Byla Ik-610-406/2011

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Čekanausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Astos Urbonienės ir Nataljos Zelionkienės, sekretoriaujant Henrikai Žibutytei, dalyvaujant atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovei Dovilei Tamulevičienei, viešame teismo posėdyje nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjų UAB „( - )“ ir AB „( - )“ skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dėl aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėjai kreipėsi su skundu į teismą, prašydami: 1) panaikinti 2011 m. sausio 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atsakymą Nr. 1SS-6 ir jame išdėstytą atsisakymą panaikinti 2010 m. balandžio 15 d. Kauno apskrities viršininko įsakymą Nr. 02-05-3459; 2) panaikinti 2010 m. balandžio 15 d. Kauno apskrities viršininko įsakymą Nr. 02-05-3459 ir juo patvirtintą VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto parengtą Kačerginės seniūnijos, Kačerginės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymą; 3) įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti naujo Kačerginės seniūnijos, Kačerginės kadastro vietovės žemės reformos projekto papildymo (pakeitimo), kuriuo būtų suformuotas 2,2955 ha bendrojo ploto žemės sklypas, skirtas Pastatų ir Nebaigtos statybos objektų eksploatacijai, parengimą; 4) įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti naują Kačerginės seniūnijos, Kačerginės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymą (pakeitimą), kuriuo būtų suformuotas 2,2955 ha bendrojo ploto žemės sklypas, skirtas Pastatų ir Nebaigtos statybos objektų eksploatacijai (b.l. 1-7).

3Atsakovo atstovė nurodė, kad pareiškėjas privalėjo pranešti teismui apie savo adreso pasikeitimą bylos proceso metu. Pareiškėjas AB „( - )“ naujo adreso nepranešė, kaip ir pareiškėjas UAB „( - )“, į teismo posėdį neatvyko, nors teismas pripažino jų dalyvavimą būtinu, todėl prašo skundą palikti nenagrinėtu.

4Skundas paliktinas nenagrinėtas.

5Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 53 str. 3 d. nustatyta, kad savo procesinėmis teisėmis proceso šalys privalo naudotis sąžiningai. ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtinta pareiga pareiškėjui skunde nurodyti pareiškėjo buveinę. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad tai nėra tik formalus reikalavimas. Todėl šis reikalavimas negali būti suprantamas ir taikomas vien tik formaliai – pareiškėjas privalo nurodyti tokį buveinės adresą, kuriuo jis būtų realiai ir operatyviai pasiekiamas, t. y. faktinį savo veiklos ar kitą adresą, kuriuo jį būtų galima visada surasti. ABTĮ 77 str. nustatyta proceso dalyvių pareiga pranešti teismui apie adreso pasikeitimą bylos proceso metu. Taip pat šis straipsnis nustato, kad nesant tokio pranešimo, šaukimas siunčiamas paskutiniu teismui žinomu adresu arba oficialiai deklaruotu gyvenamosios vietos adresu ar į buveinę ir laikomas įteiktu, nors adresatas tuo adresu nebegyventų ar būtų pakeitęs savo buveinę.

6Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas AB „( - )“ teismui paduotame skunde buvo nurodęs savo įmonės buveinės adresą: V. K. ( - ), Kauno m. Pažymėtina, kad teismui, kitaip negu pareiškėjui, pareiga ieškoti pareiškėjo adreso kitų duomenų, negu pats pareiškėjas juos yra nurodęs teismui pateiktame skunde (prašyme), nepriklausomai nuo to, ar šie duomenys yra vieši, nei ABTĮ, nei kituose teisės aktuose nėra nustatyta. Vis tik teismas patikrino Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro duomenis, kuriuose AB „( - )“ buveinės adresas taip pat nurodytas toks pats - V. K. ( - ), Kauno m. sav. (b.l. 102). Pareiškėjui AB „( - )“ šaukimai į teismą buvo siunčiami būtent šiuo adresu, du kartus, tačiau abu teismo šaukimai grįžo pareiškėjui neįteikti, nurodant, kad adresatas persikraustė (b.l. 94), antrą kartą – kad nėra įmonės (b.l. 103). Apie teismo posėdį pareiškėjui UAB „( - )“ buvo pranešta teismo pranešimu (b.l. 99)

72011 m. balandžio 28 d. vykusiame teismo posėdyje pareiškėjų dalyvavimas buvo pripažintas būtinu. Apie tai pareiškėjams buvo pranešta raštu, išsiuntus jų nurodytu adresu procesinius dokumentus, raštu išaiškinus neatvykimo į teismo posėdį pasekmes (b.l. 98-100).

8Pareiškėjai, siekdami įgyvendinti savo teisę į teisminę gynybą, elgėsi nerūpestingai, bylos proceso metu bylos eiga nesidomėjo, į teismo posėdį neatvyko be pateisinamų priežasčių. Pareiškėjas AB „( - )“ nepranešė teismui apie adreso pasikeitimą, todėl teismas, vadovaudamasis ABTĮ 77 str. 1 d., konstatuoja, kad teismo šaukimas šiam pareiškėjui laikytinas įteiktu, nors adresatas ir būtų pakeitęs savo buveinę. Kadangi nagrinėjamu atveju buvo išnaudotos pareiškėjo AB „( - )“ buveinės adreso nustatymo galimybės, paskutiniu teismui žinomu ir paties pareiškėjo skunde nurodytu buveinės adresu šaukimas siųstas du kartus, bet abu kartus grįžo neįteiktas, teismas nelaiko esant galima išspręsti bylą pagal esančią byloje medžiagą, kai apie tai pareiškėjams AB „( - )“ ir UAB „( - )“ buvo pranešta, ir tai sudaro pagrindą skundą palikti nenagrinėtą (ABTĮ 103 str. 5 p.).

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 5 punktu, 104 straipsniu teisėjų kolegija

Nutarė

10Pareiškėjų UAB „( - )“ ir AB „( - )“ skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dėl aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus administracinėje byloje Nr. I-610-406/2011 palikti nenagrinėtu.

11Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai