Byla 2-1068-605/2008
Dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio pagal valstybinę žemės nuomos sutartį

1Kauno apygardos teismo teisėja Neringa Venckienė, susipažinusi su ieškovo S. L. ieškiniu atsakovams Alytaus apskrities viršininko administracijai ir Alytaus miesto savivaldybės administracijai dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio pagal valstybinę žemės nuomos sutartį,

Nustatė

2Ieškovas prašo atleisti jį nuo nuomos mokesčio pagal 2006-02-02 valstybinę žemės nuomos sutartį Nr. N11/2006-287 už 2007 m. ir nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gegužės 1 d.

3Ieškinys atsisakytinas priimti (CPK 137 str. 2 d. 2 p.).

4Prie ieškinio pateikta 2006-02-02 valstybinės žemės nuomos sutartis sudaryta tarp ieškovo ir Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Alytaus apskrities viršininko administracijos. Ieškovas pageidauja būti atleistas nuo nuomos mokesčio pagal valstybinę žemės nuomos sutartį. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimo „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius“ Nr. 1798 1.4 ir 1.7 punktai nustato, kad žemės nuomos mokestį ir mokėjimo terminus nustato savivaldybės, kurioje yra išnuomojama valstybinė žemė, taryba. 1994 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 23 punktas reglamentuoja, kad savivaldybės taryba priima sprendimus teikti mokesčių, rinkliavų ir kitas įstatymų nustatytas lengvatas savivaldybės biudžeto sąskaita. Taigi atleidimas nuo nuomos mokesčio pagal valstybinės žemės nuomos sutartį priskirtinas valstybinio administravimo sričiai. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. 1 d. 1 p. bylos dėl valstybinių administravimo subjektų priimtų aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus nagrinėjamos administraciniuose teismuose. Kadangi byla neteisminga bendrosios kompetencijos teismui, todėl ieškinys atsisakytinas priimti.

5Vadovaudamasi CPK 290,291,335 str. teisėja

Nutarė

6Atsisakyti priimti ieškinį.

7Išaiškinti ieškovui teisę kreiptis į Kauno apygardos administracinį teismą.

8Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai