Byla 2-867-617/2014
Dėl skolos priteisimo

1Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėjas Anatolij Januševskij, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui A. D. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovė UAB „Gelvora“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo A. D. 2889,26 Lt įsiskolinimą pagal tarp AB „Swedbank“ ( buvęs pavadinimas AB bankas „Hansabankas“ ) ir atsakovo 2007-09-10 pasirašytą Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-099328-GV, 2124,57 Lt palūkanų, 1060,03 Lt delspinigių, 771,51 Lt palūkanų delspinigių, 508,53 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, iš viso – 7353,90 Lt, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 14,75 procentų sutartinių palūkanų nuo pagrindinės skolos sumos ( 2889,26 Lt ) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas, gavęs teismo pranešimą, per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl teismas, ieškovės prašymu, priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Nustatyta, kad 2007-09-10 tarp AB „Swedbank“ ir atsakovo A. D. sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 07-099328-GV ( toliau – Sutartis ), pagal kurią AB „Swedbank“ suteikė atsakovui A. D. 4900 Lt dydžio kreditą ( b.l. 15-16 ). AB „Swedbank“ 2009-05-21 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09-20-54 reikalavimo teisę į atsakovo skolą perleido ieškovei ( b.l. 17-28 ). Sutinkamai su LR CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsakovas netinkamai vykdė prievoles – suteikto kredito laiku negrąžino, sutarties sąlygų nevykdo, todėl turi sumokėti ieškovei 2889,26 Lt įsiskolinimą. LR CK 6.37 str. nustato, kad skolininkas privalo mokėti šalių sutartyje numatytas palūkanas. Sutinkamai su sutarties 5.1 p., atsakovas įsipareigojo už negrąžintą kreditą mokėti 14,75 proc. dydžio metines palūkanas. Atsakovas laiku neatsiskaitė, todėl iš jo priteisiamos 2124,57 Lt dydžio palūkanos už laikotarpį nuo 2009-11-26 iki 2014-06-26 bei 14,75 proc. dydžio metinės palūkanos nuo negražinto kredito sumos ( 2889,26 Lt ) nuo bylos iškėlimo teisme ( 2014-07-31 ) iki visiško kredito grąžinimo.

6Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 1060,03 Lt delspinigių bei 771,51 Lt palūkanų delspinigių. LR CK 6.71 str. 3 d. numato, kad už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos – įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Pagal Sutarties 7.2 p. atsakovas įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną už laiku neapmokėtą sumą. Iš ieškovės pateikto 2014-02-18 delspinigių paskaičiavimo akto ( b.l. 12 ) matyti, kad ieškovė iš atsakovo reikalauja delspinigių už laikotarpį nuo 2009-11-26 iki 2010-11-21, tai yra už 360 dienų bei 19,90 Lt dydžio delspinigių nurodytų reikalavimo perleidimo sutartyje. LR CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Pripažinta, kad atsakovas neįvykdė savo prievolės laiku susimokėti už suteiktas paslaugas, tačiau ieškovė ir pirminis kreditorius ilgai nesikreipė į teismą, nors šiam veiksmui netrukdė jokios kliūtys, todėl atsakovo ilgas prievolių nevykdymo laikotarpis susijęs ir su ieškovės bei pirminio kreditoriaus neveikimu. Pažymėtina ir tai, kad ieškovė atsakovo skolos administravimą yra perėmusi nuo 2009-05-21, ir turėdama tam visas sąlygas, kreipėsi į teismą dėl skolos išieškojimo tik praėjus penkerių metų laikotarpiui. Tuo taip pat buvo siekiama didinti delspinigių sumą. Esant šioms aplinkybėms, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai ( LR CK 1.5 str. 3 d. ) neleidžia priteisti ieškovei iš atsakovo tokio ilgo laikotarpio netesybų. Sprendžiant netesybų klausimą, kai pati ieškovė ilgai delsė reikalauti įvykdyti prievolę, pagal analogiją ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais netesybų dydis apribotinas, taikant LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p. numatytas taisykles – iki šešių mėnesių laikotarpio netesybų. Todėl iš atsakovo priteisiami delspinigiai už 180 dienų laikotarpį 0,1 proc. dydžio už kiekvieną pradelstą dieną, t.y. 520,07 Lt ( 2889,26 Lt x 0,1 proc. x 180 d. ) bei palūkanų delspinigiai – 382,42 Lt ( 2124,57 Lt x 0,1 proc. x 180 d. ). Teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

7Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 508,53 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro ieškovo darbuotojo darbo užmokestis, darbo priemonės ir kt. ( b.l. 13 ). Vertindamas šias išlaidas teismas konstatuoja, jog šios išlaidos negali būti pripažintos išlaidomis, susijusioms su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme. Pažymėtina, kad ieškovė verčiasi skolų išieškojimu ir prevencija ( www.gelvora.lt ), t.y. ši veikla yra viena iš jos ūkinės – komercinės veiklos rūšių. Šiai veiklai, kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialiniai ištekliai. Dėl šios priežasties išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Priešingu atveju, pripažinus, kad šios išlaidos susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka, reikėtų konstatuoti, jog atsakovas privalo finansuoti ieškovės tiesioginę veiklą. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė prašo priteisti iš atsakovo ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas kaip nuostolių atlyginimą pagal LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p., šis reikalavimas tenkintinas iš dalies. Pagal ieškovės nurodytą CK nuostatą į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovė prašo priteisti išlaidas už pranešimų siuntimą, spausdinimą, vokus, telefoninius skambučius, užklausas, bet teismui yra pateikti įrodymai tik apie dviejų pranešimų atsakovui siuntimą, kuriuos sudaro 7 Lt. Ieškovė nepateikė įrodymų, kuriais būtų grindžiamos kitos išlaidų išklotinėje nurodytos išlaidos, todėl ieškovės prašymas dėl likusių ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo iš atsakovo netenkintinas.

8LR CK 6.210 str. 1 d. nustato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas. Atsakovas laiku neatsiskaitė, todėl iš jo priteisiamos penkių procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos ( 5923,32 Lt ) nuo bylos iškėlimo teisme ( 2014-07-31 ) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Ieškovė, pateikiant teismui ieškinį, sumokėjo 221 Lt žyminį mokestį ir šią sumą prašo priteisti iš atsakovo. Teismas ieškinį patenkino iš dalies ( 5923,32 Lt sumai ), todėl iš atsakovo ieškovei priteistinas žyminis mokestis proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai, t.y. 178 Lt ( 5923,32 x 3 proc. ) ( LR CPK 93 str. 2 d. ).

10Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., 286 str., LR CK 6.37 str. 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.210 str. 1 d., teismas

Nutarė

11Ieškinį patenkinti iš dalies.

12Priteisti iš A. D. UAB „Gelvora“ naudai 2889,26 Lt skolos, 2124,57 Lt palūkanų, 520,07 Lt delspinigių, 382,42 Lt palūkanų delspinigių, 7 Lt skolos išieškojimo išlaidų, 178 Lt žyminį mokestį, iš viso – 6101,32 Lt ( šešis tūkstančius vieną šimtą vieną litą Lt 32 ct ), 14,75 procentų dydžio metines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos ( 2889,26 Lt ) nuo bylos iškėlimo teisme dienos ( 2014-07-31 ) iki visiško kredito grąžinimo bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos ( 5923,32 Lt ) nuo bylos iškėlimo teisme dienos ( 2014-07-31 ) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

14Atsakovas A. D. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Švenčionių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovė UAB „Gelvora“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Švenčionių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai