų nėra, duomenys apie gaunamas/gautinas infrastruktūros mokesčio sumas antstoliui taip pat nepateikti. NEWSEC subnuomos pajamų analizės ataskaita neįrodo, kad tokios subnuomos pajamos bus gaunamos, ar kad jos išvis bus gaunamos;

192.3.

20įvertinęs išieškotinos sumos dydį bei išieškojimo iš įkeitimo objekto galimybes, antstolis pagrįstai išieškojimą nukreipė į kitą skolininko turtą. Vien tai, jog skolininkas yra grąžinęs dalį pagrindinės skolos, savaime nesudaro pagrindo naikinti skundžiamus antstolio patvarkymus, nes antstolis turi teisę tikslinti išieškomos sumos dydžius ir arešto mastą;

212.4.

22areštuodamas vandentiekio tinklus bei buitinių nuotekų tinklus, antstolis vadovavosi Nekilnojamojo turto registro duomenimis, pagal kuriuos jų nuosavybės teisė įregistruota skolininko (pareiškėjo) vardu. Skolininkas, manydamas, kad VĮ Registrų centro teikiamuose duomenyse egzistuoja klaidos, turi teisę kreiptis dėl klaidų ištaisymo.

233.

24Suinteresuotas asmuo Channel Hotels and Properties Limited prašė skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad:

253.1.

26Įkeitimo susitarimu buvo įkeisti ne žemės sklypai, ne jų nuomos teisės, o iš subnuomos gautinos sumos. Antstolis nurodė, kad gautinų sumų nenustatyta. Pareiškėjo siūlymai rengti varžytynes ar kitu būdu realizuoti įkeistą turtą yra absurdiški, nes šiuo metu nėra gautinų sumų, į kurias galėtų būti nukreiptas išieškojimas;

273.2.

28teisė subnuomoti laisvosios ekonominės zonos sklypus priklauso vien tik valdymo bendrovei, kuri atrinkta konkurso būdu. Siūlymai neteisėtu būdu realizuoti valstybei priklausančius sklypus negali užtikrinti gautinų sumų atsiradimo. NEWSEC ataskaita tik abstrakčiai nurodo potencialiai galimas subnuomos pajamas. Nėra garantijų, kad bet kuris iš esančių sklypų kada nors bus išnuomotas, jog atsiras investuotojas, kuris norės mokėti ataskaitoje nurodytą sumą;

293.3.

30pareiškėjo teiginys apie dalies skolos grąžinimą (65 645 Eur) yra teisingas, tačiau išieškomos sumos dydžiui ši aplinkybė neturi reikšmės. Jau pradėjus vykdomąją bylą, pareiškėjas pripažino papildomas mokėtinas sumas kreditoriui. Atlikus naujus skaičiavimus, kreditoriaus iš pareiškėjo išieškoma suma yra 7 414 842,81 GBP, t. y. gerokai didesnė nei nurodyta anksčiau.

314.

32Suinteresuotas asmuo antstolis I. G. prašė skundą atmesti. Papildomai nurodė, kad:

334.1.

34antstoliui buvo pateiktas Nekilnojamojo turto registro išrašas, iš kurio nustatyta, kad vandentiekio tinklai ir buitinių nuotekų tinklai nuosavybės teise priklauso UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“;

354.2.

36registro tvarkytojas ištaisė duomenis, todėl areštas minėtam turtui buvo panaikintas.

375.

38Suinteresuotas asmuo UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame prašė skundą tenkinti. Nurodė, kad palaiko pareiškėjo skunde nurodytus argumentus.

39II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

406.

41Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. spalio 22 d. nutartimi pareiškėjo skundo netenkino, priteisė iš pareiškėjo suinteresuoto asmens Channel Hotels and Properties Limited naudai 500 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismas nurodė, kad:

426.1.

43antstolis, priėmęs vykdomąjį dokumentą vykdyti, areštavo įkeitimo objektą ir paragino skolininką susimokėti skolą. Nei skolininkas, nei įkaito davėjas skolos nesumokėjo bei nepateikė antstoliui duomenų, kurie pagrįstų, kad įsiskolinimas gali būti padengtas iš Įkeitimo turto;

446.2.

45antstolis turi teisę areštuoti kitą skolininko turtą, jeigu įkeisto turto nepakanka išieškotojo reikalavimams padengti. Įkeitimo susitarimu buvo įkeisti ne žemės sklypai, ar jų nuomos teisės, o gautinos sumos iš jų subnuomos, todėl antstolis privalėjo patikrinti, ar pareiškėjas turi teisę gauti bet kokius mokėjimus iš žemės sklypų, ar kokie nors subjektai turi prievolę mokėti pinigines lėšas pareiškėjui;

466.3.

47antstolis ėmėsi visų būtinųjų veiksmų, siekdamas įvertinti įkeistą turtą, kreipėsi į pareiškėją dėl visos turimos informacijos pateikimo, tačiau skolininkas su antstoliu nebendradarbiavo ir informacijos neteikė;

486.4.

49antstoliui nustačius, jog gautinų sumų nėra, buvo pagrįstai konstatuota, kad įkeistas turtas neturi vertės, iš kurios būtų galima patenkinti išieškotojo reikalavimą. Pateikta NEWSEC ekspertų atlikta subnuomos pajamų analizės ataskaita neįrodo, kad ataskaitoje nurodomos subnuomos pajamos bus gaunamos. Byloje nepateikta duomenų, leidžiančių daryti išvadą, kad bet kuris Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje esantis sklypas realiai planuojamas išnuomoti ar yra investuotojas, sutinkantis mokėti ataskaitoje nurodytą sumą;

506.5.

51antstolis, įvertinęs išieškotinos sumos dydį bei išieškojimo iš įkeitimo objekto galimybes, teisėtai išieškojimą nukreipė į kitą skolininko turtą bei priėmė patvarkymus dėl priverstinio piniginių lėšų nurašymo bei dėl turto arešto. Nėra pagrindo naikinti skundžiamus antstolio priimtus patvarkymus vykdomojoje byloje;

526.6.

53pareiškėjo prašymas dėl 2019-07-12 turto arešto akto panaikinimo atmestinas kaip nepagrįstas, kadangi 2019-08-21 patvarkymu antstolis panaikino 2019-07-12 turto arešto aktu pritaikytą areštą inžineriniams įrenginiams.

54III. Atskirojo skundo argumentai

557.

56Pareiškėjas Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB atskiruoju skundu prašo iš dalies panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-10-22 nutartį ir šioje dalyje išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti antstolio I. G. 2019-07-12 patvarkymą Nr. S-19- 8-19539, 2019-07-12 nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas N r. S-19-8-19494, 2019-07-19 patvarkymą dėl skolininko lėšų ir/ar turtinių teisių, esančių pas trečiuosius asmenis, arešto Nr. S-19-8-20292, 2019-07-19 Turto arešto aktą Nr. S-19-8-20291 ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad:

577.1.

58teismas nutartyje klaidingai nustatė Įkeitimo susitarimu įkeisto turto rūšį, dėl ko buvo nepagrįstai ir neteisėtai susiaurinta įkeisto turto apimtis. Įkeitimo objektą sudaro ne konkrečios piniginės lėšos (gautinos sumos), o pareiškėjo ir UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ turtinės teisės (reikalavimo teisės) į esamas ir būsimas gautinas sumas, kurias moka ir mokės ateityje esami ir būsimi žemės sklypų subnuomininkai;

597.2.

60teismas nepagrįstai konstatavo, kad antstolis nustatęs, jog nėra gautinų sumų iš šiuo momentu subnuomojamų užtikrinimo žemės sklypų, neturėjo pareigos nustatyti likusio Įkeitimo susitarimu įkeisto turto vertės. Tai, jog būsimos gautinos sumos iš žemės sklypų turi realią rinkos vertę, net ir nesant sudarytų subnuomos sutarčių, patvirtina Įkeitimo susitarimo 6 punktas, kuriame nurodyta, kad bendra įkeitimo objekto vertė yra lygi 7 463 714,86 Eur. NEVVSEC ataskaita įrodo, kad reikalavimo teisės į gautinas sumas, kurių potenciali vertė yra 10 mln. Eur, nėra ir negali būti laikomos bevertėmis. Antstolis, ignoruodamas likusią dalį įkeisto turto ir nesiimdamas veiksmų jo rinkos vertei nustatyti, o išieškojimo veiksmus nukreipdamas į kitą, neįkeistą turtą, veikė ultra vires, pažeidė imperatyvias teisės aktų nuostatas, antstolio veiklos teisėtumo principą;

617.3.

62teismas nepagrįstai neatsižvelgė ir nevertino pareiškėjo ir Kauno laisvosios ekonominės zonos specialiojo statuso, turinčio tiesioginės reikšmės įkeisto turto vertei. Apie potencialius investuotojus nėra ir objektyviai negali būti pateikiama informacija iki tol, kol nėra pasirašyti konkretūs susitarimai, kadangi tokios informacijos atskleidimas turėtų neigiamos įtakos vykdomoms deryboms su potencialiu investuotoju.

638.

64Suinteresuotas asmuo Channel Hotels and Properties Limited atsiliepimu pareiškėjo skundą prašo atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad:

658.1.

66pareiškėjas inicijuoja nepagrįstus teisminius procesus ir siekdamas sustabdyti kreditoriaus Channel Hotels and Properties Limited išieškojimo veiksmus piktnaudžiauja procesu;

678.2.

68pareiškėjas ir kitos šalys, sudarydamos Įkeitimo susitarimą, aiškiai susitarė, kad įkeitimo objektas yra gautinos sumos, todėl kitoks aiškinimas reikštų vienašališką sutarties nuostatų keitimą. Reikalavimo teisės apima „gautinų sumų“ sąvoką, tačiau „gautinos sumos“ yra specifinė reikalavimo teisių kategorija su tik jai būdingais bruožais ir savybėmis. Šalys aiškiai susitarė, kad tuo atveju, jei iš konkrečių sklypų įkaito davėjai (įskaitant pareiškėją) gaus tam tikrų lėšų, tokios lėšos bus laikomos įkeistomis kreditoriaus Channel Hotels and Properties Limited naudai;

698.3.

70pareiškėjas nepagrįstai nurodo, jog antstolis privalėjo pardavinėti galimas būsimas gautinas sumas ir taip įsitikinti, kad įkeistas turtas nepatenkina kreditoriaus reikalavimo. Antstolis negalėjo priverstiniu būdu realizuoti įkeisto objekto kitaip, kaip tik konstatuodamas, kad kitų gautinų sumų nėra, ir nukreipdamas išieškojimą į kitą pareiškėjo turtą. Vadovaujantis pareiškėjo aiškinimu, būtų sukurta absurdiška situacija, kai antstolis būtų priverstas ieškoti ir įkalbinėti investuotojus sudaryti žemės sklypų nuomos, infrastruktūros, aptarnavimo ir kitas sutartis ir tuomet iš gautų lėšų vykdyti išieškojimą kreditoriaus naudai;

718.4.

72Įkeitimo sutartyje nurodyta įkeičiamų objektų vertė terodo bendrą kreditoriaus užtikrinto reikalavimo dydį. Tai nėra ir negali būti įkeitimo objektų rinkos vertė, nes rinkos vertė nustatoma vykdymo procese atliekant išieškojimo veiksmus. NEWSEC ekspertų ataskaita nėra turto vertinimo ataskaita, todėl ji neatspindi rinkos vertės;

738.5.

74pareiškėjo statusas nėra išskirtinis ir nesuponuoja išvados, kad pareiškėjo atžvilgiu negali būti vykdomi išieškojimo veiksmai ar kad jie turi būti atliekami pagal kitokią tvarką. Kauno laisvoji ekonominė zona, o ne pareiškėjas, kaip juridinis asmuo, pritraukia investuotojus ir suteikia jiems visas įstatyme numatytas mokestines ir kitokias garantijas.

759.

76Antstolis I. G. prašo atmesti pareiškėjo atskirąjį skundą, kaip nepagrįstą. Nurodo, kad subnuomininkai antstolį informavo, jog mokėtinų lėšų neturi, o pagal kasacinio teismo praktiką, tais atvejais, kai iš konkrečių duomenų akivaizdu, jog iš hipoteka įkeisto turto gautų lėšų nepakaks skolos ir vykdymo išlaidoms padengti, antstolis turi teisę areštuoti ir hipoteka neįkeistą skolininko turtą.

77IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

78Atskirasis skundas atmestinas.

7910.

80Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

8111.

82Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

8312.

84Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 22 d. nutartis, kuria buvo atsisakyta tenkinti pareiškėjo Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB skundą dėl antstolio I. G. veiksmų. Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino, jog nėra galimybės patenkinti visus kreditoriaus Channel Hotels and Properties Limited reikalavimus iš pareiškėjo įkeisto turto.

8513.

86Nustatyta, jog antstoliui I. G. pateiktas vykdyti Vilniaus miesto 19-ojo notaro biuro notaro M. K. 2019-05-14 išduotas vykdomasis įrašas Nr. MK-4603 dėl skolos išieškojimo iš skolininko Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB ir įkaito davėjo UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ kreditoriaus Channel Hotels and Properties Limited naudai. Vykdomasis įrašas išduotas 2018-04-10 pareiškėjo, kaip skolininko ir įkaito davėjo, UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“, kaip įkaito davėjo, ir Channel Hotels and Properties Limited, kaip kreditoriaus, sudaryto Įkeitimo susitarimo pagrindu, kuris buvo sudarytas siekiant užtikrinti tarp pareiškėjo, Belgijos bendrovės Antwerpse Ontwikkelings En Investeringsmaatschappij, Jungtinėje Karalystėje registruotos Knightsbridge Property Management Limited ir kreditoriaus Channel Hotels and Properties Limited sudarytos 2018-01-24 Atsiskaitymo sutarties įvykdymą.

8714.

88Pagal Įkeitimo susitarimą kreditoriaus naudai buvo įkeistos pareiškėjui ir UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ iš Įkeitimo susitarime nurodytų 32 žemės sklypų esamos ir būsimos gautinos sumos iš žemės sklypų įkeitimo subnuomos mokesčio ir infrastruktūros mokesčio. Byloje nėra ginčo, jog šiuo metu yra subnuomoti 6 iš 32 Užtikrinimo žemės sklypų.

8915.

90Antstolis, priėmęs vykdomąjį dokumentą vykdyti, 2019-05-16 areštavo įkeistą turtą ir paragino skolininką sumokėti skolą, raginime nurodydamas skolininko teisę pateikti duomenis apie įvykdytą įkeitimu užtikrintą įsipareigojimą ar jo dalį. Nesant duomenų, jog įsiskolinimas gali būti padengtas iš įkeitimo objekto, antstolis 2019-07-12 patvarkymu Nr. S-19-8-19539 nutarė tęsti vykdymo veiksmus kitų antstolių aptarnaujamoje Kauno r. sav. teritorijoje ir areštuoti skolininko turtą. 2019-07-12 turto arešto aktu Nr. S-19-8-19538 antstolis areštavo nuotekų šalinimo tinklus ir vandentiekio tinklus (2019-08-21 patvarkymu Nr. S-19-8-19538-1 areštas nurodytam turtui buvo panaikintas). 2019-07-12 nurodymu priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. S-19-8-19494 antstolis nurodė Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai priverstinai nurašyti 8 655 538,09 Eur, esančius skolininkui priklausančiose bankų sąskaitose. 2019-07-19 antstolis priėmė patvarkymą dėl skolininko lėšų ir/ar turtinių teisių, esančių pas trečiuosius asmenis, arešto Nr. S-19-8-20292, kuriuo areštavo visas esamas ir būsimas skolininko atžvilgiu išmokėtinas lėšas 8 672 287,88 Eur sumai ir nurodė areštuotas lėšas pervesti į skolininko sąskaitą. 2019-07-19 turto arešto aktu Nr. S-19-8-20291 antstolis areštavo skolininkui priklausantį turtą ir turtines teises: 1) turtines teises į gautinas lėšas pagal paskolos sutartis (UAB „Gabulė“, UAB „FEZ Developments Limited“, AOI Logistic Park); 2) gautinas lėšas 8 338 924,91 Eur sumai; 3) UAB „FEZ IG“ 19 392 vnt. akcijų; 4) 50 vnt. UAB „Gabulė“ akcijų.

9116.

92Pareiškėjas nesutinka su antstolio 2019-07-12 priimtu patvarkymu dėl vykdymo veiksmų tęsimo, nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas, 2019-07-19 patvarkymu dėl skolininko lėšų ir/ar turtinių teisių, esančių pas trečiuosius asmenis, arešto, 2019-07-19 Turto arešto aktu. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog ginčas iš esmės yra kilęs dėl antstolio teisės vykdymo procese nukreipti išieškojimą į kitą, Įkeitimo susitarimu neįkeistą, skolininkui nuosavybės teise priklausantį turtą. Pareiškėjas ginčija pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria buvo atsisakyta panaikinti nurodytus patvarkymus, nurodydamas, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė Įkeitimo susitarimu įkeisto turto rūšį, o antstolis, nustatęs, jog nėra gautinų sumų iš šiuo metu subnuomojamų žemės sklypų, turėjo pareigą nustatyti likusio Įkeitimo susitarimu įkeisto turto vertę. Be to, pareiškėjo teigimu, teismas nepagrįstai neatsižvelgė ir nevertino Kauno laisvosios ekonominės zonos specialiojo statuso, turinčio tiesioginės reikšmės įkeisto turto vertei. Su šiais pareiškėjo argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka. Dėl Įkeitimo susitarimu įkeisto turto

9317.

94Pareiškėjas, visų pirma, nurodo, jog buvo susiaurinta įkeisto turto apimtis, kadangi įkeitimo objektą pagal Įkeitimo susitarimą sudaro ne konkrečios piniginės lėšos (gautinos sumos), o pareiškėjo ir UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ turtinės teisės (reikalavimo teisės) į esamas ir būsimas gautinas sumas, kurias moka ir mokės ateityje esami ir būsimi žemės sklypų subnuomininkai.

9518.

96CK 4.198 straipsnio 1 dalis numato, jog įkeitimas yra daiktinė teisė į svetimą kilnojamąjį turtą ir turtines teises, kuria užtikrinamas esamo ar būsimo turtinio įsipareigojimo įvykdymas. Įkeitimu gali būti užtikrintas bet kurios esamos ar būsimos turtinės prievolės įvykdymas (CK 4.200 straipsnio 1 dalis). Įkeitimo objektu gali būti teisės į žemę, mišką, kitus daiktus, t. y. naudojimo teisė, nuomos teisė ir kitos turtinės teisės, išskyrus teises, neatskiriamai susijusias su įkeičiamo daikto savininko asmeniu, taip pat teises, kurias perleisti draudžia įstatymai ar sutartis (CK 4.204 straipsnio 1 dalis).

9719.

98Įkeitimo objektai nurodyti Įkeitimo susitarimo Specialiųjų sąlygų 4 dalyje. Pagal šią dalį, Įkeitimo susitarimu yra du įkeičiami objektai: 1) gautinos sumos iš žemės subnuomos mokesčio (ne didesnės nei 6 500 000 GBP visos esamos ir būsimos gautinos sumos iš užtikrinimo žemės sklypų subnuomos mokesčio, kurias gauna ir gaus Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB iš užtikrinimo žemės sklypų subnuomininkų Atsiskaitymo sutartyje nustatyta tvarka su jais sudarytas žemės sklypų subnuomos sutartis (įkeičiamos gautinos sumos dydis – 6 500 000 GBP); 2) gautinos sumos iš infrastruktūros mokesčio (ne didesnės nei 6 500 000 GBP gautinos infrastruktūros mokesčio sumos iš žemės sklypų subnuomininkų už teisę prisijungti ir naudotis Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje esančia bendro naudojimo infrastruktūra, kurias UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ sumokės užtikrinimo žemės sklypų subnuomininkai pagal su jais sudarytas infrastruktūros ir planavimo sutartis (įkeičiamos gautinos sumos dydis – 6 500 000 GBP). Bendra įkeitimo objektų vertė – 7 463 714,86 Eur (6 500 000 GBP).

9920.

100Iš Įkeitimo susitarimo nuostatų matyti, jog kreditoriaus naudai buvo įkeistos esamos ir būsimos sumos, gautinos pagal tam tikrus sandorius, kurie gali būti sudaryti tarp pareiškėjo, kito įkaito davėjo ir trečiųjų asmenų. Sutiktina su kreditoriaus atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą nurodytais argumentais, jog šiuo atveju teisė į Įkeitimo susitarime nurodytas gautinas sumas savo esme nėra tapati reikalavimo teisei į skolą, kurią galima realizuoti pardavimo būdu. Iš Įkeitimo susitarimo nuostatų matyti, jog tik tuomet, jei iš užtikrinimo žemės sklypų bus gaunamos tam tikros lėšos, jos bus laikomos įkeistomis kreditoriaus naudai. Nesant tokių lėšų, nebūtų laikoma, jog pareiškėjas yra pažeidęs Įkeitimo susitarimą (neužtikrinęs įkeitimo objektų egzistavimo), kadangi šiuo atveju įkeitimo objektas yra galimos, bet nebūtinai būsimos lėšos. Atsižvelgiant į tai, išieškojimas iš tokio įkeitimo objekto galimas tik tada, kai yra nustatoma, kad tokių lėšų yra. Nustačius, jog gautinų sumų iš užtikrinimo žemės sklypų nėra, antstolis turi teisę išieškojimą nukreipti į kitą pareiškėjo turtą. Dėl išieškojimo į kitą pareiškėjo turtą nukreipimo

10121.

102Pareiškėjo teigimu, antstolis, nukreipęs išieškojimą į pareiškėjo pinigines lėšas, prieš tai nerealizavęs viso įkeisto turto, pažeidė įkeistų daiktų išieškojimo tvarką.

10322.

104CK 4.219 straipsnio 1 dalis nustato, kad tuo atveju, kai skolininkas neįvykdo įkeitimu užtikrintos prievolės, kreditoriaus reikalavimas patenkinamas iš įkeistojo daikto vertės, jeigu įstatymuose ar sandoryje nenustatyta kitaip. Pagal to paties straipsnio 5 dalį, kai pardavus įkeistą daiktą gautos sumos neužtenka įkaito turėtojo reikalavimui visiškai patenkinti, jeigu įstatymuose ar įkeitimo sandoryje nenustatyta kitaip, įkaito turėtojas turi teisę išieškoti trūkstamą sumą iš skolininko kito turto. Kasacinio teismo jurisprudencijoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad jeigu prievolė yra užtikrinta įkeitimu (hipoteka), tai skolininkui neįvykdžius tokios prievolės kreditorius įgyja teisę savo reikalavimus patenkinti iš įkeisto turto pirmiau už kitus kreditorius, ir tik tokiu atveju, jei pardavus įkeistą turtą gautos sumos nepakanka kreditoriaus reikalavimams patenkinti, jis gali reikalauti išieškojimo iš skolininko kito turto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-09-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-435/2008; 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-364/2010).

10523.

106Atsižvelgiant į Įkeitimo susitarimą, antstolis prieš nukreipdamas išieškojimą į kitą Įkeitimo susitarimu neįkeistą pareiškėjo turtą, patikrino ar pareiškėjas turi teisę gauti bet kokius mokėjimus iš užtikrinimo žemės sklypų, ar kokie nors subjektai turi prievolę mokėti pinigines lėšas pareiškėjui. Byloje nėra ginčo, jog subnuomoti yra tik 6 iš 32 užtikrinimo žemės sklypų, o už juos mokėtinų sumų nėra.

10724.

108Atmestini kai nepagrįsti pareiškėjo teiginiai, jog būsimos gautinos sumos iš užtikrinimo žemės sklypų turi realią rinkos vertę, net ir nesant sudarytų subnuomos sutarčių. Įkeitimo susitarimo 6 punkte nurodyta, kad bendra įkeitimo objekto vertė yra lygi 7 463 714,86 Eur. Įkeitimo susitarimas buvo sudarytas siekiant užtikrinti prievolių pagal Atsiskaitymo sutartį įvykdymą. Įkeitimo susitarime nurodyta įkeičiamų objektų vertė (6 500 000 GBP arba 7 463 714,86 Eur) rodo užtikrintos pagrindinės prievolės dydį, o ne įkeitimo objektų rinkos vertę. Atitinkamai nėra pagrindo vadovautis vykdomojoje byloje pateikta NEVVSEC analizės ataskaita, kurioje nurodyta, jog potencialios subnuomos pajamos (kiekvieno atskirto sklypo potencialių subnuomos pajamų suma) iš turto 2018-12-31 yra 38 958 000 Eur. Pažymėtina, jog ataskaitoje nurodytos tik potencialiai galimos gauti sumos esant tam tikroms prielaidoms, be to, pačioje ataskaitoje nurodyta, jog ji gali būti laikoma tik analize ir negali būti laikoma turto vertinimo ataskaita.

10925.

110Atsižvelgiant į Įkeitimo susitarimą, antstoliui nustačius, jog šiuo metu gautinų sumų nėra, buvo pagrįstai konstatuota, kad įkeistas turtas neturi vertės, iš kurios būtų galima patenkinti išieškotojo reikalavimą. Nėra pagrindo sutikti su pareiškėju, jog antstolis turėjo imtis veiksmų siekdamas realizuoti visą įkeistą turtą. Sutiktina su kreditoriaus atsiliepime nurodytomis aplinkybėmis, jog įkeisto turto priverstinis realizavimas šiuo atveju reikštų potencialių užtikrinimo žemės sklypų subnuomininkų ieškojimą, sutarčių dėl žemės sklypų nuomos su jais sudarymą, tuo tarpu antstolio kompetencijai nėra priskirta vykdyti pareiškėjo funkcijų ir tokie veiksmai viršytų antstolio įgaliojimus. Kadangi nenustatyta gautinų sumų pagal Įkeitimo susitarimą, iš kurių galėtų būti tenkinamas kreditoriaus reikalavimas, antstolis, įvertinęs gautus duomenis iš esamų užtikrinimo žemės sklypų subnuomininkų, teisėtai ir pagrįstai išieškojimą nukreipė į kitą pareiškėjo turtą bei priėmė skundžiamus patvarkymus dėl priverstinio piniginių lėšų nurašymo bei turto arešto. Dėl pareiškėjo statuso

11126.

112Pareiškėjas nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino pareiškėjo bei Kauno laisvosios ekonominės zonos specialiojo statuso, turinčio tiesioginės reikšmės įkeisto turto vertei. Pareiškėjo teigimu, į Kauno laisvąją ekonominės zonos teritoriją patenkanti žemė yra specifinės paskirties, likę 26 žemės sklypai anksčiau ar vėliau bus išnuomoti surastiems investuotojams.

11327.

114Byloje nėra duomenų apie pareiškėjo nurodytus potencialus investuotojus su kuriais, pareiškėjo teigimu, yra vedamos derybos dėl žemės sklypų subnuomos. Kauno laisvoji ekonominė zona įsteigta Kauno laisvosios ekonominės zonos įstatymo pagrindu. Zonos valdymo bendrovės struktūrą, jos valdymo organų funkcijas, įgaliojimus ir atsakomybę numato šio įstatymo 7 straipsnis. Pagal minėtą straipsnį, zonos valdymo bendrovė veikia pagal Akcinių bendrovių įstatymą ir savo įstatus, bendrovė, jos valdymo organai ir vadovai atsako įstatymų nustatyta tvarka (Kauno laisvosios ekonominės zonos įstatymo 7 straipsnio 1, 10 dalys). Nenustatyta, jog pareiškėjo atžvilgiu nebūtų galima vykdyti priverstinio išieškojimo veiksmų.

11528.

116Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad antstolis tinkamai laikėsi vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų reikalavimų, veikė pagal įstatymų jam priskirtą kompetenciją, todėl nenustačius antstolio veiksmuose vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų pažeidimų, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų atmetė kaip nepagrįstą. Pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 22 d. nutartis paliekama nepakeista.

11729.

118Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Byloje pateikti įrodymai apie tai, kad kreditorius Channel Hotels and Properties Limited apeliacinės instancijos teisme patyrė 1 712,88 Eur išlaidų už advokato paslaugas surašant atsiliepimą į atskirąjį skundą. Atmetus atskirąjį skundą, šios išlaidos priteisiamos iš pareiškėjo.

119Vadovaudamasis CPK 331 straipsniu, 337–338 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

120pareiškėjo Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB atskirąjį skundą atmesti.

121Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

122Priteisti iš pareiškėjo Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB kreditoriaus Channel Hotels and Properties Limited naudai 1 712,88 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūra Marija... 2. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 3. 1.... 4. Pareiškėjas Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB pateikė skundą... 5. 1.1.... 6. antstolis vykdo 2019-05-14 Vilniaus m. 19-ojo notaro biuro notaro M. K.... 7. 1.2.... 8. antstoliui pradėjus vykdymo veiksmus buvo nustatyta, jog yra subnuomoti 6 iš... 9. 1.3.... 10. 2019-07-12 Turto arešto aktu buvo nepagrįstai areštuotas ne pareiškėjui... 11. 1.4.... 12. skundžiami patvarkymai yra priimti viršijant teisės aktų suteiktus... 13. 2.... 14. Antstolis I. G. 2019-08-08 patvarkymu pareiškėjo skundo netenkino, patikslino... 15. 2.1.... 16. antstolis turi teisę areštuoti kitą skolininko turtą, jeigu įkeisto turto... 17. 2.2.... 18. skolininkas yra sudaręs ne hipotekos sutartį, t. y. įkeisti ne žemės... 19. 2.3.... 20. įvertinęs išieškotinos sumos dydį bei išieškojimo iš įkeitimo objekto... 21. 2.4.... 22. areštuodamas vandentiekio tinklus bei buitinių nuotekų tinklus, antstolis... 23. 3.... 24. Suinteresuotas asmuo Channel Hotels and Properties Limited prašė skundą... 25. 3.1.... 26. Įkeitimo susitarimu buvo įkeisti ne žemės sklypai, ne jų nuomos teisės, o... 27. 3.2.... 28. teisė subnuomoti laisvosios ekonominės zonos sklypus priklauso vien tik... 29. 3.3.... 30. pareiškėjo teiginys apie dalies skolos grąžinimą (65 645 Eur) yra... 31. 4.... 32. Suinteresuotas asmuo antstolis I. G. prašė skundą atmesti. Papildomai... 33. 4.1.... 34. antstoliui buvo pateiktas Nekilnojamojo turto registro išrašas, iš kurio... 35. 4.2.... 36. registro tvarkytojas ištaisė duomenis, todėl areštas minėtam turtui buvo... 37. 5.... 38. Suinteresuotas asmuo UAB „Kauno LEZ infrastruktūra“ pateikė atsiliepimą... 39. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 40. 6.... 41. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. spalio 22 d. nutartimi pareiškėjo... 42. 6.1.... 43. antstolis, priėmęs vykdomąjį dokumentą vykdyti, areštavo įkeitimo... 44. 6.2.... 45. antstolis turi teisę areštuoti kitą skolininko turtą, jeigu įkeisto turto... 46. 6.3.... 47. antstolis ėmėsi visų būtinųjų veiksmų, siekdamas įvertinti įkeistą... 48. 6.4.... 49. antstoliui nustačius, jog gautinų sumų nėra, buvo pagrįstai konstatuota,... 50. 6.5.... 51. antstolis, įvertinęs išieškotinos sumos dydį bei išieškojimo iš... 52. 6.6.... 53. pareiškėjo prašymas dėl 2019-07-12 turto arešto akto panaikinimo... 54. III. Atskirojo skundo argumentai... 55. 7.... 56. Pareiškėjas Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB atskiruoju skundu... 57. 7.1.... 58. teismas nutartyje klaidingai nustatė Įkeitimo susitarimu įkeisto turto... 59. 7.2.... 60. teismas nepagrįstai konstatavo, kad antstolis nustatęs, jog nėra gautinų... 61. 7.3.... 62. teismas nepagrįstai neatsižvelgė ir nevertino pareiškėjo ir Kauno... 63. 8.... 64. Suinteresuotas asmuo Channel Hotels and Properties Limited atsiliepimu... 65. 8.1.... 66. pareiškėjas inicijuoja nepagrįstus teisminius procesus ir siekdamas... 67. 8.2.... 68. pareiškėjas ir kitos šalys, sudarydamos Įkeitimo susitarimą, aiškiai... 69. 8.3.... 70. pareiškėjas nepagrįstai nurodo, jog antstolis privalėjo pardavinėti... 71. 8.4.... 72. Įkeitimo sutartyje nurodyta įkeičiamų objektų vertė terodo bendrą... 73. 8.5.... 74. pareiškėjo statusas nėra išskirtinis ir nesuponuoja išvados, kad... 75. 9.... 76. Antstolis I. G. prašo atmesti pareiškėjo atskirąjį skundą, kaip... 77. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 78. Atskirasis skundas atmestinas.... 79. 10.... 80. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 81. 11.... 82. Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo... 83. 12.... 84. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 22... 85. 13.... 86. Nustatyta, jog antstoliui I. G. pateiktas vykdyti Vilniaus miesto 19-ojo notaro... 87. 14.... 88. Pagal Įkeitimo susitarimą kreditoriaus naudai buvo įkeistos pareiškėjui ir... 89. 15.... 90. Antstolis, priėmęs vykdomąjį dokumentą vykdyti, 2019-05-16 areštavo... 91. 16.... 92. Pareiškėjas nesutinka su antstolio 2019-07-12 priimtu patvarkymu dėl vykdymo... 93. 17.... 94. Pareiškėjas, visų pirma, nurodo, jog buvo susiaurinta įkeisto turto... 95. 18.... 96. CK 4.198 straipsnio 1 dalis numato, jog įkeitimas yra daiktinė teisė į... 97. 19.... 98. Įkeitimo objektai nurodyti Įkeitimo susitarimo Specialiųjų sąlygų 4... 99. 20.... 100. Iš Įkeitimo susitarimo nuostatų matyti, jog kreditoriaus naudai buvo... 101. 21.... 102. Pareiškėjo teigimu, antstolis, nukreipęs išieškojimą į pareiškėjo... 103. 22.... 104. CK 4.219 straipsnio 1 dalis nustato, kad tuo atveju, kai skolininkas neįvykdo... 105. 23.... 106. Atsižvelgiant į Įkeitimo susitarimą, antstolis prieš nukreipdamas... 107. 24.... 108. Atmestini kai nepagrįsti pareiškėjo teiginiai, jog būsimos gautinos sumos... 109. 25.... 110. Atsižvelgiant į Įkeitimo susitarimą, antstoliui nustačius, jog šiuo metu... 111. 26.... 112. Pareiškėjas nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino... 113. 27.... 114. Byloje nėra duomenų apie pareiškėjo nurodytus potencialus investuotojus su... 115. 28.... 116. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad antstolis... 117. 29.... 118. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 119. Vadovaudamasis CPK 331 straipsniu, 337–338 straipsniais, apeliacinės... 120. pareiškėjo Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB atskirąjį skundą... 121. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 22 d. nutartį palikti... 122. Priteisti iš pareiškėjo Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB...