Byla 2-1390-132/2011

1Radviliškio rajono apylinkės teismo teisėjas Vytautas Butvilas sekretoriaujant Nijolei Sinkevičienei, dalyvaujant ieškovės atstovei G. B., atsakovo atstovui A. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės AB ( - ) ieškinį atsakovei UAB ( - ) dėl skolos kartu su priskaičiuotais delspinigiais ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė AB ( - ) kreipėsi į Radviliškio rajono apylinkės teismą dėl 950,55 Lt skolos kartu su priskaičiuotais delspinigiais ir 50 Lt žyminio mokesčio priteisimo iš atsakovės UAB ( - ). Nurodė, kad 2009-05-20 su atsakove sudarė sutartį Nr. 17 pagal kurią atsakovė įsipareigojo atsiskaityti su ieškove po PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos 30 dienų laikotarpyje, tačiau atsakovė to nepadarė ir liko skolinga.

3Radviliškio rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 12 d. preliminariu sprendimu ieškinys patenkintas visiškai, priteisiant iš atsakovės 950,55 Lt skolos ir 50 Lt žyminio mokesčio.

4Atsakovė, nepraleidusi įstatymų nustatyto termino pateikė prieštaravimą, kuriuo prašė 2011 m. gegužės 12 d. preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Savo argumentus grindė tuo, kad ne atsakovė teikė užsakymus ieškovei dėl paslaugų atlikimo pagal sutartį Nr. 17, o buvęs atsakovės darbuotojas V. M., tačiau jis neturėjo įgaliojimų to daryti. Nurodė, kad buvusiam atsakovės darbuotojui V. M., kai pasirašytos (2009-07-31) ginčijamos PVM sąskaitos – faktūros, buvo fiksuojamos pravaikštos, todėl anot atsakovės, buvęs darbuotojas V. M. ne tik neturėjo įgaliojimų sudarinėti tokio pobūdžio sandorių, bet minėtu laikotarpiu aplamai nevykdė darbiniu pareigų pagal darbo sutartį pavestų atsakovės, todėl negalėjo ir teisėtai neatstovavo atsakovės UAB ( - ) interesų kaip darbuotojas santykiuose su ieškove. Pažymėjo, kad ieškovės suteiktos paslaugos pagal PVM sąskaitą faktūrą VM Nr. 0001289 yra ne atsakovei priklausančios statybinės technikos – buldozerio KOMATSU pervežimas, nes tokios statybinės technikos atsakovė neturėjo ir neturi, ir butinybės atsakovei pervežti tokią techniką niekada nebuvo, o be to, atkreipė dėmėsį į tai, jog 2009 m. gegužės 20 d. sutartis Nr. 17 nenumatė pervežimo paslaugų teikimo.

5Ieškovė savo atsiliepimu į atsakovės prieštaravimus prašė Radviliškio rajono apylinkės teismo preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

6Teismas, vadovaudamasis CPK 430 str. 3 d. perėjo į žodinį bylos nagrinėjimą.

7Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė G. B. ieškinį palaikė, iš esmės jį atkartojo ir prašė tenkinti. Paaiškino, kad pradėjo teikti paslaugas pagal sutartį, kurią sudarė atsakovės darbuotojas A. P. gegužės mėnesį. V. M. ėjo pavaduotojo pareigas, ir buvo atvykęs kartu. A. P. informavo, kad užsakymais su UAB ( - ) užsiims V. M.. Paslaugos buvo atliekamos, po to išrašomos sąskaitos – faktūros. Visos iki tol pateiktos sąskaitos – faktūros buvo apmokėtos, jokių pretenzijų iš atsakovės nebuvo gauta. Teigė, kad atsakovės atstovas V. M. turėjo įgaliojimą pasirašyti, todėl nekilo jokių abejonių dėl tolimesnių paslaugų, kurias dažniausiai atsakovės atstovai užsakydavo telefonu, teikimo pagal sutartį, o iš atsakovės nebuvo gauta jokių pranešimų, kad jos atstovai neturi teisės atstovauti bendrovės ir užsakinėti paslaugų. Pažymėjo, kad dar liepos mėnesį UAB ( - ) komercijos direktorius A. S. (kuris ir pasirašė 2009 m. liepos 29 d. sąskaitą – faktūrą) kartu su kitais asmenimis buvo atvykę pas juos ir net kalbos nebuvo apie tai, kad V. M. neturi įgaliojimų užsakinėti paslaugas ar pasirašyti. Teigė, kad metų pabaigoje UAB ( - ) buvo pateiktas skolų suderinimo aktas, išsiųstas paštu, registruotu laišku, atsakovė jo negrąžino, jokių pastabų dėl to neišreiškė, įskaitant ir sąskaitas – faktūras dėl kurių pareikštas ieškinys teisme, todėl laikė, kad skolą UAB ( - ) pripažino pilna apimtimi. Vėliau, kai UAB ( - ) atsisakė apmokėti dvi sąskaitas - faktūras, motyvuodama tuo, kad V. M. negalėjo ir neturėjo teisės pasirašyti sąskaitų - faktūrų, nes jam tuo metu užfiksuotos pravaikštos, susirado V. M.. Jis paaiškino, kad jokių pravaikštų tuo metu nebuvo padaręs, jis atleistas iš darbo nepagrįstai ir pateikė tarp atsakovės UAB ( - ) ir jo sudarytą taikos sutartį.

8Teismo posėdžio metu pasiūlius kviesti į teismo posėdį V. M. ir A. P., ieškovė nesutiko ir prašė bylos nagrinėjimą iš esmės baigti paliekant preliminarų sprendimą nepakeistą.

9Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas A. M. ieškinį prašė atmesti ir preliminarų sprendimą panaikinti. Paaiškino, kad sutartis pasirašyta A. P., o pateikta V. M., kuris ir atlikinėjo užsakymus, nors jis neturėjo jokio pagrindo tai daryti. Teigė, kad V. M. negalėjo pasirašinėti sąskaitų – faktūrų, nes jis tam neturėjo įgaliojimų, todėl atsakovei negali kilti atsakomybė už kito asmens veiksmus, be to, 2009 metų gegužės mėnesį sudarytoje sutartyje nėra numatyta pervežimo paslaugų, o 2009-07-31 išrašyta sąskaitos – faktūros yra už buldozerio pervežimą ir už neįvardinto autovežio grindų remontą. Pažymėjo, kad V. M. veiksmai buvo neteisėti, tuo laikotarpiu, kai buvo išrašytos sąskaitos - faktūros jam buvo užfiksuotos pravaikštos, kurios nenuginčytos, tai yra paliktos galioti, todėl atsakovė atsisakė patvirtinti sandorius, nes ji neturi atsakyti už kito asmens, neturinčio tam įgaliojimą, veiksmus. Kategoriškai nesutiko su tuo, kad skolų suderinimo aktas – suvestinė buvo atsakovės patvirtintas, nes nutylėjimas, anot atsakovės atstovo, nėra laikomas tinkamu patvirtinimu.

10Vertinant preliminaraus sprendimo pagrįstumą, teismas atsižvelgia į šalių pateiktus rašytinius įrodymus, aplinkybes ir šalių paaiškinimus teismo posėdžio metu, neišeidamas už ieškinio dalyko ir pagrindo ribų (CPK 430 str. 4 d.).

11Dėl bylos nagrinėjimo metu nustatytų aplinkybių

12UAB ( - ) registruota 2003-03-05. UAB ( - ) – 2009-04-28 (b. l. 70). Tarp ieškovės UAB ( - ) ir atsakovės UAB ( - ) 2009 m. gegužės mėn. 20 d. buvo sudaryta sutartis Nr. 17, kuria viena šalis įsipareigojo atlikti metalo apdirbimo, tekinimo, suvirinimo darbus bei kranų, kelių tiesimo mašinų remontą, o kita – atsiskaityti po PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos trisdešimt dienų laikotarpyje. Taip pat praleidus terminą apmokėti 0,06 % delspinigių nuo neapmokėtos sumos. Sutartis pasirašyta statybos direktoriaus A. P. (b. l. 18). Ieškovas UAB ( - ) už atliktus darbus pateikė UAB ( - ) sekančias PVM sąskaitas – faktūras : 2009-05-29 serija VM Nr. 0001213 – 759,98 Lt sumai, Nr. 0001197 – 360,03 Lt sumai, 2009-06-30 serija VM Nr. 0001243 – 454,72 Lt sumai (pasirašyta statybos direktoriaus pavaduotojo V. M.), 2009-07-29 serija VM Nr. 0001284 Lt – 360,03 Lt sumai (pasirašyta komercijos direktoriaus A. S.); visas atsakovė apmokėjo (b. l. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62). Ieškovė UAB ( - ) atsakovės UAB ( - ) užsakymu 2009-07-23 atliko tam tikrus darbus, kurie užfiksuoti atliktų darbų aktu, sunkvežimio kelionės lapu, 2009-07-28 prekių perdavimo – priėmimo aktu (pasirašyta statybos direktoriaus pavaduotojo V. M.) (b. l. 42, 43, 44), o vėliau, 2009-07-31 už tuos darbus ieškovė išrašė PVM sąskaitas – faktūras: serija VM Nr. 0001290 – 640,93 Lt sumai ir Nr. 0001289 – 240,05 Lt sumai (pasirašyta statybos direktoriaus pavaduotojo V. M.) (b. l. 45, 46) bei pateikė atsakovei, kuri jų neapmokėjo. 2009-07-30 d. UAB ( - ) l.e. p. direktoriaus įsakymu Nr. 046 A. P. ir V. M. nuo 2009-07-28 ir 2009-07-29 skirtos pravaikštos (b. l. 38). UAB ( - ) generalinio direktoriaus 2009-08-17 įsakymu Nr.056 dėl V. M. neatvykimo į darbą be svarbių priežaščių nuo 2009-07-28 iki 2009-08-14 imtinai jam skirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo (b. l. 37). 2010-11-29 Radviliškio rajono apylinkės teismui pateikta taikos sutartis sudaryta tarp UAB ( - ) ir V. M. dėl civilinės bylos Nr. 2-3643-132/2010 pagal pareikštą ieškinį „Dėl drausminės nuobaudos panaikinimo, atleidimo iš darbo formuluotės pakeitimo, kompensacijos, delspinigių bei vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo laiką priteisimo nutraukimo“ (b. l. 63).

13Dėl juridinio asmens filialo atliekamų funkcijų, jo atsakomybės pagal prievoles, per atstovą sudarytų sandorių pasekmių ir sutartinių santykių laikymosi

14Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.53 straipsnio 1 dalis nurodo, kad juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų.

15Lietuvos Respublikos 2.56 straipsnio 2 dalis numato, kad juridinio asmens atstovybė turi teisę atstovauti juridinio asmens interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus juridinio asmens vardu, vykdyti eksporto ir importo operacijas, tačiau tik tarp užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsteigusių atstovybę, arba su ja susijusių įmonių, įstaigų ar organizacijų ir atstovybės.

16Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.133 straipsnio 1 dalis nustato, kad vieno asmens (atstovo) sudarytas sandoris kito asmens (atstovaujamojo) vardu, atskleidžiant atstovavimo faktą ir neviršijant suteiktų teisių, tiesiogiai sukuria, pakeičia ir panaikina atstovaujamojo civilines teises ir pareigas. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad atstovo teisės taip pat gali būti suprantamos iš aplinkybių, kuriomis atstovas veikia. Jeigu asmuo savo elgesiu davė rimtą pagrindą tretiesiems asmenims manyti, kad jis paskyrė kitą asmenį savo atstovu, tai tokio asmens atstovaujamojo vardu sudaryti sandoriai yra privalomi astovaujamajam. Minėto straipsnio 9 dalyje taip pat nustatyta, kad jeigu atstovas veikė viršydamas savo teises, tačiau tokiu būdu, jog trečiasis asmuo turėjo rimtą pagrindą manyti, kad sudaro sandorį su tokią teisę turinčiu atstovu, sandoris privalomas atstovaujamajam, išskyrus atvejus, kai kita sandorio šalis žinojo ar turėjo žinoti, kad atstovas viršija savo teises.

17Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.158 straipsnis reglamentuoja sutartinių santykių sąžingumą ir sąžiningą dalykinę praktiką, tai yra šalių sąžiningumo pareiga egzistuoja nuo pat sutartinių santykių pradžios iki sutarties pabaigos. O sąvokos sąžiningumas ir sąžininga dalykinė praktika reiškia, kad šalys versle turi laikytis tiek bendrųjų elgesio standartų, taikomų bet kuriam žmogui, tiek specifinių elgesio standartų, susikloščiusių tam tikroje verslo srityje.

18Aiškinant rašytinį šalių susitarimą, pirmiausiai turi būti vertinami tikrieji šalių ketinimai, atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis aplinkybėmis suteikę analogiški šalims protingi asmenys (CK 6.193 str.). Be to, būtina atsižvelgti į sutarties tikslų aiškinimąsi, kas parodo rašytinio susitarimo sąlygų prasmę. Sutarties aiškinimui svarbu ne tik sutarties tekstas, bet ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties vykdymu. Kaip nurodė ieškovė, sutartis buvo sudaryta su atsakovės UAB ( - ) atstovu UAB ( - ) filialo statybos direktoriumi A. P., kuris turėjo įgaliojimą sudaryti sutartį ir atskleidė atstovavimo faktą ieškovei UAB ( - ). Tai patvirtino ir atsakovės atstovas teismo posėdžio metu, todėl atstovo, šiuo atveju UAB ( - ) direktoriaus sukurtos teisės sudarant sandorį, kito asmens (atstovaujamojo) vardu yra privalomos atstovaujamajam – UAB ( - ) (CK 2.133 str. 1 d.).

19Atsakovė neginčijo sutarties sudarymo teisėtumo fakto ir atsiradusių įsipareigojimų pagal sutartį apmokėdama keturias PVM sąskaitas – faktūras nuo 2009-05-29 iki 2009-07-29 dienos, kuri viena iš jų, 2009-06-30 dienos buvo pasirašyta tame tarpe ir UAB ( - ) filialo statybos direktoriaus pavaduotojo V. M., tačiau kategoriškai nesutiko su tuo, kad V. M. turėjo teisę pasirašyti ir dvi 2009-07-31 dienos ginčo PVM sąskaitas – faktūras 880,95 Lt sumai. Savo poziciją grindė sekančiais argumentais: 1) 2009-07-31 dienos ginčo PVM sąskaitas – faktūras pasirašė neturintis tam įgaliojimų asmuo V. M. UAB ( - ) filialo statybos direktoriaus pavaduotojas, o UAB ( - ) neprivalo atsakyti už sandorius, kuriuos sudarė su trečiaisiais asmenimis neturintis tam įgaliojimų asmuo, jei ji to sandorio nepatvirtino; 2) 2009-07-31 dieną, kai buvo pasirašytos dvi ginčo PVM sąskaitos – faktūros V. M. – UAB ( - ) filialo direktoriaus pavaduotojui buvo fiksuojamos pravaikštos, todėl jis jų negalėjo pasirašyti. Su šiais atsakovės argumentais teismas nesutinka.

20Pirma, kaip nurodė ieškovės atstovė teismo posėdžio metu, UAB ( - ) filialo statybos direktorius A. P. buvo atvykęs kartu su statybos direktoriaus pavaduotoju V. M., todėl jo teises ieškovė suprato iš aplinkybių, kuriomis atstovas veikė ir jo sudaryti sandoriai yra privalomi atstovaujamajai – UAB ( - ) (CK 2.133 str. 2 d.).

21Antra, kaip matyti iš bylos medžiagos, darbai, už kurias išrašytos dvi 2009-07-31 dieną PVM sąskaitos – faktūros, realiai buvo atlikti 2009-07-23 ir 2009-07-28 dienomis, o V. M. pasirašydamas 2009-07-31 dieną, tik patvirtino darbų atlikimo faktą veikdamas sąžiningos dalykinės praktikos ribose (CK 6.158 str.).

22Trečia, ieškovė nebuvo informuota apie tai, jog V. M. neturi teisės pasirašinėti PVM sąskaitų – faktūrų ar teikti užsakymų, tuo labiau, kad pagal tarp šalių susiklosčiusius sutartinius santykius jis pasirašinėjo ir atsakovė jokių pretenzijų dėl to nekėlė, todėl netgi jeigu atstovas, šiuo atveju V. M. galimai veikė viršydamas savo teises, tačiau tokiu būdu, jog ieškovė UAB ( - ) turėjo rimtą pagrindą manyti, kad sudaro sandorį su tokią teisę turinčiu atstovu, sandoris privalomas atstovaujamajai - UAB ( - ) (CK 2.133 str. 9 d.).

23Ketvirta, tai, kad UAB ( - ) l.e.p.direktoriaus 2009-07-30 įsakymu Nr. 046 įmonės atstovams (miesto) filiale A. P. ir V. M. 2009-07-28 ir 2009-07-29 skirtos pravaikštos, 2009-08-17 UAB ( - ) generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 056 V. M. skirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo, o 2010-11-29 Radviliškio rajono apylinkės teismui pateikta Taikos sutartis sudaryta tarp UAB ( - ) ir V. M. civilnėje byloje Nr. 2-3643-132/2010 pagal pareikštą ieškinį „Dėl drausminės nuobaudos panaikinimo, atleidimo iš darbo formuluotės pakeitimo, delspinigių bei vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą laiką priteisimo“ nėra pagrindas atsakovei atsisakyti vykdyti 2009-05-20 sutartį Nr. 17 ir apmokėti 2009-07-31 dieną išrašytas dvi PVM sąskaitas – faktūras, nes ieškovė nebuvo informuota, nežinojo ir negalėjo žinoti, kad UAB ( - ) atstovas V. M. galimai viršijo savo teises (CPK 2.133 str. 9 d.). Juo labiau, sprendžiant iš ieškovės atstovės paaiškinimų teismo posėdžio metu, kuriais teismas netikėti neturi pagrindo, liepos mėnesio gale atvykus į ieškovės bendrovę UAB ( - ) komercijos direktoriui, kuris asmeniškai pasirašė 2009-07-29 dienos PVM sąskaitą – faktūrą už atliktus darbus (b. l. 60), jokio nei žodinio, nei rašytinio pranešimo, kad įmonės (miesto) filialo atstovai neturi teisės užsakinėti paslaugų ir pasirašinėti PVM sąskaitų – faktūrų nebuvo gauta, todėl ieškovė turėjo rimtą pagrindą manyti, kad bendrauja su teisėtai įmonei atstovaujančiais atstovais ir gali bendradarbiauti toliau pagal susiklosčiusią dalykinę verslo praktiką tarp šalių (CK 6.158 str.).

24Pažymėtina ir tai, kad sutartį UAB ( - ) vykdė apmokėdama PVM sąskaitas – faktūras nuo 2009-05-29 iki 2009-07-29 dienos, todėl laikytina, kad tarp šalių buvo susiklostę sutartiniai – tęstiniai santykiai, o atsakovė, sutikdama su sudaryta 2009-05-20 dieną sudaryta sutartimi ir pirmos 2009-05-29 PVM sąskaitos – faktūros apmokėjimu, taip sandorį patvirtino ir šiuo atveju, negali remtis CK 2. 136 straipsniu, kurį nurodė tiek atsiliepime į ieškinį, tiek grindė savo argumentus teismo posėdžio metu, nes jis orentuotas daugiau į vienkartinius, o ne į sutartinius – tęstinius per atstovą sudarytus sandorius.

25Atsakovė taip pat ginčija dviejų PVM sąskaitų – faktūrų bendrai 880,95 litų sumai, išrašytų 2009-07-31 pagrįstumą, motyvuodama tuo, kad sutartyje nėra numatyta pervežimo paslaugų, kurios buvo atliktos ir tuo pagrindu išrašyta PVM sąskaita – faktūra 240,02 Lt sumai bei nėra įvardintas konkretus autovežis, kuriam buvo atliktas grindų keitimas ir tuo pagrindu išrašyta sąskaita – faktūra 640,93 Lt sumai, tačiau teismas šias atsakovės nurodytas aplinkybes laiko nereikšmingomis, nes iš pateiktos sutarties turinio matyti, kad ji nėra išsami, sutarties objektas pakankamai abstraktus, sąvokos - kranų, kelių tiesimo mašinų remontas plačiau nedetalizuotos, todėl teismas mano, jog negalima vienareikšmiškai teigti, kad buldozerio pervežimas neįeina į kranų, kelių tiesimo mašinų remonto paslaugas. O konkretaus autovežio PVM sąskaitoje – faktūroje neįvardijimas, kuriam buvo atliktas grindų remontas yra daugiau mažareikšmis atlikto darbo pavadinimo formuluotės netikslumas (trūkumas), nei pačio fakto, kad tokie darbai, už kuriuos atsakovė įsipareigojo apmokėti 2009 m. gegužės 20 d. sutartimi, buvo atlikti, klausimas.

26Tokiu būdu, remiantis tuo, kas išdėstyta, preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 430 str. 6 d. 1 p.)

27Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 263 str. – 270 str.,

Nutarė

28Preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

29Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Radviliškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Radviliškio rajono apylinkės teismo teisėjas Vytautas... 2. Ieškovė AB ( - ) kreipėsi į Radviliškio rajono apylinkės teismą dėl... 3. Radviliškio rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 12 d. preliminariu... 4. Atsakovė, nepraleidusi įstatymų nustatyto termino pateikė prieštaravimą,... 5. Ieškovė savo atsiliepimu į atsakovės prieštaravimus prašė Radviliškio... 6. Teismas, vadovaudamasis CPK 430 str. 3 d. perėjo į žodinį bylos... 7. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė G. B. ieškinį palaikė, iš esmės... 8. Teismo posėdžio metu pasiūlius kviesti į teismo posėdį V. M. ir A. P.,... 9. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas A. M. ieškinį prašė atmesti ir... 10. Vertinant preliminaraus sprendimo pagrįstumą, teismas atsižvelgia į šalių... 11. Dėl bylos nagrinėjimo metu nustatytų aplinkybių... 12. UAB ( - ) registruota 2003-03-05. UAB ( - ) – 2009-04-28 (b. l. 70). Tarp... 13. Dėl juridinio asmens filialo atliekamų funkcijų, jo atsakomybės pagal... 14. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.53 straipsnio 1 dalis nurodo, kad... 15. Lietuvos Respublikos 2.56 straipsnio 2 dalis numato, kad juridinio asmens... 16. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.133 straipsnio 1 dalis nustato, kad... 17. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.158 straipsnis reglamentuoja... 18. Aiškinant rašytinį šalių susitarimą, pirmiausiai turi būti vertinami... 19. Atsakovė neginčijo sutarties sudarymo teisėtumo fakto ir atsiradusių... 20. Pirma, kaip nurodė ieškovės atstovė teismo posėdžio metu, UAB ( - )... 21. Antra, kaip matyti iš bylos medžiagos, darbai, už kurias išrašytos dvi... 22. Trečia, ieškovė nebuvo informuota apie tai, jog V. M. neturi teisės... 23. Ketvirta, tai, kad UAB ( - ) l.e.p.direktoriaus 2009-07-30 įsakymu Nr. 046... 24. Pažymėtina ir tai, kad sutartį UAB ( - ) vykdė apmokėdama PVM sąskaitas... 25. Atsakovė taip pat ginčija dviejų PVM sąskaitų – faktūrų bendrai 880,95... 26. Tokiu būdu, remiantis tuo, kas išdėstyta, preliminarus sprendimas paliktinas... 27. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 263 str. – 270 str.,... 28. Preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.... 29. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...