Byla P-822-242-09
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Neringos savivaldybės mero prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A-146-88-2009 pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą atsakovams Neringos savivaldybės tarybai, Neringos savivaldybės administracijai, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą kreipėsi į teismą (1 t., 4-6 b.l.) prašydamas panaikinti: 1) Neringos savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 13 d. sprendimą Nr. 122 „Dėl teritorijos prie poilsio namų „Rasytė“ pastatų ( - ) Nidos gyvenvietėje, Neringa detaliojo plano patvirtinimo“; 2) Neringos savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 22d. sprendimą Nr. Tl 193 „Dėl žemės sklypo ( - ), Nidos gyvenvietė, Neringa detaliojo plano patvirtinimo“, 3) Neringos savivaldybės administracijos 2004 m. kovo 18 d. patvirtintą ir išduotą projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 13 dėl kavinės „Pašiūrė“ patalpų rekonstrukcijos, adresu ( - ), Nidos gyv., Neringoje; 4) Neringos savivaldybės administracijos architektūros skyriaus 2004 m. birželio 14 d. išduotą statybos leidimą rekonstrukcijai Nr. 34 kavinės patalpų, esančių ( - ), Nidos gyv., Neringoje; 5)

6Klaipėdos apskrities valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos patvirtintą 2005 m. gegužės 3 d. rekonstruotų kavinės patalpų ( - ), Neringos m. pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. 7.

7Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. kovo 7 d. sprendimu pareiškėjo prašymą patenkino panaikindamas visus pareiškėjo skundžiamus administracinius aktus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. vasario 21 d. nutartimi šį sprendimą paliko nepakeistą.

8II.

9Atsakovė Neringos savivaldybės taryba pateikė teismui prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A-146-88/2009 Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 12 dalies pagrindu (kai būtina užtikrinti vienodos teismų praktikos formavimą). Nurodo, kad administracinėje byloje Nr. A-146-88/2009 m. apeliacinės instancijos teismas pripažino, kad iš pripažintų neteisėtais iš esmės administracinių aktų yra kilusi viena pasekmė – jau yra rekonstruota kavinė „Pašiūrė“ išplečiant jos patalpas. Remiantis 2005 m. gegužės 3 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktu, Nekilnojamojo turto registre yra įregistruota trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Pašiūrė“ nuosavybės teisė į rekonstruotas kavinės patalpas ( - ), Nidos gyvenvietėje, Neringoje. Konstatavo, kad rekonstruotų kavinės patalpų ( - ), Neringoje, pripažinimo tinkamu naudoti 2005 m. gegužės 3 d. aktą Nr. 7, kuriuo remiantis atlikta ši registracija, pirmosios instancijos teismas šioje byloje pagrįstai panaikino.

10Nurodo, kad Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme analogiška byla yra išspręsta priimant kitokį sprendimą – 2009-03-20 nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A-756-268/2009, konstatuota, kad tuo atveju, kai neteisėti administraciniai aktai jau yra sukėlę materialinius teisinius padarinius, vien administracinio akto panaikinimas, nesiejant to su atitinkamų materialinių teisinių padarinių pašalinimu, savaime neleistų apginti viešojo intereso, ir pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo panaikintas, o bylą grąžinta pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

konstatuoja:

11III.

12Procesą atnaujinti atsisakytina.

13Pareiškėjas prašo atnaujinti procesą pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punktą. Šiuo pagrindu procesas gali būti atnaujinamas, kai būtina užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą. Prašydamas atnaujinti procesą šiuo pagrindu, suinteresuotas asmuo turi pateikti teismui įrodymus, patvirtinančius, jog administracinių teismų praktika ginčijamu klausimu yra nevienoda, byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, yra nukrypta nuo vieningos administracinių teismų praktikos arba teismų praktika formuojama klaidinga linkme.

14Pareiškėjas prašo atnaujinti procesą teigdamas, jog šioje administracinėje byloje priimtas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo procesinis sprendimas prieštarauja šio teismo analogiškoje byloje priimtam sprendimui, kadangi administracinėje byloje Nr. A-756-268/2009 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pripažino, kad vien administracinio akto panaikinimas, nesiejant to su atitinkamų materialinių teisinių padarinių pašalinimu, savaime neleistų apginti viešojo intereso, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikino, o bylą grąžino pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

15Kolegija konstatuoja, kad atnaujinti procesą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punkto pagrindu galima tik tada, kai bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios, jas vertinant ir nustatytoms aplinkybėms taikant atitinkamas teisės normas priimti skirtingi procesiniai sprendimai. Nagrinėjamos bylos ir pareiškėjo nurodytos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išnagrinėtos administracinės bylos Nr.A-756-268/2009 faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi: teismas pagal pareiškėjo, ginančio viešąjį interesą, atstovės apeliacinės instancijos teismo posėdyje pateiktą paaiškinimą, nustatė, kad šiuo konkrečiu atveju visiško viešojo intereso apgynimo (kilusių pasekmių pašalinimo) bus siekiama kitame procese (t. 3, b. l. 59). Teismas nutartyje pažymėjo, kad pareiškėjas, gindamas viešąjį interesą, dėl atliktos patalpų rekonstrukcijos šiuo konkrečiu atveju turi teisines galimybes siekti visiško viešojo intereso apgynimo įstatymais nustatyta tvarka ir būdu.

16Kolegija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas analogiškoje administracinėje byloje Nr. A-822-65/2009 yra pažymėjęs, kad pareiškėjo, ginančio viešąjį interesą, pareikšti materialiniai reikalavimai turi būti tinkami pažeistam viešajam interesui apginti. Tais atvejais, kai neteisėtų administracinių aktų pagrindu yra pastatyti statiniai, jeigu jų statyba pažeidė viešąjį interesą, viešojo intereso apgynimas reikštų neteisėtos statybos teisinių pasekmių pašalinimą, o ne vien administracinių aktų, kurie sąlygojo šias statybas, panaikinimą. Tačiau teisės aktai nenustato, kad viešąjį interesą ginantis subjektas reikalavimus dėl administracinių aktų panaikinimo ir reikalavimus dėl neteisėtos statybos teisinių pasekmių šalinimo reikštų toje pačioje byloje. Vadinasi, bylą nagrinėjantis administracinis teismas turi nustatyti, ar byloje ginčijami administraciniai aktai pažeidžia viešąjį interesą ir ar jų panaikinimas leistų apginti viešąjį interesą, o tais atvejais, kai neteisėtų administracinių aktų pagrindu yra pastatyti statiniai, administracinių aktų panaikinimas bus nukreiptas į viešojo intereso gynimą tik tuo atveju, jei toks panaikinimas bus siejamas su atitinkamais materialiniais teisiniais padariniais (buvusios padėties atkūrimu). Procesiniuose dokumentuose prokuroro pateikta informacija apie tai, kokiais būdais ir priemonėmis bus siekiama viešojo intereso, pasireiškusio neteisėtomis statybomis, pažeidimo šalinimo, bylą nagrinėjančiam administraciniam teismui leistų spręsti, kuo ginčijamų administracinių aktų panaikinimas prisidėtų prie viešojo intereso gynybos, tinkamai apibrėžti ir išnagrinėti keliamus reikalavimus, susijusius su viešojo intereso gynimu.

17Atsižvelgiant į šias aplinkybes, kolegija konstatuoja, kad daryti išvadą, jog nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-146-88/2009 buvo nukrypta nuo suformuotos administracinio teismo praktikos ir tenkinti prašymą dėl proceso atnaujinimo pagrindo nėra.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

19atsakovo Neringos savivaldybės tarybos prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti. Proceso administracinėje byloje Nr. A-146-88/2009 neatnaujinti.

20Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai