Byla 2A-127-520/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Dalios Višinskienės (pranešėja), kolegijos teisėjų Henricho Jaglinskio, Egidijaus Žirono, sekretoriaujant Gražinai Bitvinskienei, dalyvaujant ieškovo atstovams Rolandui Puplauskui, advokatui Ričardui Suslavičiui, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Jono statyba“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 8 d. sprendimo civilinėje byloje dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „Renasta“ ieškinį atsakovui UAB „Jono statyba“,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Renasta“ 2007-07-30 kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka ir prašė priteisti iš atsakovo UAB „Jono statyba“ 60059,99 Lt skolos, 108,11 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, skaičiuojant palūkanas nuo įsiskolinimo sumos. Nurodė, kad jis 2006-11-13 su atsakovu UAB „Jono statyba“ sudarė statybos subrangos sutartį Nr. 2006/11-13, pagal kurią atliko vidaus sienų tinkavimo darbus YIT „Kausta“ objekte, perdavė darbus pagal pažymas ir atliktų darbų priėmimo aktus. Atsakovui priėmus ir pasirašius pažymas bei aktus buvo išrašytos ir jam įteiktos PVM sąskaitos-faktūros apmokėjimui. Atsakovas sutarties 4.3 p nustatytais terminais neapmokėjo sąskaitų. Atsakovas ieškovui yra skolingas 60059,99 Lt pagal 2007-06-22 PVM sąskaitą-faktūrą, kuri išrašyta 72258,32 Lt sumai. Skolos suma susidaro iš bendrai atsakovui išrašytų visų PVM sąskaitose-faktūrose nurodytų sumų 254059,69 Lt atimant jau atsakovo dalinai sumokėtas ar įskaitytas priešpriešinio reikalavimo sumas 138286 Lt bei Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2007-06-06 įsiteisėjusiu preliminariu sprendimu priteistą 55713,70 Lt sumą. Pagal sutarties 9.2 p. atsakovas laiku neatsiskaitęs už atliktus darbus įsipareigojo mokėti ieškovui 0,5 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neapmokėtos sumos, tačiau remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei vadovaujantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais delspinigių dydis mažintinas iki 0,02 proc., ir priteistini 108,11 Lt delspinigiai. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d. ieškovui priteistinos palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2007 m. rugpjūčio 1 d. preliminariu sprendimu ieškinį patenkino, t. y. priteisė iš atsakovo UAB „Jono statyba“ ieškovui UAB „Renasta“ 60059,99 Lt skolos, 108,11 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2007-07-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas, išnagrinėjęs atsakovo UAB „Jono statyba“ prieštaravimus dėl ieškinio ir preliminaraus sprendimo, 2007 m. lapkričio 8 d. galutiniu sprendimu 2007-08-01 preliminarų sprendimą paliko nepakeistą, t. y. priteisė iš atsakovo UAB „Jono statyba“ ieškovui UAB „Renasta“ 60059,99 Lt skolos, 108,11 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2007-07-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas nustatė, kad šalys 2006-11-13 sudarė statybos subrangos sutartį Nr. 2006/11-13, pagal kurios 1.1 p. ieškovas atliko vidaus sienų tinkavimo darbus YIT „Kausta“ objekte. Apmokėjimas, kaip numatyta sutartyje, vyko už kiekvieną mėnesį faktiškai atliktus darbus pagal pažymas apie atliktus statybos ir remonto darbus bei 2006-2007 m. konkrečių mėnesių atliktų darbų priėmimo aktus ir jų pagrindu išrašytas PVM sąskaitas-faktūras, kurias pagal sutarties 4.3 p. atsakovas turėjo apmokėti iki sekančio mėnesio 20 dienos. Teismas nurodė, kad dėl atsakovo nepilno atsiskaitymo pagal jam išrašytas PVM sąskaitas-faktūras susidarė 60059,99 Lt skola. Teismas nustatė, kad tarp šalių nebuvo sklandaus bendradarbiavimo jau nuo 2007 m. balandžio mėnesio. 2007-06-22 šalys be jokių pastabų pasirašė pažymą apie 2007 m. birželio mėnesį atliktus statybos ir remonto darbus, atliktų darbų priėmimo aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą Serija RZI Nr. 0086. Po šių dokumentų pasirašymo atsakovas nepareiškė ieškovui jokių pretenzijų dėl atliktų, darbų kokybės ar laiko, 2007-07-11 išrašė ieškovui sąskaitą Nr. 2007/01 76000 Lt delspinigiams apmokėti. Teismas nurodė, kad atsakovas jokių įrodymų, patvirtinančių jo patirtus 76000 Lt nuostolius nepateikė, jokių pretenzijų dėl darbų vėlavimo pasirašant darbų priėmimo aktą ir po jo pasirašymo ieškovui nepareiškė, taip pat nepateikė įrodymų, kad tokias pretenzijas jam pareiškė užsakovai, todėl atsakovo prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo atmetė kaip nepagrįstus.

5Atsakovas UAB „Jono statyba“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2007-11-08 galutinį teismo sprendimą ir atmesti ieškinį. Nurodo, kad teismas iš esmės neatsižvelgė į jo argumentus ir neteisingai įvertino byloje esančią medžiagą. Neatsižvelgta į aplinkybę, kad pagal 2006-11-13 sutartį UAB „Renasta“ įsipareigojo atlikti statybos darbus iki sutarto termino, t.y. iki 2007-05-15, tačiau šį įsipareigojimą pažeidė - statybos darbus užbaigė tik 2007-06-22. Ieškovas pažeidė sutartyje įtvirtintus darbų saugos reikalavimus: 2007-05-09 objekte ieškovo trys tinkuotojai buvo pastebėti neblaivūs ir nušalinti nuo darbo. Pagal sutarties 7.1 p., jeigu subrangovo darbuotojas yra neblaivus, subrangovas moka 500 Lt baudą, kurią rangovas išskaičiuoja iš mokėjimo už atliktus darbus neginčo tvarka. Dėl ieškovo vėlavimo atlikti darbus atsakovas patyrė 76000 Lt nuostolių, kurie pasireiškė tuo, kad įmonė negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimų, t.y. atsiskaityti už statybos darbus iki 2007-05-15 AB „YIT Kausta“ ir Jokūbausko įmonei „Jonas“, todėl už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą pagal sutarties 9.3 p. ieškovui buvo priskaičiuoti delspinigiai už 38 pavėluotas dienas po 0,5 proc. už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties vertės. Nepagrįstai teigiama, kad atsakovas priimdamas 2007-06-22 atliktus darbus nepareiškė jokių pretenzijų dėl darbų vėlavimo, nes byloje pateikti susirašinėjimo su ieškovu dokumentai, iš kurių matyti, jog pretenzijos dėl vėlavimo buvo pareikštos.

6Ieškovas UAB „Renasta“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad teismas visiškai išaiškino ir nustatė visas reikšmingas bylai faktines aplinkybes, ištyrė pateiktus įrodymus, įvertino juos priimdamas sprendimą, sprendimo turiniui keliamų reikalavimų nepažeidė, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 str. nėra. Pagrįstai ir teisėtai konstatuota, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jo patirtus 76000 Lt nuostolius, jokių pretenzijų dėl darbų vėlavimo pasirašant darbų priėmimo aktą ir po jo pasirašymo jis ieškovui nepareiškė, taip pat nepateikė įrodymų, jog tokias pretenzijas jam pareiškė užsakovai. Teismas teisingai nustatė, o ieškovas įrodė, kad iš atsakovo pusės nebuvo sklandaus bendradarbiavimo. Atsakovas be jokių pastabų pasirašė pažymą apie 2007 m. birželio mėnesį atliktus statybos ir remonto darbus, atliktų darbų priėmimo aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą serija RZI Nr. 0086. Teismas tinkamai aiškino ir taikė CK 6.662 str. bei nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos.

7Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

8Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai tenkino ieškovo ieškinio reikalavimus dėl apmokėjimo už atliktus darbus pagal statybos subrangos sutartį priteisimo.

9Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad 2006-11-13 ieškovas UAB „Renasta“ ir atsakovas UAB „Jono statyba“ sudarė statybos subrangos sutartį Nr. 2006/11-13 (b. l. 14-18), pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti vidaus sienų tinkavimo darbus iki 2007-05-15, o atsakovas įsipareigojo priimti tinkamai atliktus statybos darbus ir sumokėti už juos sutartyje sutartą kainą. Ieškovas darbus atliko, atsakovas darbus priėmė 2007-06-29, pasirašydamas pažymą apie atliktus darbus ir atliktų darbų priėmimo aktą, tačiau už darbus neapmokėjo pagal ieškovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras. Atsakovas yra neapmokėjęs 60059,99 Lt. Byloje ginčo dėl šios sumos nėra. Atsakovas, nesutikdamas su ieškovo reikalavimu apmokėti šią pinigų sumą, nurodė, kad pagal šalių sudarytos rangos sutarties 7.1 p. atsakovas turėjo teisę išskaičiuoti 500 Lt baudą iš mokėjimo už atliktus darbus, nes 2007-05-09 objekte buvo pastebėti neblaivūs ieškovo darbuotojai. Taip pat ieškovas turėjo sumokėti atsakovui 76000 Lt delspinigių už 38 pavėluotas dienas atlikti darbus, nes darbai iki 2007-05-15 nebuvo atlikti. Šie atsakovo argumentai, kurių pagrindu jis atsisako apmokėti už ieškovo atliktus darbus 60059,99 Lt, nepripažintini pagrįstais, nes pagal šalių sudarytos sutarties 4.3 p. atsakovas privalėjo apmokėti už ieškovo atliktus darbus per 20 dienų, kai pasirašė atliktų statybos darbų aktą bei pažymą ir gavo iš ieškovo šiuos dokumentus atitinkančią PVM sąskaitą – faktūrą. Sutartyje jokių išimčių dėl apmokėjimo nėra numatyta. Pažymoje apie atliktus darbus ir atliktų darbų priėmimo akte nėra nurodyta, kad darbai atlikti nekokybiškai, kad yra nustatyti defektai. Dėl to atsakovas privalo įvykdyti pagal sutartį prisiimtą prievolę ir apmokėti ieškovui už tinkamai atliktus darbus, nes ši prievolė nėra pasibaigusi ir atsakovas nėra atleistas nuo jos vykdymo (CK 6.687 str.). Atsakovo nurodomos aplinkybės apie tai, kad ieškovas laiku neatliko darbų, nesudaro faktinio ir teisinio pagrindo atsakovui atsisakyti apmokėti ieškovui už jo tinkamai atliktus darbus. Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovo reikalavimus dėl apmokėjimo už atliktus darbus ir delspinigių priteisimo.

10CK 6.130 str. numato, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas. Atsakovo nurodomi argumentai, kurių pagrindu jis atsisako įvykdyti prievolę pagal sutartį, leidžia daryti išvadą, kad atsakovas teigia, jog jo prievolė yra pasibaigusi, nes jis atliko įskaitymą, tačiau byloje pateikti įrodymai nesudaro pagrindo nustatyti, kad atsakovo prievolė pasibaigė jo atliktu įskaitymu. Įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes jam pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai. Taigi tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, užtenka vienos prievolės šalies valios. Įskaitymo teisinės pasekmės (prievolės pasibaigimas) atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tačiau būtina apie tokio veiksmo atlikimą pranešti kitai šaliai. Įskaitymas turi būti besąlyginis, t. y. jis negali priklausyti nuo tam tikrų sąlygų. Taigi įskaitymą atlikti sąlyginiu sandoriu draudžiama (CK 6.131 str. 2 d., 1.66 str., 6.30-6.32 str.). Atsakovas byloje nepateikė tokio pareiškimo apie 500 Lt baudos ir 76000 Lt delspinigių įskaitymą. 2007-05-11 pranešime atsakovas nenurodė, kad išskaičiuoja iš mokėjimo už atliktus darbus 500 Lt baudą už tai, kad pastebėjo neblaivius ieškovo darbuotojus objekte (b. l. 85). Iš pranešimo turinio matyti, kad pranešama apie neblaivius darbuotojus, primenama sutarties 7.1 p. nuostata bei prašoma griežtai laikytis ir vykdyti sutartinius reikalavimus ir imtis priemonių pažeidimų likvidavimui. Be to, pagal sutarties 7.1 p. kiekvienas saugos darbe pažeidimas turėjo būti įforminamas aktu, kurį pasirašo atsakingi ieškovo ir atsakovo atstovai. Byloje toks aktas nebuvo pateiktas, ieškovui apie tokį aktą nėra žinoma (b. l. 115). Dėl 76000 Lt delspinigių įskaitymo taip pat atsakovas ieškovui nepateikė pareiškimo. 2007-07-01 sąskaita, pateikta ieškovui dėl 76000 Lt delspinigių apmokėjimo (b. l. 87), nepripažintina pareiškimu apie įskaitymą. Atsakovas turėjo ieškovui reikšti reikalavimus dėl minėtos baudos ir delspinigių priteisimo teismine tvarka. Tai, kad atsakovas neatliko įskaitymo, patvirtina ir atsakovo prieštaravimuose nurodyti argumentai, jog atsakovas ketina kreiptis į teismą su priešieškiniu (b. l. 55). Šioje byloje atsakovas negalėjo reikšti priešieškinio, tačiau jam nebuvo užkirstas kelias reikšti ieškinį. CK 6.134 str. 1 d. 1 p. įtvirtintas draudimas įskaityti reikalavimus, kurie ginčijami teisme. Ieškovas, nesutikdamas su atsakovo paskaičiuotais delspinigiais ir reikalavimu juos sumokėti, procesiniuose dokumentuose nurodo, kad darbus pagal sutartį atliko laiku, o atsakovas delsė priimti ieškovo atliktus darbus, t. y. nepasirašinėjo atliktų rangos darbų aktų, ieškovas 2007-04-27 per antstolį įteikinėjo atsakovui dokumentus, atsakovas jų nepasirašė. Teismo posėdžio metu nurodė, kad gegužės-birželio mėn. darbininkai darė pataisymus, darė tuos darbus, kurių pagal sutartį neturėjo daryti (b. l. 115). Kadangi atsakovas iki ieškovas kreipėsi į teismą 2007-07-30 neatliko įskaitymo, šioje byloje ieškovas ginčija atsakovo reikalavimus dėl ieškovo pareigos sumokėti baudą ir delspinigius, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo šioje byloje pripažinti, kad atsakovo reikalavimai yra pagrįsti ir dėl to atsakovas neprivalo vykdyti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų dėl apmokėjimo už atliktus darbus. Atsakovas dėl apeliaciniame skunde nurodomų nuostolių turi reikšti ieškinį, nes šių nurodomų aplinkybių pagrindu atsakovas negali būti atleistas nuo prisiimtų įsipareigojimų apmokėti ieškovui už atliktus darbus.

11Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių netenkintinas atsakovo apeliacinis skundas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

12Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 str.,

Nutarė

14Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai