Byla e2KT-141-943/2016
Dėl minėtos bylos ir Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. e2-3120-431/2016 sujungimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Egidija Tamošiūnienė, susipažinusi su Prienų rajono apylinkės teismo teisėjos prašymu civilinėje byloje Nr. e2-1668-805/2016,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme gautas Prienų rajono apylinkės teismo teisėjos prašymas civilinėje byloje Nr. e2-1668-805/2016 dėl minėtos bylos ir Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. e2-3120-431/2016 sujungimo.

3Prienų rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1668-805/2016 pagal ieškovo S. P. Š. patikslintą ieškinį atsakovams A. I., UAB „Prienų butų ūkis“, J. B., J. C., T. C., V. K. ir G. R., dalyvaujant tretiesiems asmenims UAB „Prienų šilumos tinklai“ ir UAB „Trakų energija“, dėl įpareigojimo atstatyti šildymo vamzdyno įvadą į ieškovo butą ir atstatyti projekte nustatytą šildymo prietaisų galią butuose.

4Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-3120-431/2016 pagal ieškovo S. P. Š. ieškinį atsakovei UAB „Trakų energija“ dėl įpareigojimo atlikti darbus, kuriuo prašoma įpareigoti atsakovę atlikti ieškovui patiektos centralizuotos šilumos energijos, skirtos buto šildymui, karštam vandeniui ruošti ir jo temperatūrai palaikyti, paskirstymo perskaičiavimą bei ištaisyti ieškovui išrašytas sąskaitas už šilumos energiją nuo 2013 m. spalio iki 2015 m. spalio taikant metodus Nr. 4 ir Nr. 10, ir atsakovės UAB „Trakų energija“ priešieškinį S. P. Š. ir jo sutuoktinei dėl skolos priteisimo.

5Prašymas sujungti civilines bylas iš esmės motyvuojamas tuo, kad Vilniaus apygardos teisme 2016 m. gruodžio 14 d. vykusio teismo posėdžio metu ieškovo atstovas teikė prašymą sustabdyti apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą iki įsiteisės Prienų rajono apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje Nr. e2-1668-805/2016 priimtas sprendimas. Taip pat, teisėjos manymu, minėtas civilines bylas sujungus bus užtikrintas proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principų įgyvendinimas.

6Bylas atsisakytina sujungti.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 136 straipsnio 4 dalį teismas, nustatęs, kad teismo (teismų) žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima nagrinėti skyrium. Ši norma nustato ir subjektus, kurie sprendžia bylų sujungimo klausimus: jei bylos nagrinėjamos tame pačiame teisme, dėl jų sujungimo sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, o jei skirtinguose teismuose – aukštesnės pakopos teismo pirmininkas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (dėl civilinių bylų, nagrinėjamų skirtinguose apylinkių teismuose, esančiuose to paties apygardos teismo veiklos teritorijoje, sprendžia atitinkamo apygardos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, dėl skirtinguose apygardų teismuose ar skirtingų apygardų teismų veiklos teritorijose veikiančiuose apylinkių teismuose nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo – Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas).

8Civilinių bylų sujungimo instituto tikslai yra susiję su proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principų įgyvendinimu: bylos sujungiamos, jeigu taip bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai. Bylų sujungimas taikomas ir tais atvejais, kai nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima nagrinėti skyrium (CPK 136 straipsnio 4 dalis). Susipažinus su teismui pateikta informacija apie prašomas sujungti civilines bylas, nelaikytina, jog tarp prašomų sujungti bylų yra ryšys, kuris trukdytų šias bylas nagrinėti jų nesujungus ir ginčus išspręsti greitai bei teisingai.

9Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog Prienų rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo patikslintą ieškinį, kuriuo siekiama įpareigoti atsakovą A. I. atstatyti į pradinę būseną daugiabučio namo, esančio Pušyno g. 19, Prienuose, šildymo sistemos įvadą į Pušyno g. 19-6 butą, bei įpareigoti atsakovus UAB „Prienų butų ūkis“, J. B., J. C., T. C., V. K. ir G. R. atstatyti atsakovų butuose esančios bendro naudojimo šildymo sistemos prietaisų, už kuriuos atsako namo administratorius ir būtų savininkai, projektinį pajėgumą, atkuriant vamzdyno pradinę padėtį, buvusią iki 2008 m. Tuo tarpu, Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje byloje ieškovas iš esmės siekia įpareigoti atsakovę UAB „Trakų energija“ atlikti ieškovui patiektos centralizuotos šilumos energijos, skirtos buto šildymui, karštam vandeniui ruošti ir jo temperatūrai palaikyti, paskirstymo perskaičiavimą bei išrašyti naujas sąskaitas už šilumos energiją laikotarpiu nuo 2013 m. spalio iki 2015 m. spalio taikant metodus Nr. 4 ir Nr. 10. Iš paduoto ieškinio akivaizdus ieškovo turtinis interesas, pasireiškiantis siekiu už ginčo laikotarpį mokėti mažesnius mokesčius. Nors prašomos sujungti civilinės bylos susijusios su ieškovo buto, esančio Pušyno g. 19-6, Prienuose, šildymo prietaisais ir apmokėjimu už suteiktą centralizuotą šilumos energiją, tačiau akivaizdu, kad nurodytų bylų nagrinėjimo dalykai ir ribos nesutampa.

10Vien faktas, kad ieškovo atstovas 2016 m. gruodžio 14 d. teismo posėdžio metu pateikė prašymą sustabdyti Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą iki įsiteisės Prienų rajono apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje priimtas sprendimas, nesudaro teisinio ir faktinio pagrindo nesant pakankamo bylų sąsajumo dirbtinai sujungti civilines bylas ir tokiu būdu dėl jose vertintinų skirtingų faktų ir aplinkybių apsunkinti bylos nagrinėjimą. Pažymėtina, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus apygardos teisme prašymas sustabdyti bylos nagrinėjimą iki šiol nėra išspręstas, tačiau teismas, nustatęs, kad bylos negalima nagrinėti iki bus išnagrinėta Prienų rajono apylinkės teisme nagrinėjama byla Nr. e2-1668-805/2016, nagrinėjamą bylą privalės sustabdyti (CPK 163 straipsnio 3 dalis).

11Kadangi sujungus minėtas civilines bylas nebus pasiekti civilinių bylų sujungimo instituto tikslai (greitesnis ir efektyvesnis bylos nagrinėjimas), šios bylos nėra susijusios tiek, kad jų nebūtų įmanoma nagrinėti atskirai, prašymas sujungti nurodytas civilines bylas netenkinamas.

12Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 136 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

13Nesujungti Prienų rajono apylinkės teismo civilinės bylos Nr. e2-1668-805/2016 ir Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. e2-3120-431/2016.

Proceso dalyviai