Byla 2-2850-940/2013
Dėl skolos priteisimo pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ieškinį atsakovui E. T

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Alvida Jasaitytė - Pralgauskienė, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ieškinį atsakovui E. T., ir

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 16934,42 Lt įsiskolinimą už neteisėtai gautas išmokas, 5 proc. metines palūkanas už pavėluotai grąžinti lėšas, skaičiuojant nuo 2012-04-04, iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai sugrąžinamos. Ieškovė nurodo, kad 2009 m. atsakovas E. T. pateikė paraišką paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ gauti. 2009 m. spalio 9 d. tarp agentūros ir atsakovo buvo pasirašyta paramos sutartis Nr. 1JŪ-KP-09-1-000932, kuria atsakovas įsipareigojo įgyvendinti projektą „Uogininkystės ūkio įkūrimas“, nepažeisdamas Europos Bendrijos, Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, susijusių su projekto įgyvendinimu, bei paramos sutarties sąlygų. Ieškovė teigiamai įvertinusi atsakovo 2010-03-03 pateiktą mokėjimo paramai gauti pagal minėtą programą prašymą bei vadovaudamasi Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemė sūkio ministro 2007-07-13 įsakymu Nr. 3D-345, 2010 m. balandžio 26 d. išmokėjo atsakovui 203000 Lt išmokų sumą. 2011-12-06 atsakovas pateikė ieškovei prašymą Nr. GDP-5995 „Dėl paraiškos išregistravimo“. Paramos sutarties 35 punkte numatyta, kad paramos gavėjas turit teisę atsisakyti nuo paramos ir sutarties, arba inicijuoti sutarties nutraukimą šalių susitarimu, jei grąžinamos visos sumokėtos paramos lėšos. Taisyklių 72.19 punkte nurodyta, kad parama susigrąžinama jei paramos gavėjas pažeidžia paramos sutarties sąlygas ar norminių teisės aktų nuostatas, todėl atsakovas turi grąžinti pagal mokėjimo prašymą išmokėtą paramos sumą. Ieškovė 2012-01-24 priėmė sprendimą Nr. KP-1-03 „Dėl E. T. išmokėtos paramos pagal kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ susigrąžinimo“, susigrąžinti atsakovui išmokėtą 203000 Lt išmokėtų sumą ir 2012-01-30 raštu Nr. BRK-(3.82)-579 „Dėl išmokėtos paramos sugrąžinimo“ informavo atsakovą apie susidariusią skolą už neteisėtai gautą paramą. Nurodė, kad jei atsakovas per 30 kalendorinių dienų negrąžins skolos bus skaičiuojamos palūkanos. 2012-03-01 ieškovė vadovaudamasi Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 13-14.1. punktais nuo 2012-03-01 pradėjo skaičiuoti atsakovui 5 proc. palūkanas nuo negrąžintos 203000 Lt sumos. Vadovaujantis Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 16.2 punktu, suteikiančiu ieškovei teisę grąžintas lėšas susigrąžinti įskaitos būdu, 2012-04-04 buvo apdengtos 94,29 Lt palūkanos apskaičiuotos už laikotarpį nuo 2012-03-01 iki 2012-04-03, ir dalis 3365,58 Lt skolos. Apie atliktus išskaičiavimus atsakovas buvo informuotas ieškovės 2012-04-06 raštu Nr. BRK-(3.82)-2679 „Dėl dalies skolos išskaičiavimo ir likusios skolos grąžinimo“. 2012-04-04 datai likusi skola sudarė 16934,42 Lt. Ieškovė atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį prašo priimti sprendimą už akių (3 b. l.).

3Atsakovas per 14 dienų nuo teismo dokumentų gavimo dienos buvo įpareigotas pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Teismo dokumentai atsakovui įteikti 2013-04-08 asmeniškai, tačiau atsiliepimo į ieškinį atsakovas teismo nustatytu terminu nepateikė, todėl priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 142 str. 4 d.).

4Vadovaudamasis CPK 285 str. 2 d., priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas.

6Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pagal atsakovo 2009 m. gegužės 27 d. pateikė paraišką ieškovei paramai gauti pagal Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ įgyvendinimo taisykles (21-30 b. l.) 2009 m. spalio 9 d. tarp ieškovės ir atsakovo buvo pasirašyta paramos sutartis Nr. 1JŪ-KP-09-1-000932, kuria atsakovas įsipareigojo įgyvendinti projektą „Uogininkystės ūkio įkūrimas“ (12-20 b. l.). Pagal atsakovo 2010-03-03 pateiktą mokėjimo prašymą paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ programą bei vadovaudamasi Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemė sūkio ministro 2007-07-13 įsakymu Nr. 3D-345, 2010 m. balandžio 26 d. ieškovė išmokėjo atsakovui 203000 Lt išmokų sumą (11, 32-36 b. l.) 2011-12-06 atsakovas kreipėsi su prašymu į ieškovę dėl paraiškos Nr. JŪ-KP-09-1-000932 išregistravimo. Nurodė, kad laiku negalėjo įvykdyti projekto (31 b. l.). 2009 m. spalio 9 d. ieškovės ir atsakovo pasirašytoje paramos sutarties 35 punkte numatyta, kad paramos gavėjas turi teisę atsisakyti nuo paramos ir sutarties, ar inicijuoti sutarties nutraukimą šalių susitarimu, jei grąžinamos visos sumokėtos paramos lėšos (19 b. l.). Ieškovė 2012-01-24 priėmė sprendimą Nr. KP-1-03 „Dėl E. T. išmokėtos paramos pagal kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ susigrąžinimo“, susigrąžinti atsakovui išmokėtą 203000 Lt išmokėtų sumą ir 2012-01-30 raštu Nr. BRK-(3.82)-579 „Dėl išmokėtos paramos sugrąžinimo“ informavo atsakovą apie susidariusią skolą už neteisėtai gautą paramą. Nurodė, kad jei atsakovas per 30 kalendorinių dienų negrąžins skolos bus skaičiuojamos palūkanos (8-10 b. l.). 2012-03-01 ieškovė vadovaudamasi Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 13-14.1. punktais nuo 2012-03-01 pradėjo skaičiuoti atsakovui 5 proc. palūkanas nuo negrąžintos 203000 Lt sumos (10 b. l.). Vadovaujantis Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 16.2 punktu, suteikiančiu ieškovei teisę grąžintas lėšas susigrąžinti įskaitos būdu, 2012-04-04 buvo padengtos 94,29 Lt palūkanos apkaičiotos už laikotarpį nuo 2012-03-01 iki 2012-04-03, ir dalis 3365,58 Lt skolos. Apie atliktus išskaičiavimus atsakovas buvo informuotas ieškovės 2012-04-06 raštu Nr. BRK-(3.82)-2679 „Dėl dalies skolos išskaičiavimo ir likusios skolos grąžinimo“. 2012-04-04 datai likusi skola sudarė 16934,42 Lt (6-7 b. l.).

7Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.59, 6. 158, 6.200, 6.256 str.). Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 3D-345 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ įgyvendinimo taisyklių 72.19 punkte nurodyta, kad parama susigrąžinama jei paramos gavėjas pažeidžia paramos sutarties sąlygas ar norminių teisės aktų nuostatas, atsakovas turi grąžinti pagal mokėjimo prašymą išmokėtą paramos sumą. Pagal 69 punktą paramos gavėjui nesilaikant ar pažeidžiant paramos sutarties sąlygas, numatomos trys privalomų sankcijų rūšys: paramos sumažinimas, paramos neskyrimas ir (arba) paramos ar jos dalies susigrąžinimas įskaitant palūkanas, susijusias su grąžintina paramos suma. Pagal taisyklių 72.19 punktą parama susigrąžinama, jei paramos gavėjas pažeidė kitas paramos sutarties sąlygas ar norminių teisės aktų nuostatas.

8Teismas daro išvadą, jog ieškinys pagrįstas ieškovės į bylą pateiktais įrodymais, todėl pasitvirtinus minėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, jog atsakovas visų prievolių, susijusių su pagal atsakovo ieškovei pateiktą paraišką ir tuo pagrindu iš ieškovės gautomis išmokomis, laiku ir tinkamai neįvykdė, tai būtų pagrindas ieškinį tenkinti. Kadangi atsakovas nepasinaudojo teise ir per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, atsiliepimo pateikimo termino pratęsti neprašė, nepateikė prieštaravimų, įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovo įsipareigojimai ieškovui pilnai įvykdyti, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių. Ieškinys laikytinas pagrįstu ieškovės pateiktais rašytiniais įrodymais, ieškovo reikalavimai laikytini pagrįsti, įrodyti ir tenkintini, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinas 16934,42 Lt įsiskolinimas už neteisėtai gautas išmokas (CK 6.2-6.4, 6.38, 6.189, 6.200, 6.205, 6.256, CPK 177, 185 str.).

9CK 6.37 str. numatyta atsakovo pareiga mokėti palūkanas pagal prievoles, kurias gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai. Vadovaujantis Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-02-13 nutarimu Nr. 137 (Žin., 2008, Nr. 23-851; 2009, Nr. 121-5200), 13 punktu už pavėluotas grąžinti lėšas yra mokama 5 procentų dydžio metinės palūkanos. Pagal taisyklių 9 punktą administruojančioji institucija per 10 darbo dienų nuo privalomų grąžinti lėšų, kurios neteisėtai išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, taip pat lėšų, kurias būtina sumokėti į ES žemės ūkio fondus ir (arba) į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą už teisės aktų nuostatų pažeidimą, užregistravimo administruojančiojoje institucijoje registruotu laišku informuoja skolininką apie šių lėšų sumą, jų susidarymo priežastis, lėšų grąžinimo terminą ir palūkanų, kurias privalo mokėti skolininkas už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną ir kurios skaičiuojamos tuo atveju, jeigu taip nustato ES ir (arba) nacionaliniai teisės aktai, dydį. Taisyklių 10 punkte grąžintinų lėšų grąžinimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo laiško, minėto šių taisyklių 9 punkte, užregistravimo administruojančiojoje institucijoje. Jeigu skolininkas per administruojančiosios institucijos laiške nustatytą terminą lėšų negrąžina ir nesikreipia į administruojančiąją instituciją su prašymu leisti grąžinti lėšas dalimis, administruojančioji institucija turi imtis visų administracinių ir teisminių priemonių šioms lėšoms susigrąžinti. Administruojančioji institucija grąžintinas lėšas susigrąžina pagal jos parengtus ir patvirtintus detaliuosius darbo procedūrų aprašus. Pagal 14.1. punktą palūkanos skolininkui pradedamos skaičiuoti nuo kalendorinės dienos, kuri eina po grąžintinų lėšų grąžinimo termino (jeigu ES teisės aktai nenustato kitaip), (šiuo konkrečiu atveju t. y. nuo 2012-04-04) nurodyto šių taisyklių 10 punkte, pabaigos ir skaičiuojamos nuo negrąžintos lėšų dalies (16934,42 Lt) iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, ieškovės reikalavimas priteisti 5 proc. metinių palūkanų skaičiuojant nuo 2012-04-04 už pavėluotas grąžinti lėšas, iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai sugrąžinamos, tenkintinas.

10Ieškovas nuo bylinėjimosi išlaidų atleistas CPK 83 str. 1 d. 10 p. pagrindu, todėl ieškinį tenkinus iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos — 510 Lt žyminis mokestis (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 2 p., 82 str. 1 d., 83 str. 1 d. 5 p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.) ir 8 Lt susiję su procesinių dokumentų įteikimu (1 b. l.).

11Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsniu, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovo E. T., a. k. (duomenys neskelbtini) ieškovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, įmonės kodas 288739270, buveinė Vilnius, Blindžių g. 17, atsiskaitomosios sąskaitos Nr.LT357300010000189740, naudai – 16934,42 Lt (šešiolika tūkstančių devynis šimtus trisdešimt keturis litus 42 ct) įsiskolinimą už neteisėtai gautas išmokas, 5 proc. dydžio metines palūkanas už pavėluotas grąžinti lėšas, skaičiuojant nuo 2012-04-04, iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai sugrąžinamos.

14Priteisti iš atsakovo E. T., a. k. (duomenys neskelbtini) valstybei bylinėjimosi išlaidas: 510 Lt (penkis šimtus dešimt litų) žyminio mokesčio ir 8 Lt (aštuonis litus) susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, įmokos kodas 5660.

15Atsakovas E. T. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Panevėžio miesto apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę sprendimą už akių skųsti apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

17Sprendimo patvirtintas kopijas išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai