Byla eI-3016-816/2019
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš Jovitos Einikienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Beatos Martišienės ir Ivetos Pelienės, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Simonai Mockutei, dalyvaujant pareiškėjo G. M., atstovaujančio ir kitus pareiškėjus, atstovei advokatei Laurai Altun, atsakovo atstovei V. K., trečiajam suinteresuotam asmeniui S. S., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų G. M., R. B., L. M., S. M. ir V. S. skundą atsakovui valstybės įmonei (toliau – VĮ) Registrų centrui (VĮ Registro centro Vilniaus filialo teisių ir pareigų perėmėjui), byloje dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims S. S., bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Gastos“, atstovaujamai pagal įstatymą bankroto administratoriaus UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterinės paslaugos“, UAB „Daliveda“, dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėjai G. M., R. B., L. M., S. M. ir V. S. kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti VĮ Registro centro Vilniaus filialo 2017 m. vasario 8 d. sprendimą Nr. VILIJ(12.5.20.)-3727 (toliau – ir Sprendimas), kuriuo buvo įformintas atsisakymas ištaisyti klaidą Juridinių asmenų registre (toliau – ir Registras), ir įpareigoti atsakovą panaikinti 2017 m. sausio 23 d. atliktą UAB „Gastos“ registro duomenų pakeitimą.

3Pareiškėjai paaiškino, kad Sprendimu atsakovas atsisakė tenkinti pareiškėjų 2017 m. vasario 1 d. pateiktą prašymą ištaisyti klaidą ir panaikinti 2017 m. sausio 23 d. atliktus UAB „Gastos“ duomenų pakeitimus Registre ir atstatyti buvusius iki pakeitimo įrašus. Pareiškėjai teigė, kad 2017 m. sausio 23 d. Registre buvo padaryti neteisėti duomenų pakeitimai, taip pat neteisėtai įregistruoti duomenys apie UAB „Gastos“ direktorę. Atsakovas Registro duomenų pakeitimą registravo ne pagal juridinio asmens prašymą bei nereikalaudamas pateikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 2.64 straipsnio 2 dalies 4 punkte išvardytų dokumentų. Atsakovas nesutikrino duomenų ir nereikalavo pateikti įrodymų apie tai, kokiu pagrindu S. S. nurodė save akcininke ir teikė prašymą ją registruoti akcininke. Jokia sutartis dėl akcijų įgijimo neegzistavo.

4Pirminis atsakovas priimtu atsiliepimu į skundą prašė atmesti kaip nepagrįstą (elektroninės administracinės bylos lapas, toliau e. b. l. 57-62, 2 tomas). Atsakovas paaiškino, kad pareiškėjai R. B., L. M. ir V. S. šioje administracinėje byloje neturi reikalavimo teisės, nes ginčijamų sprendimų priėmimo metu nebuvo nei UAB „Gastos“ akcininkai, nei vadovai, nei kokiu nors kitokiu būdu su šiuo juridiniu asmeniu susiję asmenys, turintys teisinį suinteresuotumą dėl šio juridinio asmens dokumentų ar duomenų. Atsakovas pažymėjo, kad pareiškėjų pateiktos vertybinių popierių sąskaitų kopijos nebuvo pagrindas CK 2.69 straipsnio tvarka taisyti Registre esančius UAB „Gastos“ duomenis. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau – ir Registro nuostatai) 218 punkte nustatyta, kad klaidingais laikomi Registre įregistruoti duomenys ar įrašyta informacija, neatitinkantys Registrui pateiktų dokumentų. Vadovaudamasis šiomis nuostatomis, Registro tvarkytojas patikrino Registre esančių duomenų atitiktį pateiktiems dokumentams ir, nenustatęs jokių neatitikimų, neturėdamas pakankamo ir teisėto pagrindo prašomus anuliuoti duomenis laikyti klaidingais, Sprendimu pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjų prašymą dėl klaidos ištaisymo. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-12126-430/2017 pagal ieškovų G. M., R. B., L. M., S. M., V. S. ieškinį atsakovams S. S., VĮ Registrų centrui (trečiasis suinteresuotas asmuo – UAB „Gastos“) dėl pažeistų teisių gynimo, kurioje ieškovai be kitų reikalavimų reiškia reikalavimą pripažinti neteisėtais Registre 2017 m. sausio 23 d. atliktus UAB „Gastos“ duomenų pakeitimus ir panaikinti 2017 m. sausio 23 d. atliktą UAB „Gastos“, Registro duomenų pakeitimą, išbraukiant šiuos duomenis iš duomenų bazės ir atstatant buvusius iki pakeitimo įrašus. Mano, kad minėtoje civilinėje byloje nagrinėjamas tapatus šioje byloje keliamam ginčas pagal tapatų šioje byloje keliamą reikalavimą, todėl pareiškėjų skundas šioje dalyje turi būti paliktas nenagrinėtu. Taip pat atsakovas pažymėjo, kad, išnagrinėjus civilinį ginčą, įsiteisėjęs teismo sprendimas būtų pagrindas keisti arba palikti nepakeistus Registre esančius UAB „Gastos“ duomenis, todėl šis administracinis ginčas prarastų aktualumą.

5Lietuvos vyriausiasis administracinis teisma s (toliau – LVAT) 2019 kovo 5 d. nutartimi, atsižvelgęs į VĮ Registrų centre vykdomą vidinę pertvarką ir filialų panaikinimą, byloje pradinį atsakovą pakeitė nauju atsakovu - VĮ Registrų centru (2 t., e. b. l. 31-32).

6Tretieji suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškėjų skundą nepateikė.

7Teismo posėdžio metu pareiškėjo, atstovaujančio ir kitus pareiškėjus, atstovė skundą palaikė, prašė jį tenkinti iš esmės skunde nurodytais argumentais.

8Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą atsiliepime nurodytais argumentais.

9Teismo posėdžio metu trečiasis suinteresuotas asmuo S. S. iš esmės skundą palaikė, prašė jį tenkinti. Patvirtino, kad su UAB „Gastos“ įmone sąsajų neturi. Pažįstamas vardu Saulius pasiūlė 5000 eurų už tai, kad taptų UAB „Gastos“ direktore. Ji sutiko, pasirašė jo pateiktus dokumentus. Žino, jog nagrinėjama civilinė byla dėl jos pasirašyto dokumento pripažinimo negaliojančiu. Pripažįsta, kad įmonei tokiais savo veiksmais padarė žalos.

10Skundas atmestinas.

11Byloje kilo ginčas dėl VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2017 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. VILIJ(12.5.20.)-3727, kuriuo atsisakyta ištaisyti klaidą Juridinių asmenų registre pagal pareiškėjų G. M., R. B., L. M., S. M. ir V. S. prašymą, pagrįstumo ir teisėtumo. Taip pat prašoma įpareigoti atsakovą panaikinti 2017 m. sausio 23 d. atliktą UAB „Gastos“ registro duomenų pakeitimą, išbraukiant duomenis iš duomenų bazės.

12Bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad UAB „Gastos“ vienintelis akcininkas R. M. 2015 m. rugsėjo 11 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutartimis perleido 100 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Gastos“ akcijų penkiems asmenims - pareiškėjams šioje byloje - kiekvienam po 20 vnt. Pareiškėjai teigia, kad UAB „Gastos“ direktorius nebuvo pakeistas, juo visada buvo G. M., akcininkai nuo minėto laiko taip pat nesikeitė. Visi pareiškėjai nuo to laiko, kai įsigijo po 20 vnt. UAB „Gastos“ akcijų, niekam jų neperleido, neįkeitė ar kaip nors kitaip nesuvaržė teisių į jas. Taip pat pareiškėjų pateikti duomenys, kad 2016-02-01 buvo sudarytos akcijų perleidimo sutartys su UAB „Daliveda“, kurios šalių protokolais 2016-07-01 nutrauktos (1t., e. b. l. 126-141). Tad nepagrįsti atsakovo argumentai, jog dalis pareiškėjų neturi reikalavimo teisės šioje administracinėje byloje, nebūdami išviešinti Juridinių asmenų registre kaip juridinio asmens dalyviai, kadangi asmenų teises ir pareigas sukuria ne juridinių faktų išviešinimas registruose, o konkrečių civilinių teisių ir pareigų atsiradimą lemiantys pagrindai (sandoriai, teismų sprendimai, administraciniai aktai, žalos padarymas, įvykiai ar veiksmai, su kuriais įstatymas sieja civilines teisines pasekmes (CK 1.136 str. 2 d.).

13VĮ Registrų centras 2017 m. sausio 31 d. G. M. pateikė dokumentą, kurio pagrindu buvo atlikti duomenų registracijos pakeitimai, t. y. kurio pagrindu buvo įregistruotas akcininko (-ų) pasikeitimas ir kurio pagrindu buvo įregistruotas vadovo pasikeitimas. Tai buvo S. S., kaip vienintelės įmonės akcininkės, vienasmeniškai surašytas 2017 m. sausio 9 d. sprendimas skirti ją direktore. VĮ Registrų centro Vilniaus filialui 2017 m. sausio 12 d. buvo pateiktas UAB „Gastos“ S. S. pasirašytas 2017 m. sausio 10 d. prašymas įregistruoti Juridinių asmenų registre vienintelio akcininko duomenis (1t., e. b. l. 76-82, 84-85), pakeistus vadovo duomenis, juridinio asmens kontaktinius duomenis bei 2017 m. sausio 9 d. vienintelio akcininko S. S. sprendimas, kuriuo nuspręsta nuo 2017 m. sausio 9 d. atšaukti iš UAB „Gastos“ direktoriaus pareigų G. M. ir nuo tos pačios dienos UAB „Gastos“ naujuoju direktoriumi paskirti S. S. (1 t., e. b. l. 26). Teismo posėdžio metu S. S. patvirtino, kad sprendimą surašė kitas asmuo, ji ik pasirašė, jokių sąsajų iki tol ir vėliau su UAB „Gastos“ neturėjo.

14Pareiškėjai 2017 m. vasario 1 d. atsakovui pateikė prašymą „Dėl klaidos ištaisymo ir dėl registro duomenų pakeitimo panaikinimo“, kuriuo prašė panaikinti 2017 m. sausio 23 d. atliktą UAB „Gastos“ direktoriaus ir vienintelio akcininko duomenų pakeitimą, išbraukiant šiuos duomenis iš duomenų bazės ir atstatant iki pakeitimo buvusius įrašus. Prie prašymo pareiškėjai Registro tvarkytojui pateikė įmonės sudarytų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų išrašus, teisinių paslaugų sutartį ir duomenis apie įmonės apdraustuosius (1 t., e. b. l. 11-25). Iš pateiktų vertybinių popierių sąskaitų išrašų matyti, kad pareiškėjai 2015-09-11 nupirko lygiomis dalimis UAB „Gastos“ akcijas iš buvusio vienintelio akcininko R. M.. Išrašai iš vertybinių popierių sąskaitų pasirašyti pareiškėjo G. M., kaip įmonės UAB „Gastos“ direktoriaus. Tik teismui pateiktos 2015-09-11 akcijų pirkimo pardavimo sutarčių kopijos (1t., e. b. l. 27-41).

15Iš pačių pareiškėjų pateikto Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija (1t., e.b.l. 43-49) matyti, kad iki 2017-01-23 Juridinių asmenų registro duomenų apie UAB „Gastos“ pakeitimą įmonės direktoriumi (vienasmeniu valdymo organu) buvo pareiškėjas G. M. (5.2.2 ir 5.2.1 įrašai), tačiau juridinio asmens dalyviais iki 2017-01-23 duomenų pakeitimo buvo registruotas R. M. nuo 2014-04-07 iki 2015-10-27 (6.2 p.). Iš šio išrašo taip pat matyti, kad 2015-10-21 buvo pateiktas Registrui 2015-10-06 Pranešimas apie akcininkų skaičiaus pasikeitimą, kuris įregistruotas 2015-10-27 (14.5 žyma). Iš atsakovo atsiliepimo argumentų ir pateiktų Juridinių asmenų registro duomenų matyti, kad iki 2017 m. sausio 23 d. atlikto UAB „Gastos“ duomenų pakeitimo Juridinių asmenų registre buvo kaip dalyviai (Juridinių asmenų dalyvių registras) įregistruoti 3 asmenys“ UAB „Daliveda“, pareiškėjas G. M. ir S. M. (1t., e. b. l. 70-72). Be to, turėtos pareiškėjų akcijos 2016 metais buvo perleistos UAB „Daliveda“. Kaip minėta, teisminio nagrinėjimo metu pateikti duomenys, jog akcijų perleidimo sutartys su UAB „Daliveda“ nutrauktos.

16Aukščiau aprašytų faktinių aplinkybių ir turimos informacijos kontekste, atsakovas 2017 m. vasario 8 d. skundžiamu sprendimu Nr. VILIJ(12.5.20.)-3727 atsisakė tenkinti pareiškėjų 2017 m. vasario 1 d. prašymą dėl klaidos registre taisymo. Sprendime Registro tvarkytojas nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad Registre įregistruoti duomenys atitinka Registro tvarkytojui pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis, jie negali būti laikomi klaidingais ir dėl to taisomi, o pakeisti gali būti tik dokumentų ir duomenų teikėjui pateikus Registrui visus teisės aktais nustatytus ir teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus dėl duomenų pakeitimų įregistravimo arba teismine tvarka nuginčijus Registre paviešintus juridinio asmens duomenis. Atsakovas skundžiamą sprendimą iš esmės grindžia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų 218 punktu, kad klaidingais duomenimis laikomi tik registre įregistruoti duomenys ar įrašyta informacija, kurie neatitinka Registrui pateiktų dokumentų. Taip pat skundžiamame sprendime nurodyta, kad Juridinių asmenų registro duomenys keičiami pateikus Registro nuostatų 139 punkte nurodytus duomenis.

17Klaidų Juridinių asmenų registre taisymą reglamentuoja CK 2.69 straipsnio nuostatos. CK 2.69 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad klaidos Juridinių asmenų registre taisomos juridinio asmens arba asmens, kurio duomenys įrašyti į Registrą, prašymu, taip pat Registro tvarkytojo iniciatyva. Sąvoka „klaidos“ reiškia tam tikrą nukrypimą nuo teisingos informacijos, padarytas gramatines ar korektūros klaidas, aiškius neatitikimus. Pareiškėjų prašymo ištaisyti klaidą Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centro Vilniaus filialui pateikimo metu galiojusios redakcijos Nuostatų (redakcija, galiojusi nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. spalio 18 d.) 218 punktas nustatė, kad klaidingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys ar informacija Registre taisomi ar papildomi Registro duomenų, informacijos ir dokumentų teikėjo, gavėjo, asmens, kurio duomenys ar informacija įrašyta Registre, arba susijusių registrų, valstybės informacinių sistemų ar klasifikatorių tvarkytojų prašymu, taip pat Registro tvarkytojo iniciatyva. Klaidingais laikomi Registre įregistruoti duomenys ar įrašyta informacija, neatitinkantys Registrui pateiktų dokumentų. Nuostatų 220 punkte nurodyta, kad Registro tvarkytojas, gavęs suinteresuoto asmens prašymą ištaisyti klaidingus Registro duomenis ar informaciją ir jame nurodytus faktus patvirtinančius dokumentus, turi per tris darbo dienas ištaisyti Registro duomenis ar informaciją ir apie tai raštu pranešti Registro objektui ir duomenų subjektui, kurių duomenys ar informacija ištaisyti, ir asmenims, kuriems klaidingi duomenys perduoti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad ši Nuostatų norma Registro tvarkytoją įpareigoja, o ne suteikia teisę, duomenis ar informaciją ištaisyti pagal dokumentų ir duomenų teikėjo prašymą (žr. 2018 m. sausio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-5-662/2018).

18Teismų praktika, kuria remiasi pareiškėjai šioje byloje, kaip jau nurodė ir šią bylą apeliacine tvarka nagrinėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. kovo 29 d. nutarties 21 punkte, nėra aktuali nagrinėjamam ginčui, kadangi pareiškėjai neskundžia šioje administracinėje byloje Registro tvarkytojo 2017 m. sausio 23 d. atlikto juridinio asmens (UAB „Gastos“) duomenų pakeitimo (1t., e.b.l. 83). Šie Registro tvarkytojo veiksmai skundžiami civilinėje byloje (ieškinio reikalavimas panaikinti 2017 m. sausio 23 d. atliktą Juridinių asmenų registro duomenų pakeitimą). Šioje administracinėje byloje nagrinėjimo dalyką sudaro Registro tvarkytojo atsisakymas taisyti klaidas Juridinių asmenų registre pareiškėjų pateiktų kartu su 2017 m. vasario 1 d. prašymu dokumentų pagrindu. Pažymėtina, kad Juridinių asmenų registro duomenų pakeitimas ir registre esančių klaidų taisymas yra skirtingos administracinės procedūros. Negalimas Juridinių asmenų registro duomenų pakeitimas (atkeitimas ar atstatymas) per klaidų taisymo institutą. Klaidų taisymas galimas ir paties Registro tvarkytojo iniciatyva, pastebėjus aiškius neatitikimus su jam pateiktais dokumentais ar registre jau esančiais įrašais, tačiau Juridinių asmenų registro duomenys keičiami tik pateikus reikšmingus pokyčius patvirtinančius dokumentus.

19Pareiškėjai 2017 m. vasario 1 d. atsakovui pateikdami prašymą dėl klaidos ištaisymo šį prašymą grindė tuo, kad 2017 m. sausio 23 d. sprendimu buvo įregistruoti neteisingi UAB „Gastos“ direktoriaus ir vienintelio akcininko duomenų pakeitimai. Pareiškėjų teigimu, jie buvo akcininkai ir akcijų neperleido S. S..

20Teismas išnagrinėjęs ir įvertinęs pareiškėjų skundo argumentus nagrinėjamoje byloje, nustatytas aplinkybes, ginčo klausimą reglamentuojančius teisės aktus, LVAT praktiką, daro išvadą, kad pareiškėjai iš esmės nesutinka su atsisakymu taikyti klaidų taisymo institutą atstatant iki 2017 m. sausio 23 d. pakeitimo buvusius (ir naujus nurodomus neregistruotus Registre) Registro duomenis apie UAB „Gastos“ vadovą ir dalyvius, taip pat kontaktinius įmonės duomenis. Šiai dienai, reikšminga faktinė aplinkybė yra ta, kad UAB „Gastos“ bankrutuoja ir bankroto administratorius yra įstatymo ir teismo procesinio sprendimo pagrindu perėmęs įmonės valdymo organų funkcijas. Įvertinus pareiškėjų skundžiamo civilinėje byloje VĮ Registrų centro 2017 m. sausio 23 d. sprendimo turinį, taip pat apimtį, darytina išvada, jog pareiškėjų 2017 m. vasario 1 d. atsakovui pateikto prašymo kartu su jį lydinčiais duomenis apie akcininkų vertybinių popierių sąskaitas, esant Registre duomenims apie akcijų perleidimą UAB „Daliveda“, esant nepilnai sutvarkytiems duomenims apie Juridinio asmens dalyvius, - teisėtai ir pagrįstai Registro tvarkytojas atsisakė atstatyti buvusius iki 2017-01-23 duomenis kaip klaidos ištaisymą. Sutiktina su atsakovu, kad pareiškėjų 2017 m. vasario 1 d. prašyme dėl klaidos ištaisymo nurodyti taisytini duomenys atitiko iki prašymo pateikimo dienos Registro tvarkytojui pateiktuose dokumentuose esančius duomenis. Jei Registre įregistruoti duomenys atitinka pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis, jie negali būti laikomi klaidingais ir dėl to taisomi. Tai, kad pareiškėjai nesutinka su 2017 m. sausio 23 d. sprendimui priimti pateiktu trečiojo suinteresuoto asmens S. S. vienintelio akcininko sprendimu, taip pat nesudaro pagrindo įpareigoti Registro tvarkytoją taisyti klaidą juridinių asmenų registre, kadangi dėl šio dokumento nuginčijimo vyksta teisminis ginčas bendrosios kompetencijos teisme. Pareiškėjams nuginčijus duomenų Juridinių asmenų registre pakeitimui buvusį sandorį (vienintelio akcininko sprendimą), atsiras teisinis pagrindas Registro tvarkytojui įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu atlikti Registro duomenų pakeitimą (atstatymą), tačiau teismas neturi teisėto pagrindo įpareigoti Registro tvarkytoją, nesibaigus teisminiam ginčui, pakeisti Registro duomenis kaip klaidų Juridinių asmenų registre ištaisymą.

21Pareiškėjų skundo teismui turinys patvirtina, kad pareiškėjai iš esmės nesutinka ne su klaidos neištaisymu, o su atsisakymu pakeisti Registrų duomenis. Pažymėtina, kad Registro tvarkytojas turi teisę atsisakyti registruoti Juridinių asmenų registre duomenų pakeitimus, jei pateikti Registrui duomenys ir dokumentai neatitinka vieni kitų, yra neaiškūs ar klaidinantys (CK 2.68 str. 1 d. 3 p.).

22Įvertinus aukščiau išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad atsakovas, kaip Juridinių asmenų registro duomenų tvarkytojas, teisėtai ir pagrįstai atsisakė taisyti klaidas Juridinių asmenų registre pareiškėjų pateikto prašymo ir duomenų pagrindu, kadangi nenustatyta Registro duomenyse neatitikimo su Registre esančia informacija ir Registrui pateiktais duomenimis. Tad pareiškėjų skundas netenkintinas kaip nepagrįstas.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 41 straipsniu, 84 straipsniu, 86–87 straipsniais ir 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi bei 133 straipsniu,

Nutarė

24atmesti pareiškėjų G. M., R. B., L. M., S. M. ir V. S. skundą.

25Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą. Jovita Einikienė Beata Martišienė Iveta Pelienė

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjai G. M., R. B., L. M., S. M. ir V. S. kreipėsi į teismą,... 3. Pareiškėjai paaiškino, kad Sprendimu atsakovas atsisakė tenkinti... 4. Pirminis atsakovas priimtu atsiliepimu į skundą prašė atmesti kaip... 5. Lietuvos vyriausiasis administracinis teisma s (toliau – LVAT) 2019 kovo 5... 6. Tretieji suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškėjų skundą... 7. Teismo posėdžio metu pareiškėjo, atstovaujančio ir kitus pareiškėjus,... 8. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė su skundu nesutinka ir prašo jį... 9. Teismo posėdžio metu trečiasis suinteresuotas asmuo S. S. iš esmės skundą... 10. Skundas atmestinas.... 11. Byloje kilo ginčas dėl VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2017 m. vasario... 12. Bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad UAB „Gastos“ vienintelis... 13. VĮ Registrų centras 2017 m. sausio 31 d. G. M. pateikė dokumentą, kurio... 14. Pareiškėjai 2017 m. vasario 1 d. atsakovui pateikė prašymą „Dėl klaidos... 15. Iš pačių pareiškėjų pateikto Juridinių asmenų registro išplėstinio... 16. Aukščiau aprašytų faktinių aplinkybių ir turimos informacijos kontekste,... 17. Klaidų Juridinių asmenų registre taisymą reglamentuoja CK 2.69 straipsnio... 18. Teismų praktika, kuria remiasi pareiškėjai šioje byloje, kaip jau nurodė... 19. Pareiškėjai 2017 m. vasario 1 d. atsakovui pateikdami prašymą dėl klaidos... 20. Teismas išnagrinėjęs ir įvertinęs pareiškėjų skundo argumentus... 21. Pareiškėjų skundo teismui turinys patvirtina, kad pareiškėjai iš esmės... 22. Įvertinus aukščiau išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad atsakovas,... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 24. atmesti pareiškėjų G. M., R. B., L. M., S. M. ir V. S. skundą.... 25. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo apeliacine...