Byla 2VP-6921-902/2017
Dėl baudos skyrimo suinteresuotiems asmenims R. L., BUAB (duomenys neskelbtini)

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ingrida Kirsnytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio E. S. pareiškimą dėl baudos skyrimo suinteresuotiems asmenims R. L., BUAB ( - ).

2Teismas

Nustatė

3Aantstolis E. S. kreipėsi į teismą prašydamas R. L. skirti baudą už 2017 m. gegužės 4 d. antstolio patvarkymo Nr. S-17-181-10473 nevykdymą.

4Suinteresuoti asmenys atsiliepimų nepateikė.

5Pareiškimas tenkinamas.

6Byloje nustatyta, kad antstolio E. S. kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr. ( - ). (toliau – vykd. b.) pagal Panevėžio apygardos teismo 2017 m. vasario 23 d. vykdomąjį raštą Nr. eB2-348-544/2017 dėl įpareigojimo UAB ( - ) direktoriui R. L. perduoti įmonės bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą šios nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus (vykd. b. l. 6).

7Antstolis 2017 m. kovo 16 d. priėmė raginimą Nr. S-17-181-5960 įvykdyti sprendimą, kuriuo paragino R. L. per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos perduoti BUAB ( - ) turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties įsiteisėjimo dienos (2017 m. sausio 31 d.) duomenimis, ir visus dokumentus, BUAB ( - ) administratoriui UAB ( - ) (vykd. b. l. 17). Raginimas buvo įteiktas skolininko R. L. sutuoktinei V. L. 2017 m. kovo 22 d. (vykd. b. l. 19). 2017 m. balandžio 3 d. antstolio kontoroje gautas BUAB ( - ) administratoriaus UAB ( - ) pranešimas, kuriuo informuojama, kad R. L. iki šiol neperdavė įmonės dokumentų ir turto (b. l. 21). Antstolis 2017 m. gegužės 4 d. priėmė patvarkymą Nr. S-17-181-10473, kuriuo įpareigojo R. L. per 10 dienų nuo patvarkymo gavimo dienos perduoti BUAB ( - ) įmonės dokumentus (b. l. 26). Patvarkymas buvo įteiktas skolininko R. L. sutuoktinei 2017 m. kovo 22 d. (vykd. b. l. 27). 2017 m. liepos 4 d. antstolio kontoroje gautas BUAB ( - ) administratoriaus UAB ( - ) pranešimas, kuriuo informuojama, kad R. L. iki šiol neperdavė įmonės dokumentų ir turto (b. l. 32).

8Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 straipsnio 1 dalis, 2 dalis nustato, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, yra privalomi visiems asmenims, o asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 300 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jei šiuos veiksmus atlieka juridinis asmuo, bauda skirtina jo vadovui arba kitam atsakingam asmeniui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 straipsnio 2 dalis, 3 dalis).

9Byloje nenustatyta jokių objektyvių priežasčių, kodėl antstolio patvarkymas negalėjo būti įvykdytas, todėl už antstolio E. S. patvarkymo nevykdymą nuo antstolio pareiškimo teismui pateikimo dienos (2017 m. liepos 18 d.) BUAB ( - ) vadovui R. L. skirtina bauda, kurios dydis nustatytinas atsižvelgiant į padaryto pažeidimo pobūdį, tęstinumą, pažeidimo laiką bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnis).

10Teismas išaiškina suinteresuotam asmeniui R. L., kad baudos paskyrimas ir jos sumokėjimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 106 straipsniu, 585 straipsnio 2 dalimi, 593 straipsniu, 616 straipsniu, teismas

Nutarė

12Pareiškimą tenkinti.

13BUAB ( - ) , įmonės kodas ( - ) , vadovui R. L., asmens kodas ( - ) už 2017 m. gegužės 4 d. antstolio E. S. patvarkymo Nr. S-17-181-10473 nevykdymą vykdomojoje byloje Nr. ( - ) skirti 3,00 Eur (trijų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną patvarkymo nevykdymo dieną, pradedant skaičiuoti nuo antstolio pareiškimo teismui pateikimo dienos (2017 m. liepos 18 d.).

14Išaiškinti R. L., kad baudos paskyrimas ir jos sumokėjimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus.

15Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai