Byla e2-179-842/2019
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo (trečiasis asmuo - UAB (duomenys neskelbtini))

1Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Vilma Stukaitė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ( - ) ir atsakovo V. V. pateiktą taikos sutartį civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ( - ) ieškinį atsakovui V. V. dėl skolos ir palūkanų priteisimo (trečiasis asmuo - UAB ( - )).

3Teismas

Nustatė

4Utenos apylinkės teismo Utenos rūmuose 2018 m. rugsėjo 19 d. priimtas ieškovės UAB ( - ) ieškinys atsakovui V. V. dėl skolos ir palūkanų priteisimo, trečiasis asmuo UAB ( - ). Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 32 569,93 Eur skolos už prekes, 1 855,85 Eur palūkanų, penkis procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimo išlaidas.

52019 m. sausio 9 ir 10 dienomis teisme gauta šalių sudaryta Taikos sutartis, kurią prašoma patvirtinti, civilinę bylą nutraukti ir panaikinti atsakovui taikytą laikinąją apsaugos priemonę – piniginių lėšų areštą.

6Prašymas tenkintinas, taikos sutartis tvirtintina ir civilinė byla nutrauktina.

7P. C. proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 3 dalį bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Teismui pateikta šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai, šalys, atstovaujamos teisininkų, susitarimą pasiekė gera valia. Šalims žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 293, 294 straipsniuose, todėl šalių sudaryta taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla Nr. e2-179-842/2019 nutrauktina (CPK 293 straipsnio 5 punktas).

8Ieškovė ieškinį apmokėjo 741,00 Eur dydžio žyminiu mokesčiu. Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, ieškovei grąžintina 584,25 Eur žyminio mokesčio (CPK 87 straipsnio 2 dalis). Dėl žyminio mokesčio grąžinimo ieškovė turi teisę kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos su nutarties kopija (įsiteisėjusios).

9Atsižvelgiant į šalių prašymą ir Taikos sutartimi pasiektą susitarimą, panaikintina Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi taikyta laikinoji apsaugos priemonė – atsakovui priklausančių piniginių lėšų, esančių bankų sąskaitose (pagal antstolio D. T. sudarytą 2018 m. rugsėjo 21 d. turto aprašą Nr. e2-6000-842/2018) areštas.

10Teismo patvirtinta taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas, jos šalims turintis galutinio teismo sprendimo galią.

11Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurios šioje byloje sudaro 8,85 Eur, pagal pateiktos Taikos sutarties sąlygas priteistinos iš atsakovo V. V. (CPK 96 straipsnio 6 dalis) (CPK 79, 80, 88, 96 straipsniai).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96 straipsniais, 140 straipsnio 1, 3 dalimis, 150 straipsniu, 290 , 291 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu, 295 straipsniu, teismas,

Nutarė

13prašymą dėl taikos sutarties tvirtinimo tenkinti.

14Patvirtinti ieškovės UAB ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), ir atsakovo V. V., asmens kodas ( - ) taikos sutartį civilinėje byloje Nr. e2-179-842/2019 šalių sutarto turinio:

15,,1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (CK) 6.983 ir 6.985 straipsniais ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK) 42 straipsnio 1 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsnio 2 dalimi teisminį ginčą Utenos apylinkės teismo Utenos rūmuose nagrinėjamoje civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ( - ) ieškinį atsakovui V. V., trečiasis asmuo UAB ( - ), kodas ( - ), dėl 32 569,93 Eur skolos ir 1 855,85 Eur palūkanų, t. y. iš viso 34 425,78 Eur, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų: 779 Eur sumokėto žyminio mokesčio, 800 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 150 Eur būtinųjų vykdymo išlaidų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priteisimo iš atsakovo, užbaigti šia taikos sutartimi ir prašyti teismą bylą nutraukti.

162. Atsakovas V. V. pripažįsta skolą: 32 569,93 Eur skolos ir 1 855,85 Eur palūkanų, t. y. iš viso 34 425,78 Eur, ir įsipareigoja sumokėti visą skolą 34 425,78 Eur (trisdešimt keturis tūkstančius keturis šimtus dvidešimt penkis eurus ir 78 et), ieškovei UAB ( - ) į jos atsiskaitomąją sąskaitą: ( - ), esančią AB SEB banke, ar ieškovo kasą grynaisiais pinigais šia tvarka ir terminais:

17a) 2 225,78 Eur (du tūkstančius du šimtus dvidešimt penkis eurus 78 et) sumokant iki 2019 m. gegužės 20 d.,

18b) likusią dalį – 32 200 Eur sumokant per 23 (dvidešimt tris) mėnesius, mokant kas mėnesį po 1 400 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus eurų) iki kiekvieno mėnesio 20 (dvidešimtos) dienos, o jeigu ši diena sutampa su nedarbo diena, tai iki po to einančios pirmosios darbo dienos, pirmą mokėjimą padarant iki 2019 m. birželio 20 d.

19Atsakovas V. V. įsipareigoja ieškovei UAB ( - ) sumokėti 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo visos skolos, t. y. 34 425,78 Eur, ir atitinkamai nesumokėtos skolos dalies nuo 2018 m. rugsėjo 14 d. iki skolos pilno sumokėjimo. Palūkanas atsakovas privalo sumokėti ieškovui kartu su paskutiniu skolos dalies mokėjimu (šio punkto 1 dalis).

203. Atsakovas V. V. iki 2019 m. sausio 18 d. įsipareigoja sumokėti ieškovei UAB ( - ) į jos atsiskaitomąją sąskaitą: ( - ), esančią AB SEB banke, ar į ieškovo kasą grynais pinigais dalį ieškovo turėtų bylinėjimosi išlaidų, iš viso 1 144,75 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą keturiasdešimt keturis eurus ir 75 ct), t. y. 194,75 Eur sumokėto žyminio mokesčio dalį, 800 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 150 Eur išlaidų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Kitų bylinėjimosi išlaidų viena šalis kitai šaliai neatlygina.

214. Tuo atveju, jeigu atsakovas V. V. laiku ir tinkamai nesumoka bylinėjimosi išlaidų (taikos sutarties 3 punktas) ir/ar bet kurios skolos dalies (taikos sutarties 2 punktas), ir šis vėlavimas yra ne mažesnis kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų, tai atsakovas privalo ne vėliau kaip vienuoliktą dieną po atitinkamo mokėjimo termino pasibaigimo dienos sumokėti visą likusią skolos sumą ieškovui iš karto, ir tuo pačiu iš karto privalo sumokėti ieškovui 10 (dešimties) procentų metines palūkanas nuo 2018 m. rugsėjo 14 d. iki skolos visiško sumokėjimo ir bylinėjimosi išlaidas, jei jos nesumokėtos. Jei atsakovas skolos ir palūkanų, bylinėjimosi išlaidu, nesumoka, ieškovas turi teise kreiptis i teismą dėl vykdomojo rašto gavimo priverstiniam skolų išieškojimui iš atsakovo.

225. Teismo pašto išlaidas ir teismo išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, apmoka atsakovas V. V..

236. Utenos apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-179-842/2019 (buvęs Nr. e2-6000-842/2018) taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki šios taikos sutarties įvykdymo ir skolos, palūkanų bei kitų mokėjimų visiško sumokėjimo, išskyrus šio punkto 2 dalyje nurodytus areštus.

24Prašyti teismo panaikinti nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos areštą atsakovo V. V. piniginėms lėšoms, esančioms bankų sąskaitose (pagal antstolio D. T. sudarytą 2018 m. rugsėjo 21 d. turto aprašą Nr. e2-6000-842/2018).

257.Prašyti teismą, vadovaujantis CPK 87 str. 2 d. dėl taikos sutarties sudarymo, grąžinti UAB ( - ) (kodas ( - )) 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio sumos, t.y. 584,25 Eur.

268. Šalys prašo teismo patvirtinti šią taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti, išsprendžiant šį klausimą rašytinio proceso tvarka.

279. Taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 294 straipsnio 2 dalyje ir bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir civilinio proceso kodekso straipsniai, nurodyti šios taikos sutarties 1 punkte, šalims žinomos ir suprantami. Šalims žinoma ir suprantama, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str.).“.

28Civilinę bylą Nr. e2-179-842/2019 nutraukti.

29Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-179-842/2019 (buvęs Nr. e2-6000-842/2018) taikytą laikinąją apsaugos priemonę – atsakovui V. V. priklausančių piniginių lėšų, esančių bankų sąskaitose (pagal antstolio D. T. turto aprašą), areštą. Likusioje dalyje laikinosios apsaugos priemonė lieka galioti iki visiško teismo nutartimi patvirtintos taikos sutarties įvykdymo.

30Priteisti iš atsakovo V. V., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžetą 8,85 Eur (aštuonis eurus 85 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimui, sumokant šią sumą į pasirinktą valstybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

31Grąžinti ieškovei UAB ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), 584,25 Eur žyminio mokesčio, sumokėto 2018 m. rugsėjo 12 d.

32Atšaukti 2019 m. sausio 10 d. 13.30 val. paskirtą teismo posėdį.

33Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Utenos apylinkės teismo Utenos rūmus.

Proceso dalyviai
1. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Vilma Stukaitė... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios... 3. Teismas... 4. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmuose 2018 m. rugsėjo 19 d. priimtas... 5. 2019 m. sausio 9 ir 10 dienomis teisme gauta šalių sudaryta Taikos sutartis,... 6. Prašymas tenkintinas, taikos sutartis tvirtintina ir civilinė byla... 7. P. C. proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 3 dalį bet kurioje... 8. Ieškovė ieškinį apmokėjo 741,00 Eur dydžio žyminiu mokesčiu.... 9. Atsižvelgiant į šalių prašymą ir Taikos sutartimi pasiektą susitarimą,... 10. Teismo patvirtinta taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas, jos... 11. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurios šioje byloje... 12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96... 13. prašymą dėl taikos sutarties tvirtinimo tenkinti.... 14. Patvirtinti ieškovės UAB ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), ir atsakovo V.... 15. ,,1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (CK) 6.983 ir 6.985... 16. 2. Atsakovas V. V. pripažįsta skolą: 32 569,93 Eur skolos ir 1 855,85 Eur... 17. a) 2 225,78 Eur (du tūkstančius du šimtus dvidešimt penkis eurus 78 et)... 18. b) likusią dalį – 32 200 Eur sumokant per 23 (dvidešimt tris) mėnesius,... 19. Atsakovas V. V. įsipareigoja ieškovei UAB ( - ) sumokėti 5 (penkių)... 20. 3. Atsakovas V. V. iki 2019 m. sausio 18 d. įsipareigoja sumokėti ieškovei... 21. 4. Tuo atveju, jeigu atsakovas V. V. laiku ir tinkamai nesumoka bylinėjimosi... 22. 5. Teismo pašto išlaidas ir teismo išlaidas, susijusias su procesinių... 23. 6. Utenos apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi civilinėje byloje... 24. Prašyti teismo panaikinti nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama ši taikos... 25. 7.Prašyti teismą, vadovaujantis CPK 87 str. 2 d. dėl taikos sutarties... 26. 8. Šalys prašo teismo patvirtinti šią taikos sutartį ir civilinę bylą... 27. 9. Taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, numatytos Lietuvos... 28. Civilinę bylą Nr. e2-179-842/2019 nutraukti.... 29. Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų 2018... 30. Priteisti iš atsakovo V. V., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžetą 8,85... 31. Grąžinti ieškovei UAB ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), 584,25 Eur... 32. Atšaukti 2019 m. sausio 10 d. 13.30 val. paskirtą teismo posėdį.... 33. Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama...